Prostat IGRT

Prostat kalın barsağın son kısmı olan rektum ile mesane arasında yer alan bir organdır. Rektum ve mesanenin doluluğu sürekli değiştiği için prostatın yeri de bu organların itmesiyle önden arkaya sürekli değişir. Prostat kanserinde ışınlanacak olan hedef organ prostat olduğu için her tedavi fraksiyonunda yerinin doğrulukla belirlenip tedavi edilmesi gerekir. Işınlama sırasında prostata büyük marjlar verilerek tedavi etmek istenilmez; rektum ve mesanenin aldığı dozlar artarsa bu organlarda radyasyona ait erken ve geç yan etki oranları artar. Dar ve küçük marjlarla etkili yüksek doz radyoterapiyi her gün doğrulukla verebilmek için prostatın içine milimetrik boyutta 3 adet 24 ayar altın işaretleyiciler transrektal yoldan konur. Bu işlem prostat biopsisinden daha kısa süren ve daha zahmetsiz bir uygulamadır. Hastalarımız bu işlemi çok iyi tolere etmektedirler (1). Bu işlem öncesi lavman ile rektum boşaltılması gerekmektedir ve anesteziye ihtiyaç yoktur.

Prostat içine konan bu altın işaretleyiciler tedavi sırasında çekilen ön ve yan elektronik portal filmler yardımıyla izlenerek prostatın yeri her gün en doğru şekilde belirlenmekte ve sonra ışınlama yapılmaktadır.

Prostat kanseri radyoterapisinde altın işaretleyiciler ile görüntü rehberliği:

Prostat biopsisinde kullanılan biopsi iğneleri ile 24 ayar altın işaretleyiciler (toplu iğne başı büyüklüğünde) 3 adet olmak üzere rektal yoldan prostat içine yerleştirilir. Prostat, mesane ve kalın barsağın son kısmı gibi içi boş ve doluluğu günden güne değişen organlara komşudur. Bu nedenle her gün elektronik portal filmlerde altın işaretleyicilere göre alan doğrulaması yapılır ve prostatın bu organlara bağlı yer değişimi takip edilir.