Sağlık Rehberi

Premenstrüel Disforik Bozukluk (PDB) doğurganlık çağındaki kadınların büyük bir kısmında adet kanaması yaklaşırken görülen, fiziksel yakınmalar kadar ruhsal belirtilerin de eşlik ettiği bir tablodur.

Boyun bölgesi vücutta en sık ağrı oluşturan bölgelerdendir. Bunun nedeni omurganın en fazla yük taşıyan, en hareketli yerinin bu bölge olması ve çok fazla duyusal sinir uyaranının bulunmasıdır.

Donmuş omuz sendromu omuz ekleminde ağrı ve hareket kısıtlılığı ile kendini gösterir. Genellikle omuza yönelik bir darbe sonrası gelişir. Hasta omzunu hareket ettirmeye çalıştığında şiddetli ağrı duyar.

İleri dönemlerde kemiklerde eğrilikler ortaya çıkar. Kemik ve kas güçsüzlüğü nedeniyle hastalarda yürüyüş bozukluğu görülür, hastalar paytak yürürler.

Osteokondrom, kemiğin dış yüzeyinde çıkıntı şeklinde görüntü veren kemiğin  iyi huylu tümörüdür. Çocukluk yaş grubunda sıktır.

Osteoid osteoma kemiğin iyi huylu tümörüdür ve iyi huylu kemik tümörlerinin %10’unu oluşturur. Çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Erkeklerde kızlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür.

Osteoblastoma, osteoid osteoma ile benzer patolojik görünümü olup daha büyük boyuttadır ve kemik tümörlerinin %1 ‘inden azını oluşturur.

Ters omuz protezi 20 yıldır Avrupa'da başarı ile kullanılan yeni geliştirilmiş bir implantır. 2004 yılında Amerika'da onaylanan ve yetersiz rotator manşet (omuz döndürücü kasları) ve artrit (kireçlenme), kompleks kırıklar gibi omuz yapısının ciddi anlamda bozulduğu durumlarda kullanılmak için tasarlanmıştır.

Diz ve kalçadan sonra kireçlenme yani artroz görülebilen üçüncü büyük eklem omuz eklemidir. Omuz bölgesinde iki eklem bulunmakla birlikte, asıl omuz eklemi kol kemiği ile kürek kemiği arasındaki glenohumeral eklemdir. Bu eklem, bilye ve yuvası biçimindedir. 

Omurga kanserleri, omurga ve omuriliği oluşturan kemiklerde ya da sinir veya diğer yumuşak dokularda ortaya çıkan tümörlerdir.

Omurga enfeksiyonları spondilit, diskit, spondilodiskit ve epidural apse şeklinde karşımıza çıkan ve çeşitli mikroorganizmalarla oluşan hastalık grubudur. Omurganın bakteriyel enfeksiyonları bu grup içerisinde en sık görülen enfeksiyon tipini oluşturur.

Düz tabanlık, ayağın normalde olması gereken iç uzun kavsinin kaybolarak topuğun dışa doğru kayması ile karakterize bir ayak deformitesidir. Düz tabanlık denildiğinde genellikle akla çocuk ayağı gelir, fakat düz tabanlık sadece doğuştan olan bir durum değildir.

Ayak bileğinde birden fazla burkulma öyküsü olan ve fiziksel aktivite sırasında, yürürken ağrı hisseden kişilerde genellikle ayak bileğindeki stabilitenin bozulduğu tespit edilir.

Elde ve el bileğinde gelişen yaygın kitlelerdir. Kistler genellikle el bileği sırtında, ön yüzünde, parmak tabanında  ve parmak eklemleri üzerinde görülür.

Tibia (kaval) kemiği kırığı ortopedinin en sık görülen (%15) komplikasyonları en çok olan kırıklarından birisidir. Psödoartroz (kaynamama) oranı yüksek kırıklardandır.Ön ve iç kısımda üzerini örten yumuşak doku ve kas kitlesinin olmaması sebebiyle açık kırık görülme oranı oldukça yüksektir.