Prof. Dr. Yaşar Sümer YAMANER İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Genel Cerrahi

Özel İlgi Alanları
 • Mide Bağırsak Sistemi Cerrahisi
 • Kalın Bağırsak Cerrahisi
 • Safra Yolları Endoskopisi (ERCP)
 • Gastrointestinal Cerrahi
 • Proktoloji
 • Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Pankreas
 • Kolorektal

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2004
   İstanbul Tıp Fakültesi
   Profesör

   1998
   İstanbul Tıp Fakültesi
   Doçent

   1995
   İstanbul Tıp Fakültesi
   Genel Cerrahi Uzman Hekim 

   1992
   İstanbul Tıp Fakültesi
   Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
    
   1986
   İstanbul Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi

   • Türk Cerrahi Derneği
   • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
   • Türk Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Derneği
   • American Society of Colon and Rectal Surgery
   • International Society of Surgery
   • European Association for Endoscopic Surgery