Sağlık Rehberi

Yumurtalık fonksiyonlarının durması sonucu adet kanamalarının tamamen bitmesi şeklinde tanımlanabilir. Dışarıdan hiçbir müdahale olmaksızın 45 yaş ve üzerinde ortaya çıkan menopoz, ‘doğal menopoz' olarak adlandırılır.

Kalp çizgili kaslara sahip, istemsiz kasılan, yaşamsal öneme sahip bir organdır. Kalbin atım hızı ile kasılmanın şiddeti otonom sistem tarafından kontrol edilir. Kalbi besleyen damarlar ya da farklı bir deyişle koroner arterler, üç ana damar ve yan dallardan oluşur.

Karında özellikle göbek çevresinde, göbeğin üst kısmında ortada ya da varsa eski ameliyat kesilerinde veya kasıklarda fıtıklar görülebilir. Fıtıklar, karın içi organlarının karın duvarındaki bir zayıflıktan geçerek deri altına ilerlemeleri şeklinde tanımlanabilir.

Böğür ağrısı genellikle böbrek hastalıklarında görülür. Böbrek hastalıklarına bağlı böğür ağrısının diğer ağrılara benzemeyen kendine has özelliği vardır. Uzun sürelidir, gün boyunca devam eder.

Çocuğunuz ateşlendiğinde hemen telaşa kapılmayınız. Çoğu zaman ateş endişeye neden olması gereken bir durum değil. Yanaklar kıpkırmızı, gözler küçücük, alın cayır cayır yanıyor, ama buna karşı eller ve ayaklar daha serin.

Kanlı idrar, idrar yollarının herhangi bir bölgesinden kaynaklanabilir. Böbrekler, üst idrar yolları (üreter), mesane (idrar torbası) ve dış idrar yolu (üretra) kanamanın kaynağını oluşturabilir.

İdrar yaparken yanma şeklinde ifade edilen rahatsızlık, kişinin idrar yapma sırasında ya da sonrasında hissettiği acı ve yanma hissidir. İdrar yolu enfeksiyonunun en sık belirtisidir. İdrar yolu enfeksiyonu genellikle E.Coli bakterisinin neden olduğu, idrar yolundan mesaneye kadar bakterinin yayılması ile ilgili enfeksiyondur.

Gözlerde kaşıntı, kızarıklık, kanlanma ve yanma-batma gibi şikayetler sıklıkla görülebilir. Çoğu zaman enfeksiyon ya da alerjik nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Gözlerin yakını rahat görebildiği, uzağı net olarak göremediği göz rahatsızlığına latincede kısık göz anlamına gelen "miyop" adı verilir.

Kemik iliği, kemiklerin iç kısmında bulunan, süngersi yapıda ve hayati öneme sahip olan bir dokudur. Kemik iliğinin içerisinde kan yapıcı (hematopoetik) kök hücreler yer almaktadır. 

Vücudumuzdaki kan hücreleri kemik iliğinde hematopoetik kök hücrelerden üretilir. Kök hücreler birtakım hormonlar ve büyüme faktörleri tarafından etkilendiğinde farklı hücrelere dönüşebilen multipotent yapıda hücrelerdir.

Kronik myeloid lösemi (KML) diğer adıyla Kronik Granülositik Lösemi genellikle orta yaştan sonra görülen kan ve kemik iliğinin yavaş seyreden kanseridir. Genellikle tesadüfen rutin yapılan kan tetkikleriyle tanı konulur ve tüm lösemilerin dörtte birini oluşturur. Çoğunlukla orta yaştan sonra görülen yavaş seyirli bir kemik iliği  kanseridir. 

Kronik lenfositik lösemi (KLL), %25'lik görülme sıklığıyla yetişkinlerde en sık rastlanan lösemi tipidir. Klinik seyri kişiden kişiye farklılık gösteren bu rahatsızlık, bazı kişilerde belirti göstermeksizin son derece sessiz bir şekilde ilerler.

Tıpta Morbus Hodgkin lenfoması olarak da bilinen Hodgkin lenfoma hastalığı, halk arasında lenf bezi kanseri olarak da bilinir. Hodgkin lenfoma (HL), bir tür lenfatik sistem hastalığıdır.