Rey işitsel-sözel öğrenme testi

Temel olarak bu test, sözel öğrenme ve kısa süreli belleğin tanı ve değerlendirmesinde kullanılmaktadır.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz