Sağlık Rehberi

Perthes hastalığı çocuk ortopedisinin önemli hastalıklarından birisidir. Perthes Hastalığı, femur başı dediğimiz uyluk en üst kısmındaki top şeklindeki kemik bölgesinin kan akımının geçici olarak duraksaması ile gelişir.

Halluks valgus, ayak başparmak deformitesidir. Bazı hastalarda deformite, başparmak kemikleri ve başparmak ekleminden, tarak kemiğinin eklem bölgesindeki açılanmasından, tarak kemiğinin açılanmasından ve bazı hastalarda tarak kemiği ile ayak ortakısmı kemikleri arasındaki sorundan kaynaklanabilir.

Cam kemik/bebek hastalığı, kemiklerde kolay ve sık kırılma, mavi sklera, diş bozuklukları ve işitme bozukluklarının birlikte görülebildiği, genetik geçişli bir hastalıktır.

Brakial Pleksus, omurilikten çıkan sinir köklerinin üç büyük dal halinde seyrederek birbirleri ile bağlantı oluşturduğu, koltuk altı bölgesinde yer alan büyük bir sinir topluluğudur. Bu sinirler kürek kemiği, omuz ve kol kaslarının hareketini ve duyusunu sağlar.

RF Ablasyon tedavisi ortopedide kemik tümörlerinin, osteoid osteomanın tedavisinde kullanılır. Tedavinin etkili olabilmesi için hastanın multidisipliner onkolojik değerlendirme ve takibe alınması gerekir.

Latincesi “konjenital pes equinovarus deformitesi” olarak bilinen doğuştan çarpık ayak deformasyonu, çocuklarda ayakta içe doğru çarpıklık olarak tanımlanır. 1000’de 1 oranında görülen bu deformasyon erkeklerde daha sık rastlanıyor.

Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilidir. Belirli bir dereceye kadar ileri, yana ve geriye doğru eğrilik omurga için doğal olarak kabul edilir. Skolyozun tedavisinde eğrilik derecesi uygulanacak tedavi şeklini belirleyen en önemli unsurdur. 

Diz bölgesi kırıkları: Patella diz kapağı kemiğidir. Patella kırıkları, eklem içi olmaları ve dizin ekstansiyon (düz tutulması) fonksiyonu bozulmasına yol açmaları nedeni ile tedavi gerektirirler.

Kanat skapula tedavi yöntemleri cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler olarak ikiye ayrılır. Cerrahi girişimler skapulotorasik füzyon, skapuler stabilizasyon olarak sayılabilir.

Günümüzde mutlaka tedavi edilmesi gereken, ölümcül bir hastalık olarak değerlendirilen obezite konusunda uzmanların uyarıları da her geçen gün artıyor. Giderek yaygınlaşan ve farklı yaşlarda kendisini gösteren obezite, hayat kalitesini düşüren ve zamanla farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getiren önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor.

Gastrik by pass cerrahisinde; midenin büyük kısmı işlev dışı bırakılır.  Mide yukarından yemek borusuna, aşağıdan ise ince bağırsağa bağlıdır. Gastrik by pass ameliyatında; midenin yemek borusundan sonraki 25-30 ml'lik kısmından sonra ince bağırsak bağlanır.

Obezite vücut ağırlığındaki artış ve bunun sonucunda gelişen vücut yağı fazlalığı olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin yarattığı problemler vücut ağırlığı veya kütle artışı değil vücuttaki yağ dokusu artışı sonucudur.

Obezite, temel olarak vücut yağ oranının artmasına bağlı oluşan, davranış, endokrin ve metabolik değişikliklere karakterize kompleks bir hastalıktır.  Kronik kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyonla doğrudan ilişkilidir.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; tam anlamıyla kilo kontrolünü sağlayan iştahı kesen bir ilaç yoktur. Piyasada mevcut olan ilaçların bir kısmı santral yani beyne etki ederek iştahı baskılamaktadır.