Radyoterapide beslenme

Radyoterapi süresince oluşabilecek beslenme problemleri ışınlanan bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Radyoterapi sırasında sıklıkla karşılaşılan problemler ishal, çiğneme ve yutma problemleridir. 

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz