Sağlık Rehberi

Kanlı idrar, idrar yollarının herhangi bir bölgesinden kaynaklanabilir. Böbrekler, üst idrar yolları (üreter), mesane (idrar torbası) ve dış idrar yolu (üretra) kanamanın kaynağını oluşturabilir.

İdrar yaparken yanma şeklinde ifade edilen rahatsızlık, kişinin idrar yapma sırasında ya da sonrasında hissettiği acı ve yanma hissidir. İdrar yolu enfeksiyonunun en sık belirtisidir. İdrar yolu enfeksiyonu genellikle E.Coli bakterisinin neden olduğu, idrar yolundan mesaneye kadar bakterinin yayılması ile ilgili enfeksiyondur.

Gözlerde kaşıntı, kızarıklık, kanlanma ve yanma-batma gibi şikayetler sıklıkla görülebilir. Çoğu zaman enfeksiyon ya da alerjik nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Gözlerin yakını rahat görebildiği, uzağı net olarak göremediği göz rahatsızlığına latincede kısık göz anlamına gelen "miyop" adı verilir.

Kemik iliği, kemiklerin iç kısmında bulunan, süngersi yapıda ve hayati öneme sahip olan bir dokudur. Kemik iliğinin içerisinde kan yapıcı (hematopoetik) kök hücreler yer almaktadır. 

Vücudumuzdaki kan hücreleri kemik iliğinde hematopoetik kök hücrelerden üretilir. Kök hücreler birtakım hormonlar ve büyüme faktörleri tarafından etkilendiğinde farklı hücrelere dönüşebilen multipotent yapıda hücrelerdir.

Aplastik anemi, kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan kök hücrelerin yetersizliği nedeniyle oluşan bir kansızlık hastalığıdır. Bu öncü hücreler kemik iliğinde bulunur ve tıp literatüründe hematopoetik kök hücreler olarak adlandırılır.

Kemik dokusu, insan vücudundaki diğer bütün doku ve organlar gibi sürekli yenilenen ve özellikle ergenlik döneminden önce aktivitesi oldukça yüksek olan bir dokudur. Bir ebeveyn olarak bu dokuyu iyi tanımak, çocuklarımızın kemik yapısının sağlıklı gelişiminde oldukça önemlidir. 

Kullanılmakta olan ve en son kullandığınız ilaçlar ile ilgili doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. İlaçlarınızı, yalnızca hekiminizin önerisi ve eczacınızın uyarısı doğrultusunda kullanınız.

Diyabet eğitimi hem tip 1 hem de tip 2 diyabet tedavisinin bel kemiğini oluşturur. Diyabet tanısı alan hastalar hekim, hemşire, beslenme uzmanı, psikologdan oluşan diyabet ekibi tarafından eğitilir. Eğitim toplantıları belirli aralıklarla tekrarlanır. 

Vücudumuz fonksiyonlarını düzgün yürütebilmek için belli bir ısı aralığında çalışmak zorundadır. Bu nedenle çevre ile etkileşip, ısı alarak veya ısı kaybederek dengesini sağlamaya çalışır.

Bir doku ya da hücre örneğinin patoloji laboratuvarına teslim edilmesinden bir "patoloji raporunun" düzenlenmesine kadar geçen süre çok farklılık gösterebilmektedir.

Diyabet tedavisinde kan şekerinin normale yakın düzeylerde tutulmasında insülin pompası en önemli yeniliklerdendir. İnsülin pompası, diyabetes mellitüste iğne tedavisi yerine kullanılan bir tedavi yöntemidir.