Sağlık Rehberi

VNG, vestibüler sistemde (iç kulağınızdaki denge yapıları) veya beynin dengeyi kontrol eden kısmında bir bozukluğun olup olmadığını öğrenmek için kullanılır.

Ses teli polibi: Vokal kord polibi olarak da adlandırılır. Sesin yanlış kullanılması ve sigara içilmesi doku içi kanamaların gerçekleşmesine ve zamanla ses teli üzerinde polip denilen yapıların oluşmasına neden olur.

Kulak zarının tedavi amacıyla çizilmesi tıpta; parasentez ya da miringotomi olarak adlandırılmaktadır.

İletim tipi işitme kayıpları; dış ve orta kulaktaki problemlere bağlı ortaya çıkar. Az ve orta dereceli duyma güçlüğüne neden olur ve bazı durumlarda geçici olabilmektedir.

Kulak; dış kulak, orta kulak ve iç kulak denilen 3 kısımdan oluşur. Dış kulak yolunda (kulak kanalı olarak da bilinir) bulunan bezler bir salgı üretir. Bu salgının görevi toz gibi yabancı maddeleri tutarak kulak kanalının sonunda yer alan kulak zarını korumaktır.

Özellikle miyokard infarktüsü sonrasında gelişen kimi  ventriküler kalp ritim bozukluklarının ani kalp ölümüne yol açtıkları bilinmektedir. 

Mitral balon valvüloplasti işlemi daralmış mitral kapağın balon yardımı ile genişletilmesidir. Mitral balon valvüloplasti işlemi; anjiyografi labaratuarında girişimsel kardiyologlar tarafından yapılmaktadır.

Azalmış akciğer kan akımı ile giden siyanotik kalp hastalıkları kalbin sağ tarafında değişik kısımlarının gelişme bozukluklarına bağlı olarak oksijenlenmek üzere akciğerlere gitmesi gereken kanın sistemik dolaşıma (yani vücudumuza) karışması sonucudur.

Ventriküler Septal Defekt kalbin iki karıncığı arasındaki duvarda bir açıklık (delik) olmasıdır. Bu açıklık vasıtasıyla kalbin sol tarafındaki temiz kanın bir kısmı sağ tarafa geçer.

Fallot Tetralojisinde kalp ve damarlarda birkaç problem bir arada bulunur. Akciğer atardamarında darlık (PS), kalpte karıncıklar arasında açıklık-delik (VSD) ve ana atardamarın yerinde olmayıp, sağ karıncığa doğru yer değiştirmesi.

Doğum öncesi her bebekte, kalpten çıkan iki büyük atardamar arasında bir ara damar vardır. Doğumdan sonraki ilk 3 gün içinde, bu damar kendiliğinden kapanır. PDA bu damarın doğumdan sonra da kapanmayıp açık kalmasıdır.

Aritmilerin detaylı bir şekilde, steril laboratuvar şartlarında kateterler vasıtasıyla incelendiği kapsamlı bir incelemedir. Kasıklarda bulunan damarlar yoluyla kalbe yerleştirilen elastik, ince ve uzun, kateter adı verilen cihazlarla kalbin elektriki faaliyetleri hakkında oldukça detaylı bilgi sahibi olunmaktadır.

Beyne giden anadamar hastalıklardır. Şahdamar (karotis) darlık ve tıkanıklıkları beyin fonksiyonlarının bazılarının kaybı ve geçici ya da kalıcı felç ile sonuçlanan inme ile direkt ilişkilidir.

Kalp ritminin sayısına göre bu belirtiler hafif veya ağır olabilir. Bradikardi nedeni ile olan bayılmanın diğer nedenlere bağlı özellikle nörolojik bayılmalardan ayırt edilmesi bazen güç olabilir.