Prof. Dr.
Umut BARBAROS

Prof. Dr.
Umut BARBAROS

Randevu Al
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Robotik Cerrahi
 • Tiroid Cerrahisi

Video

  • 2018
   İstanbul Cerrahi Derneği
   Başkan

   2014
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Genel Cerrahi Profesörü

   2013 - 2014
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği

   2009
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Genel Cerrahi Doçentlik

   2006
   Catania Üniversitesi İtalya
   Minimal İnvaziv Cerrahi ve Cerrahide Modern Teknikler
   Master Programı

   2003
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Uzmanlık Eğitimi

   1997 - 2003
   İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
   Genel Cerrahi Anabilim Dalı Asistanlık

   1990 - 1997
   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Cerrahi Derneği
   •  Türk Obezite Cerrahisi Derneği
   •  Travma ve Acil Cerrahi Derneği
   •  Türk Hepato- Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
   •  Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu Üyeliği)
   •  Fleboloji Derneği
   •  Endokrinolojide Diyalog Derneği
   •  Endokrin Cerrahisi Derneği
   •  Uluslararası Obezite ve Metabolik Bozukluklar Cerrahisi Federasyonu (IFSO)
   •  Avrupa Endokrin Cerrahları Derneği (European Society of Endocrine Surgeons)
   •  Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği (EAES)

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Barbaros, U., Günay, K., Taviloğlu, K. ve K. Ayalp, “Özofagus varis kanamalarında band ligasyonu,” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,132,31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.
   •  Barbaros, U., Günay, K., Taviloğlu, K. ve C. Ertekin, “Seyrek Görülen Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Nedeni: Cameron Ülseri (2 Olgu Sunumu),” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,134,31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.
   •  Cabıoğlu, N., Günay, K., Barbaros, U., Taviloğlu, K. ve C. Ertekin, “Üst Gastrointestinal Kanmalı Mallory- Weiss Sendromlu İki Vakada Başarılı Endoskopik Ligasyon Tedavisi,” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,133,31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.
   •  Buluş, H.H., Ertekin, C. ve U. Barbaros, “Üst Ekstermite ve El Yanıklarında Rehablitasyon,” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,186,31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.
   •  Taviloğlu, K., Güloğlu, R., Barbaros, U., Mengüç, S., Türe, N., Ertekin, C. ve Ö. Türel, “Kolorektal yaralanmalarda stoma? Primer Onarım?” 2. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 8, 27-30 Eylül, Diyarbakır, 2000.
   •  Taviloğlu, K., Ertekin, C., Güloğlu, R., Barbaros, U, Mengüç, S. ve M. Kurtoğlu, “TRK Sonuçlarının Genel Değerlendirilmesi,” 2. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1, 27- 30 Eylül, Diyarbakır, 2000.
   •  Barbaros, U., Asoğlu, O., Taviloğlu, K. ve E. Şen, “Acute Mechanical Colonic Obstruction Due to Anastomotic Stricture(Case Report),” 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery,172,9-13 Eylül, Antalya, 2001. 
   • Barbaros, U., Özarmağan, Ö., Erbil, Y., Bozbora, A., Çakar, N., Eraksoy, H., Kapran, Y. ve B. Kıran, “CO2 İnsüflasyonu ile Yapılan Pnömoperitoneumun ve Mekanik Ventilasyon Parametrelerinin ( PEEP Uygulamasının) Batın İçi İnfeksiyonun Sistemik Yayılımı Üzerine Etkileri,” 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi,94,20-21 Eylül, Ankara, 2003.
   •  Barbaros, U., Dinççağ, A., Özgen, G., Başpınar, İ. ve U. Deveci, “Aksiller kitle ile başvuran hastada okült meme karsinomu,” 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,186,16-19 Ekim, Antalya, 2003.
   •  Barbaros, U., Dinççağ, A., Olgaç, V., Deveci, U. ve İ. Başpınar, “Memenin Anjiosarkomu,” 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,185,16-19 Ekim, Antalya, 2003.
   •  Barbaros, U., İmren, M.A., Uğraş, B., Erbil, Y., Bozbora, A., Özarmağan, S. ve Y. Kapran, “Bilateral Adrenal Lenfoma: Olgu Sunumu,” Ulusal Cerrahi Kongresi,388,26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
   •  Barbaros, U., Cimşit, B., Deveci, U., Erbil, Y., Bozbora, A., Özarmağan, S. ve Y. Kapran “Adrenal Kistik Lenfanjiomatozis,” Ulusal Cerrahi Kongresi,388,26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
   •  Barbaros, U., Deveci, U., Cimşit, B., Erbil, Y., Bozbora, A., Özarmağan, S. ve Y. Kapran,“Adrenal Gangliyonöroma: Olgu Sunumu,” Ulusal Cerrahi Kongresi,389,26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
   •  İmren, M.A., Avtan, L., Barbaros, U., Başpınar, İ., Dural, C. ve U. Çevikbaş “Pneumoperitoneumun Kolon Anastomozunun İyileşmesi Üzerine Etkileri,” Ulusal Cerrahi Kongresi,426,26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
   •  Eren, E., Akyıldız, H., Barbaros, U. ve C. Ertekin, “ Hipertonik Solüsyonun Akut Nekrotizan Pankreatite Etkileri,” Ulusal Cerrahi Kongresi,194,26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
   •  Barbaros, U., Deveci, U., Asoğlu, O., Erbil, Y, Bozbora, A., Seven, R., Mercan, S. ve D. Budak, “Laparoskopik İnsizyonel Herni Tedavisinde Erken Sonuçlarımız,” 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 120, İstanbul, 2005.
   •  Barbaros, U., Dinççağ, A., Deveci, U. ve T. Çelik, “Laparoskopik Parastomal Herni Onarımı: Olgu Sunumu,” 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 119,İstanbul, 2005.
   •  Topuz, S., Çorbacıoğlu, A., İyibozkurt, A.C., Barbaros, U., Akhan, S.E., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “İntraperitoneal kemoterapi kateter komplikasyonu:barsağa penetre olan kateter,” 10. Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi, 64,19-23 Nisan, Antalya, 2006.
   •  Deveci, U., Tükenmez, M., Barbaros, U., Erbil, Y., Bozbora, A., Seven, R., Özarmağan, S. ve S. Mercan, “Laparoskopik ve Açık Adrenalektominin Karşılaştırılması,” Ulusal Cerrahi Kongresi, 85, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
   •  Deveci, U., Yanar, F., İlhan, M., Barbaros, U., Erbil, Y., Bozbora, A. ve S. Özarmağan, “Zor tiroidektomilerde endotrakeal tüp elektromyografisi,” Ulusal Cerrahi Kongresi, 86, 24 28 Mayıs, Antalya, 2006.