Sağlık Rehberi

Biofeedback, bağırsağın yeniden eğitimini kapsayan davranışsal bir tedavi yöntemidir.

Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatristler ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir.

Herhangi bir organik nedene bağlı olmaksızın okul becerilerinde sorun olmasına öğrenme güçlüğü denir. Bu durum zeka geriliğinin, duygusal kusurun ya da kültürel faktörlerin bir sonucu değildir.

Premenstrüel Disforik Bozukluk (PDB) doğurganlık çağındaki kadınların büyük bir kısmında adet kanaması yaklaşırken görülen, fiziksel yakınmalar kadar ruhsal belirtilerin de eşlik ettiği bir tablodur.

Donmuş omuz sendromu omuz ekleminde ağrı ve hareket kısıtlılığı ile kendini gösterir. Genellikle omuza yönelik bir darbe sonrası gelişir. Hasta omzunu hareket ettirmeye çalıştığında şiddetli ağrı duyar.

İleri dönemlerde kemiklerde eğrilikler ortaya çıkar. Kemik ve kas güçsüzlüğü nedeniyle hastalarda yürüyüş bozukluğu görülür, hastalar paytak yürürler.

Osteokondrom, kemiğin dış yüzeyinde çıkıntı şeklinde görüntü veren kemiğin  iyi huylu tümörüdür. Çocukluk yaş grubunda sıktır.

Osteoid osteoma kemiğin iyi huylu tümörüdür ve iyi huylu kemik tümörlerinin %10’unu oluşturur. Çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Erkeklerde kızlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür.

Osteoblastoma, osteoid osteoma ile benzer patolojik görünümü olup daha büyük boyuttadır ve kemik tümörlerinin %1 ‘inden azını oluşturur.

Ters omuz protezi 20 yıldır Avrupa'da başarı ile kullanılan yeni geliştirilmiş bir implantır. 2004 yılında Amerika'da onaylanan ve yetersiz rotator manşet (omuz döndürücü kasları) ve artrit (kireçlenme), kompleks kırıklar gibi omuz yapısının ciddi anlamda bozulduğu durumlarda kullanılmak için tasarlanmıştır.

Diz ve kalçadan sonra kireçlenme yani artroz görülebilen üçüncü büyük eklem omuz eklemidir. Omuz bölgesinde iki eklem bulunmakla birlikte, asıl omuz eklemi kol kemiği ile kürek kemiği arasındaki glenohumeral eklemdir. Bu eklem, bilye ve yuvası biçimindedir. 

Omurga kanserleri, omurga ve omuriliği oluşturan kemiklerde ya da sinir veya diğer yumuşak dokularda ortaya çıkan tümörlerdir.

Omurga enfeksiyonları spondilit, diskit, spondilodiskit ve epidural apse şeklinde karşımıza çıkan ve çeşitli mikroorganizmalarla oluşan hastalık grubudur. Omurganın bakteriyel enfeksiyonları bu grup içerisinde en sık görülen enfeksiyon tipini oluşturur.

Elde ve el bileğinde gelişen yaygın kitlelerdir. Kistler genellikle el bileği sırtında, ön yüzünde, parmak tabanında  ve parmak eklemleri üzerinde görülür.