Prostat kanseri ve PET MR

Bağırsak, mesane ve üreter tutulumu arasında ayrım yapma becerisi sayesinde lokalizayon kesinliğini arttırır.

Yüksek çözünürlükte MR kullanarak pelviste küçük yapıların değerlendirmesini arttırır.

Kemik metastazlarının tespitinde duyarlılığı arttırır; PET ve MR birlikteliği, bu durumda BT ve Nükleer Tıp Kemik Taramaları'ndan daha yüksek duyarlılık gösterir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz