Sağlık Rehberi

Omurga disk fıtık kaynaklı ağrının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Fıtıklarda oluşan boyun, omuz, kol, sırt, bacak ağrısının tedavisi için bir çok müdahale yapılabilmektedir. Konservatif tedavi ile ağrı şikayeti gerilemediği durumlarda cerrahi tedavi düşünülmektedir.

Spinal muskuler atrofi ya da yaygın olarak bilinen tanımıyla SMA, nadir rastlanan motor nöron hastalıklarından biridir. Vücudun hareket etmesini sağlayan motor sinirleri etkileyen hastalığın, dünya genelinde görülme sıklığı 10 binde 1 iken ülkemizde bu rakam yaklaşık 6 binde 1'dir. 

Unutkanlık; erişkin merkezi sinir sisteminin edinsel nedenlerle hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı olmaksızın, birden fazla kognitif alanın bozulması, bununla ilintili olarak günlük yaşam aktivitelerinin eskisi düzeyinde sürdürülememesine neden olan, doğal seyri açısından kalıcı, sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur.

Bilinç kaybı geçirenlerin birkaç ay otomobil sürmemesi gerekir. Bayılma ataklarının tekrarlaması ihtimali yüksekse, oturur durumda da geliyorsa veya öncü belirtiler var ise otomobil kullanılmamalıdır.

Nöropsikoloji, nöroloji ve psikoloji disiplinlerinin ortak paydasında yer alan ve en genel anlamıyla beyin-davranış ilişkisini araştıran bir alandır.

Kognitif rehabilitasyon, dikkat, bellek, algı, muhakeme etme gibi bilişsel işlevlerin gelişmesi için yapılandırılan bir çalışmadır.

Pediatrik hastaların takip ve tedavileri pediatri, çocuk cerrahisi ve plastik cerrahi bölümleri ile multidisipliner olarak yapılmaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri ameliyathane, yoğun bakım ve teşhis ünitelerinde beyin ve omuriliğin damarsal hastalıklarına her türlü modern cerrahi girişimlerin yapılması mümkün olmaktadır.

İleri yaşlarda, özellikle altmışlı yaşlardan sonra görülür. Hastanın adımları gün geçtikçe küçülür, dengesi bozulur ve sık sık düşmeye başlar. Giderek artan unutkanlığına idrar kaçırma eşlik eder.

Nöromüsküler hastalıklar kasları, sinirleri ya da sinir-kas kavşağını etkileyen bir grup hastalıktır. 

Kan şekerinin kontrol altına alınamaması sonucu diyabetik kişilerde mikrovasküler düzeyde böbrek hasarı oluşmasına nefropati adı verilir.

Mide bulantısı ve kusma bir hastalık sonucu oluşabildiği gibi herhangi bir rahatsızlık (ruhsal ve fiziksel) ortaya çıkabilir.

Likit biyopsi, kanda serbest dolaşan tümör hücreleri (CTC) ya da tümör kaynaklı hücre dışı serbest dolaşan DNA’nın (ccfDNA) analizine dayanan, invaziv olmayan bir tanı yöntemidir. 

Öncelikle cerrahi operasyonlar sırasında alınan hastalıklı dokuya/organa ait bir parça ya da doku/organın tamamı oldukça düşük derecelerde hızla dondurulur.

Hastalık şüphesi ile alınan dokular incelenir. Bu dokular genellikle ışık mikroskobu altında incelenir. Kanser başta olmak üzere pek çok hastalığın doğru ve kesin teşhisinde kullanılır.