Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Amaç Ne Olmalıdır?

İltihabi romatizmal hastalıkların bir kısmı tamamen iyileşmekle beraber büyük bir kısmı da iyileşme ve alevlenmelerle seyredebilmektedir.

Tedavi uzun sürelidir. Bazen ömür boyu devam edebilir. Hasta ve hekimin uyumu önemlidir.

Tedavide amaç yakınmaların giderilmesi, olası organ tutulumlarının önlenebilmesi ve hastanın yaşam konforunun en üst düzeyde sürdürülmesini sağlamaktır.

Romatizmal hastalıkların tedavisinde yenilikler nelerdir?

Günümüzde temel antiromatizmal ilaçların yetersiz kaldığı hastalarda yeni biyolojik tedaviler ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Biyolojik tedaviler evde cilt altına aşı uygulamaları şeklinde hasta tarafından uygulanabildiği gibi, Grup Florence Nightingale Hastaneleri Romatoloji Bölümün bünyesinde serum tedavileri şeklinde ayaktan tedavi ünitesinde de yapılabilmektedir.

Tüm hastalıklar gibi romatizmal hastalıkların da erken tanı ve tedavisi önemlidir. Erken ve uygun tedavi ile gelişebilecek eklem deformite ve sakatlıklarının önlenebilmesi mümkündür. Sistemik tutulum yapabilen hastalıkların erken tanı ve tedavisi doğrudan sağ kalım üzerine etkilidir.