Sağlık Rehberi

Ters omuz protezi 20 yıldır Avrupa'da başarı ile kullanılan yeni geliştirilmiş bir implantır. 2004 yılında Amerika'da onaylanan ve yetersiz rotator manşet (omuz döndürücü kasları) ve artrit (kireçlenme), kompleks kırıklar gibi omuz yapısının ciddi anlamda bozulduğu durumlarda kullanılmak için tasarlanmıştır.

Diz ve kalçadan sonra kireçlenme yani artroz görülebilen üçüncü büyük eklem omuz eklemidir. Omuz bölgesinde iki eklem bulunmakla birlikte, asıl omuz eklemi kol kemiği ile kürek kemiği arasındaki glenohumeral eklemdir. Bu eklem, bilye ve yuvası biçimindedir. 

Omurga kanserleri, omurga ve omuriliği oluşturan kemiklerde ya da sinir veya diğer yumuşak dokularda ortaya çıkan tümörlerdir.

Omurga enfeksiyonları spondilit, diskit, spondilodiskit ve epidural apse şeklinde karşımıza çıkan ve çeşitli mikroorganizmalarla oluşan hastalık grubudur. Omurganın bakteriyel enfeksiyonları bu grup içerisinde en sık görülen enfeksiyon tipini oluşturur.

Elde ve el bileğinde gelişen yaygın kitlelerdir. Kistler genellikle el bileği sırtında, ön yüzünde, parmak tabanında  ve parmak eklemleri üzerinde görülür.

Skafoid, el bileğindeki 8 küçük kemikten en önemlisidir ve en sık kırık gözlenenidir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açabilir.

Daha çok erkek çocuklarında görülen Perthes hastalığı genellikle aksama, topallama gibi şikayetlerle ortaya çıkar. Genellikle 4 – 10 yaş arasında görülen Perthes hastalığı ne kadar erken teşhis edilirse, tedavisi o kadar başarılı yapılabilir.

İlk olarak 1876’da TG Morton tarafından tanımlanan bu hastalık, ayakta 3. ve 4. tarak kemiklerinin arasındaki sinirden kaynaklanmaktadır. Ayak tabanında parmakların his duyusundan sorumlu olan bu sinirlerin çoğunlukla ayak yapısından kaynaklanan sıkışması sonucu ortaya çıkabilmektedir.

Asetabular labrum, kalça eklem yuvasının kenarında alt tarafta bağ dokusuna kadar boylu boyunca uzanan kıkırdak benzeri bir yapıdır. Kalça ekleminin uyumuna ve stabilitesine katkısı olduğu bilinmektedir.

Halluks Rigidus, ayak 1.parmak kökündeki eklemde görülen, ayak 1.tarak kemiği ile 1.parmak arasındaki eklemde ağrı ve hareket kısıtlılığı görülen durumdur. Bu durum ayak 1. metatarsofalengeal eklemde ilerleyici eklem kireçlenmesine neden olur.

Fibröz displazi, kemikte fibröz doku gelişmesi ile oluşur. Fibröz dokunun kemik içinde gelişerek kemik dokunun yerini alır ve bunun sonucunda fibröz kemik zayıflar. Zayıf kemikte şekil bozukluğu ve kırıklar gelişir.

Femur başı avasküler nekroz; femur başının kanlanmasında bozulma sonucu oluşan bir hastalıktır. Hastalığın femur başında görülmesinin nedeni femur başını besleyen sınırlı sayıda damar olmasıdır.

El parmak kırıklarının tedavisinde temel hedef erken ve tam hareket olmalıdır. Çoğu el ve parmak kırığı alçı ya da atel gibi cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilebilir.

Latince adıyla dwarfizm denilen cücelik genetik hastalıklar sonucu meydana gelir. En sık görülen cücelik tipi Akondroplazidir. Akondroplazik çocuklarda gövde uzunluğu normal olup, üst (kollar) ve alt (bacaklar) uzuvlarda kısalık bulunmaktadır.