Saçlı Hücreli Lösemi

Saçlı hücreli lösemi, nadir rastlanan bir kronik lösemi çeşididir. Hastalık lenfositlerden kaynaklanır. “Saçlı hücreli lösemi” adı verilmesinin nedeni, lenfositlerinin yüzeylerindeki kısa uzantıların mikroskopta saç gibi görülmesidir.

Saçlı hücrelerin kemik iliğinde birikmesi sonucu kemik iliğinin yeterli sayıda normal kan hücresi üretemez. Normal kan hücresi üretiminin bozulması sonucu hastada:

  • Anemi
  • Enfeksiyon riskinde artış
  • Trombosit sayısının düşük olmasına bağlı olarak, küçük bir yaralanmadan sonrasında ciltte morarmalar görülür.

Nasıl tanı konur?

Bazı hastalar, ateş, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri nedeniyle doktora başvurur.
Saçlı hücreler, anormal B lenfositleri olarak tanımlanırlar fakat lenf nodlarında büyümeye yol açmazlar. Saçlı hücreler kemik iliği, karaciğer ve dalakta birikir.
Bu nedenle, Saçlı Hücreli Lösemi tanısında dalak büyümesi ve normal kan hücresi sayısında beklenmeyen azalma olması önemlidir.
Tanıyı doğrulamak için kemik iliği tetkikleri; kemik iliği aspirasyonu, kemik iliği biyopsisi yapılır.
Kesin tanı kan ve kemik iliği hücrelerinin incelendiği “immünfenotipleme” tetkiki ile yapılır. Bu tetkik ile Saçlı hücreli lösemiye özel olan hücre yüzey proteinleri belirlenir.

Tedavi nasıl yapılır?

Öncelikle pürin analogları ile tedavi başlanır. Interferon, rituksimab içeren kombine kemoterapiler kullanılabilir. Splenektomi (dalağın alınması) seçilmiş olgularda yüz güldürücü sonuçlar sağlamaktadır.