PSA Testi

Prostat bezi, meninin kıvamını oluşturması için ‘prostat spesifik antijen' (PSA) denilen bir madde üretir. Bunun çok az bir kısmı kan dolaşımına karışır. Kan düzeyleri şu durumlarda yükselir; iyi huylu prostat büyümesi, prostat iltihabı, prostat kanseri.

Normal PSA değerleri nedir?

50 yaşından küçük olanlarda 2.5 ng/ml den az olmalı, 0-60 yaş aralığında 3.5 ng/ml den az olmalı. Test sonuçları bu sınırların üzerinde çıkarsa ve parmakla rektal muayenede sertlik bulunursa mutlaka prostat kanserine yönelik araştırmalar yapılmalı. Elbette, her PSA yüksekliği kanser varlığı anlamına gelmiyor. Ama PSA'nın normal olması halinde bile kanser var olabiliyor.

Bu belirtiler varsa mutlaka doktora gidin!

Prostat büyürken idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engellemeye başlar. Tıkanıklığın derecesine göre idrar yaparken bazı sorunlar ortaya çıkar. Eğer aşağıdaki belirtilerden birinden yakınıyorsanız sizde de prostat büyümesi sorunu olabilir.

  • İdrar kuvvetinin ve kalınlığının azalması,
  • İdrarı başlatmakta güçlük,
  • Kesik kesik idrar yapma,idrarın sonunda damlama,
  • İdrarı tam boşaltamama hissi,
  • İdrarda kan,
  • Sık idrar yapma (gündüz ve gece),
  • Ani idrar yapma isteği,
  • İdrar yapma hissi oluştuğunda idrar kaçırma,
  • İdrar yaparken yanma ve sızı hissinin olması.

İlgili Yazılar: