İlgi Alanları:

  • Klinik Elektrofizyoloji (EMG, Uyandırılmış Potansiyeller, EEG)
  • Botulinum Toksini Uygulamaları
  • Nöromüsküler Hastalıklar

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1996 yılında mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini 2003 yılında Istanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır.

2010 yılında İstanbul Üniversitesi DETAE Sinir Bilim Elektro-Nöro-Fizyoloji Yüksek Lisans derecesini ve Nöroloji Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanı unvanını almıştır.

2013 yılından itibaren İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır.

  • Türk Nöroloji Derneği
  • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Epilepsi İle Savaş Derneği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1.Zimoń M, Baets J, Almeida-Souza L, De Vriendt E, Nikodinovic J, Parman Y, Battalo Gcaron Lu E, Matur Z, Guergueltcheva V, Tournev I, Auer-Grumbach M, De Rijk P, Petersen BS, Müller T, Fransen E, Van Damme P, Löscher WN, Barišić N, Mitrovic Z, Previtali SC, Topalo Gcaron Lu H, Bernert G, Beleza-Meireles A, Todorovic S, Savic-Pavicevic D, Ishpekova B, Lechner S, Peeters K, Ooms T, Hahn AF, Züchner S, Timmerman V, Van Dijck P, Rasic VM, Janecke AR, De Jonghe P, Jordanova A. Loss-of-function mutations in HINT1 cause axonal neuropathy with neuromyotonia. Nat Genet. 2012 Oct;44(10):1080-3. doi: 10.1038/ng.2406. Epub 2012 Sep 9.

2. Deymeer F, Matur Z, Poyraz M, Battaloglu E, Oflazer-Serdaroglu P, Parman Y. Nerve conduction studies in Charcot-Marie-Tooth disease in a cohort from Turkey. Letter to the Editor. Muscle Nerve. 2012 Aug;46(2):296. Epub 2012 Jul 16.

3. Deymeer F, Matur Z, Poyraz M, Battaloglu E, Oflazer-Serdaroglu P, Parman Y. Nerve conduction studies in Charcot-Marie-Tooth disease in a cohort from Turkey. Muscle Nerve. 2011 May;43(5):657-64. doi: 10.1002/mus.21932. Epub 2011 Mar 14.

4. Coban A, Matur Z, Hanagasi HA, Parman Y. Iatrogenic botulism after botulinum toxin type A injections. Clin Neuropharmacol. 2010 May;33(3):158-60.

5. Matur Z, Baykan B, Bebek N, Gürses C, Altındağ E, Gökyiğit A. The evaluation of interictal focal EEG findings in adult patients with absence seizures. Seizure. 2009 Feb 10.

6. Pinarbasi B, Kaymakoglu S, Matur Z, Akyuz F, Demir K, Besisik F, Ozdil S, Boztas G, Cakaloglu Y, Mungan Z, Okten A. Are Acquired Hepatocerebral Degeneration and Hepatic Myelopathy Reversible? J Clin Gastroenterol. 2008 Aug 11.

7. Betül Baykan, Zeliha Matur, Candan Gürses, Ebru Aykutlu, Ayşen Gökyiğit. Typical absence seizures triggered by photosensitivity. Epilepsia. 2005 Jan;46(1):159-63.

8. Zeliha Matur, Alp Ucok. Quetiapine treatment in a patient with Tourette's syndrome, obsessive-compulsive disorder and drug-induced mania. Isr J Psychiatry Relat Sci. 2003;40(2):150-2.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1.Arzu Çoban, Zeliha MATUR, Haşmet A. Hanağası, Yeşim Parman. Yüz Bölgesi Hastalıklarının Çeşitli Tiplerinde BOTULİNUM TOKSİNİ Enjeksiyonlarının Etkinliği. Türk Nörol Derg. Baskıdaki Makaleler: TJN-26097.

2.Arzu ÇOBAN, Zeliha MATUR, Mürüvvet POYRAZ, Ahmet Kaya BİLGE, Nerses BEBEK, Saliha TÜKEK, Betül BAYKAN. Farklı EEG Bulguları Saptanan Vazovagal Senkoplu İki Aile. Turkiye Klinikleri J Neur 2012;7(2):69-76.

3.Zeliha MATUR, Yeşim GÜLŞEN PARMAN. Spastisite Tedavisinde A Tipi Botulinum Toksini Kullanımı. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47 Özel Sayı: 40-43.

4.Zeliha MATUR, Yeşim GÜLŞEN PARMAN. Yazıcı Krampının A Tipi Botulinum Toksini ile Tedavisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 2010; 47 Özel Sayı: 27-29.

5.Zeliha MATUR, Yeşim GÜLŞEN PARMAN. Botulinum Toksininin Nörolojide Kullanım Alanları. Klinik Gelişim. 2010;1:121-127.

6.Zeliha MATUR, Mürüvvet POYRAZ, Oya UYGUNER, Hülya KAYSERİLİ, Betül GÜVELİ, Betül BAYKAN. Migraine, White Matter Lesions and Subarachnoid Hemorrhage: Analysis of a Large Pedigree. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47: 162-165.

7.Zeliha MATUR, Nerses BEBEK, Candan GÜRSES, Betül BAYKAN, Ayşen GÖKYİĞİT. Miyoklonus-distoni Sendromu: Olgu Sunumu. Epilepsi 2007;13(2-3): 94-96.

8.Zeliha MATUR, Nerses Bebek, Zeynep Aydın-özemir, Betül Baykan, Candan Gürses, Ayşen Gökyiğit. Tipik Absans Nöbetleriyle Seyreden İdiyopatik Epilepsilerde Jeneralize Paroksismal Hızlı Aktivite: Sıradışı Bir Elektroensefalografi Bulgusu. Epilepsi. 2006; 12(2): 69-77.

9.Yeşim GÜLŞEN PARMAN, Zeliha MATUR. Botulinum Toksini ile Ekstremite Uygulamaları. Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43(1-4): 20-23.

10.Yeşim GÜLŞEN PARMAN, Zeliha MATUR. Botulinum Toksini ile Yüz Uygulamaları: Hemifasyal Spazm ve Blefarospazmın Tedavisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 2006; 43(1-4): 24-26.

11.Zeliha Matur, Candan Gürses, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit. Farklı Etiyolojik Nedenlere Bağlı Nonkonvülziv Status Epileptikus. Epilepsi 2003;9(1):27-33.

12.Zeliha Matur, Candan Gürses, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit. Nonkonvülzif status epileptikus: Sefepimin rolü. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2002;16(3):377-381.

13.Yakup Krespi, Zeliha Matur, Rezzan Tuncay, Oğuzhan Çoban, Sara Bahar. İmmünsüprese Bir Hastada Gelişen Tüberküloz Menenjiti. Nöropsikiyatri Arşivi 2001;38(1):41-45.

14.Yakup Krespi, Zeliha Matur, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar. Homozigot Faktör V Leiden Mutasyonu ve İskemik inme. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2001;7(1):25-27.