Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2018 İstanbul Cerrahi Derneği Başkanı
 • 2014 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD (Profesör)
 • 2013 - 2014 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği
 • 2009 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD Doçentlık
 • 2006 Catania Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İtalya, Minimal İnvaziv Cerrahi ve Cerrahide Modern Teknikler Master Programı
 • 2003 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (uzmanlık)
 • 1997 - 2003 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Asistanlık)
 • 1990 - 1997 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Cerrahi Derneği
 •  Türk Obezite Cerrahisi Derneği
 •  Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 •  Türk Hepato- Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
 •  Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu Üyeliği)
 •  Fleboloji Derneği
 •  Endokrinolojide Diyalog Derneği
 •  Endokrin Cerrahisi Derneği
 •  Uluslararası Obezite ve Metabolik Bozukluklar Cerrahisi Federasyonu (IFSO)
 •  Avrupa Endokrin Cerrahları Derneği (European Society of Endocrine Surgeons)
 •  Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği (EAES)

Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Barbaros, U., Günay, K., Taviloğlu, K. ve K. Ayalp, “Özofagus varis kanamalarında band
ligasyonu,” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,132,31 Ağustos-4 Eylül, Antalya,
1999.
 Barbaros, U., Günay, K., Taviloğlu, K. ve C. Ertekin, “Seyrek Görülen Üst Gastrointestinal
Sistem Kanama Nedeni: Cameron Ülseri (2 Olgu Sunumu),” 3. Ulusal Travma ve Acil
Cerrahi Kongresi,134,31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.
 Cabıoğlu, N., Günay, K., Barbaros, U., Taviloğlu, K. ve C. Ertekin, “Üst Gastrointestinal
Kanmalı Mallory- Weiss Sendromlu İki Vakada Başarılı Endoskopik Ligasyon Tedavisi,” 3.
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,133,31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.
 Buluş, H.H., Ertekin, C. ve U. Barbaros, “Üst Ekstermite ve El Yanıklarında
Rehablitasyon,” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,186,31 Ağustos-4 Eylül,
Antalya, 1999.
 Taviloğlu, K., Güloğlu, R., Barbaros, U., Mengüç, S., Türe, N., Ertekin, C. ve Ö. Türel,
“Kolorektal yaralanmalarda stoma? Primer Onarım?” 2. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi, 8, 27-30 Eylül, Diyarbakır, 2000.
 Taviloğlu, K., Ertekin, C., Güloğlu, R., Barbaros, U, Mengüç, S. ve M. Kurtoğlu, “TRK
Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi,” 2. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1, 27-
30 Eylül, Diyarbakır, 2000.
 Barbaros, U., Asoğlu, O., Taviloğlu, K. ve E. Şen, “Acute Mechanical Colonic Obstruction
Due to Anastomotic Stricture(Case Report),” 9th Turkish National Congress of Colorectal
Surgery,172,9-13 Eylül, Antalya, 2001.
 Barbaros, U., Özarmağan, Ö., Erbil, Y., Bozbora, A., Çakar, N., Eraksoy, H., Kapran, Y. ve
B. Kıran, “CO2 İnsüflasyonu ile Yapılan Pnömoperitoneumun ve Mekanik Ventilasyon
Parametrelerinin ( PEEP Uygulamasının) Batın İçi İnfeksiyonun Sistemik Yayılımı Üzerine
Etkileri,” 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi,94,20-21 Eylül, Ankara, 2003.
 Barbaros, U., Dinççağ, A., Özgen, G., Başpınar, İ. ve U. Deveci, “Aksiller kitle ile başvuran
hastada okült meme karsinomu,” 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,186,16-19 Ekim,
Antalya, 2003.
 Barbaros, U., Dinççağ, A., Olgaç, V., Deveci, U. ve İ. Başpınar, “Memenin Anjiosarkomu,”
7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,185,16-19 Ekim, Antalya, 2003.
 Barbaros, U., İmren, M.A., Uğraş, B., Erbil, Y., Bozbora, A., Özarmağan, S. ve Y. Kapran,
“Bilateral Adrenal Lenfoma: Olgu Sunumu,” Ulusal Cerrahi Kongresi,388,26-30 Mayıs,
Antalya, 2004.
 Barbaros, U., Cimşit, B., Deveci, U., Erbil, Y., Bozbora, A., Özarmağan, S. ve Y. Kapran,
“Adrenal Kistik Lenfanjiomatozis,” Ulusal Cerrahi Kongresi,388,26-30 Mayıs, Antalya,
2004.
 Barbaros, U., Deveci, U., Cimşit, B., Erbil, Y., Bozbora, A., Özarmağan, S. ve Y. Kapran,
“Adrenal Gangliyonöroma: Olgu Sunumu,” Ulusal Cerrahi Kongresi,389,26-30 Mayıs,
Antalya, 2004.
 İmren, M.A., Avtan, L., Barbaros, U., Başpınar, İ., Dural, C. ve U. Çevikbaş,
“Pneumoperitoneumun Kolon Anastomozunun İyileşmesi Üzerine Etkileri,” Ulusal Cerrahi
Kongresi,426,26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 Eren, E., Akyıldız, H., Barbaros, U. ve C. Ertekin, “ Hipertonik Solüsyonun Akut
Nekrotizan Pankreatite Etkileri,” Ulusal Cerrahi Kongresi,194,26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 Barbaros, U., Deveci, U., Asoğlu, O., Erbil, Y, Bozbora, A., Seven, R., Mercan, S. ve D.
Budak, “Laparoskopik İnsizyonel Herni Tedavisinde Erken Sonuçlarımız,” 7. Ulusal
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 120, İstanbul, 2005.
 Barbaros, U., Dinççağ, A., Deveci, U. ve T. Çelik, “Laparoskopik Parastomal Herni
Onarımı: Olgu Sunumu,” 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 119,
İstanbul, 2005.
 Topuz, S., Çorbacıoğlu, A., İyibozkurt, A.C., Barbaros, U., Akhan, S.E., Salihoğlu, Y.,
Bengisu, E. ve S. Berkman, “İntraperitoneal kemoterapi kateter komplikasyonu:barsağa
penetre olan kateter,” 10. Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi, 64,19-23 Nisan, Antalya,
2006.
 Deveci, U., Tükenmez, M., Barbaros, U., Erbil, Y., Bozbora, A., Seven, R., Özarmağan, S.
ve S. Mercan, “Laparoskopik ve Açık Adrenalektominin Karşılaştırılması,” Ulusal Cerrahi
Kongresi, 85, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 Deveci, U., Yanar, F., İlhan, M., Barbaros, U., Erbil, Y., Bozbora, A. ve S. Özarmağan,
“Zor tiroidektomilerde endotrakeal tüp elektromyografisi,” Ulusal Cerrahi Kongresi, 86, 24-
28 Mayıs, Antalya, 2006.
 Tihan, D., Deveci, U., Barbaros, U., Erbil, Y., Bozbora, A. ve S. Özarmağan, “Langerhans
Hücreli Histiyositozis’in Gastrointestinal Tutulumu: Olgu Sunumu,” Ulusal Cerrahi
Kongresi, 235, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 Barbaros, U., Dinççağ, A., Deveci, U., Erbil, Y., Yanar, F., Seven, R. ve S. Mercan, “Selim
Hematolojik Hastalıklarda, Laparoskopik Splenektomi ile Açık Splenektominin
Karşılaştırılması,” Ulusal Cerrahi Kongresi, 240, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 Asoğlu, O., Müslümanoğlu, M., İğci, A., Özmen, V., Keçer, M., Parlak, M., Barbaros, U.,
Altıntoprak, F., Matlım, T. ve H. Karanlık, “Laparoskopik Rektal Kanser Cerrahisinde
Teknik Zorluklar,” Ulusal Cerrahi Kongresi, 42, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 Demirel, T., Eren, E., Barbaros, U., Yanar, H., Asoğlu, O. ve K. Taviloğlu, “ Kolonoskopi
sonrası oluşan karaciğer ve dalak yaralanması: Konservatif Tedavi Edilen Bir Vakanın
Sunumu,” Ulusal Cerrahi Kongresi, 348, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 Asoğlu, O., Barbaros, U., Altıntoprak, F., Matlım, T., Kapran, Y., Sağlam, S. ve E. Sağlam,
“Lokal İleri Evre Özofagus Tümörlerinde Kime Neoadjuvan Kemoradyoterapi Kime Cerrahi
Tedavi Uygulanmalı? Olgu Sunumları, ” Ulusal Cerrahi Kongresi, 176, 24-28 Mayıs,
Antalya, 2006.
 Barbaros, Deveci, U., Dilege, E. , Tükenmez. M., Sağıroğlu, T., Erbil,Y., Dinççağ, A.,
Seven, R., Özarmağan, S. ve S. Mercan, “Ventral herni tamirinde yama tespiti için n-butil
siyanoakrilat kullanımı (deneysel çalışma),” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs,
Antalya, 2007.
 Barbaros, U., Tükenmez, M., Dinççağ, A., Erbil, Y. ve S. Mercan, “Laparoskopik
Splenektomi Sırasında Aksesuar Dalak Tespitinde Yeni Bir Yardımcı Teknik: Gama Prob
Kullanımı,” 8.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi,64,1-4 Temmuz, Antalya,
2007.
 Barbaros, U., Tükenmez, M., Dural, C., Hünerli, K., Dinççağ, A, Erbil, Y., Seven, R. ve S.
Mercan, “El Yardımlı Laparoskopik Splenektomi Tekniği,” 8.Ulusal Endoskopik-
Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 65, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007.
 Barbaros, U., Deveci, U., Tükenmez, M., Erbil, Y., Seven, R., Dinççağ, A., Mercan, S. ve
S. Özarmağan, “Laparoskopik Ventral Hernilerde Kullanılan Farklı Yamaların Klinik
Sonuçları,” 8.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 58,1-4 Temmuz, Antalya,
2007.

Diğer Yayınlar

Kurtoğlu, M., Taviloğlu, K., Güloğlu, R., Barbaros, U., Necefli, A. ve Yanar. H, “Warfarin
Induced Skin Necrosis: Presentation of Two Cases,” European Journal of Vascular and
Endovascular Surgery Extra, 2:91-93 (2001).
 Aksoy, M., Barbaros, U., Genç, FA. ve Kurtoğlu. M, “Duplication of Femoral and Popliteal
Artery (A Previously Undescribed Variant),” European Journal of Vascular and
Endovascular Surgery Extra, 4:37-38 (2002).
 Erbil, Y., Barbaros, U., Başpınar, İ., Deveci, U., Kapran, Y., Bozbora, A., Aral, F. ve
Özarmağan. S, “Hydatid Cyst of the Thyroid Gland: Two Case Reports,” Infectous Diseases
in Clinical Practice,13: 318-320 (2005).
 Barbaros, U., Erbil, Y., Bozbora, A., Deveci, U., Özarmağan, S. ve Kapran. Y, “ Primary
Adrenal Lymphoma Presenting as Bilateral Adrenal Masses, ” The Endorinologist. 16: 75-76
(2006).
 Bozbora, A., Erbil, Y., Kapran, Y., Türe, N., Barbaros, U. ve Özarmağan. S, “Role of
Vascular Endothelial Growth Factor in the Prognosis of Papillary Thyroid Cancer,” The
Endorinologist, 16: 168-171 (2006).

Yayınlar

Kitap ve Bölüm Çevirmenliği

Özarmağan, S. ve U. Barbaros, Hipertiroidizm.Ergüney S, Çiçek Y. Güncel Cerrahi Tedavi.
Avrupa Tıp Kitapçılık, (2001).
 Özarmağan, S. ve U. Barbaros, Mide. Özarmağan S, İğci A. Cerrahi Atlası. Avrupa Tıp
Kitapçılık, (2002).
 U. Barbaros, Laringoskopi: Direkt, İndirekt, Esnek(Fileksibl) Fiberoptik Teknikler. Erbil Y.
Acil ve Ayaktan Tedavi İşlemleri. Nobel Kitabevi, (2003).
 U. Barbaros, Hızlı Entübasyon. Erbil Y. Acil ve Ayaktan Tedavi İşlemleri. Nobel Kitabevi,
(2003).
 U. Barbaros, Endotrakeal Entübasyon. Erbil Y. Acil ve Ayaktan Tedavi İşlemleri. Nobel
Kitabevi, (2003).
 U. Barbaros, Krikotiroidotomi. Erbil Y. Acil ve Ayaktan Tedavi İşlemleri. Nobel Kitabevi,
(2003).
 Tunalı, V. ve U. Barbaros, Akalazya ve Diğer Özofagus Motilite Bozuklukları. Erbil Y,
Değerli Ü. Mayo Kliniği Gastrointestinal Cerrahi Sistem Cerrahisi. Nobel Kitabevi, (2004).
 U. Barbaros, Endokrin problemler. Erbil Y. Yoğun Bakım Esasları. Nobel Kitabevi, (2005).
 Erbil, Y. ve U. Barbaros, Meme başı akıntısı. Özmen M, Baksan S. Cerrahide karar verme.
Güneş Tıp Kitabevleri, (2007).
 Erbil, Y. ve U. Barbaros, Jinekomasti. Özmen M, Baksan S. Cerrahide karar verme. Güneş
Tıp Kitabevleri, (2007).
 Erbil, Y. ve U. Barbaros, Dominant Meme Kitlesi. Özmen M, Baksan S. Cerrahide karar
verme. Güneş Tıp Kitabevleri, (2007).
 Erbil, Y. ve U. Barbaros, Gizli Meme Lezyonları. Özmen M, Baksan S. Cerrahide karar
verme. Güneş Tıp Kitabevleri, (2007).
 Erbil, Y. ve U. Barbaros, Erken Meme Kanseri. Özmen M, Baksan S. Cerrahide karar
verme. Güneş Tıp Kitabevleri, (2007).
 Erbil, Y. ve U. Barbaros, İleri Meme Kanseri. Özmen M, Baksan S. Cerrahide karar verme.
Güneş Tıp Kitabevleri, (2007).
 Erbil, Y. ve U. Barbaros, Nüks Meme Kanseri. Özmen M, Baksan S. Cerrahide karar
verme. Güneş Tıp Kitabevleri, (2007).
 Erbil, Y. ve U. Barbaros, ‘Diafragma Hastalıkları ve Gastroözoageal Reflü,’ Değerli Ü,
Erbil Y. Nobel Kitabevi, (2005).
 Erbil, Y. ve U. Barbaros, Paratiroid Hastakıları. Değerli Ü, Erbil Y.Genel Cerrahi. Nobel
Kitabevi, (2006).
 Bozbora, A. ve U. Barbaros, Ender Kullanılan Yöntemler. Orhan Y, Bozbora A. Obezite,
istanbul medikal yayıncılık, (2008).
 Barbaros, U. ve A. Emre, Pankreas Endokrin Tümörleri. Emre A. Hepato-Pankreato-Bilier
Cerrahi, istanbul medikal yayıncılık (Baskıda).
ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI
 Single-Access Laparoscopic Surgery: Current Applications and Controversies 2014 .Editör:
Giusto Pignata,Francesco Corcione,umberto bracale. Bölüm 11 Single-Access Laparoscopic
Approach for Pancreatic Surgery

Atıflar

Gunay, K., Cabioglu, N., Barbaros, U., Taviloglu, K. ve C. Ertekin, “Endoscopic ligation
for patients with active bleeding Mallory-Weiss tears,” Surg Endosc,11:1305-7 (2001). (Atıf
sayısı: 4)
 Ertekin, C., Taviloglu, K., Barbaros, U., Guloglu, R. ve K. Dolay, “ Endoscopic band
ligation: alternative treatment method in nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage, ” J
Laparoendosc Adv Surg Tech A,1:41-5 (2002). (Atıf sayısı: 6)
 Doğru-Abbasoğlu, S., Mutlu-Türkoğlu, U., Türkoğlu, S., Erbil, Y., Barbaros, U., Uysal, M.
ve G. Aykaç-Toker, “ Glutathione S-transferase-pi in malignant tissues and plasma of human
colorectal and gastric cancers,” J Cancer Res Clin Oncol, 2:91-5 (2002). (Atıf sayısı:5)
 Ademoglu, E., Erbil, Y., Tam, B., Barbaros, U., Ilhan, E., Olgac, V. ve Ü. Mutlu-Turkoglu,
“ Do vitamin E and selenium have beneficial effects on trinitrobenzenesulfonic acid-induced
experimental colitis,” Dig Dis Sci, 1:102-8 (2004). (Atıf sayısı: 10)
 Bozbora, A., Coskun, H., Barbaros, U., Sari, S. ve O. Asoglu, “ The effects of gastric bands
of different synthetic materials on the gastric and esophageal mucosa: an experimental
study,” Obes Surg,2:246-52 (2004). (Atıf sayısı: 5)
 Barbaros, U., Ozarmagan, S., Erbil, Y., Bozbora, A., Cakar, N., Eraksoy, H., Kapran, Y. ve
B. Kiran, “ Effects of pneumoperitoneum created through CO2 insufflation and parameters
of mechanical ventilation (PEEP application) on systemic dissemination of intraabdominal
infections,” Surg Endosc,3:501-7 (2004). (Atıf sayısı: 1)
 Bozbora, A., Barbaros, U., Erbil, Y., Ozarmagan, S. Ve S. Mercan, “ Is laparoscopic
enucleation the gold standard in selected cases with insulinoma?” J Laparoendosc Adv Surg
Tech A, 4:230-3 (2004). (Atıf sayısı: 1)
 Barbaros, U., Erbil, Y., Kapran, Y., Bozbora, A., Ozarmagan, S. ve B. Bilgiç,
“ Lymphoepithelial cyst: a rare cystic tumor of the pancreas which mimics carcinoma,”
JOP,5:392-4 (2004). (Atıf sayısı: 1)
 Erbil, Y., Bozbora, A., Barbaros, U., Ozarmağan, S., Azezli, A. ve S. Molvalilar, “ Surgical
management of substernal goiters: clinical experience of 170 cases,” Surg Today, 9 :732-6
(2004). (Atıf sayısı:5)
 Erbil, Y., Oztezcan, S., Giriş, M., Barbaros, U., Olgaç, V., Bilge, H., Küçücük, H. ve G.
Toker, “The effect of glutamine on radiation-induced organ damage,” Life Sci, 4:376-82
(2005). (Atıf sayısı: 7)
 Barbaros, U., Iyibozkurt, AC., Gulluoglu, M., Barbaros, M., Erbil, Y., Tunali, V. ve S.
Mercan, “Endometriotic umbilical port site metastasis after laparoscopy, ” Am J Obstet
Gynecol, 5:1761-3 (2005). (Atıf sayısı: 2)
 Bozbora, A., Barbaros, U., Kaya, H., Erbil, Y., Kapran, Y., Ozbey, N. ve S. Özarmagan,
“Thyroid metastasis of malignant melanoma, ” Am J Clin Oncol, 6:642-3 (2005). (Atıf
sayısı: 1)
 Olgaç, V., Erbil, Y., Barbaros, U., Oztezcan, S., Giriş, M., Kaya, H., Bilge, H., Güler, S. ve
G. Toker, “The efficacy of octreotide in pancreatic and intestinal changes:radiation-induced
enteritis in animals, ” Dig Dis Sci, 1:227-32 (2006). (Atıf sayısı: 1)
 Barbaros, U., Dinççağ, A. ve E. Kabul, “Minimally invasive surgery in the treatment of
splenosis, ” Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 3:187-9 (2006). (Atıf sayısı:1)
 Ozbey, N., Erbil, Y., Ademoğlu, E., Ozarmağan, S., Barbaros, U. ve A. Bozbora,
“Correlations between vitamin D status and biochemical/clinical and pathological
parameters in primary hyperparathyroidism, ” World J Surg,3:321-6 (2006). (Atıf sayısı:2)
 Giriş, M., Erbil, Y., Oztezcan, S., Olgaç, V., Barbaros, U., Deveci, U., Kirgiz, B., Uysal, M.
ve G.A. Toker, “The effect of heme oxygenase-1 induction by glutamine on radiationinduced
intestinal damage: the effect of heme oxygenase-1 on radiation enteritis, ” Am J
Surg, 4:503-9 (2006). (Atıf sayısı: 1)
 I17. Erbil, Y., Barbaros, U., Yanik, B.T., Salmaslioğlu, A., Tunaci, M., Adalet, I., Bozbora,
A. ve S. Ozarmağan, “Impact of gland morphology and concomitant thyroid nodules on
preoperative localization of parathyroid adenomas, ” Laryngoscope, 4:580-5 (2006). (Atıf
sayısı: 1) Abbasoğlu, SD., Erbil, Y., Eren, T., Giriş, M., Barbaros, U., Yücel, R., Olgaç, V., Uysal,
M. ve G. Toker, “The effect of heme oxygenase-1 induction by octreotide on radiation
enteritis, ” Peptides, 6:1570-6 (2006). (Atıf sayısı: 1)
 Ademoğlu, E., Ozbey, N., Erbil, Y., Tanrikulu, S., Barbaros, U., Yanik, B.T., Bozbora, A.
ve S. Ozarmağan, “Determination of oxidative stress in thyroid tissue and plasma of patients
with Graves' disease, ” Eur J Intern Med, 8:545-50 (2006). (Atıf sayısı:1)
 Erbil. Y., Ademoğlu, E., Ozbey, N., Barbaros, U., Yanik, B.T., Salmaslioğlu, A., Bozbora,
A. ve S. Ozarmağan, “Evaluation of the cardiovascular risk in patients with subclinical
Cushing syndrome before and after surgery, ” World J Surg,9:1665-71 (2006). (Atıf
sayısı:2)
 Necefli, A., Tulumoğlu, B., Giriş, M., Barbaros, U., Gündüz, M., Olgaç, V., Güloğlu, R. ve
G. Toker, “The effect of melatonin on TNBS-induced colitis, ” Dig Dis Sci, 9:1538-45
(2006). (Atıf sayısı: 1)
 Erbil, Y., Barbaros, U., Salmaslioglu, A., Tunaci, M., Ozbey, N., Bozbora, A. ve S.
Özarmagan, “Value of parathyroid hormone assay for preoperative sonographically guided
parathyroid aspirates for minimally invasive parathyroidectomy, ” J Clin Ultrasound, 9:425-
9 (2006). (Atıf sayısı:1)
 Barbaros, U., Asoglu, O., Seven, R., Erbil, Y., Dinccag, A., Deveci, U., Ozarmagan, S. ve
S. Mercan, “The comparison of laparoscopic and open ventral hernia repairs: a prospective
randomized study, ” Hernia, 1:51-6 (2007). (Atıf sayısı:4)

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

Ranking of scientists in Turkish Institutions according to their Google Scholar Citations
public profiles-2016 sıralamasında Türkiye’nin en iyi 237. bilim insanı
Gastrik Bypass (GBP) uygulanmış hastaların diyetlerine pre-probiyotik eklenmesinin
metabolik parametreler, inkretin düzeyleri ve hastaların açlık, tokluk ve iştah skorları üzerine
etkileri.

 54. Ulusal Diyabet Kongresi, 2018; En iyi Sözlü Sunumlar 2.lik ödülü
 Morbid Obez ve Anorexia Nervoza’lı hastaların tedavi sonrasındaki kilo değişimleri ile
serum Omentin ve Apelin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.

 8. Ulusal Obezite Kongresi, 2017; Poster Sunumu 1.lik Ödülü
 Dünyada ilk kez tek kesiden Roux en Y Gastrik Bypass operasyponunu gerçekleştirmiştir
 Laparoskopik Splenektomi Sırasında Aksesuar Dalak Tespitinde Yeni Bir Yardımcı Teknik:
Gama Prob Kullanımı.

 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2007; En iyi sözlü
sunum birincilik ödülü.

 2005 yılında yaptığı uluslararası yayınlar. İstanbul Üniversitesi Bilim Günleri,

 2006 Başarılı Araştırmacı Belgesi
 Dünyada ilk kez tek kesiden splenektomi ve pankreas rezeksiyonlarını gerçekleştirmiştir.