Sağlık Rehberi

Skafoid, el bileğindeki 8 küçük kemikten en önemlisidir ve en sık kırık gözlenenidir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açabilir.

Daha çok erkek çocuklarında görülen Perthes hastalığı genellikle aksama, topallama gibi şikayetlerle ortaya çıkar. Genellikle 4 – 10 yaş arasında görülen Perthes hastalığı ne kadar erken teşhis edilirse, tedavisi o kadar başarılı yapılabilir.

İlk olarak 1876’da TG Morton tarafından tanımlanan bu hastalık, ayakta 3. ve 4. tarak kemiklerinin arasındaki sinirden kaynaklanmaktadır. Ayak tabanında parmakların his duyusundan sorumlu olan bu sinirlerin çoğunlukla ayak yapısından kaynaklanan sıkışması sonucu ortaya çıkabilmektedir.

Asetabular labrum, kalça eklem yuvasının kenarında alt tarafta bağ dokusuna kadar boylu boyunca uzanan kıkırdak benzeri bir yapıdır. Kalça ekleminin uyumuna ve stabilitesine katkısı olduğu bilinmektedir.

Kazalar, düşme ve yaralanma sonucu oluşan kemik kırıklarına bağlı deformiteler ve kemik kısalıklarının tedavisi hastaya göre yapılır.

Halluks Rigidus, ayak 1.parmak kökündeki eklemde görülen, ayak 1.tarak kemiği ile 1.parmak arasındaki eklemde ağrı ve hareket kısıtlılığı görülen durumdur. Bu durum ayak 1. metatarsofalengeal eklemde ilerleyici eklem kireçlenmesine neden olur.

Fibröz displazi, kemikte fibröz doku gelişmesi ile oluşur. Fibröz dokunun kemik içinde gelişerek kemik dokunun yerini alır ve bunun sonucunda fibröz kemik zayıflar. Zayıf kemikte şekil bozukluğu ve kırıklar gelişir.

Femur başı avasküler nekroz; femur başının kanlanmasında bozulma sonucu oluşan bir hastalıktır. Hastalığın femur başında görülmesinin nedeni femur başını besleyen sınırlı sayıda damar olmasıdır.

El parmak kırıklarının tedavisinde temel hedef erken ve tam hareket olmalıdır. Çoğu el ve parmak kırığı alçı ya da atel gibi cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilebilir.

Latince adıyla dwarfizm denilen cücelik genetik hastalıklar sonucu meydana gelir. En sık görülen cücelik tipi Akondroplazidir. Akondroplazik çocuklarda gövde uzunluğu normal olup, üst (kollar) ve alt (bacaklar) uzuvlarda kısalık bulunmaktadır.

Suprakondiler humerus kırığı; humerus yani kol kemiğinin dirseğe yakın bölgesinde olan kırıklardır. Daha çok 3-10 yaşlar arasında görülür ve 6-7 yaşlar arası pik yapar.

Birinci dorsal kompartman tendiniti olarak bilinen bu hastalık, başparmağa ait el bileği tendonlarının (kirişlerin) zorlanması ve inflamasyonu nedeniyle gelişen bir durumdur. Bu hastalık İsviçre’li cerrah Fritz De Quervain’ dan sonra daha yaygın olarak “de quervain tendiniti” olarak bilinmektedir.

Omurgamızın bel bölgesindeki omurlar arasında, hareket ve yük taşımaya imkan sağlayan ‘disk’ adı verilen yapılar bulunur.

Kalça eklemi ve bu eklemin yer aldığı leğen kemiği sağlıklı olarak ayakta durma, yürüme ve koşma eylemlerinde etkili rol oynar. Doğumla birlikte kalça ekleminin ve çevresindeki kemik ve yumuşak dokuların zamanında ve sağlıklı gelişimiyle kişide ileride sağlıklı ayakta durma, hareket etme sağlanır.