Sağlık Rehberi

Ameliyat olacak hastanın gerekli tahlillerinin yapılması için, ameliyattan yeteri kadar önce hastaneye başvurulması gerekmektedir. Bu tahliller rutin olup kan, idrar testleri ve elektrokardiyogram (EKG), röntgen filmi gibi tetkiklerdir.

Sağlıklı bir omurgaya arkadan bakıldığı zaman tüm omurların diziliminin aynı doğrultuda olduğu görülür. Ancak bu dizilimde herhangi bir nedenle sağa ya da sola doğru anormal bir eğrilik ortaya çıkması durumuna “skolyoz (omurga eğriliği)” denir.

Yeterli ve dengeli beslenmek için öğün atlamayın. Çünkü atlanan her öğün bir sonraki öğüne kadar daha çok acıkmanıza ve karşınıza çıkan her yemeği kalorisi yüksek veya düşük, miktarca çok veya az demeden ihtiyacınızdan fazla tüketmenize neden olacaktır.

İnsanın en temel duyularından biri olan görme, bir çocuk dünyaya geldikten 3 ya da 4 ay sonra gelişmeye baslar. Zamanında doğan bebekler doğumdan sonra ilk hafta içinde annelerinin yüz ifadelerini görebiliyor.

Hastanemizde bulunduğunuz süre içinde sizinle bütünleşmiş bir ekip olarak size en iyi bakım ve tedaviyi uygulamaya çalıştık. Artık hastane günleri geride kaldı.

Yüksek Riskli Gebelik veya Maternal Fetal Tıp olarak da adlandırılmaktadır. Tıpta en hızlı gelişen bilim dallarından biri olan Perinatoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalının Jinekolojik Onkoloji ile birlikte bir yan dalıdır.

Bebeklikten çocukluğa geçiş dönemidir. Artık yürümeye ve konuşmaya başlamış olan çocuk, pasif ve bağımlı olmaktan kurtulmak ister. Herşeyi araştırmaya, ellemeye başladığında kısıtlamalarla karşılaşır.

Enfeksiyon veya darbe gibi nedenlerle oluşabilen idrar kanalı darlığı, hastaları oldukça mağdur eden bir durumdur. İdrar yapmada zorluk veya ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık farklı yöntemlerle kolayca tedavi edilebiliyor.

Son yıllarda çocuklarda uykusuzluk problemi gittikçe önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Çocukluk dönemi boyunca, herhangi bir yaşta, uykuya geçişte ve uykunun devamında zorluklar yaşanabilmektedir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Erdem, hepatit B ve C hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdem, basit bir kan tahlili ile tanı koyarak, karaciğer yetmezliği ve kansere yol açabildi hepatit B ve C'nin ilaçla kontrol altına alınabileceğini söyledi.

 Yaşamsal öneme sahip organlardan biri olan kalp, gün içinde yaklaşık 100 bin kez çarparak dolaşım sisteminde yer alan 5 litre kanı doku ve organlara ulaştırır. Kalbin pompalama görevi, sinüs nodu tarafından oluşturulan elektrik aktivitesinin atriyoventriküler düğüm olarak tanımlanan hücre kümesi tarafından düzenlemesiyle gerçekleşir.

Şiddetli ağrı, akıntı ve kulakta şişmeye yol açan dış kulak yolu enfeksiyonu özellikle yaz aylarında nem, kulak karıştırma, kulak çöpü kullanımı, denize veya havuza girme nedeniyle oluşuyor...

Dünyada ortalama yaşı 47-51 yaşları arasında olmakla beraber, genetik özelliğe bağlı olarak daha erken veya daha genç yaşlarda da olabilir. Ancak son 50 yılda, dünyada ortalama menopoz yaşı 3 - 4 yıl daha erken görülmektedir.