Radyoterapi nasıl planlanır?

Radyoterapi planlarımızda Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans görüntü füzyonları yanı sıra PET-BT veya PET-MR görüntüleri de hedef volümlerin belirlenmesinde kullanılarak planlama yapılmaktadır.

(Positron Emisyon Tomografi) damar yolu ile verilen radyonüklid özel işaretlenmiş FDG glikoz yardımı ile metabolizması yüksek tümöral oluşumları gösterir.

Konformal radyoterapi ışını tedavi edilecek volüme göre şekillendirmeye yardımcı olacak çok yapraklı kolimatörler ile tedavi alanının yaratılması ile gerçekleştirilir.

Bilgisayarlı tomografi ile alınan vücut kesitlerinde tedavi edilecek tümör veya organ volümü ve tedavi sahasında kalacak risk altındaki sağlam organlar çizilir. Hasta, üç boyutlu planlama ile hazırlanan tedavi planı ve lineer hızlandırıcı cihazlar ile tedavi edilir. Tedavi edilecek hedef volüm ve risk altındaki komşu organların aldığı dozlar doz-volüm histogramı olarak adlandırılan grafikler ile gösterilir.

İngilizce IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) olarak bilinen yoğunluk ayarlı radyoterapi'de (YART) doz boyama yöntemleri ile sağlam organ ve dokular daha iyi korunurken, hedeflenen tedavi alanında daha yüksek dozlara çıkılabilmektedir. Radyasyon demetlerinin küçük demetçikler ile segmentlere ayrılarak verildiği daha sofistike bir dışarıdan ışınlama metodudur. Bu yöntemle daha iyi tümör kontrolü elde etmek ve sağlam organ ve dokuları daha iyi korumak mümkündür.

IGRT görüntü rehberliğinde radyoterapi uygulamaktır. Günlük tedaviler arasındaki farklılıkları (set-up, hastaya organ hareketlerine bağlı) en aza indirmek amacıyla tedavi öncesi günlük filmler alınarak alan kontrolü yapılır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz