• Mide Bağırsak Sistemi Cerrahisi
 • Kalın Bağırsak Cerrahisi
 • Anorektal Fizyoloji
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Sindirim Sistemi Endoskopisi
 • Safra Yolları Endoskopisi (ERCP)

   İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olmuş ve 1987'de aynı fakültenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1992 yılında Genel Cerrahi Uzmanı unvanını almış, bir süre kliniğinde gönüllü olarak çalışmaya devam etmiş, 1993 yılında askerlik hizmetini takiben Temmuz 1993'de Rize Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi'nde zorunlu hizmete başlamıştır.

   1995 yılında  İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na uzman hekim olarak dönmüş ve mesleki kariyerini burada sürdürmüştür. 1998 yılında Genel Cerrahi Doçenti,  2004 yılında da Genel Cerrahi Profesörü unvanlarını almıştır.

   1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzman olarak çalışmaya başladığından itibaren sadece gastrointestinal ve kolorektal cerrahi ile ilgilenmiş, gastrointestinal sistem endoskopisi ve laparoskopik cerrahi üzerinde yoğunlaşmıştır.

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Türk Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Derneği
 • American Society of Colon and Rectal Surgery
 • International Society of Surgery
 • European Association for Endoscopic Surgery