Sağlık Rehberi

Aplastik anemi, kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan kök hücrelerin yetersizliği nedeniyle oluşan bir kansızlık hastalığıdır. Bu öncü hücreler kemik iliğinde bulunur ve tıp literatüründe hematopoetik kök hücreler olarak adlandırılır.

Kanser vücudun bir bölümündeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Vücutta bulunan hemen hemen her hücrede kanserleşme görülebilir.

Akut lenfoblastik lösemi (ALL), daha çok beyaz kan hücrelerini etkileyen bir kemik iliği ve kan kanseri şeklidir. Akut lenfositik lösemi olarak da isimlendirilir. ALL'de kırmızı kan hücreleri ve trombosit sayıları da etkilenir.

Kemik dokusu, insan vücudundaki diğer bütün doku ve organlar gibi sürekli yenilenen ve özellikle ergenlik döneminden önce aktivitesi oldukça yüksek olan bir dokudur. Bir ebeveyn olarak bu dokuyu iyi tanımak, çocuklarımızın kemik yapısının sağlıklı gelişiminde oldukça önemlidir. 

Kullanılmakta olan ve en son kullandığınız ilaçlar ile ilgili doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. İlaçlarınızı, yalnızca hekiminizin önerisi ve eczacınızın uyarısı doğrultusunda kullanınız.

Diyabet eğitimi hem tip 1 hem de tip 2 diyabet tedavisinin bel kemiğini oluşturur. Diyabet tanısı alan hastalar hekim, hemşire, beslenme uzmanı, psikologdan oluşan diyabet ekibi tarafından eğitilir. Eğitim toplantıları belirli aralıklarla tekrarlanır. 

Kanser tedavisinde daha güçlü etki, daha az yan etki en önemli hedeftir. “Mikroküre Tedavisi” ya da diğer adıyla Radyoembolizasyon, bilinen cerrahi ve ilaç tedavilerinin yanı sıra güncel, etkin ve hedefe yönelik bir tedavi yöntemidir.

Vücudumuz fonksiyonlarını düzgün yürütebilmek için belli bir ısı aralığında çalışmak zorundadır. Bu nedenle çevre ile etkileşip, ısı alarak veya ısı kaybederek dengesini sağlamaya çalışır.

Bir doku ya da hücre örneğinin patoloji laboratuvarına teslim edilmesinden bir "patoloji raporunun" düzenlenmesine kadar geçen süre çok farklılık gösterebilmektedir.

Diyabet tedavisinde kan şekerinin normale yakın düzeylerde tutulmasında insülin pompası en önemli yeniliklerdendir. İnsülin pompası, diyabetes mellitüste iğne tedavisi yerine kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Önlenebilir nedenlere bağlı olarak gelişen ve kötü sonuçlanan olaylara “kaza” diyoruz. Bu kazaların bir kısmı ölümle sonuçlanabiliyor ve ölümlü kazaların da %25’i de en güvenli yer saydığımız evlerimizde gerçekleşiyor. 

Tüm karbohidratlar kanda aynı hızla şekere dönüşmez. Glisemik indeks, karbohidrat içeren besinlerin kan şekerini etkileme hızlarına göre sınıflandırılmalarını sağlar. Besinlere 0 ve 100 arasında değerler verilir.