Sağlık Rehberi

Likit biyopsinin diğer avantajları içerisinde kısa sonuç alma süresi, düşük fiyat ve tümör profilini (tümör içerisinde ve metastatik lezyonlar arasındaki heterojeniteyi) biyopsiye göre daha iyi yansıtma sayılabilir.

Öncelikle cerrahi operasyonlar sırasında alınan hastalıklı dokuya/organa ait bir parça ya da doku/organın tamamı oldukça düşük derecelerde hızla dondurulur.

İn situ hibridizasyon yöntemleri ile mikroskop altında tümörü de görerek doğru yerde değerlendirme yapmamızı sağlayabilmektedir. Meme ve mide kanserli hastalarda, bu sayede hastaların tedavisine vakit kaybetmeden hızla başlanılmaktadır.

Hastalık şüphesi ile alınan dokular incelenir. Bu dokular genellikle ışık mikroskobu altında incelenir. Kanser başta olmak üzere pek çok hastalığın doğru ve kesin teşhisinde kullanılır.

Mamografi meme dokusu hastalıklarının tanısında kullanılan özel bir incelemedir. Tarama amaçlı olarak, klinik bulgusu olan hastalarda, meme hastalığının takibi amacıyla kullanılmaktadır.

Lenf sıvısı dokuda birikmeye başlar. Proteinden zengin lenf sıvısı birikimi dokuda daha fazla sıvı geçişine neden olur, ödem artar.

Memede görülen enfeksiyon denildiğinde akla ilk olarak mastit, selülit veya apse gibi iltihabi durumlar gelir. Memedeki bu rahatsızlıklar bazen cilt hastalıkları ve kanserle de  karışabilir.

Dış kulak yolunda bulunan bezler tarafından üretilen kulak salgısı; kulağı, toz, bakteri, mantar gibi yabancı maddelere ve organizmalara karşı korumaktadır. Ayrıca dış kulak yolunun asidik olması pek çok zararlı organizmanın bu bölgeye yerleşmesini engellemektedir.

Tıptaki adı ile; otitis media (kısaca otit) kulak zarının arkasında/orta kulakta oluşan enfeksiyonlardır. Her yaşta görülebileceği gibi, genellikle çocuklar çağında daha sık karşılaşılmaktadır.

Halen günümüzde çocukluk çağında işitme kaybı önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küçük yaştaki çocuklarda işitme kaybına konuşma problemleri de ekleneceğinden işitme kaybında erken tanı büyük önem taşımaktadır. İleri tanı amaçlı kullanılan BERA testi, işitme kayıplarının tanılanmasında önemli rol oynamaktadır.

Hastalar ameliyathaneye geldiğinde anestezi doktoru tarafından karşılanır, sedyeden ameliyat masasına ameliyat ekibi tarafından anestezi doktorunun yardımıyla alınırlar. Bundan sonra anestezi doktoru hastaya tansiyon aletini, kalp monitörünün elektrodlarını ve puls oksimetre (kandaki oksijeni ölçer) cihazının parmak ucu kablosunu bağlar.

Kulak zarında meydana gelen yırtılmalar, delinmeler çoğunlukla bir kaç hafta içinde kendiliğinden iyileşebilmektedir. Bazı durumlarda ise vücudun kendi kendini tamir etmesi aylar sürebilmektedir.