Psiko-onkolojide EMDR terapisi

Kanser hastalarının hayatlarında tanıyı almadan önce başlayan her yeni deneyimin eşlik ettiği duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgilerin tanıyı aldıktan sonraki bilgileri ile birleşip anı ağlarında bütünleşmesi süreci ile karşımızda çıkan hastada öğrenme mekanizması aktif şekilde işlerliğini gösterir.Bu sistemde travmatik bir deneyim olan kanser tanısını alması ile bireyi rahatsız eden olaylar döngüsünün yaşanmaya başlanması ve bireyin kendi mevcut sisteminin bozulmas durumu söz konusudur.

EMDR ile kişinin kendi hastalığına ve tedavi sürecine ilişkin olumusuz inançları (mesela; ben iyileşemem,başklarına muhtacım gibi), olumusuz duygusal tepkileri (tedavinin sonucunda ne olacağından korkuyorum gibi), olumsuz somatik tepkileri (kemoterapiye gelmeden önceki gece nefesim kesilmeye başlıyor gibi) durumlar aslında problemin kendisi değil, semptomların şimdiki zamanda dışa vurumudur. Psiko- onkolojide EMDR tedavisi ile semptomlar ortadan kalkmakla kalmazkişinin yaşam kalitesi ve kişisel gelişimine de olumlu katkıda bulunur.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz