Sağlık Rehberi

Brakial Pleksus, omurilikten çıkan sinir köklerinin üç büyük dal halinde seyrederek birbirleri ile bağlantı oluşturduğu, koltuk altı bölgesinde yer alan büyük bir sinir topluluğudur. Bu sinirler kürek kemiği, omuz ve kol kaslarının hareketini ve duyusunu sağlar.

RF Ablasyon tedavisi ortopedide kemik tümörlerinin, osteoid osteomanın tedavisinde kullanılır. Tedavinin etkili olabilmesi için hastanın multidisipliner onkolojik değerlendirme ve takibe alınması gerekir.

Latincesi “konjenital pes equinovarus deformitesi” olarak bilinen doğuştan çarpık ayak deformasyonu, çocuklarda ayakta içe doğru çarpıklık olarak tanımlanır. 1000’de 1 oranında görülen bu deformasyon erkeklerde daha sık rastlanıyor.

Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilidir. Belirli bir dereceye kadar ileri, yana ve geriye doğru eğrilik omurga için doğal olarak kabul edilir. Skolyozun tedavisinde eğrilik derecesi uygulanacak tedavi şeklini belirleyen en önemli unsurdur. 

Diz bölgesi kırıkları: Patella diz kapağı kemiğidir. Patella kırıkları, eklem içi olmaları ve dizin ekstansiyon (düz tutulması) fonksiyonu bozulmasına yol açmaları nedeni ile tedavi gerektirirler.

Kanat skapula tedavi yöntemleri cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler olarak ikiye ayrılır. Cerrahi girişimler skapulotorasik füzyon, skapuler stabilizasyon olarak sayılabilir.

Günümüzde mutlaka tedavi edilmesi gereken, ölümcül bir hastalık olarak değerlendirilen obezite konusunda uzmanların uyarıları da her geçen gün artıyor. Giderek yaygınlaşan ve farklı yaşlarda kendisini gösteren obezite, hayat kalitesini düşüren ve zamanla farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getiren önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor.

Gastrik by pass cerrahisinde; midenin büyük kısmı işlev dışı bırakılır.  Mide yukarından yemek borusuna, aşağıdan ise ince bağırsağa bağlıdır. Gastrik by pass ameliyatında; midenin yemek borusundan sonraki 25-30 ml'lik kısmından sonra ince bağırsak bağlanır.

Bariatrik cerrahi, kilo kaybında yardımcı olan çeşitli obezite cerrahisi operasyonlarına verilen genel isimdir.

Ergenlik kızlarda memelerin, erkeklerde testislerin (yumurtalıkların) büyümesi ile başlar. Irk, iklim, genetik yatkınlık, vücut ağırlığı ve vücuttaki yağ oranı gibi nedenler ergenliğe giriş yaşını ve ergenliğin başlamasını etkiler.

Ergenlik (adölesan) dönemi en basit tanımıyla, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu süreç içinde kazanılan özellikler, bireyin nasıl bir erişkin olacağını belirler. Bu dönemde hem fiziksel ve cinsel hem de psikolojik değişim ve gelişme gözlenir.

Obezite (Şişmanlık) alınan kalorinin yakılan kaloriden daha fazla olduğu durumlarda görülen bir hastalıktır.

Tiroid hastalıklarında öncelikle fizik muayene yapılır. Tiroid hastalıkları ve kanseri tanısında en basit yöntem doktor muayenesidir.  Doktor hastanın şikayetlerini değerlendirir,  hastanın tiroid bölgesini, boynunu normal dışı büyüme, nodül ve büyümüş lenf bezlerinin varlığını araştırmak için muayene eder.