Sağlık Rehberi

Ciltte ilaç reaksiyonları; bir ilacın kullanımından sonra gelişen istenmeyen klinik bulguları kapsar ve modern ilaç sağaltımının bir bedeli olarak düşünülebilir. İlaç reaksiyonları çok farklı klinik görünümde ortaya çıkabilmektedir.

Sinir sisteminde, travma, infeksiyon, geçirilmiş ameliyat gibi nedenlerle meydana gelen  hasar sonucu mesane fonksiyonunun kaybına nörojen mesane denir.

Kalbin sağ tarafından çıkan ve akciğere giden ana damarın kapağında veya bu kapağın biraz altında veya biraz üstünde ve uç dallarda darlık olmasıdır.

Artrit, ateş, kilo kaybı, iştahsızlık, lenf bezlerinde büyüme, tükürük bezlerinde büyüme, ağız- göz kuruluğu, saç dökülmesi, deride güneş duyarlılığı, deri döküntüleri, soğuk ya da stresle tetiklenen parmaklarda sararma-morarma gibi renk değişiklikleri, yutma güçlüğü, kas güçsüzlüğü gibi çeşitli farklı bulgularla ortaya çıkan romatizmal hastalıklardır.

Varis hastalığı ilerler ve tedavi edilmezse, bacaklarda (özellikle alt kısımlarında) yara oluşumu gözlenir. Bu yaralara "varis ülseri" ya da varis yarası adı verilir.

Sağlık psikolojisi, fiziksel sağlıkla ilgili bir çok konuda sağlığı koruma, geliştirme ve iyileşme sürecini kolaylaştırma ile ilgili uygulamalar geliştirir. 

Erişkin yaşta, çocukluk yaşa göre daha sık görülen, kronik (süreğen)  otoimmün (bağışıklık sistemi ile ilgli) bir hastalıktır. Otoimmün hastalıklarda; hastaların bağışıklık sistemi (immün sistemi) kendi vücut hücrelerine ve dokularına saldırır.

Deri altında gözlenen iğne ucu büyüklüğünde kanamalara peteşi adı verilir. Peteşi pıhtılaşma mekanzimasından sorumlu hücreler olan trombositlerin sayıca azalması ya da  fonksiyonlarının bozulması sonucu ortaya çıkabildiği gibi, damar duvarını etkileyen hastalıklarda da görülebilir.

TTP kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ve trombositlerin azalması ile karakterize, genellikle ateş, sinir sistemi bulguları ve böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği kanamalı bir hastalıktır.

Vaskülitin tipine göre değişen boyda (küçük-orta-büyük boy) damar duvarı iltihaplanması, organlarda hasara ve bununla ilişkili şikayet ve bulgulara yol açmaktadır.

Yenidoğan döneminden on sekiz yaşına kadar bütün çocukluk çağında vücut sıcaklığı ölçüldüğünde (makattan) 38 santigrat derece veya üzerinde saptanmışsa bu çocuklar ateşli olarak kabul edilir.

Normalde, uykudayken vücudumuz hareketsizdir ve rüyadakendimizi koşarken konuşurken kolumuzu bacağımızı oynatırken görsek bile gerçek hayatta hareket etmeyiz ( fizyolojik uyku felci). 

Dış genital organlar vulva olarak isimlendirilmektedir. Genellikle vajinal enfeksiyonlara eşlik ederler. Vulvanın enfeksiyonuna vulvit denir.

Allojenik kök hücre naklinde hasta ve bağışçı (alıcı ve verici) arasında doku uyumunun olup olmadığını anlamak için HLA'ya (doku antijenlerine) bakılır. Alıcı ve verici arasındaki doku uyumunun yüksel olması nakil başarısını direkt etkileyen faktörlerdendir.

Tırnaklar da aynı saçlar gibi genel sağlık ile direkt ilintilidir. Tırnaklarda gözlenen kalınlaşma, renk değişikliği, çöküklük, çizgilenme bazı organ hastalıklarının belirtisi olabilmektedir.