Prof. Dr.
Vahit ÖZMEN

Prof. Dr.
Vahit ÖZMEN

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Meme Kanseri
 • Reflü Hastalığının Cerrahi Tedavisi

Video

  • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
   Meme Sağlığı Merkezi Direktörü

   2009-2012
   İstanbul Meme Derneği
   Başkan

   1995 
   İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Profesör 

   1987
   İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  
   Doçent 

   1982
   İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Genel Cerrahi Uzmanı 

   1978
   İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

    

   • The Breast Health Global Initiative tarafından en başarılı proje 2008

   • Türk Gastro-enteroloji Derneği
   • Böbrek Transplantasyon Derneği ( Kurucu üye )
   • Türk Onkoloji Derneği
   • Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği ( Kurucu üye, 2.Başkan)
   • Türk Antibiotik Kemoterapi Derneği
   • Laparoskopik&Endoskopik Minimal İnvazif Cerrahi Derneği ( Kurucu üye, Genel Sekreter )
   • Türkiye Öğretim Üyeleri Derneğiği
   • The American Society of Colon and Rectal Surgeons ( A.S.C.R.S.)
   • American College of Surgeons ( A.C.S.)
   • Türk Cerrahi Derneği
   • European Association of Laparoscopic Surgery (E.A.L.S.)
   • Mediterranean Society of Colo-Rectal Surgery( Kurucu üye)
   • Senoloji ve Meme Bilimi Derneği
   • İstanbul Tıp Fakültesi Mezunları Derneği (Kurucu Üye)
   • İstanbul Cerrahi Derneği (Kurucu Üye)
   • World Society for Breast Health (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter 2007))
   • Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu (Kurucu Üye)
   • Meme Sağlığı Derneği (Kurucu Üye)

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1-1978 - İstanbul Tıp Fakültesi birincisi 1989 - İki yıl süre ile misafir profesör ve post-doctoral fellowship ödülü Tulane University School of Medicine, New Orleans, Louisiana, U.S.A. 2001
   • 2- Best Study Award in 1st Congress of World Society for Breast Health 2003 3
   • 3- VII. Ulusal Meme Hastalıkları en iyi araştırma ödülü 2004 - Honorary Diploma, 75th Anniversary of Bulgarian Surgical Society. Sofya, Bulgaristan 2005
   • 4- Honorable Mention , Certificate of Merit by Paul A Wetter Chairman of the Society of Laparoendoscopic Surgeons during the 14th International Congress and Endo Expo 2005 September 14-17, 2005, San Diego, California, USA 2005 
   • 5- VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi en iyi sözel bildiri ödülü 2006 - Honorary Diplome and medal from Bulgarian Surgical Society, Sofya, Bulgaristan 2007
   • 6- En iyi oral sunum ödülü : 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 4-9 Eylül 2007, Ankara 2007
   • 7- The expert of breast surgeons in the world : The Breast Health Global Initiative 1-4 October 2007, Budapest, Hungary 2007
   • 8- The Visiting Professor of Surgery : University of Pittsburgh Magee Women Hospital, Pittssburgh, PA. 10-12 December, 2007 2008
   • 9- The Breast Health Global Initiative başarılı proje ve 25.000 USD ödül.
   • 1. 1.Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: 2-4 Aralık 1992, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul.
   • 2. Laparoskopik Cerrahi Eğitim Kursları: Halen devam etmekte olan bu kurslar 6-26 Şubat 1992 tarihinde başlamış olup, bugüne kadar 36 kurs düzenlenmiştir. Bu kurslarda teorik ve pratik eğitim verilmektedir.
   • 3. 8.Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi: 22-28 Mayıs 1993, Antalya. 4. I.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi:10-13 Kasım 1993, İstanbul. 5. 4 th European Congress of Video Surgery: 5-8 June 1994,İstanbul. 6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’94 ve 2. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Genel Sekreter), 17-19 Kasım 1994, İstanbul. 7. II.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi:14-16 Eylül 1995, İstanbul
   • 8. İstanbul Tıp Fakültesi 13.Kurultayı, 27-30 Eylül 1995, İstanbul. 9. I.Kolo-rektal kanser kanser mezuniyet sonrası eğitim kursu 25-26 Ekim 1996, İstanbul. 10.4.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 5-8 Mart 1997, İzmir 11.III.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi:14-16 Mayıs 1997,İstanbul 12.Özofagus ve Mide kanseri Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, 24-24 Ekim 1997, Hotel Armada, İstanbul, 1997.
   • 13.Selim Kolon-rektum ve Anüs Hastalıkları Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu 23-24 Ekim 1998, Pera Palas, İstanbul.
   • 14.Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak Hastalıkları Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, 22-23 Ekim 1999, Eresin Hotel, İstanbul.
   • 15.Kolon ve Rektum Hastalıkları 2000. 5.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu. 20-21 Ekim 2000, Eresin Hotel, İstanbul.
   • 16.World Society of Breast Health 1st Congress, General Secretary of The Congress, 21-26 September 2001, İstanbul.
   • 17.1.TFF Kulüp Doktorları, Fizyoterapistleri ve Masörleri Gelişim Semineri, İstinye Amatör Futbolcular Derneği, 23-25 Aralık, 2001.
   • 18.5.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
   • 19.2.TFF Kulüp Doktorları, Fizyoterapistleri ve Masörleri Gelişim Semineri, 22-24 Aralık, 2002, Polat Rönesans Hotel, İstanbul.
   • 20.7. Meme Hastalıkları Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu : Sentinel Lenf Nodülü Biyopsisi. 18 Ocak 2003, Çapa, İstanbul.
   • 21.8. Gastrointestinal Hastalıklar Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu : Üst GİS Hastalıkları. 10-11 Ekim 2003, Crowne Plaza Hotel, İstanbul.
   • 22.2nd Mediterranean Laparoscopic Congress, 22-25 October, Lütfi Kırdar Congress Center, İstanbul.
   • 23.Recent advances in cancer management and treatment. Istanbul Medical Faculty and Mayo Clinics Continuing Medical Education Program, October 27, 2003, İstanbul.
   • 24.3.TFF Kulüp Doktorları, Fizyoterapistleri ve Masörleri Gelişim Semineri, 23-24 Aralık, 2003, Maslak Princess Hotel, İstanbul.
   • 25.Türk Cerrahi Kongresi “ Meme Hastalıkları”. 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya
   • 26.Meme Hastalıkları 9. Mezuniyet sonrası eğitim kursu, 24-25 Aralık 2004, İstanbul.
   • 27.Istanbul Cerrahi Derneği Toplantısı 11 Haziran 2005
   • 28.8.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (Genel Sekreter) 21-24 Eylül 2005, İstanbul
   • 29.1. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 18-22 Ocak 2006-İSTEM-İstanbul.
   • 30.2. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 20-24 Şubat 2006-İSTEM-İstanbul.
   • 31.3. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 27-31 Mart 2006-İSTEM-İstanbul
   • 32.4.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 17-21 Nisan 2006-İSTEM-İstanbul
   • 33.5.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 08-12 Mayıs 2006-İSTEM-İstanbul
   • 34.6.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 05-09 Haziran 2006-İSTEM-İstanbul
   • 35.1.Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Meme Hastalıkları Eğitim Kursu, 16 Haziran 2006, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Cağaloğlu, İstanbul.
   • 36.MDKK I. Ulusal Meme Kanseri Konsensus Konferansı. 15-19 Kasım 2006, Bodrum.
   • 37.Mezuniyet Sonrası 11. Meme Kanseri Kursu. 23-24 Aralık 2006, İstanbul.
   • 38.2.Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Meme Hastalıkları Eğitim Kursu, 6 Haziran 2007, İstanbul.
   • 39.Meme Hastalıkları 12. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 6-7 Aralık 2007, İSTEM, Çapa, İstanbul.
   • 40.Laparoskopik Reflü Hastalığı Cerrahi Tedavisi Kursu, 16-17 Mayıs 2008, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul.
   • 41.Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı, 21-24 ekim 2008, Polat Renessaince Hotel, İstanbul
   • Konuşmacı Olarak Katıldığı Toplantılar
   • 1. Özmen V,Ünal M, Bozfakıoğlu Y, İnce Ü: Erken meme kanserinde son durum. Haydarpaşa Nümune Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Toplantıları, 6 Mart 1992, İstanbul.
   • 2. Özmen V, Avcı C, Oral C, Mercan S: Video-Endo Cerrahi. Taksim Hastanesi Günleri, 21-22 Mayıs 1992, Taksim Hastanesi, İstanbul.
   • 3. Özmen V, Yüney E, Alper A, Yeğinsu O: Laparoskopik cerrahi. 25-29 Mayıs 1992, Gastroenteroloji Kongresi, Girne.
   • 4. Özmen V: Meme hastalıklarında cerrahi tanı yöntemleri, Meme kanserinde cerrahi tedavi yönteminin seçimi. 1. Meme Hastalıkları Eğitim Kursu 2-4 Aralık 1992 , İstanbul.
   • 5. Özmen V, Nichols RL: Günümüzde sekonder bakteriyel peritonite yaklaşım. 8. Türkiye Antibiyotik-Kemoterapi Kongresi, 22-28 Mayıs 1993, Antalya.
   • 6. Özmen V, Kuterdem E, Özkan K, Demirtaş T (Moderatör:C Topuzlu): "Septik Şok" yeni görüşler ve tedavi yöntemleri. Ulusal Cerrahi Derneği Bölgesel 8. Kongresi, 10-12 Haziran 1993, ERZURUM.
   • 7. Özmen V: Uygulamalı laparoskopik cerrahi kursu ve konferans. Bursa Cerrahi Derneği Toplantısı, 25 Haziran 1993, Bursa.
   • 8. Özmen V: Laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi. V. Ulusal Rektum-kolon Cerrahisi Kongresi 11-18 Eylül 1993, Girne, Kıbrıs.
   • 9. Özmen V, Bruyns J, Mercan S, Berthou JC, Avcı C, Dudai M: Laparoscopic surgery for GERD and peptic ulcer. I.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
   • 10.Özmen V: Laparoscopic peptic ulcer surgery (Chairman). 4 th European Congress of Video Surgery, 5-8 June, 1994 İstanbul.
   • 11.Özmen V : Laparoscopic peptic ulcer surgery. 4th European Congress of Video Surgery, 5-8 June 1994, İstanbul.
   • 12.Özmen V, ( Moderatör: Berkarda B): Evre I ve II meme kanserlerinin cerrahi tedavisinde meme koruyucu cerrahi yöntemler. II. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 17-18 Kasım 1994, İstanbul. 13.Özmen V, Aslay I, Özkan S, Aydıner A: Liyezon modeli içinde kanser hastalarına bütüncül hizmet. III. Ulusal Liyezon Psikiyatrisi Kongresi 2-5 Kasım 1994, İstanbul. 14.Özmen V, İşcan M, Yeğinsu O (Moderatör:Atilla Ertan):Koledok taşlarının tedavisine endoskopik ve cerrahi yaklaşım. Methodist-American Hastanesi 10.yıl sempozyumu, 30 Haziran-1 Temmuz 1994, İstanbul. 15.Kuşakçıoğlu Ö, Özmen V(Moderatör: Atilla Ertan):Kolon kanserinde tarama ve önleme yöntemleri. Methodist-American Hastanesi 10.yıl sempozyumu, 30 Haziran-1 Temmuz 1994, İstanbul.
   • 16.Özmen, V, Topuzlu C, Dinçer M, Aydıner A(Moderatör:M Ünal): Meme kanserinde meme koruyucu tedavi. XI. Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs- 2 Haziran 1995, Antalya.
   • 17.Drouard F, Özmen V(Moderatör): Laparoscopic gastric and gastro-esophageal procedures. II.Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995, İstanbul.
   • 18.Özmen V, Avcı C, Zorluoğlu A, İğci A( Moderatör: Kemal Alemdaroğlu ): Laparoskopik cerrahi komplikasyonları. Istanbul Tıp Fakültesi 13. Kurultayı 27-30 Eylül 1995, Conrad Oteli, İstanbul.
   • 19.Özmen V, Dağoğlu T, Dinçer M, Aydıner A ( Moderatör:Metin Ünal ): Erken meme kanserinde cerrahi teknik ve özellikleri. Istanbul Tıp Fakültesi 13.Kurultayı 27-30 eylül 1995, Conrad Oteli, İstanbul.
   • 20.Özmen V: Liyezon modeli içerisinde kanser hastalarına bütüncül yaklaşım. III.Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2-5 Kasım 1995, İstanbul.
   • 21.Özmen V: Laparoskopik cerrahi komplikasyonları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Van Tıp Günleri 30 Mayıs 2 Haziran 1996, Van.
   • 22.Özmen V: İleri evre meme kanseri tedavisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Van Tıp Günleri 30 Mayıs 2 Haziran 1996, Van.
   • 23.Özmen V : Kolo-rektal kanserde tanı, evreleme ve tarama. I.Kolo-rektal Hastalıklar Mezuniye sonrası Eğitim Kursu 25-26 Ekim 1996, İstanbul.
   • 24.Özmen V: Meme kanseri ve hormon replasman tedavisi. 4.Vakıf Tıp Haftası 2-5 Aralık 1996, İstanbul.
   • 25.Özmen V, Öber A, Mandel NM(Moderatör:R Uzel): İnflamatuar meme kanseri cerrahisi. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, 31 Ocak 1997, İstanbul.
   • 26.Özmen V, Ross M: NSABBP trials and breast cancer. 4.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir.
   • 27.Özmen V, Ross M: Breast conserving surgery in locally advanced breast cancer. 4.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Mart 1997, İzmir.
   • 28.Özmen V: Laparoskopik hiatal herni tamiri. III.Ulusal Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Mayıs 1997, İstanbul.
   • 29.Özmen V, Deng SQ: Laparoscopic stomach surgery(Chairmen). Joint Euro-asian Congress of Endoscopic Surgery 17-21 June 1997, İstanbul.
   • 30.Özmen V: Erken evre meme kanserinde cerrahi tedavi. I.Ulusal Meme Kanseri Tedavisinde Yenilikler ve Konsensus Konferansı, GATA’NIN KURULUŞUNUN 100. YILI, 3-4 Mayıs 1998, Ankara.
   • 31.Özmen V: Gastro-özofajeal reflü hastalığına cerrahi yaklaşım (Laparoskopik Nissen). XV.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 12-16 Eylül 1998, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı., İstanbul.
   • 32.Özmen V: Anal İnkontinans. Selim kolon, rektum ve anüs hastalıkları uzmanlık sonrası eğitim kursu. 23-24 Ekİm 1998, Pera Palas, İstanbul.
   • 33.Özmen V: Selim meme hastalıkları. SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 26 Ekim 1998, İstanbul.
   • 34.Özmen V, Akçal T, Ünal G( Moderatör:Metin Ünal): Nonpalpabl meme kanserin yaklaşım. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları 24 Aralık 1998, Swiss Hotel, İstanbul.
   • 35.Özmen V: Özofagus kanserinde cerrahi tedavi. İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü, 8 Ocak 1999, İstanbul.
   • 36.Özmen V: Non-palpabl meme kanserine cerrahi yaklaşım. İstanbul Onkoloji Grubu İkinci Konsensus Toplantısı 26-28 Şıbat 1999, Klasis Otel, Silivri.
   • 37.Özmen V: Kanser: Tarama ve Korunma. İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 7 Nisan 1999, İstanbul.
   • 38.Özmen V: Non-palpabl meme kanseri, tanı, tümöre ve aksillaya yaklaşım. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
   • 39.Özmen V: Meme kanseri cerrahisinde yenilikler. 16.Bölgesel Cerrahi Kongresi, 16-22 Mayıs 1999, Fantasia Hotel, Kuşadası.
   • 40.Özmen V(Konferans Başkanı), Ara Darzi(Konuşmacı): Hiatal hernias, comparison laparoscopic repair to conventional surgey). Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak Hastalıkları, 4.Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu, 22 Ekim 1999, Eresin Hotel, İstanbul.
   • 41.Özmen V:Eroziv gastrit ve ülser cerrahi tedavisi. Selim Özofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak Hastalıkları, 4.Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu, 22 Ekim 1999, Eresin Hotel, İstanbul.
   • 42.Özmen V(Moderatör), Balcı P, Roditi A, Canda T, Özdedeli E: Tanı Basamaklarında Sorunlar I:Görüntüleme . İzmir Meme Hastalıkları Derneği 22 Aralık 1999, İzmir.
   • 43.Özmen V(Moderatör), İğci A, Topuz E: İstanbul Meme Hastalıkları Grubu İnteraktif Vaka Tartışmaları Hilton Balo Salonu 22 Şubat 2000, İstanbul.
   • 44.Özmen V(Moderatör:Avcı C): Laparoskopik Mide-Hiatus Cerrahisi ve Fonksiyonel Gastrik Cerrahi. 4.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 3-6 Nisan 2000, İstanbul.
   • 45.Özmen V: Kanser Haftası: Kanser, erken tanı ve tedavi. Esenler Belediyesi, 5 Nisan 2000.
   • 46.Özmen V: Sentinel lenf bezi biyopsisinin yeri ve önemi. V.Ege Onkoloji Günleri, 7-8 Nisan 2000, İzmir.
   • 47.Özmen V: Brest Conserving Surgery in Turkey. The Annual Meeting of Japanese Breast Cancer Society , May 11-12, 2000, Yokohama, Japan.
   • 48.Özmen V : Lokal ileri meme kanserinde meme koruyucu cerrahinin yeri ? II. Ulusal Meme Kanserinde Yenilikler ve Konsensüs Konferansı 26 Mayıs 2000, GATA, Ankara.
   • 49.Özmen V: Kolorektal cerrahide anastomoz teknikleri. Kolon ve rektum Hastalıkları 2000, 5.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu 20-21 Ekim 2000, İstanbul.
   • 50.Özmen V: Nüks mide kanserlerinde tedavi seçenekleri. 1.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 26-28kim 2000, Antalya.
   • 51.Özmen V: Lokal ileri meme kanserinde cerrahi tedavi yaklaşımları. Dicle Üniversitesi-Astra Zeneca Onkoloji Toplantısı. 6 Kasım 2000, Diyarbakır.
   • 52.Özmen V, Topuz E, Engin K(Oturum Başkanları): Meme kanseri tedavisinde yeni ufuklar. Uludağ Üniversitesi V. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 17-19 Kasım 2000, Bursa.
   • 53.Özmen V:Sentinel gangliyon biyopsi tekniği ve multidisipliner tedaviye yansımaları(Konferans). Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları 15 Şubat 2001, Ceylan Intercontinental Hotel, İstanbul.
   • 54.Özmen V:Meme kanseri cerrahisinde yeni ufuklar(Moderatör;E Topuz). XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4Mayıs 2001, Crowne Plaza, İstanbul.
   • 55.Özmen V : Vak’a takdimi, İstanbul Meme Hastalıkları Grubu İnteraktif Vaka Tartışmaları, Hilton Oteli Balo Salonu 29.05.2001, İstanbul.
   • 56.Özmen V : The assesment and importance of surgical margins in breast conserving surgery. (R.Holland:Chair) 1st Congress of the World Society for Breast Health September 22-25, 2001, ICEC, İstanbul, Turkey.
   • 57.Özmen V: Gastroözofajeal reflü hastalığının cerrahi tedavisi(Moderatör:Akyüz A). Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, 6.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu 19-20 Ekim 2001, Crowne Plaza, İstanbul.
   • 58.Özmen V: Meme kanserinin cerrahi tedavisinde yeni ufuklar(Konferans). Haydarpaşa Nümune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 18.01.2002, İstanbul.
   • 59.Özmen V: Meme kanseri cerrahisinde yenilikler: Sentinel lenf nodülü biyopsisi. Erken Evre Meme Kanserinde güncel tedavi yaklaşımları, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 15 Mart 2002, Edirne.
   • 60.Özmen V : Meme kanserinin cerrahi tedavisinde yenilikler: Sentinel lenf nodülü biyopsisi, mammariya interna lenf nodülü biyopsisi. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri “ 1. Kanserde yenilikler sempozyumu” 4-7 Nisan 2002, Silivri, İstanbul.
   • 61.Özmen V : Laparoskopik anti-reflü teknikleri ve cerrahi endikasyonlar. (Panel II.Laparoskopik Hiatal Bölge Cerrahisi(Mod.C Avcı). 5.Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan, 2002, İstanbul.
   • 62.Özmen V: Laparoskopik splenektomi, “İsrailden Canlı Ameliyat Yayını”, Moderatör:Vahit Özmen, Dr.Amir Szold, Tel Aviv Üniversitesi, 5.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
   • 63.Özmen V: Laparoscopic Nissen Fundoplication (Lecture). 12th World Congress of International Association of Surgeons and Gastroenterologists, October 30 – November 2, 2002, Istanbul, Turkey.
   • 64.Özmen V: “Sentinel nodül biyopsisi”, Erken Evre Meme Kanseri. Onkolojide 1. Ulusal Konsensus Toplantısı. 18-22 Aralık, 2002.
   • 65.Özmen V: Sentinel lenf nodülü biyopsisi: Mavi boya tekniği, canlı yayın ve sonuçlar. 7. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 8 Ocak 2003, Çapa, Istanbul.
   • 66.Özmen V:Surgical margins and predictors of local recurrence after breast conserving surgery. 2nd Congress of The World Society for Breast Health, Budapest, Hungary, 24-28, June 2003.
   • 67.Özmen V: Breast cancer in Turkey. 2nd Congress of The World Society for Breast Health, Budapest, Hungary, 24-28, June 2003.
   • 68.Özmen V:Laparoscopic Nissen Fundoplication and GERD Invited Guest Lecturer). Avant Garde Advances in the Diagnosis and Management of GI Diseases, Athens, September 18-20, 2003.
   • 69.Özmen V:Laparoscopic Splenectomy (Invited Guest Lecturer). Avant Garde Advances in the Diagnosis and Management of GI Diseases, Athens, September 18-20, 2003.
   • 70.Özmen V: 7ntinel lenf Nodülü Biyopsisi: Teknik ve sonuçlar. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, Istanbul.
   • 71.Ozmen V: GERD’in cerrahi tedavi indikasyonları ve laparoskopik Nissen Fundoplikasyon. 8. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Üst GİS Hastalıkları. 10-11 Ekim 2003, Crowne Plaza Hotel, İstanbul.
   • 72.Ozmen V: Mikrometastazların meme kanserinin local ve sistemik nüksüne etkisi (Cerrahi Kurs). 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Antalya.
   • 73.Ozmen V: Meme kanserinin cerrahi tedavisindeki yenilikler. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Antalya.
   • 74.Ozmen V: Laparoscopic treatment of GERD. 2nd Mediterranean Laparoscopic Congress, 22-25 October 2003, İstanbul.
   • 75.Ozmen V: Laparoscopic splenectomy. 2nd Mediterranean Laparoscopic Congress, 22-25 October 2003, İstanbul.
   • 76.Ozmen V: New developments in the treatment of breast cancer. Mayo Clinics and Istanbul Medical Faculty Continuing Medical Education Program, 27 October 2003, Istanbul.
   • 77.Ozmen V : Meme kanseri “Tartışmalı olgular” . Meme Kanseri Sürekli Eğitimi. Moderatör:Öber A, 19 Şubat 2004, Ceylan Intercontinental, İstanbul.
   • 78.Ozmen V : Meme kanseri cerrahi tedavisindeki yenilikler. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5 Mart 2004, Kocaeli.
   • 79.Ozmen V : Meme kanserinin tanı ve tedavisinde yenilikler. Florence Nightingale Hastanesi Eğitim Programı, 31 Mart 2004, İstanbul.
   • 80.Özmen V : Sentinel lenf nodülü biyopsisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
   • 81.Özmen V : Gastroesophageal reflux disease and laparoscopic Nissen Fundoplication (Conferance). Ludwig Maximilians University, Munich Medical Faculty, Munich 24-27 June 2004.
   • 82.Ozmen V: Sentinel lenf nodülü biyopsisi ve meme kanseri. Bursa Meme Hastalıkları Derneği. 25 Eylül 2004, Bursa.
   • 83.Ozmen V: Sentinel lymph node biopsy in early breast cancer and current controversies. National Surgical Conference with foreign participation. Bulgarian Surgical Society. September 30 – October 3, 2004, Varna, Bulgaria.
   • 84.Ozmen V: Surgical Margins and predictors of local recurrens after breast conserving surgery. National Surgical Conference with foreign participation. Bulgarian Surgical Society. September 30 – October 3, 2004, Varna, Bulgaria.
   • 85.Ozmen V: Meme kanserinin tanı ve tedavisindeki yenilikler. Haseki Eğitim Hastanesi, 17 Kasım 2004., Istanbul.
   • 86.Ozmen V : Meme kanseri, olgu tartışmaları. 24 Kasım 2004, Ceylan Intercontinental Hotel, Istanbul.
   • 87.Özmen V. Cerrahide psikiyatri. VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi 2-4 Aralık 2004, Eresin Otel, İstanbul.
   • 88.Özmen V: Lokal ileri meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. Meme Hastalıkları 9. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 24-25 Aralık 2004, İstanbul.
   • 89.Özmen V: Hormon replasman tedavisi (HRT) ve meme kanseri. Meme Hastalıkları 9. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 24-25 Aralık 2004, İstanbul.
   • 90.Ozmen V: Breast cancer early detection and treatment guidelines in countries with limited resources. Global Summit on Breast Health Consensus Conference. NIH, WHO, NCI supported. January 12-15, 2005, Bethesda, Maryland, USA.
   • 91.Özmen V: Meme kanseri ve tarama programları. Uluslararası katılımlı Ulusal Kanser Haftası, 4-6 Nisan 2005, Hilton, Ankara.
   • 92.Özmen V: Meme kanseri ve aksillanın cerrahi tedavisindeki değişiklikler. 19.03.2005, Kocaeli
   • 93.Özmen V. Sentinel lymph node biopsy in early breast cancer : Curent controversies. 3rd Congress of World Society for Breast Health (WSBH), 21-24 April 2005, Keio Plaza Tokyo, Japan.
   • 94.Ozmen V. Breast Cancer Registry in Balkan Countries. 3rd Congress of World Society for Breast Health (WSBH), 21-24 April 2005, Keio Plaza Tokyo, Japan.
   • 95.Özmen V: Menopoz, HRT ve meme kanseri. Florence Nightingale Hastanesi. 4 Mayıs 2005.
   • 96.Ozmen V. Changing Paradigms in the treatment of Breast Cancer: Surgical Oncologist’s perspective: Opening Lecture. 4th Medical Scientific Conference. 5-7 May 2005, Pleven, Bulgaria.
   • 97.Özmen V: Laparoskopik hiyatus fıtıklarının cerrahi tedavi komplikasyonları. Ulusal Fıtık Kongresi, 19-24 Mayıs 2005, Kapadokya.
   • 98.Özmen V: Meme kanserinde koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodülü biyopsisi “Tartışmalı Konular”. İstanbul Cerrahi Derneği aylık toplantısı, 15 Haziran 2005, İstanbul.
   • 99. Özmen V: DCIS ve cerrahi yaklaşım. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Turkey.
   • 100.Özmen V: Mavi boya ile sentinel lenf nodülü biyopsisi. Meme Kanseri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi(Kurs Direktörü), 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Turkey.
   • 101.Özmen V: Breast health care in Turkey. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi(Kurs Direktörü), 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Turkey.
   • 102.Özmen V: Laparoscopic anti-reflux surgery. European Society of Surgery 9th Annual Conference. 10-12 November 2005, Vienna, Austria.
   • 103.Özmen V: Meme kanseri cerrahi tedavisindeki yenilikler. Uludağ Üniversitesi 30. Kuruluş Yıldönümü Açılış Konferansı 25-27 Ekim 2005, Bursa.
   • 104.Özmen V: Türkiye’de meme kanseri kayıt ve tarama programı. 2 Aralık 2005, Ankara.
   • 105.Özmen V. New approaches to treatment of breast cancer. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6 January 2006, İstanbul.
   • 106.Özmen V: Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri. 1. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 18-22 Ocak 2006-İSTEM-İstanbul.
   • 107.Özmen V: Meme kanseri tedavisindeki yenilikler. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 27 Ocak 2006, İstanbul.
   • 108.Özmen V: Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..2. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 20-24 Şubat 2006-İSTEM-İstanbul.
   • 109.Özmen V: Meme kanseri ve tedavisi “Olgu sunumları”. Meme Kanseri Sürekli Eğitim Toplantıları. 23 Şubat 2006, Ceylan Intercontinental Hotel, Istanbul.
   • 110.Özmen V: Erken evre meme kanseri (Panelist- Moderatör)). Akciğer, Meme ve Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Konsensus Toplantısı 9-11 Mart 2006, The Marmara Hotel, İstanbul.
   • 111.Özmen V: Türkiye’de Meme Kanseri Tarama ve Kayıt Projeleri “ Erken Tanı, Kayıt ve Tarama Programları. Ulusal Kanser Haftası 2-6 Nisan 2006, Hilton Hotel, Ankara.
   • 112.Özmen V: Dünyada ve Türkiye’de meme kanseri. Ulusal Kanser Haftası 2-6 Nisan 2006, Hilton Hotel, Ankara. 113.Özmen V: 3. Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 27-31 Mart 2006-İSTEM-İstanbul
   • 114.Özmen V : Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..4.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 17-21 Nisan 2006-İSTEM-İstanbul
   • 115.Özmen V : Laparoskopik kolesistektomi ve morbid obesite, anatomik varyasyonlar, safra kesesi polipleri ve safra kesesi kanseri..5.Laparoskopik Kolesistektomi Kursu. 08-12 Mayıs 2006-İSTEM-İstanbul
   • 116.Özmen V (Moderatör:Ömer Harmancıoğlu-Semih Baskan) : Dünya’da ve Türkiye’de meme kanseri “Tarama ve kayıt sistemleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.  
   • 1-Meme Sağlığı Dergisi ( Editör )
   • 2-Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi
   • 3-İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası
   • 4-Medical Bulletine of İstanbul Medical Faculty
   • 5-Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi
   • 6-Haseki Tıp Bülteni
   • 7.Medical Research
   • 8.Türk Onkoloji Dergisi
   • 9.Medical Journal of Ege University
   • 10.Ege Üniversitesi Tıp Dergisi
   • 11.Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi
   • 12.Journal of American College of Surgeons (Hakem- reviewer)   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler   1. Özmen V, Güngel H, Buğra D, Parlak M, Çayırlı M: Mide duodenum ülserlerinde gastrik rezeksiyonlar ve postgastrektomi sendromu. Istanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, 4. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 20-25 Eylül 1981, İstanbul.
   • 2. Güngel H, Özmen V, Buğra D, Bozfakioğlu Y, Avcı C: Postkolesistektomi sendromlarında reentervansiyonlar. Istanbul Tıp Fakültes. 6. Kurultayı, 4. Türk Gastroenteroloji Kongresi, özet kitabı sayfa 68,20-25 Eylül 1981, İstanbul.
   • 3. Avcı C, Özmen V, Terzioğlu T: İnce barsak tümörleri içerisinde nadir görülen iki nörinom vakası. Istanbul Tıp Fakültesi 6. Kurultayı, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, Serbest bildiri özet kitabı sayfa 80, 20-25 Eylül 1981, İstanbul
   • . 4. Özmen V, Erzurumlu K, Parlak M, Altuğ K, Dağoğlu T: Primer kolon lenfosarkomu. Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı, Proğram kitabı sayfa 12,20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.
   • 5. Parlak M, Özmen V, Tuncer Ü, Emre A, Yücel T, Avcı C: Karaciğer travmasının tedavisinde eski ve yeni kavramlar. Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı,Proğram kitabı sayfa:16, 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.
   • 6. Avcı C, Özmen V, User Y, Tüzün H:Evantrasyon-evisserasyon ve insizyonel herniler. Diyarbakır Tıp Fakültesi 1. Kurultayı, program kitabı sayfa 11, 20-22 Ekim 1981, Diyarbakır.
   • 7. Özmen V,Çelik A, Altuğ K, Emre Ş, İğci A: Boğulmuş dış fıtıklar. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 48, 11-13 Mart 1982, Kayseri.  
   • 8. Çelik A, Özmen V , Gökşen Y, Karaaslan H, User Y: Çocuklarda barsak tıkanmaları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 50,11-13 Mart 1982, Kayseri.
   • 9. Çelik A, Özmen V, Altuğ K, Karaaslan H, Emre Ş: Ameliyat sonrası bant ve yapışıklıklar. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 50, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
   • 10.Söküsü N, Çilingiroğlu K,Özmen V, Gedikoğlu G, Aksoy M, Koç L: Hematolojik hastalıklarda splenektomi. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 60, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
   • 11.Özmen V, Çelik A, Altuğ K: Akut mekanik barsak tıkanmaları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 80,11-13 Mart 1982, Kayseri.
   • 12.Çilingiroğlu K, Özmen V, Erzurumlu K, Akyüz A, Solaz NN: Erkekte meme kanseri. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 48, 11- 13 Mart 1982, Kayseri.
   • 13.Emre Ş, Özarmağan S, Altuğ K, User Y,Özmen V: Meme tümörleri. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 78, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
   • 14.Emre Ş, Güngöl H, User Y, Özmen V, Arat R:Diafragma rüptürleri. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 78, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
   • 15.Avcı C, Karaaslan H, İğci A, Yücel T,Özmen V: Marjinal ülser perforasyonları. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 44, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
   • 16.Özarmağan S,İğci A, Karaaslan H, Budak D, Mercan S, Tuncer Ü,Özmen V: Çocukluk ve adölesan yaş gruplarında kompikasyonla seyreden ve acil cerrahi girişim gerektiren peptik ülser hastalığı. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Bildiri özet kitabı sayfa 24, 11-13 Mart 1982, Kayseri.
   • 17.Parlak M, Özmen V, Dağoğlu T, Erzurumlu K:Mide divertikülleri. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Bildiri özet kitabı sayfa 81, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
   • 18.Dağoğlu T, Karaslan H, Değerli Ü, Karahan S, Cev M, Mercan S, Özmen V: Yaşlılarda akut apandisit. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, özet kitabı sayfa
   • 19, 13-16 Eylül 1982, Marmaris. 19.Budak D, İğci A, Özarmağan S, Özmen V,Mercan S, Tuncer Ü, Karaaslan H: Akut mekanik intestinal obstrüksiyonla belirti veren kolon tümörlerinde cerrahi girişim. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, özet kitabı sayfa 73, 13-16 Eylül 1982, Marmaris.
   • 20.Dağoğlu T, Mercan S, Değerli Ü, Özmen V, Karahan S, Ünal M, Dağoğlu T: Çocuklarda akut apandisit. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, özet kitabı sayfa 89, 13-16 Eylül 1982, Marmaris. 2
   • 1.Özmen V,Arınç O, Tonyalı H: Kritik cerrahi olgularda beslenme jejunostomisinin değeri. Ulusal Cerrahi Kongresi’1985,özet kitabı sayfa 94, 1-4 Mayıs 1985, İstanbul.
   • 22.Özmen V, Arınç O, Akıncı M: Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda ameliyat öncesi total parenteral beslenme. Ulusal Cerrahi Kongresi’86, Bildiri özet kitabı sayfa 70, 1-3 Mayıs 1986, Ankara.
   • 23.Özmen V, Arınç O, Akıncı M: Beslenme jejunostomisi. Ulusal Cerrahi Kongresi’86, Bildiri özet kitabı sayfa 71, 1-3 Mayıs 1986, Ankara.
   • 24.Keçer M, Sökücü N, Özmen V, Akyüz A: Mide rezeksiyonlarından sonra oluşan remnant mide kanseri sorunu. 14 Mart Sağlık Haftası Bilimsel Toplantılar Dizisi, Proğram kitapcığı, 11-12 Mart 1987, İstanbul.
   • 25.Keçer M,Demirkol K, Sökücü N, Özmen V, Akyüz A: Somatostatinin gastroenteroloji ve gastrointestinal cerrahisindeki yeri. 14 Mart Sağlık Haftası Bilimsel Toplantılar Dizisi, Proğram kitapcığı, 11-12 Mart 1987, İstanbul.
   • 26.Parlak M, Özmen V, Bozfakioğlu Y, Keçer M, Baktıroğlu S: Gastrointestinal sistem kanserli hastalarda ameliyat öncesi total paenteral beslenmenin morbidite ve mortalite üzerine etkisi. VII. Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri özet kitabı sayfa 68, 25-28 Ekim 1987, Diyarbakır.
   • 27.Özmen V, Dağoğlu T, Erbengi T, Parlak M, Keçer M, Bozfakıoğlu Y: Sıçanlarda safranın kolon mukozası üzerine etkisinin elektronmikroskopik araştırılması. VII. Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri özet kitabı sayfa 72, 25-28 Ekim 1987, Diyarbakır.
   • 28.Özmen V, Yamaner S, Parlak M, Dağoğlu T, Keçer M, Ünal M, Günay K: Hemoroid ve anal fissürlü hastalarda ano-rektal basınç değişiklikleri. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 26-29 Eylül 1988, Marmaris.
   • 29.İğci A, Özmen V, Kadıoğlu N, Parlak M, Bozfakioğlu Y, Ercan E: Lokal anestezı ile modifiye Shouldice herni onarımı. Ulusal Cerrahi Kongresi’90, 27-30 Mayıs, İstanbul.
   • 30.İğci A, Kadıoğlu N, Özmen V, Keçer M, Gürler N, Töreci K, Dizdaroğlu F, Bilir A, Küçükateş E, Müslümanoğlu M: Kolon hazırlık yöntemlerinin mikroflora ve mukoza etkileri. IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 10-14 Eylül 1990, Antalya.
   • 31.İğci A, Erdeniz H, Özmen V,Çetin HT,Derbentli Ş: Safra yoları cerrahisinde Ceftriaxone ile profilaksi. 6. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi, 6-10 Mayıs 1991, Antalya.
   • 32.Akıncı M, Özmen V, İğci A, Kadıoğlu A, Esen T, Beşışık A, Erdoğru T: Laparoskopik Verikoselektomi. 12.Ulusal Üroloji Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Nevşehir.
   • 33.Özmen V, Tunç M, İğci A, Özcan F, Müslümanoğlu M, Esen T: Prostat kanserinin Evrelendirilmesinde Laparoskopik Pelvis Lenf Nodülü Disseksiyonu. 12.Ulusal Üroloji Kongresi, 27-30 Eylül 1992, Nevşehir.
   • 34.İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Budak K: Meme kanserli hastalara uygulanan kemoterapiye bağlı kusmaların önlenmesinde ondansetronun yeri.4. Kemoterapi Kongresi 29-31 Ekim 1992, Bursa.
   • 35.Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Öztürk N, Aslay I, Ilhan R, Bilge N: Erken meme kanserinde meme koruyucu cerrahi tedavinin sonuçları. X.Ulusal Kanser Kongresi abs.kit.sayfa18, 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.
   • 36.İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Öztürk N, Aslay I, Yavuz E, İlhan R, Bozfakioğlu Y, Ünal M: Lokal ileri meme kanserlerinde neoadjuvant kemoterapi.X.Ulusal Kanser Kongresi abs.kit.sayfa 18 , 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.
   • 37.Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Budak K: Travmatik bir anal inkontinans olgusunda M. Gracilis transpozisyonu. V.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 11-18 Eylül 1993, Girne, Kıbrıs.
   • 38.Aslay I, Aydıner A, Aykan F, Bİlge N, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Özmen V, Topuz E: Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapiye ek doz verilmesinin derini araştıran prospektif bir çalışma. 1. Meme Hastalıkları Kongresi abs.kit.8.sayfa 11-13 Kasım 1993, İzmir.
   • 39.Müslümanoğlu M, Mercan S, Özmen V, Seven R, İğci A, Bozbora A, Asoğlu O:Laparoskopik kolesistektomi sonuçlarımız. 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Kolesistektomi sonuçlarımız.1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
   • 40.Esen T, Özmen V, Tunç M, Müslümanoğlu M, İgci A, Ardaman Ö, Özcan F:Prostat kanseri evrelendirilmesinde laparoskopik pelvik lenf disseksiyonu.1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
   • 41.İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Ardaman Ö: Bir dolikosigma olgusunda laparoskopik sigmoid kolon rezeksiyonu. 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
   • 42.Esen T, Özmen V, Akıncı M, Müslümanoğlu M, İğci A, Ardaman Ö: Varikoselin laparoskopik ligasyonu. 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
   • 43.Özmen V, Müslümanoğlu M, Asoğlu O: Laparoskopik ooforektomi. 1.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
   • 44.Özmen V, Müslümanoğlu M, Buğra D, İğci A, Asoğlu O,Bulut T: Duodenal ülser tedavisinde laparoskopik bilateral trunkal vagotomi+Endoskopik pilor balon dilatasyonu. I.Ulusal Endoskopik -Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
   • 45.Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Akıncı M, Esen T: İntraabdominal testis ve kasık fıtığı olan bir hastada laparoskopik orşiektomi ve fıtık tamiri. I.Ulusal Endoskopik -Laparoskopik Cerrahi Kongresi 10-13 Kasım 1993, İstanbul.
   • 46.Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Budak Ü: Duodenal ülser tedavisinde laparoskopik bilateral trunkal vagotomi(BTU)+Endoskopik pilorik balon dilatasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi’94 9-13 Haziran 1994, İstanbul.
   • 47.Özmen V, Dağoğlu T, Aslay I: Erken evre meme tümörlerinde meme koruyucu cerrahi girişim. Ulusal Cerrahi Kongresi’94 9-13 Haziran 1994, İstanbul.
   • 48.Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Aslay I, Dağoğlu T:Erken evre meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’94 17-18 Kasım 1994, İstanbul.
   • 49.Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Sait P: Evre III meme kanserlerinde neoadjuvant kemoterapi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’94 17-18 Kasım 1994, İstanbul.
   • 50.Avtan L, Avcı C, Alper A, Özmen V, Buğra D, Mercan S, İğci A : Video Endoskopik cerrahide eğitim sorunu. II.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 14-16 Eylül 1995, İstanbul.
   • 51.Müslümanoğlu M, Dolay K, İğci Dağoğlu T, Özmen V, Keçer M : İç kadran tümörlerinde mammaria interna ışınlanması gerekli midir? V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
   • 52.Aslay I, Aydıner A, Bozfakıoğlu Y, Özmen V, Saip P : Lokal ileri meme kanserinde 126 olgunun sonuçları. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
   • 53.Aslay I, Aydıner A, Bozfakıoğlu Y, Dinçer M, Özmen V, Saip P Erken evre meme kanserinde meme koruyucu cerrahinin yeri. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
   • 54.Müslümanoğlu M, Dolay K, İğci A, Dağoğlu T, Keçer M, Özmen V: 1 cmden küçük meme kanseri. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
   • 55.Aksoy M, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M, Özmen V: Modifiye radikal mastektomi sonuçlarımız. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
   • 56.Aksoy M, Bozfakıoğlu Y, Dağoğlu T, Ünal M, Özmen V: İnvaziv duktal kanserde yaygın intraduktal komponentin prognostik değeri. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
   • 57.Müslümanoğlu M, Aydın İ, İğci A, Dağoğlu T, Özmen V: Koruyucu meme cerrahisi uygulanan hastalarda kozmetik sonucun değerlendirilmesi. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
   • 58.Müslümanoğlu M, Şen E, İğci A, Dağoğlu T, Özmen V: Mavi boya ile sentinel nodül tespiti. V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
   • 59.Bilir A, Cabıoğlu N, Aydıner A, İğci A, Müslümanoğlu M, Özmen V, Erkan M: Epirubisin, tamoksifen ve medroksiprogesteron asetatın FM3A hücre kültürlerinde antiproliferatif ve antitümöral etkilerinin incelenmesi. . V.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 7-10 Nisan 1999, İstanbul.
   • 60.Özaçmak İD, Polat C, Özmen V: Sol kolonun komplike olmayan obstrüksiyonlarında rezeksiyon+primer anastomozun rezeksiyon+kolostomi ile karşılaştırılması. VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı s.58, 13-16 Eylül 1999, Antalya.
   • 61.Asoğlu O, İğci A, Karanlık H, Parlak M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Özmen V, Ayalp I, Değer C : Mezenter kistlerine laparoskopik yaklaşım. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
   • 62.Asoğlu O, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu, Özgen G, M, Keçer M, Parlak M, Karanlık H, Ayalp I : Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
   • 63.Asoğlu O, Avtan L, İğci A, Ünal ES, Avcı C, Özmen V, Parlak M, Keçer M, Müslümanoğlu: Akalazya hastalığının tedavisinde laparoskopinin yeri. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
   • 64.Asoğlu O, Özmen V, , Ünal ES, Keçer M, İğci A, Parlak M, Müslümanoğlu M, Demirel T: Vaka sunumu:Safra kesesi duplikasyonu. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
   • 65.Asoğlu O, Keçer M, Parlak M, Ayalp İ, Ünal ES, Bozfakıoğlu Y, Özmen V, Keçer M, M, Müslümanoğlu M, İğci A, Değer C: Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonlarımız. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
   • 66.Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, İğci A, Korkut Ç, Keçer M, Karanlık H, Ayalp I, Değer C: Laparoskopik splenektomi. 5. Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2002, İstanbul.
   • 67.Ozmen V, Asoglu O, Karanlık H, Mudun A, Muslumanoglu M, Unal ES, Igci A, Bozfakıoglu Y, Kecer M, Parlak M: Sentinel lenf nodu biyopsisi sonuçlarımız. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.
   • 68.Muslumanoglu M, Asoglu O, Karanlık H, Kecer M, Demirel T, Unal ES, Ozmen V, Parlak M, Igci A, Bozfakıoglu Y : Rektum kanserinin neo-adjuvan tedavisi. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.
   • 69.Asoglu O, Karanlık H, Igci A, Muslumanoglu M, , Kecer M, Ozmen V, Unal ES, Parlak M, Demirel T, Bozfakıoglu Y : Mide kanserinin cerrahi tedavisinde genişletilmiş lenf disseksiyonunun yeri. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.
   • 70.Asoglu O, Karanlık H, Igci A, Muslumanoglu M, , Avcı Ozden, Balık E, Ozmen V, Igci A, Kecer M, Parlak M, Bozfakıoglu Y : Mide kanserinde peritoneal kanser hücrelerinin önemi. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.
   • 71.Karanlık H, Asoglu O, Muslumanoglu M, Karslı C, Igci A, Demirel T, Ozmen V, Parlak M, Kecer M, Parlak M, Bozfakıoglu Y : Erken rektum kanserinin lokal eksizyonu. 2. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, The Marmara Hotel, Istanbul.
   • 72.Kaya H, Asoglu O, Karanlık H, Müslümanoglu M, İğci A, Parlak M, Özmen V, Keçer M, Bozfakioglu Y: Genç ve yaşlı hastalarda meme kanseri. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 73.Karanlık H, Asoglu O, Müslümanoglu, Özmen V, Yavuz E, İğci A, Aydıner A, Dinçer M, Parlak M : Lokal ileri meme kanserinde meme koruyucu cerrahi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 74.Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Bozfakioğlu Y, Parlak M, Demirel T: Meme koruyucu tedavi sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 75.Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Bozfakioğlu Y, Demirel T, Keçer M, Özmen V, Parlak M: Mavi boya ile sentinel lenf nodülü biyopsisi: Subareolar veya peritümöral injeksiyon ? 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 76.Bozfakioğlu Y, Aktürk R, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Korkut Ç, İğci A, Özmen V, Keçer M : Meme kanserli hastalarda tümörün palpe edilebilmesinin prognostik önemi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya. 7
   • 7.İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Korkut Ç, Özmen V, Keçer M, Yavuz E, Parlak M : DCIS’li hastalarımız ve uzun dönem sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 78.Karanlık H, Asoğlu O, Özmen V, Mudun A, Berberoğlu K, Eroğlu A, Müslümanoğlu M, Yavuz E, İğci A. Sentinel lenf nodülü biyopsisi sonuçlarımız. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 79.Özmen V, Asoğlu O, Karanlık H, Demirel T, Tuzlalı S: Purpura fulminanstan dolayı iki taraflı meme nekrozu. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 80.Ünal ES, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Keçer M : Sentinel lenf nodülü biyopsisi ve aksiller disseksiyon yapılan hastalarda morbiditenin karşılaştırılması. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 81.Asoğlu O, Özmen V, Karanlık H, İğci A, Keçer M: Daha önce eksizyonel biyopsi yapılan hastalarda sentinel lenf nodülü biyopsisi. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 82.Ayalp IÇ, Keçer M, Asoğlu O, Özmen V, Yavuz E: Meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda karar vermedeki güçlükler. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 83.Ünal ES, Asoğlu O, İğci A, Tunacı M, Keçer M, Özmen V : Granülomatöz mastit. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya
   • 84.Karanlık H, Asoğlu O, Özmen V, Keçer M, Tuzlacı S, İğci A: Over kanserinde izole aksiller metastaz. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim, 2003, Antalya.
   • 85.Ayalp, I.Ç., Keçer, M., Asoğlu, O., Özmen, V., Yavuz, E., Müslümanoğlu, M., Karanlık, H., İğci, A., Parlak, M., “Meme kanserinde rezeksiyon kararında etkili faktörler” 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Kurs ve Bildiri özet kitabı, 187, Antalya, 2003 .
   • 86.Özmen V ve ark. Gastroözofajeal reflü hastalığı, cerrahi indikasyonlar ve laparoskopik Nissen ameliyatı. 2. Akdeniz Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 22-25 Ekim 2003, İstanbul.
   • 87.Müslümanoğlu M, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, İğci A, Keçer M, Parlak M, Gündüz M: Mide kanseri tedavisinde genişletilmiş lenf bezi disseksiyonu sağkalımı etkiliyor mu ? Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
   • 88.Özmen V, İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Keçer M, Kaya H, Parlak M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
   • 89.İğci A, Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik kolorektal cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
   • 90.Asoğlu O, Karanlık H, Özmen V, Keçer M, Bozfakıoğlu Y, Müslümanoğlu M, İğci A, Parlak M: Meme koruyucu cerrahide lokal nüksü etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
   • 91.Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M, Özçınar B: Sentinel lenf nodülü biyopsisi sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
   • 92.Asoğlu O, Karanlık H, , Müslümanoğlu M, Karslıoğlu C, Yanar F, Keçer M, Özmen V, İğci A: Erken evre rektum kanserinde lokal eksizyon. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs 2004, Belek, Antalya.
   • 93.Özçınar B, Özmen V: Distal özofagus kanserinin torakoskopik, laparoskopik olarak çıkarılması “Olgu sunumu”. İstanbul Cerrahi Derneği aylık toplantısı, 15 Haziran 2005, İstanbul.
   • 94.Asoğlu O, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Akyüz M, Kabul E, Keçer M, Parlak M: Rektum kanseri tedavisinde laparoskopik yaklaşım. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
   • 95.Özmen V, Özçınar B, Asoğlu O, Karanlık H, İğci A, Akyüz M, Müslümanoğlu M, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik splenektomi sırasında erken splenik arter ligasyonu toplam kann kaybını azaltır mı?. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
   • 96.Özçınar B, Özmen V, Asoğlu O, İğci A, Keçer M, Müslümanoğlu, Altıntoprak F, Akyüz M, Parlak M : Torakoskopik ve laparoskopik total özofajektomi.. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
   • 97.Özmen V, Özçınar B, İğci A, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Keçer M, Şen Oran E, Karanlık H, Parlak M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon deneyimimiz. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
   • 98.İğci A, Altıntoprak F, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Akyüz M, Peşluk O, Keçer M, Parlak M: Akalazya hastalığının tedavisine laparoskopik yaklaşım. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
   • 99.Müslümanoğlu M, Kabul E, Altıntoprak F, Akyüz M, Asoğlu O, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M: Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonlarımız. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
   • 100.Asoğlu O, Serin RK, Altıntoprak F, Akyüz M, Müslümanoğlu M, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M: Kolon cerrahisinde laparoskopik cerrahinin yeri. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
   • 101.Asoğlu O, Altıntoprak F, Müslümanoğlu M, İğci A, Serin RK, Akyüz M, Keçer M, Parlak M: Kolon cerrahisinde laparoskopik cerrahinin yeri. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.
   • 102.İğci A, Karanlık H, Serin K, Parlak M, Keçer, Müslümanoğlu M, Peşluk O, Özmen V, Yanar F, Altıntoprak F, Akyüz M: Meme kanseri hastalarında cerb –B2 ekspresyonunun sağkalıma etkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
   • 103.Özmen V, Karanlık H, Özçınar B, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Parlak M, Asoğlu O, Altıntoprak F, Akyüz M: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde mikrometastaz saptanan hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir? VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
   • 104.Özçınar B, Özmen V, Şen Oran E, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, İğci A, Keçer M, Parlak M, Altıntoprak F, Akyüz M: Sentinel lenf nodülü biyopsisinde mikrometastaz saptanan hastalarda aksiller disseksiyon gerekli midir? VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
   • 105.Asoğlu O, Karanlık, Akyüz M, Borucu İ, Altıntoprak F, Keçer M, Parlak M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M: Kemoterapi yapılan hastalarda evre değişiminin sağkalıma etkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
   • 106.Asoğlu O, Karanlık, Altıntoprak F, Akyüz M, Borucu İ, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Aksakal N: Aksilla negatifliğini belirleyen faktörler.  VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.
   • 107.Müslümanoğlu M, Karanlık, Kabul E, Parlak M, Keçer M, Özmen V, İğci A, Akyüz M, Asoğlu O, Tunacı M, Acunaş G, Yavuz E, Tuzlalı S, İplik