Prostat MR

Prostat kanserinin tespitinde sadece PSA yeterli değildir. PSA yüksekliği prostatta mevcut iltihaptan olabileceği gibi kanserden de olabilir. PSA normal olsa da hastada prostat kanserinin tespit edildiği durumlar mevcuttur. 

Multiparameterik Prostat MR üç ayrı incelemeden oluşan inceleme yöntemidir ve prostat kanseri teşhisinde kullanılır. Prostat MR 3 Tesla MR ile yüksek kanallı anten ile yapılmalıdır. 

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesinde bulunan 3 Tesla MR ile 32 kanallı yüksek çözünürlüklü anten ile en detaylı prostat MR çekimi gerçekleştirilir. 

Multiparameterik MR 

  • Yüksek çözünürlüklü prostat görüntüleme, 
  • Diffüzyon MR ve
  • Perfüzyon MR dan oluşur.

 Bu üç incelemedeki bulgular PIRADS skorlaması ile puanlandırılarak kanser olasılığı değerlendirilir. Yüksek PIRADS skoru biyopsi gerektirir. 


Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz