Rahim ağzı kanseri ve PET MR

Tek bir testte tümörün biyolojik davranışını ve lokal yayılımını göstererek tanısal güvenilirliği arttırır.

Tanıda yüksek duyarlılık sağlar. Tümörün komşu organlara sıçramasını en net şekilde değerlendirir.

Tedaviye yanıtı erken dönemde tespit eder.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz