Psikolojik Hastalıkların Sebepleri

  • Genetik nedenler
  • Biyokimyasal etkenler
  • Endokrin nedenler
  • İmmünolojik etkenler
  • Kişilik özellikleri
  • Ruhsal toplumsal etkenler dediğimiz ekonomik nedenler, ailevi sorunlar, iş yaşamında çatışmalar, evlilik sorunları, fiziksel hastalıklar, psikososyal olaylar, çocukluk çağı ihmal ve travmaları.