Psiko-onkolojide bilişsel davranışçı terapi

Hastanın hastalığına ilişkin çarpık düşüncelerini ve inançlarını fark etmesini sağlamak ve onları sağlıklı inaçlara dönüştürmek için kullandığımız bir diğer yöntem ise Bilişsel Davranışçı Terapi'dir.Bu yaklaşımda amaç hastanın hastalığına ilişkin yaşadığı bu zorlu süreçte çevre ile yeni rollerinde uygun ilişkiler kurmak ve buna bağlı olarak gözlenebilen davranış değişikliği esastır.

Tedavide danışan ile terapistin hastanın hastalık sürecine ilişkin yaşadığı zorlayıcı sorunları belirlemesi ve işbirliği esasına dayanarak duygu, düşünce, davranış arasındaki döngüyü'şimdii ve burada'kişideoluşurduğu gündem maddelerini esas alarak alternatif çözüm yolları arayış sürecidir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz