Prof. Dr. Uğur IŞIKLAR

Prof. Dr.
Uğur IŞIKLAR

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktordan Randevu Al
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

   Prof. Dr. Uğur Işıklar, 1979 yılında  Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine başladı ve 1985 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni- Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi'ni 1985 - 1991 tarihleri arasında tamamladı. 

   1991 yılında FMGEMS ( Foreign Medical Graduates Exam in Medical Sciences) sınavlarında başarılı olup Baylor College of Medicine, Houston, Texas’ ta Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'na uzmanlık sonrası üst ihtisas için kabul edildi. 1992 yılında FLEX (Federation Licensing Exam)  sınavında başarılı oldu. Baylor College of Medicine’da 1995 yılına kadar  kalça, diz, omuz protez cerrahisi ve komplikasyonları ; ortopedik travma, çoklu travma, kırık sonrası gelişen komplikasyonların tedavisi konusunda üst ihtisaslarını tamamladı. 1999 yılında aynı merkezde Spor Hekimliği ve spor yaralanmaları ile ilgili çalışmalarda bulundu. Kalça, diz, omuz protez cerrahisi, kırık tedavisi, artroskopik ve minimal invazif girişimler konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

   Ankara ve İstanbul’da akademik çalışmalarını sürdürdü. Ulusal ve uluslararası birçok dernekte aktif olarak halen çalışmakta ve  meşlektaşlarının uzmanlık sonrası eğitimi konusunda çalışmalarını uluslararası düzeyde sürdürmektedir. 

   2004 yılından beri kalça, diz, omuz protez cerrahisi, mimimal invazif kırık tedavisi, spor yaralanmaları konusunda Florence Nightingale Hastanesi’nde "konsültan hekim" olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
   Prof. Dr. Uğur IŞIKLAR ileri derecede İngilizce bilmektedir.


İlgi Alanları:

 • Spor Hekimliği ve Artroskopik Cerrahi
 • Ortopedik Travma
 • Profesyonel Eğitim ve Eğiticilerin Eğitimi
 • Kalça Diz Omuz Protez Cerrahisi ve Komplikasyonları

   • Doğum Tarihi 1961
   • Konuştuğu Diller Eng
  • Videolar
  Bugün
  • 1995 - 1998 Baylor College Of Medicine / Houston Texas ABD Spor Yaralanmaları ve Atroskopik Cerrahi
  • 1991 - 1995 Baylor College Of Medicine / Houston Texas ABD Erişkin Rekonstrüktif Cerrahisi Protez Cerrahisi ve Ortopedik Travma Alanında Üst İhtisas Çalışmaları
  • 1985 - 1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi
  • 1979 - 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 

  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
  • Artroplasti Derneği (Kurucu Üye)
  • Artroskopi Derneği
  • Pediatrik Ortopedi Derneği
  • AO Alumni and Faculty (Association for the Study of Internal Fixation)
  • SICOT
  • EFORT (European Federation of Orthopedics and Traumatology)
  • EHS (European Hip Society)
  • AO Clinic and Training Faculty ( Yurt dışından travma eğitimi için fellow eğitimi)  Yayınlar

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


  1- Y.Sağlık, K. Mergen, U. Işıklar, : Dimetil Sülfoksitin turnike zaman_ üzerindeki etkisinin deneysel incelenmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi C.7, S.1, 77-80, 1989


  2- M.S.Binnet, Y. Ateş, U. Işıklar: Diz ekleminin kıkırdak lezyonlarında artroskopi. Turkish Journal of Artroscopy and Arthroplasty C1, S1, 33-40, 1989

  3- M.S. Binnet, U. Işıklar: Ön çapraz bağ tamirinde intraartiküler transplantlar ile fossa interkondillarisin ilişkileri. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 24, 274-278, 1990

  4- M.S.Binnet, Y. Ateş, U. Işıklar: Tanı ve cerrahi amaçlı kalça artroskopisi . ActaOrthopedica et Traumatologica Turcica 24, 241-244, 1990

  5- S.Özbarlas, E. Mergen, Y. Ateş, H. Ömeroğlu, U. Işıklar, M. Demirtaş:. Doğuştan pesekinovarus tedavisinde yumuşak doku ameliyatları: Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 24, 256-264, 1990

  6- İ.Çetin, D, Dinçer, U. Işıklar. Diz protezlerinin erken sonuçları. Turkish Journal of Arthroplasty and Arthroscopic Surgery. 1, 12-15,1990

  7- M.S.Binnet,  U. Işıklar, İ. Erdem, A. Çeliktürk, S. Turan:Omuz ekleminin yumuşak doku patolojilerine tanısal yaklaşımlar. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica 24, 330-336, 1990

  8- Yener Sağlık, Ahmet Ege, Safa Kapıcıoğlu, Z. Uğur Işıklar: Osteoid osteoma. Dokuzuncu Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 605-610, 1990

  9- Erkan İbiş, U. Işıklar, Güner Erbay: Tc- 99m MDP scanning in fibrous dysplasia. Journal of Islamic Academy of Sciences 3: 167-168, 1990

  10- E. Mergen, U. Işıklar, H. Ömeroğlu, Y. Ateş, B. Erdemli: Doğuştan kalça çıkığı tedavisinde açık redüksiyon Salter ve femoral osteotomi kombinasyonu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. Cilt: 44, Sayı:4: 563-574, 1991 (European Pediatric Orthopaedic Society, 1996 POSTER olarak kısmen sunulmuştur)

  11- H.Ömeroğlu, U Işıklar, Z. Korkusuz: Pakidermoperiostitise bağlı dizde ileri derecede kronik sinovit. Olgu sunumu : Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi Vol6(14) 259-61 1995

  12- H.Ömeroğlu , U Işıklar, A.M. Demirtaş, Z Korkusuz: Ligamentum Teresplasty Operation in the treatment of congenital dislocation of the hip. Turkish Journal of Bone and Joint Surgery V.2;3-4 24-28, 1995

  13-  U.Işıklar, G.C. Landon, R. Darouiche , G. Saleh, R. Fernau, P. C. Noble: Increasing Diagnostic Accuracy in Orthopedic Implant Related Infections( An in-vivo Study) , Artroplasti Artroskopik Cerrahi , Vol: 7, No:13: 67-72, 1996 (Orthopedic Research Society, San Francisco, 1993, Poster olarak sunulmuştur)

  14- U.Işıklar, R.W. Lindsey, H.S. Tullos: Sciatic Neuropathy Secondary to Intrapelvic Migration of an Acetabular Cup. Artroplasti Artroskopik Cerrahi , Vol 7, No:12: 11-13, 1996

  15- U.Işıklar, G.C. Landon, H.S. Tullos: False Aneursym Following Total Knee Replacement Artroplasti Artroskopik Cerrahi , Vol 7, No:13: 42-43, 1996

  16- Z.U.Işıklar, C. Tuncay, R. Tandoğan, A. Yücetürk, G.C. Landon : Vancomycin penetration into the biofilm in an orthopedic implant related infection model: Diyaliz Transplantasyon ve Yanık (Başkent Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi) Vol:8, No: 3:39-44, 1996 (Orthopedic Research Society, San Francisco, 1993, Poster olarak sunulmuştur)

  17- C. Tuncay, R. U. Işıklar,Tandoğan, A. Yücetürk : Yağ embolisi sendromu Diyaliz Transplantasyon ve Yanık (Başkent Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi) Vol:8, No: 3:21-24, 1996

  18- U.Işıklar, C. Tuncay, R. Tandoğan, A. Yücetürk: Geç Tanı Konmuş Servikal Faset Dislokasyonu Tedavisi. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica Vol:31,No:1 Sayfa:15-17, 1997

  19- U.Işıklar, C. Tuncay, R. Tandoğan, A. Yücetürk: Ortopedik cerrahide Stafilokokus Epidermidis enfeksiyonunun önlenmesinde antibiotik proflaksisi: Birinci veya ikinci jenerasyon sefalosporinler yeterlimidir?

  20- Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica, Vol:31,No:1 Sayfa:44-46, 1997

  21- C.Tuncay, B. Müezzinoğlu, B. Demirhan, U. Işıklar, R.Tandoğan, A. Yücetürk : Free Synovium Autografts in Articular Cartilage defects in the Rabbits. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık (Başkent Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi) Vol:8, No: 3:21-24, 1996

  22- H Uçar DH, Isiklar U, Tumer Y.: Treatment of stiff-knee gait by distal rectus femoris transfer Acta Orthop Traumatol Turc; 36(5):397-400, 2002

  23- Atilla B, Alparslan M, Işıklar U: Ulusal Artroskopi Kayıt Sistemi TOTBİD Dergisi, Cilt2, Sayı 1-2: 71-77 2003

  24- U Işıklar, E. Bilen: Kalkaneus kırıkları . TOTBİD Dergisi 2007


  Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar  1- Internal Fixation of Spine, İzmir, 1989 (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği ile Alman Ortopedi ve Travmatoloji Derneği işbirliği ile düzenlenmiştir)

  2- Total Kalça Artroplastisi , Ankara,1990

  3- Total Diz Artroplastisi, Antalya, 1990

  4- Birinci Uluslararası Spinal Cerrahi Kongresi, Izmir, 1990

  5- Skeletal Trauma 1991 , The Edward T. Smith Orthopaedic Lectureship, Houston, Texas, Eylül 20-21 1991

  6- Current Concepts in Lumbar Pain, St Lukes Symposium, Houston, Texas, Ekim 25-26 ,1991

  7- 22nd Annual Hip Course, Boston, Massachusetts. Eylül 16-19, 1992

  8-  American Academy of Orthopedic Surgeons Annual 62nd Scientific Meeting, Washington D.C., Şubat 20-25, 1992

  9-  Musculoskeletal Infection Society Annual Open Scientific Meeting, Aspen, Colorado, Ağustos 21-22, 1992

  10-  Orthopedic Research Society Annual Meeting,San Francisco, Şubat 14-18, 1993

  11- American Academy of Orthopedic Surgeons Annual 60th Scientific Meeting, San Francisco, Şubat 18-23, 1993

  12- Orthopedic Trauma Association Annual Meeting , New Orleans, Lousiana, Eylül 23-25,1993

  13- Controversies in Total Hip and Knee Replacement, Houston, Texas , 1993

  14- Ilizarov Method Courses, October 29-31, Nashville, Tennessee, 1993

  15- Diagnosis and Treatment of Diseases of the Cervical Spine, 29th Annual StLukes Symposium, Houston, Texas, 1993

  16- American Academy of Orthopedic Surgeons Annual 61st Scientific Meeting, New Orleans, Şubat 16-21, 1994

  17- Translaminar Spine Fusion Workshop, Ocak 29, Houston, Texas, 1994

  18- Current Concepts In Management of Spinal Trauma, Mart 25-26, Houston, Texas,1994

  19- Essential Concepts of the Ilizarov Technique, Nisan 8-9 , Houston, Texas, 1994

  20-  American Academy of Orthopedic Surgeons Annual 62nd Scientific Meeting, Florida, Şubat 24-Mart 1, 1995

  21- Isola Workshop, Kansas City, 1996

  22- American Academy of Orthopedic Surgeons Annual 64th Scientific Meeting, San Francisco, Şubat 12-17, 1997

  23- North American Arthroscopy Association Meeting, Miami Florida, Nisan 2000

  24- Current Concepts Review in Joint Replacement Orlando, Florida , Aralık 2000

  25- AO Course Advances in Fracture Management , Davos, 2001

  26- AO Course Principles of Operative Fracture Treatment , Mayıs 2004, Portoroz, Slovenia, 2004 (Faculty ve Instructor)

  27- AO Course Advances in Fracture Management , Ağustos 2004, Bolu Türkiye, (Eğitici)

  28- AO Masters Course, Davos, 2004

  29- Alternate Bearings in Minimal Invasive Hips, Temmuz 2004 , Tampere, Finlandiya

  30- Intelligent Hip Surgery Course, Eylül 2005, Brüksel, Belçika

  31- American Academy of Orthopedic Surgeons Annual 64th Scientific Meeting, Washington DC , Şubat 23-27, 2005

  32- AO Regional Pelvic Course, AO Regional Advances in Fracture Management, AO Course Principles of Operative Fracture Treatment, Mayıs 2005, Portoroz, Slovenia - Eğitici

  33- Triennial AOAA Symposium, Eylül 2005, Sardunya, Italya

  34- AO Regional Course- Course Chairman Mayıs, Antalya 2006

  35- Scoliosis Research Society Meeting , 2006, İstanbul, Türkiye

  36- Current Concepts Review in Joint Replacement 16-19 Aralık 2006, Orlando Florida, ABD

  37- Tips for Trainers Course 16-18 Ocak 2007, Budapeşte

  38- AO Minimal Invasive fracture care, Osteoporotic fractures courses 2008, Davos

  39- AO İleri Kursu Ocak 2009 Ankara (Eğitmen)

  40-  AO Regional Course Advanced Course Malta 2010 (Eğitmen)

  41- Current Concepts in Trauma , 2010 , Munih (Eğitmen)

  42- İleri ve Temel Artroplasti Kursları 2010,2011,2012,2013 (Eğitmen)

  43- Tips for Trainers course 2010 , Ankara (Eğitici)

  44- AO Masters Symposium Omuz Çevresi Kırıkları 2010, Prag

  45- AO MID regional Course Advanced Course 2011 , Prag (Eğitici)

  46- Current Concepts Review in Joint Replacement 2011, Orlando Florida, ABD

  47- İstanbul Ortopedi Buluşması 2012, İstanbul

  48- AO Faculty Seminar 2012, Davos (Eğitici)

  49- AO MID Regional Course, Masters Course, 2013 , Prag (Eğitici)

  50-  AO Masters Course 2013, İstanbul ( Kurs Başkanı)

  Diğer Yayınlar

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler  1- Z. Korkusuz, M.S. Binnet, Z.U. Işıklar : Pott's Disease and Extrapleural Anterior Decompression-Results of 108 Consecutive Cases. Archives of Orthopedic Traumatology and Surgery 108: 349-352 1989

  2- E.Mergen, S. Adıyaman, H. Ömeroğlu, B. Erdemli, U. Işıklar: Medial approach open reduction for congenital dislocation of the hip using Ferguson procedure. Archives of Orthopedic Traumatology and Surgery 110:169-172 1991

  3- Y Sağlık, F. İçli, Ö Uluoğlu, U. Işıklar: Leiomyosarcoma of the great saphenous vein. International Orthopaedics (SICOT) 16: 185-187 , 1992

  4- U. Işıklar, G.C. Landon, H.S. Tullos : Amputations Following Failed Total Knee Arthroplasty Clinical Orthopedics and Related Research ,299 : 173-179, 1994 (61 st American Academy of Orthopaedic Surgeons, The Knee Society Specialy Day´de sunulmuştur)

  5- U. Işıklar, K.E. Varner, R.W. Lindsey, J.R. Bocell, D.M. Litner: The late reconstruction of patellar ligament ruptures utilizing Ilizarov External Fixation. Clinical Orthopaedics and Related Research 322:174-178, 1996

  6- U Işıklar, R.W. Lindsey : Low Velocity Gunshot Wounds to the Spine in Urban Setting. Orthopedics. 1997 Oct;20(10):967-72.

  7- U. Işıklar, G.C. Landon, R. Darouiche, M.D, Thomas Beck, M.D. R. Fernau, P.A : Efficacy of Antibiotics Alone for Orthopedic Implant Related Infections. Clinical Orthopaedics and Related Research 332:184-189, 1996

  8-  U. Işıklar, R.W. Lindsey, M. Coburn : Ureter Injury Following Anterior Lumbar Interbody Fusion. Spine, Vol:21 No:20:2379-2382, 1996

  9- U Isiklar, Lindsey RW, Tullos HS: Sciatic neuropathy secondary to intrapelvic migration of an acetabular cup. A case report.J Bone Joint Surg Am. 1997 Sep;79(9):1395-7.

  10- A. Yücetürk, U. Işıklar, R. Tandoğan, C. Tuncay : Treatment of scaphoid nonunions with a vascularized bone graft based on the first dorsal metacarpal artery. The Journal of Hand Surgery (British and European Volume, , 22B:3, 1997

  11- IC Tuncay, Demirors H, Tandogan R, Işıklar U, Bilgin N.Femoral head necrosis after kidney transplantation.Transplant Proc. 1998 May;30(3):800-1.

  12- A. Yüceturk, Tuncay C, Işıklar U, Tandogan R.: Vascularised bone graft applications in upper extremity problems.Microsurgery. 1998;18(3):160-2.

  13- U Işıklar, Lindsey RW.Gunshot wounds to the spine.Injury. 1998;29 Suppl 1:SA7-12.

  14- Tuncay IC, Demirors H, Işıklar U, Agildere M, Demirhan B, Tandogan RN.Calcific myonecrosis.Int Orthop. 1999;23(1):68-70.

  15- U Işıklar, Demirors H, Akpinar S, Tandogan RN, Alparslan M.Two-stage treatment of chronic staphylococcal orthopaedic implant-related infections using vancomycin impregnated PMMA spacer and rifampin containing antibiotic protocol Bull Hosp Jt Dis. 1999;58(2):79-85.

  16- Ucar, D.H., U Işıklar,., Stanitski, C.L., Kandemir, U., Tumer, Y. " Open Reduction Through A Medial Approach In Developmental Dislocation Of The Hip: A Follow-up Study To Skeletal Maturity ", Journal of Pediatric Orthopaedics , Sept-Oct ; 24(5): 493-500, 2004

  17- Uçar, D.H., U Işıklar,., Kandemir, U., Tümer, Y.,″ Treatment Of Developmental Dysplasia Of The Hip With Pavlik Harness: Prospective Study In Hips Graf Type IIc Or More Severe ″, Journal of Pediatric Orthopaedics, Part B, 13(2), 70, 2004

  18- U. Işıklar, U. Kandemir, D.H. Uçar, Y. Tümer: Is Concomitant Bone Surgery Necessary at the Time of Open Reduction in Developemental Dislocation of the Hip in Children 12-18 Months-old ? Comparison of Open Reduction in Patients Younger Than 12 Months Old and Those 12-18 Months Old. Journal of Pediatric Orthopaedics , Part B 15(1): 23-27, 2006

  19- Korkmaz MF, Aksu N, Göğüş A, Debre M, Kara AN, Işiklar U:The results of internal fixation of proximal humeral fractures with the PHILOS locking plate Acta Orthop Traumatol Turc. 2008 Mar-Apr;42(2):97-105.

  20- Karatoprak O, Korkmaz MF, Kara AN, Göğüş A, Işiklar U.: Early results of autologous mononuclear bone marrow cell implantation in nontraumatic avascular necrosis of the femoral head]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008 May-Jul;42(3):178-83

  21-  Aksu N, Korkmaz MF, Göğüş A, Kara AN, Işiklar U: Surgical treatment of elbow dislocations accompanied by coronoid fractures]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008 Aug-Oct;42(4):258-64

  22- Tuncer S, Aksu N, Isiklar U.:Delayed rupture of the extensor hallucis longus and extensor digitorum communis tendons after breaching the anterior capsule with a radiofrequency probe during ankle arthroscopy: a case report. J Foot Ankle Surg. 2010 Sep-Oct;49(5):490.2010.

  23- Aksu N, Göğüş A, Kara AN, Işiklar U.:Complications encountered in proximal humerus fractures treated with locking plate fixation. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(2):89-96. doi: 10.3944/AOTT.2010.2313.

  24- Aksu N, Aslan O, Kara AN, Işiklar U.: Simultaneous repair of chronic full-thickness rotator cuff tears during fixation of proximal humerus fractures and clinical results. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(3):173-9. doi: 10.3944/AOTT.2010.2295.

  25- Aksu N, Karaca S, Kara AN, Işiklar U :Minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) in diaphyseal humerus and proximal humerus fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(3):154-60

  Yayınlar

  Kitap ve Bölüm Yazarlığı

  1- Diz Çevresi Kırıklar: Diz Cerrahisi (Editörler: Doç Dr Reha Tandoğan, Prof Dr. Mümtaz Alparslan). Haberal Eğitim Vakfı 399-419, 1999

  2- Ortopedik Muayene: Muayeneden Tanıya ( Z U Işıklar, Y Tümer, Editör: Prof Dr İsfendiyar Candan ) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları ,

  3- Hasta ve Yaralanma (Ciddi Yumuşak Doku Yaralanmasında Karar Verme) Kırık Tedavisinde AO Kuralları ( Editörler : T.P Rüedi, W M Murphy, C.L. Colton, A Fernandez Dell'Oca, U. Holz, J. F. Kellam, P E Ochsner ; Çeviri Editörü: Haluk Ağuş) 79-91, 2006

  4- Asetabulum Kırıkları Kırık Tedavisinde AO Kuralları ( Editörler : T.P Rüedi,W M Murphy, C.L. Colton, A Fernandez Dell'Oca, U. Holz, J. F. Kellam, P E Ochsner Çeviri Editörü: Haluk Ağuş) 415-439, 2006 (AO Yayınları- Nobel Tıp Kitapevleri)-ÇEVİRİ


  Bizden haberdar olmak ister misiniz?
  florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
  florence nightingale hastanesi

  Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

  Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.