Prof. Dr. Tayfun ÖZDEMİR İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Ağız ve Diş Sağlığı

Özel İlgi Alanları
 • Oral İmplantoloji
 • Dental İmplantlar
 • Ağız

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi


   • İstanbul Diş Hekimleri Odası
   • Türk Oral İmplantoloji Derneği
   • ICOI Uluslararası Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Arisan V,Ozdemir T, Anil A, Jansen JA, OZer K. Injectable calcium phosphate cement as a bone-graft material around peri-implant dehisence defects: a dog study. Int J Oral :Maxillofacial Implants. 2008 Nov-Dec; 23 (6): 1053-62
   • Karabuda ZC, Bölükbaşı N, Aral A, Zeren C, Özdemir T. The comparison of analgesic and anti-ınflammatory efficacy of selective and non-selective cyclooxygenase-2 inhibitors in dental implant surgery. J Periodontol 2007; 78(12): 2284-2288.
   Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
   • Arısan V.Bölükbaşı N, Özdemir T. Bacteramia following flapless implant surgery: prelimanary results. SimPlant Academy World Conference, Vienna, Austria 30-31 May 2008.
   • Baseğmez CZ, Yalcin F,Yalcin S, OZdemir T Assesment of peri-implant health by detecting per-implant crevicular fluid PGE-2 and MMP-8 levels. Barcelona
   • Baseğmez CZ, Yalcin F,Yalcin S, OZdemir T Longitudunal evaluation of prei-implant crevicular fluid PGE-2 and MMP-8 levels after implantation. 17th Europian Association For Osseointegration Semtember 18-20 2008, Warsaw, Poland.
   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 
   • Mısırlıoğlu E, Bölükbaşı N, Özdemir T, Ersanlı S. Diş çekimlerinden sonra immediyat ve erken dönemde implant uygulamaları: Vaka sunumu. Türk Oral İmplantoloji Derneği XIX. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi & Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı 8-14 Haziran 2008 Club Med Palmiye, Kemer.
   • Gashi B, Arisan V, Özdemir T, İmplant çevresi papil oluşturma tekniklerinin değerlendirilmesi. Türk Oral İmplantoloji Derneği XIX. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi & Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı 8-14 Haziran 2008 Club Med Palmiye, Kemer
   • Havlucu U, Bölükbaşı N, Özdemir T.Çekim seoketlerinin implant uygulamaları için korunması, Türk Oral İmplantoloji Derneği XIX. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi & Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı 8-14 Haziran 2008 Club Med Palmiye, Kemer.
   • Arisan V, Karabuda ZC, Özdemir T, Gashi B, Bilgisayar destekli planlama ve stereolithografik kemik modeli kullanılarak flepsiz implant cerrahisi ve hemen yükleme. Türk Oral İmplantoloji Derneği XIX. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi & Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı 8-14 Haziran 2008 Club Med Palmiye, Kemer.
   • Zeren C, Ersanlı S, Karabuda ZC, Yalçın S, Özdemir T, İmplant çevresi keratinize ya da non-keratinize mukoza: Hangisi tercih edilmeli? Türk Oral İmplantoloji Derneği XIX. Uluslar Arası Bilimsel Kongresi & Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı 8-14 Haziran 2008 Club Med Palmiye, Kemer.
   • Bölükbaşı N, Özdemir T, Ersanlı S. Anterior maksillada implant üstü protezlerin estetiğinin sağlanması. Türk Oral İmplantoloji Derneği XVIII Uluslar Arası Bilimsel Kongresi & Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı 3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye, Kemer.
   • Havlucu U, Bölükbaşı N, Arısan V, Özdemir T. Oral implantolojide rezonans frekans analizinin klinik geçerliliği. Türk Oral İmplantoloji Derneği XVIII Uluslar Arası Bilimsel Kongresi & Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı 3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye, Kemer.
   • Kütan E, Bölükbaşı N, Özdemir T, Ersanlı S.İmplant uygulamaları sonrası ağrı ve anksiyetenin değerlendirilmesi. Türk Oral İmplantoloji Derneği XVIII Uluslar Arası Bilimsel Kongresi & Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı 3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye, Kemer.
   • Ersanlı S, Arısan V, Bölükbaşı N, Özdemir T. Dar çaplı implantların klinik etkinliğinin değerlendirilmesi. Türk Oral İmplantoloji Derneği XVIII Uluslar Arası Bilimsel Kongresi & Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı 3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye, Kemer.
   • Gashi B, Yeniyol S, Bölükbaşı N, Özdemir T. İmplant boynunun ve postun yumuşak doku üzerine etkisi: Derleme. Türk Oral İmplantoloji Derneği XVIII Uluslar Arası Bilimsel Kongresi & Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı 3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye, Kemer.
   • N.Bölükbaşı, T. Özdemir, S. Ersanlı Anterior maksillada implant üstü protezlerin estetiğinin sağlanması 3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye Kemer Antalya Türk Oral İmplantoloji Derneği XVIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi 12. S.Yeniyol, T.Özdemir, Titanyum implantların pürüzlendirilmesinde biyomühendislik ve hücresel etkileşimler 3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye Kemer Antalya Türk Oral İmplantoloji Derneği XVIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi
   • U.Havlucu, N.Bölükbaşı, V.Arısan, T.Özdemir Oral implantolojide rezonans frekans analizinin klinik geçerliliği 3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye Kemer Antalya Türk Oral İmplantoloji Derneği XVIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi
   • Selim Ersanlı, V.Arısan, N.Bölükbaşı, T. Özdemir Dar çaplı implantların 7 yıllık klinik takibi 3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye Kemer Antalya Türk Oral İmplantoloji Derneği XVIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi
   • B. Gashi, S.Yeniyol, N.Bölükbaşı, T. Özdemir İmplant boyunun ve postun yumuşak doku üzerine etkisi: Derleme 3-9 Haziran 2007 Club Med Palmiye Kemer Antalya Türk Oral İmplantoloji Derneği XVIII.Uluslararası Bilimsel
   Diğer Yayınlar
   • Selim Ersanlı“Pitt- Easy Bio-Oss İmplantların Yerleştirilmesinde Muhtemel Kemik Rezorpsiyonlarını Önlemek İçin Uygulanan Çeşitli Cerrahi Metodların Klinik Olarak Araştırılması “ 17.02.1997
   • Kubilay Özkan “İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Bar Yapımında Kullanılan İki Değişik Metal Alaşımının, Bar Şeklinin ve Barlı Sisteme Destek Veren İmplant Sayısının Statik Yükleme Altında Oluşan Kuvvet Dağılımına Etkilerini Sonlu Elemanlar Gerilme Analizi Yöntemi (FEM) ile İncelenmesi” 17.02.1997
   • Haşmet Cemil Gökdeniz “Deneysel Olarak Çekim Boşluklarına Yerleştirilen Biyoaktif Cam Partiküllü Kemik Ogmentasyon Materyali İle Yüksek Yoğunluklu PTFE Esaslı Bariyer Membranın Kemik İyileşmesi Üzerindeki Etkilerinin Histolojik Olarak Karşılaştırılması” 08.07.1998
   • Özkan Cem Dilek “İmmediyat İmplant Uygulamalarında Membran Kullanımının Rolü” 28.07.1999
   • Kadri Evren Ermiş“Dental İmplantlara Sahip Total Dişsiz Hastalarda İmplant Çevresindeki subgingival Mikroflorada Periodontopatojenlerin Varlığının ve Kaynağının Araştırılması” 19.09.2002
   • Oğuzhan Hakan Özdemir“Kontrollü Salınım Aracı Olan Tetrasiklin Hidroklorid Fibrillerinin peri-İmplantitis Olgularında Kullanımı” 19.09.2002
   • Volkan Arısan“Kalsiyum Fosfat Esaslı Greft Materyallerinin İmplant Çevresinde Oluşan Dehisens Defektlerindeki Rejeneratif Etkisinin Histoloji ve Histomorfometrik İncelenmesi 11.02.2005 
   • Sinem Yeniyol“Saf Titanyum İmplant Yüzeylerinin Değişik Yöntemlerle Modifikasyonu ve Karakterizasyonu – In Vıtro Çalışma” 14.06.2006 
   • Nilüfer Bölükbaşı “İmplant Çevresinde Oluşan Dehisens Defektlerinde Kullanılan Doku Fibrin Yapıştırıcı ve Biyomateryallerin Rejeneratif Etkisinin Histolojik ve Histomorfometrik Olarak Karşılaştırılması” 09.05.2008 
   • Brunilda Gashi “Posterior maksilada yeterli kemik hacminin olmadığı durumlarda implant uygulamasında kuvvet dağılımlarının sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi “