• Genel Cerrahi
 • Minimal İnvaziv Cerrahi

 • 2018İstanbul Cerrahi Derneği Başkanı
 • 2014İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD(Profesör)
 • 2013 - 2014İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fakülte KuruluDoçent Temsilciliği
 • 2009İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABDDoçentlık
 • 2006Catania Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İtalya,Minimal İnvaziv Cerrahi ve Cerrahide Modern Teknikler Master Programı
 • 2003İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesiİstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (uzmanlık)
 • 1997 - 2003İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp FakültesiGenel Cerrahi Anabilim Dalı (Asistanlık)
 • 1990 - 1997Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Cerrahi Derneği
 •  Türk Obezite Cerrahisi Derneği
 •  Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 •  Türk Hepato- Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
 •  Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu Üyeliği)
 •  Fleboloji Derneği
 •  Endokrinolojide Diyalog Derneği
 •  Endokrin Cerrahisi Derneği
 •  Uluslararası Obezite ve Metabolik Bozukluklar Cerrahisi Federasyonu (IFSO)
 •  Avrupa Endokrin Cerrahları Derneği (European Society of Endocrine Surgeons)
 •  Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği (EAES)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

Barbaros, U., Günay, K., Taviloğlu, K. ve K. Ayalp, “Özofagus varis kanamalarında band
ligasyonu,” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,132,31 Ağustos-4 Eylül, Antalya,
1999.
 Barbaros, U., Günay, K., Taviloğlu, K. ve C. Ertekin, “Seyrek Görülen Üst Gastrointestinal
Sistem Kanama Nedeni: Cameron Ülseri (2 Olgu Sunumu),” 3. Ulusal Travma ve Acil
Cerrahi Kongresi,134,31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.
 Cabıoğlu, N., Günay, K., Barbaros, U., Taviloğlu, K. ve C. Ertekin, “Üst Gastrointestinal
Kanmalı Mallory- Weiss Sendromlu İki Vakada Başarılı Endoskopik Ligasyon Tedavisi,” 3.
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,133,31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.
 Buluş, H.H., Ertekin, C. ve U. Barbaros, “Üst Ekstermite ve El Yanıklarında
Rehablitasyon,” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,186,31 Ağustos-4 Eylül,
Antalya, 1999.
 Taviloğlu, K., Güloğlu, R., Barbaros, U., Mengüç, S., Türe, N., Ertekin, C. ve Ö. Türel,
“Kolorektal yaralanmalarda stoma? Primer Onarım?” 2. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi, 8, 27-30 Eylül, Diyarbakır, 2000.
 Taviloğlu, K., Ertekin, C., Güloğlu, R., Barbaros, U, Mengüç, S. ve M. Kurtoğlu, “TRK
Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi,” 2. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1, 27-
30 Eylül, Diyarbakır, 2000.
 Barbaros, U., Asoğlu, O., Taviloğlu, K. ve E. Şen, “Acute Mechanical Colonic Obstruction
Due to Anastomotic Stricture(Case Report),” 9th Turkish National Congress of Colorectal
Surgery,172,9-13 Eylül, Antalya, 2001.
 Barbaros, U., Özarmağan, Ö., Erbil, Y., Bozbora, A., Çakar, N., Eraksoy, H., Kapran, Y. ve
B. Kıran, “CO2 İnsüflasyonu ile Yapılan Pnömoperitoneumun ve Mekanik Ventilasyon
Parametrelerinin ( PEEP Uygulamasının) Batın İçi İnfeksiyonun Sistemik Yayılımı Üzerine
Etkileri,” 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi,94,20-21 Eylül, Ankara, 2003.
 Barbaros, U., Dinççağ, A., Özgen, G., Başpınar, İ. ve U. Deveci, “Aksiller kitle ile başvuran
hastada okült meme karsinomu,” 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,186,16-19 Ekim,
Antalya, 2003.
 Barbaros, U., Dinççağ, A., Olgaç, V., Deveci, U. ve İ. Başpınar, “Memenin Anjiosarkomu,”
7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,185,16-19 Ekim, Antalya, 2003.
 Barbaros, U., İmren, M.A., Uğraş, B., Erbil, Y., Bozbora, A., Özarmağan, S. ve Y. Kapran,
“Bilateral Adrenal Lenfoma: Olgu Sunumu,” Ulusal Cerrahi Kongresi,388,26-30 Mayıs,
Antalya, 2004.
 Barbaros, U., Cimşit, B., Deveci, U., Erbil, Y., Bozbora, A., Özarmağan, S. ve Y. Kapran,
“Adrenal Kistik Lenfanjiomatozis,” Ulusal Cerrahi Kongresi,388,26-30 Mayıs, Antalya,
2004.
 Barbaros, U., Deveci, U., Cimşit, B., Erbil, Y., Bozbora, A., Özarmağan, S. ve Y. Kapran,
“Adrenal Gangliyonöroma: Olgu Sunumu,” Ulusal Cerrahi Kongresi,389,26-30 Mayıs,
Antalya, 2004.
 İmren, M.A., Avtan, L., Barbaros, U., Başpınar, İ., Dural, C. ve U. Çevikbaş,
“Pneumoperitoneumun Kolon Anastomozunun İyileşmesi Üzerine Etkileri,” Ulusal Cerrahi
Kongresi,426,26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 Eren, E., Akyıldız, H., Barbaros, U. ve C. Ertekin, “ Hipertonik Solüsyonun Akut
Nekrotizan Pankreatite Etkileri,” Ulusal Cerrahi Kongresi,194,26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
 Barbaros, U., Deveci, U., Asoğlu, O., Erbil, Y, Bozbora, A., Seven, R., Mercan, S. ve D.
Budak, “Laparoskopik İnsizyonel Herni Tedavisinde Erken Sonuçlarımız,” 7. Ulusal
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 120, İstanbul, 2005.
 Barbaros, U., Dinççağ, A., Deveci, U. ve T. Çelik, “Laparoskopik Parastomal Herni
Onarımı: Olgu Sunumu,” 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 119,
İstanbul, 2005.
 Topuz, S., Çorbacıoğlu, A., İyibozkurt, A.C., Barbaros, U., Akhan, S.E., Salihoğlu, Y.,
Bengisu, E. ve S. Berkman, “İntraperitoneal kemoterapi kateter komplikasyonu:barsağa
penetre olan kateter,” 10. Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi, 64,19-23 Nisan, Antalya,
2006.
 Deveci, U., Tükenmez, M., Barbaros, U., Erbil, Y., Bozbora, A., Seven, R., Özarmağan, S.
ve S. Mercan, “Laparoskopik ve Açık Adrenalektominin Karşılaştırılması,” Ulusal Cerrahi
Kongresi, 85, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
 Deveci, U., Yanar, F., İlhan, M., Barbaros, U., Erbil, Y., Bozbora, A. ve S. Özarmağan,
“Zor tiroidektomilerde endotrakeal tüp elektromyografisi,” Ulusal Cerrahi Kongresi, 86, 24-
28 Mayıs, Antalya, 2006.