Retrograd Ejakülasyon Testi

Semen örneğinde sperm bulunamayan erkek hastaların bir kısmında "retrograd ejakülasyon" denilen bir sorun olabilir. (Semende (menide) sperm gözlenmemesi durumuna "azoospermi" denilmektedir.)

Bazı kişilerde ejakülasyon (boşalma/semenin dışarı atılması) sırasında mesane boynunun kapanmasındaki bir soruna bağlı olarak semen mesaneye kaçar ve bu durum retrograd ejakülasyonda (RE) olarak tanımlanır.

Kişiden elde edilen semenin (meninin) hacmi 1 mililitreden az ise, sperm azlığına neden olan diğer hastalıkların (bilateral vaz agenezi, hipogonadizim gibi) belirtileri bulunmuyorsa, ejakülasyon (boşalma) sonrası idrarda sperm olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır.

İnfertilite (kısırlık problemi) olan RE’li hastaların bir çoğunda yardımla üreme teknikleri etkin bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir.