Prof. Dr. Tarık AKÇAL

Prof. Dr.
Tarık AKÇAL

Genel Cerrahi

Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma


1963 yılında Vefa Lisesini bitiren Prof. Dr. Tarık Akçal, ardından  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1969 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 

1969-1974 yılları arasında, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniğinde “Uzmanlık Eğitimi” ni tamamladıktan sonra, aynı klinikte uzman asistan olarak çalışmaya başladı.

Uzman asistanlık döneminde; Cerrahpaşa Cerrahi Kürsüsü Başkanı bulunan  Prof.Dr.Adnan Salepçioğlu  ve  Prof.Dr.Tarık Minkari ile birlikte çok yoğun bir şekilde çalıştı ve özellikle “Meme cerrahisi” , “Sindirim sistemi cerrahisi” ve bilhassa "kolo-rektal cerrahi" başta olmak üzere yoğun bir çalışma dönemi geçirerek önemli deneyimler kazandı.

Ekim 1978 de İstanbul Üniversitesi tarafından, eğitim-bilgi-görgü ve beceri artırımı için Qxford Üniversitesine gönderildi. “John Radcliffe - Üniversity Hospital” de “Surgical Registrar” olarak bir yıl, takiben de Londra “St Marks Hospital” de iki ay süreyle çalıştı. 1979 da İstanbul Üniversitesindeki görevine dönerek çalışmaya başladı.

1980 yılında, “Laktuloz’un , Kolon Anastomozlarının İyileşme Süreci Üzerindeki Etkisi” isimli Deneysel Tezi hazırlayarak girdiği Doçentlik sınavında  başarılı bulunarak Doçent oldu, 1981 yılında da doçent kadrosuna atandı.

1988 yılına kadar , İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalında; eğitim faaliyetleri , cerrahi uygulamaları kısaca “Üniversite çalışmaları” yoğun şekilde sürdü ve 1988 yılında aynı fakültede Profesörlüğe yükseltildi.

Bu tarihe kadar yoğun biçimde devam eden , öğrenci ve uzmanlık öğrencilerine yönelik eğitim aktivitelerinin yanında; yayın ve kongre faaliyetleri de artarak gelişti. Yüzü aşkın yurtiçi ve yurtdışı kongrelere, sempozyumlara, kurslara ve benzeri bilimsel aktivitelere,  katılımcı-konuşmacı-oturum başkanı-tartışmacı-panel yöneticisi-kongre başkanı  olarak  katıldı. Bunların akabinde de kitap ve kitap bölümleri yazımı ve kitap editörlüğü  tarzındaki aktiviteleri ön plana geçti ve bu çabalardan, 25 kitap ve 200 ün üzerinde bilimsel aktivite ile bugünlere geldi.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası cerrahi derneğinin ve en başta “Ulusal Cerrahi Derneği” nin üyesiyi., “Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahisi Derneği” nin de "kurucu üyeliği" ve altı yıl süresince "Yönetim Kurulu Üyeliği" , “Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği”, “İstanbul Cerrahi Derneği” ve “Fıtık Dernek”lerinin de "kurucu üyeliği" yanında ”Avrupa  Kolo-Rektal Cerrahi Derneği” ( ESCP) nin  üyelerinden. Meme hastalıkları konusunda Türkiye’nin ilk derneklerinden olan ve aktivitesi Türk Meme Cerrahisini çok etkilemiş bulunan, ulusal ve uluslararası kongreleri ve  2001-Dünya kongresini İstanbul’da gerçekleştiren  ,”İstanbul Senoloji Derneği” nin de ilk ve aktif  üyelerinden.

1998-2001 arasında üç yıl boyunca, İstanbul Üniversite'sinin en üst idari kurulu olan , “Üniversite Senatosu”nda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin seçilmiş senatörü olarak, çok onurlu bir görev yaptı.  Ekim 2013'de, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim üyeliği görevinden , yaş haddi dolayısıyla emekli oldu.

Üniversiter çalışmaları ile birlikte , 1984 yılından beri yani 30 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak yapmakta bulunduğu “muayenehane hekimliği”  çalışmaları halen yoğun olarak devam etmektedir. 

"Florence Nightingale Grubu" ile 20 yılı aşkın süreden beri yakınlığı olan Prof. Dr. Tarık Akçal, hemen hemen bütün cerrahi uygulamalarını , "İstanbul Bilim Üniversitesi - Avrupa Hastanesi"  ve sonrasında da  "Florence Nightingale - Gayrettepe Hastanesi" nde yaptı, ayrıca Üniversitenin değişik bilimsel aktivitelerinde yer aldı ve hastane "tümör board" unun kıdemli üyeleri arasında yer almaktadır..


İlgi Alanı:

 • Kolon Rektum Cerrahisi

  • Doğum Tarihi 1946
  • Doğum Yeri İzmir
  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2013 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
 • 1998 - 2001 İstanbul Üniversitesi Senatosu Üyesi
 • 1988 - 2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Profesör
 • 1980 - 1988 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Doçent
 • 1979 - 1980 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği,Uzman
 • 1978 - 1979 Oxford University Registrar - Radcliffe İnfirmary
 • 1974 - 1978 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği,Uzman
 • 1969 - 1974 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Asistan
 • 1963 - 1969 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Ulusal Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği - (Kurucu üye)
 • Türk Senoloji Derneği -Meme hastalıkları - (Kurucu üye)
 • Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği -  (Kurucu üye)
 • Fıtık Derneği -  (Kurucu üye)
 • İstanbul Cerrahi Derneği - (Kurucu üye)
 • ESCP - Avrupa Kolorektal Cerrahi Derneği

Diğer Yayınlar


1-  Kahraman, K.,Tözen,M.,Akçal,T.: Tiroid guddesine infiltre bir liposarkoma, Cer.Tıp Bül.,4:16-23,1971
2-. Akçal,T.:Üst sindirim kanalı perforasyonlarında Gastrografin ile erken teşhis metodu, 
3- Akçal,T.,Alver,O.: Barsak malrotasyonu ve volvulus, Cer.Tıp Bül., 9:41-52, 1976
uzmanlık tezi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü, 1974
4- Alver,O.,Akçal,T.,Cebeci,H.: Fıtıklı hastalarda künt karın travması ile gelişen ince barsak perforasyonları, Haseki Tıp Bülteni, 14:54-58, 1976
5- Gürsel,K.,Akçal,T.,Göker,B.: İntraabdominal abseler, Cer. Tıp Bül., 9:27-34,1976
6- Akçal,T.,Alver,O.: Barsak tıkanmasına neden olmuş bir Vitellin kanalı kisti (Enterokistoma) olgusu, Cer.Tıp Fak. Der., 7:371-375, 1976
7-3.Giessen Tıp Haftası, 17-19 Haziran 1976- İstanbul
8- Akçal,T.,Alver,O.,Saner,H.,Özgüç,N.: Aksesuar dalaklar, Türk Tıp Der.Mec., 43: 313-316, 1977
9- XIII. Balkan Tıp Haftası, 12-17 Eylül 1977- İstanbul
10- Salepçioğlu, A.,Cebeci,H.,Saner,H.,Akçal,T.: Congenital oesophagobronchial fistüla in the adult, Br.J.Surg., 64:581-582, 1977
11- Cebeci,H.,Saner,H.,Akçal,T.,Özyeğin,A.: Üst ekstremite tutulmaları da gösteren Buerger vakaları, Symposium, 15:60-72, 1977
12- 2.Ulusal Kanser Kongresi, 3-6 Nisan 1977- İstanbul
13- Cebeci,H.,Saner,H.,Kurul,S.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.: Çocuklarda görülen intrahepatik portal hipertansiyon, Cer.Tıp Fak. Der., 8:48-52, 1977
14- Cebeci,H.,Saner,H.,Kurul,S.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.: Çocuklarda görülen ekstrahepatik portal hipertansiyon, Cer. Tıp Fak. Der., 8:89-94, 1977
15- Akçal,T.,Alver,O.: Granulomatöz kolitis’de serbest perforasyon, Cer.Tıp Bül., 10:144-148,1977
16- Akçal, T.,Alver,O.: Meckel divertikülü olguları, Cer. Tıp Fak. Der., 9:276-283,1978
17- Cebeci,H.,Andiçen,A.,Saner,H.,Akçal,T.: Midede yerleşmiş heterotopik pankreas, Cer.Tıp Fak.Der.,9:292-296,1978
18- II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, 17-18 Mayıs 1978- İstanbul (Bildiri ile)
19- Akçal, T.,Saner,H.,Cebeci,H.,Büyükünal,C.: Tıkanma sarılığı oluşturmuş Echinococcosis Alveolaris olgusu, II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, Mayıs 1978, İstanbul, Özet Kitabı sayfa:240-242
20- Akçal,T.,Büyükünal,C.,Saner,H.,Yazıcı,H.,Cebeci,H.: İdiopathic granulomatous hepatitis, II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, Mayıs 1978, İstanbul , Özet Kitabı, sayfa: 243-245
21- Cebeci,H.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.,Akçal,T.: Özofagus varis kanamalarında acil olarak yapılan “gastric transection” sonuçları, II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, Mayıs 1978, İstanbul, Özet Kitabı, sayfa:246-247
22- XXV.Ulusal Türk Tıp Kongresi, 9-13 Ekim 1978- İstanbul
23- Cebeci,H.,Salepçioğlu,A.,Saner,H.,Akçal,T.: 1952-1978 yılları arasında kliniğimizde görülen sindirim kanalı heterotopik pankreas olguları, Türk Tıp Aka.Mec., (Abst.), 12:290,1978
24- Cebeci, H.,Salepçioğlu,A.,Saner,H.,Akçal,T.: Mide güdüğü kanseri, Türk Tıp Aka.Mec.,(Abst.), 12:291, 1978
25- Salepçioğlu, A.,Akçal,T.,Subaşı,M.: Gastroptoz tedavisinde “Pyloroplasty”nin yeri ve ameliyatın geç sonuçlarının değerlendirilmesi, Cer. Tıp.Der., 10:196-202, 1979
26- Alemdaroğlu,K.,Akçal,T.,Sayın,A.: Boğulmuş Littre fıtığı olgusu, Cer.Tıp Bül., 12:113-116, 1979
27- Course in Gastroenterology, 7-10 Ocak 1979, Oxford –İngiltere
28- Saner,H.,Oktay,E.,Akçal,T.,Ozan,S.,Kaynar,İ.: Epidermoid cysts of the spleen, Med.Bull.İstanbul, 12:79-84, 1979
29- The fourth joint meeting of “Surgical Research Society” and “The Society of University Surgeons” and “European Society for Surgical Research” , 5-7 Temmuz 1979, Oxford-İngiltere
30- “Stoma Care Study Day-79”, Eylül 1979, John Radcliffe Hospital, Oxford-İngiltere


1-. TKRCD İlkbahar Sempozyumu (Daha İyi Tedavi) , "Tartışmalı Oturum Yöneticisi" Prof Dr Tarık Akçal , 11-13 Mart 2016, Wyndam Hotel , Ankara
XV.TKRCD , “Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu”. Canlı ameliyat oturumu yöneticisi – Prof Dr Tarık Akçal , 16 – 17 Ekim Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi İstanbul
2- XV.TKRCD , “ İnteraktif – Olgular ile Kolorektal Kanser Paneli” , Moderatör; Prof Dr Ayhan Kuzu , Tartışmacı; Prof Dr Tarık Akçal , 23 Mayıs Belek-Antalya 2015
3-. XV.TKRCD , Konferans: Prof Dr Feza Remzi – “Divertiküler hastalık” , Konferans Yöneticisi; Prof Dr Tarık Akçal , 20 Mayıs Belek-Antalya 2015
4- “ANOREKTAL FİSTÜLLER” , Ed: Prof.Dr.İhsan Taşçı,“Anorektal Fistülde Tedavi: Fistülotomi(Lay open)” Bölüm yazarı; Prof.Dr.Tarık Akçal – (Kitap basım aşamasında…)
5-XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 19-23 Mayıs 2015 , Belek – Antalya (Görev ile)
6- “Cerrahide Yeni Ufuklar”, İstanbul Cerrahi Derneği – Bilimsel Toplantısı , , Konferans; “Videoendoskopik Fıtık Cerrahisinde Yenilikler” – Prof Metin Ertem , Konferans Yöneticisi ; Prof Dr Tarık Akçal , 13-15 Mart 2015 , Harbiye Askeri Müze
7- Cleveland Clinic , Digestive Disease Instıtute , “26th Annual Jagelman / 36th Annual Turnbull İnternatıonal Colorectal Disease Symposium” , 10-15 Şubat 2015 , Fort Lauderdale , FL. (Katılımcı)
8- “Surgery of the Thyroid and Parathyroid Glands” Symposium, 16-18 Kasım 2014 , Marriot Harbour Convention Center , Boston (Katılımcı)
9- Pilanci KN, Elbüken F, Ordu C, Köksal G, Tekelioğlu MH, Okutur K, Göksel S, Köksal U, Akçal T, Tecimer C: “A Rare Case of Sunitinib-Induced Hyperammonemic Encephalopathy and Hypothyroidism in Metastatic Renal Cell Carcinoma” , Am J Ther. Jun 4. 2014
10- TKRCD İlkbahar Sempozyumu , Tartışmalı Panel – “Cerrahi kararını ne zaman verelim?” Panel Başkanı: Prof Dr Tarık Akçal , Prof Dr Feza Remzi, 9-11 Mayıs 2014 – Adana
11- TKRCD İlkbahar Sempozyumu , 9-11 Mayıs 2014 Adana (Görev ile)
12- “TKRCD, 8.Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu” , TKRCD-Acıbadem Üniversitesi-Uludağ Üniversitesi-Acıbadem Bursa Hastanesi ortak aktivitesi, Canlı ameliyatlar bölümü , Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 14-15 Aralık 2012, 
13-. “Surgery of the Thyroid and Parathyroid Glands” Symposium, 16-18 Kasım 2014 , Marriot Harbour Convention Center , Boston (Katılımcı)
14-. Pilanci KN, Elbüken F, Ordu C, Köksal G, Tekelioğlu MH, Okutur K, Göksel S, Köksal U, Akçal T, Tecimer C: “A Rare Case of Sunitinib-Induced Hyperammonemic Encephalopathy and Hypothyroidism in Metastatic Renal Cell Carcinoma” , Am J Ther. Jun 4. 2014
15-. TKRCD İlkbahar Sempozyumu , Tartışmalı Panel – “Cerrahi kararını ne zaman verelim?” Panel Başkanı: Prof Dr Tarık Akçal , Prof Dr Feza Remzi, 9-11 Mayıs 2014 – Adana
16-. TKRCD İlkbahar Sempozyumu , 9-11 Mayıs 2014 Adana (Görev ile)
17- “TKRCD, 8.Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu” , TKRCD-Acıbadem Üniversitesi-Uludağ Üniversitesi-Acıbadem Bursa Hastanesi ortak aktivitesi, Canlı ameliyatlar bölümü , Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 14-15 Aralık 2012, Bursa
18-. 18.Ulusal Cerrahi Kongresi, Gastrointestinal Sistem Cerrahisi – Öğretim Konferansı: “Düşman Pelvis, Nasıl başa çıkılır? ”. Prof Dr Selman Sökmen, Konferans Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 23-27 Mayıs 2012, İzmir
19-18.Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir (Görev ile)
20 TKRCD İlkbahar Sempozyumu – Nisan-2012, Edirne (Görev ile) Ofset, 1.Baskı, İstanbul
21-FLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI” , Ed: Prof.Dr.Tarık Akçal , Prof.Dr.Sümer Yamaner, Prof.Dr.İsmail Hamzaoğlu, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi D63. erneği Yayınları- “Giriş – Tarihçe” Bölüm Yazarı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yayınları- Epimat 2012, Sayfa: 11-13
22-. 6.Cerrahi Araştırma Kongresi, 8-10 Aralık 2011 Ankara, Panel II. “Cerrahide düşünceden uygulamaya” Panel Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal
23-. “ANOREKTAL BÖLGENİN SELİM HASTALIKLARI” , Ed. Menteş–Bulut–Alabaz-Leventoğlu. “Perianal-Anorektal apse , fistüller”. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayınları , BAYT Basın ve Yayın Ltd. Şt., Ankara 2011, Sayfa:73-105
24-CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ – CERRAHİ DERS KİTABI” , Ed: Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy , “Rektum Kanseri” Bölüm yazarı Prof.Dr.Tarık Akçal . Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları – Yayın No:280 , İstanbul 2011 , Cilt:II , Sayfa:986-1015
25-3.Ulusal Fıtık Kongresi , “Dr Yılmaz User anısına kasık fıtığı oturumu” , “Fıtık tarihçesi – Fıtık Onarımında teknoloji hangi yönde ilerliyor ”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 12-15 Ekim 2011 Antalya
26- 3.Ulusal Fıtık Kongresi, 12-15 Ekim 2011 Antalya (Görev ile)
27-. XIII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Kongre Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Gloria Kongre Merkezi, Belek – 
28- Uluslararası Katılımlı, “Peritoneal Karsinomatosis Sempozyumu” , “Canlı Ameliyat Yayını Oturumu” Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 2-3 Mayıs 2011 , DEÜTF – İzmir
29- “Tek delikten laparoskopik kolektomi-SİLS” Konferansı , Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal , “10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi” 27-30 Nisan 2011, İstanbul Kongre Merkezi- Harbiye, İstanbul
30- 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , 27-30 Nisan 2011, İstanbul Kongre Merkezi- Harbiye, İstanbul
. Uludağ Üniversitesi 4. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, “Crohn Hastalığında Cerrahi” Konferansı” , Moderatör: Prof. Dr. Tarık Akçal , Grand 253Yazıcı Otel, Uludağ- Bursa17-20 Mart 2011
31-“Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği”, “Kolon Kanseri Cerrahi Tekniğinde Güncel Gelişmeler:Total Mezokolik Eksizyon Sempozyumu” ,“Onkolojik Prensipler” Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 18-19 Şubat 2011 , AÜTF İbn-i Sina Hastanesi , Hasan Ali Yücel Salonu , Ankara
32- “Türkiye Klinikleri – GENEL CERRAHİ” – Proktoloji Özel Sayısı. Editör: Prof.Dr.Tarık Akçal , Cilt 3, Sayı 3, 2010, 90 sayfa
33-. “KOLON ve REKTUM KANSERLERİ” , Ed: Dr.A.Baykan, Dr.A.Zorluoğlu, Dr.E.Geçim, Dr.C.Terzi: “Kolon kanserinde Cerrahi Tedavi Teknikleri” Bölüm yazarı . Prof.Dr.Tarık Akçal, “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayını” , 809 sayfa , Seçil Ofset Matbaacılık, 1.Baskı, İstanbul 2010, sayfa 235-249
34- Gastrointestinal Kanserlerde Multidisipliner İnteraktif 12. Vaka Toplantısı” (İGOG), Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 10 Kasım 2010 , Ceylan İntercontinental Otel , İstanbul
35-. “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu” , Rektum kanseri Oturumu: “Rezektabl Orta Rektum Kanseri” Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Swiss Otel Kongre Merkezi, İzmir , 4-6 Kasım 2010
36- fistül Sempozyumu, “Karmaşık Anal Fistül” Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Ulusal Cerrahi Kongresi-2010 
37-“Rektum kanseri” Sempozyumu, Oturum başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Ulusal Cerrahi Kongresi – Sheraton Kongre Merkezi, Ankara, 26-29 Mayıs-2010,
38-. Ulusal Cerrahi Kongresi-2010,Sheraton Kongre Merkezi, Ankara 26-29 Mayıs-2010 (Bildiri ve görev ile)
39-. “Tek Delikten ,non scar,Laparoskopik Cerrahi”, “Cerrahpaşa Cerrahi Günleri- 100 Yıl ” “Dünya Literatürü ne diyor?” , Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal 15-16 Mayıs 2010 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi AD.
40- SAGES – 2010 Kongresi ” , 14-17 Nisan 2010 , Old City Alexandrea, Gaylord Convention Center, Washington-ABD
41- Laparoskopik Kolo-Rektal Cerrahi Kursu”, “Canlı Ameliyat Oturumu- Rektum Cerrahisi”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 1-2 Nisan 2010, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi AD.
42-“TKRCD- Laparoskopik Kolo-Rektal Cerrahi Kursu”, “Laparoskopik Kolorektal Cerrahide Temel İlkeler”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 1-2 Nisan 2010, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi AD.
43- “İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri” – “Gastrointestinal Stromal tümörler ve Nöroendokrin tümörlerde tartışmalı konular”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 23-25 Ekim 2009 , Güral Wellness Park Hotel, Sapanca
44- “21.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi” – “Türk-Alman Cerrahi Toplantısı” – “10.Türk-Alman Endoskopi Günü” , 8-9 Haziran 2009, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu , İstanbul
45- “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Kursu” Oturum IV: “Ülseratif kolit olgu sunumları” Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 29-30 Mayıs 2009 , Hilton Oteli , Mersin
46- “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Kursu” , OturumIII: .Başkan , Prof.Dr.Tarık Akçal , 29-30 Mayıs 2009 , Hilton Oteli , Mersin
47-. “12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi” , Panel: “Anal Fistüller – Fistülotomi Fistülektomi” , Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Maritim Pine Beach Hotel, 19-24 Mayıs 2
48- “Rektum kanseri” Sempozyumu, Oturum başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Ulusal Cerrahi Kongresi – Sheraton Kongre Merkezi, Ankara, 26-29 Mayıs-2010,
49- Ulusal Cerrahi Kongresi-2010,Sheraton Kongre Merkezi, Ankara 26-29 Mayıs-2010 (Bildiri ve görev ile)
50- “Tek Delikten ,non scar,Laparoskopik Cerrahi”, “Cerrahpaşa Cerrahi Günleri- 100 Yıl ” “Dünya Literatürü ne diyor?” , Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal 15-16 Mayıs 2010 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi AD.
51-. SAGES – 2010 Kongresi ” , 14-17 Nisan 2010 , Old City Alexandrea, Gaylord Convention Center, Washington-ABD
52-. “TKRCD- Laparoskopik Kolo-Rektal Cerrahi Kursu”, “Canlı Ameliyat Oturumu- Rektum Cerrahisi”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 1-2 Nisan 2010, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi AD.
53-. “TKRCD- Laparoskopik Kolo-Rektal Cerrahi Kursu”, “Laparoskopik Kolorektal Cerrahide Temel İlkeler”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 1-2 Nisan 2010, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi AD.
54- “İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri” – “Gastrointestinal Stromal tümörler ve Nöroendokrin tümörlerde tartışmalı konular”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 23-25 Ekim 2009 , Güral Wellness Park Hotel, Sapanca
55-. “21.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi” – “Türk-Alman Cerrahi Toplantısı” – “10.Türk-Alman Endoskopi Günü” , 8-9 Haziran 2009, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu , İstanbul
56-“Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Kursu” Oturum IV: “Ülseratif kolit olgu sunumları” Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 29-30 Mayıs 2009 , Hilton Oteli , Mersin
57-“Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Kursu” , OturumIII: .Başkan , Prof.Dr.Tarık Akçal , 29-30 Mayıs 2009 , Hilton Oteli , Mersin
58-. “12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi” , Panel: “Anal Fistüller – Fistülotomi Fistülektomi” , Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Maritim Pine Beach Hotel, 19-24 Mayıs 2
59- “12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi” , Panel: “İltihabi Barsak Hastalıkları” Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal, Prof.Dr.Süphan Ertürk , Maritim Pine Beach Hotel, 19-24 Mayıs 2009 , Belek-Antalya
60-. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi”, Maritim Pine Beach Hotel, Mayıs 2009 , Belek-Antalya (Bildiri ve görev ile)
61-f.Dr.Tarık Akçal 9-11 Nisan 2009 , Hilton Oteli , Adana
62- “TKRCD- Total Mezorektal Eksizyon Kursu”,Moderatör-Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal 9-Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi AD., 9-10 Ocak-2009 Balçova- İzmir
63- “Cerrahi Gastroenteroloji 2008” – 13. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu ve Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 2008 Kış Sempozyumu – Panel: “Ülseratif Kolit” , Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal , Wow İstanbul Airport Hotel & Convention Center , 31 Ekim – 1 Kasım 2008, İstanbul
64-tment of Gastrointestinal System Diseases. Colorectal Session 7: “Complications of colorectal cancer surgery” Chairmen: Dr.Tarık Akçal , “Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Center” – October 8-11 , 2008 İstanbul
65-. Kimberly M.Dalal. “Carcinoma of the Rectum” , İn; “ABDOMİNAL SURGERY” Ed. Maingot,R ; Türkçe Çeviri:“Rektum Kanseri”- Çeviri / Prof.Dr.Tarık Akçal in; “ABDOMİNAL OPERASYONLAR” , Ed. Prof.Dr. Ahad Andican, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2008 , sayfa 693-726
66-“20.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi”, “9.Türk-Alman Endoskopi Günü” , 8-10 Haziran 2008, The Marmara Hotel , Taksim-İstanbul
67-. “Ulusal Cerrahi Kongresi-2008” , 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel-Antalya. Konferans 5.“Kolorektal kanserde izlem”, Konuşmacı: Dr.John Primrose, Oturum Başkanı: 
68-. “Ulusal Cerrahi Kongresi-2008” , 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel-Antalya (Görev ile)
69- “Cerrahpaşa-Genel Cerrahi-Gastrointestinal Cerrahi Grubu” , 29 Nisan 2008,Mesem Toplantı Salonu-Cerrahpaşa-İstanbul, Panel 4; “Selim Anal Hastalıklara Tedavi Yaklaşımı” , Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
70-SAGES – 2008 Kongresi” , 9-12 Nisan 2008 , Pennsylvania Convention Center , Philadelphia – Pennsylvania – ABD
71-onik Venöz Yetersizlikte ve Hemoroidal hastalıkta Güncel Tedavi”, 27 Mart 2008, Sait Halim Paşa Yalısı-Yeniköy İstanbul, “Abdi İbrahim AŞ”. tarafından 23.düzenlenen “Pratisyen Hekimlere Yönelik Eğitim Toplantısı” , Konuşmacılar; Prof.Dr.Tarık Akçal- Prof.Dr.Kürşat Bozkurt
72- “Kolorektal Cerrahide Güncel Kavramlar ve Tartışmalı Konular”, 21-22 Mart 2008, Sheraton Otel ve Konferans Merkezi,Ankara. 1.Oturum sunumlarının “Özetleme ve Tartışmacıları”, Dr.Abdullah Zorluoğlu-Dr.Tarık Akçal – Dr.Cem Terzi
73-. “HEMOROİD HASTALIĞI ve TEDAVİSİ”, Ed: Dr.A.Baykan, Dr.M.Füzün, Dr.A.Zorluoğlu. “Kriyoterapi” , Bölüm Yazarı. Prof.Dr.Tarık Akçal, “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayını”, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul-2007, sayfa 65-67
74-tum Cerrahisi Derneği Yayını”, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul-2007, sayfa 61-65
219. “Cerrahi Gastroenteroloji-2007”,12.Uzmanlık Sonrası EğitimKursu.26-27Ekim2007, Crowne Plaza Hotel-İstanbul, Panel; “Pelvik Taban Sorunları”, Moderatör: Dr.Tarık Akçal
75-. “Cerrahi Gastroenteroloji-2007” , 12.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu. 26-27 Ekim 2007, Crowne Plaza Hotel- İstanbul, Tartışmalı Panel: “GİS cerrahisinde Anastomoz Sorunlarına Yaklaşım”, Tartışmacılar: Dr.Tarık Akçal-Dr.Selman Sökmen-Dr.Arzu Poyanlı
76-. “8.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi- “Modifiye Canlı Yayın- 1” Tartışmacılar: Dr.J.Santi Azagra – Dr.Pascal Wintringer – Dr.Tarık Akçal , 1-4 Temmuz 2007 – Wow Kremlin Palace – Antalya
77- “SAGES – 2007 Kongresi” , 18-22 Nisan 2007 , Las Vegas-Nevada-ABD
78- “3.Çukurova Kolo-Proktoloji&Stoma-Terapi Sempozyumu”, 12-14 Nisan 2007, Adana Hilton Hotel, Adana, “İnteraktif Olgu Sunumları-3” , Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
213. “2.Uludağ Genel Cerrahi’de Güncel Yaklaşım Kongresi” , 8-11 Mart 2007, Grand Yazıcı Otel, Uludağ-Bursa , Panel , “Anorektal cerrahi” , Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
79-. “Cerrahi Gastroenteroloji-2006” 11. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu. 10-11 Kasım 2006, Crowne Plaza Hotel- İstanbul, Panel ,“Ülseratif Kolit”, Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
80- “23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi”, 4-7 Kasım 2006, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul, Panel “GİS Kanamaları- GİS kanamalarda Cerrahi Tedavi” , Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal
81- “ISUCRS-2006” , XXI.Congress of İnternational Society of the University of Colon and Rectal Surgeons, Panel:IV: “What is the critical and important point;in complex anal fistula treatment, in classical hemorrhoidectomy and in rectocele repair.”. Panel Başkanları – Robin Phillips – Tarık Akçal – Panelistler: “Zoran Krivokapic-Mario Pescatori”. 25-28.Haziran..2006 , Hilton Convention Center, İstanbul
82-“Ulusal Cerrahi Kongresi-2006” , Poster Sunuları:59 – Poster alanı:V- “Kolorektal cerrahi”, Moderatör- Prof.Dr.Tarık Akçal , Mayıs-2006, Antalya
83-usal Cerrahi Kongresi-2006”, Sözlü Sunu Oturumu:VIII- Konu: “Kolorektal cerrahi:II”. Oturum Başkanları – Prof.Dr.Tarık Akçal – Prof.Dr.Tuncay Yılmazlar, Mayıs-2006, Antalya
84- “Ulusal Cerrahi Kongresi-2006”, Eğitim kursu:VI- “Ano-rektal bölge sorunları”. “Rektal prolapsus-Abdominal yaklaşım”. Konuşmacı – Prof.Dr.Tarık Akçal , Mayıs-2006, Antalya
85- “Ulusal Cerrahi Kongresi-2006” / 24-28 Mayıs – Antalya ( Bildiri ve Görev ile)
86-. “SAGES – 2006 Kongresi”- 26-29.Nisan.2006,Dallas-Texas-USA
87- Prof.Dr.Tarık Akçal, “Kolitis Ülseroza’nın Cerrahi Tedavisi” . İn: Fazio,W.W., Church,J.M., Delaney,C.P.(Ed): “CURRENT THERAPY in COLON and RECTAL SURGERY” Elsevier Mosby Co. Second edition. 2005. Çeviri: “KOLON ve REKTUM CERRAHİSİNDE GÜNCEL TEDAVİ”. Çeviri editörleri: Prof.Dr.Tarık Akçal -Prof.Dr.Dursun Buğra, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul 2006, Sayfa 221-229
88- “CURRENT THERAPY in COLON and RECTAL SURGERY” Ed. Fazio,W.W., Church,J.M., Delaney,C.P. Elsevier Mosby Co. Second edition. 2005. Türkçe çeviri: “KOLON ve REKTUM CERRAHİSİNDE GÜNCEL TEDAVİ” . Çeviri Editörleri: Prof.Dr.Tarık Akçal-Prof.Dr.Dursun Buğra, Avrupa Tıp Kitapçılık , I. Baskı, 628 sayfa , İstanbul 2006
89- “Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği – Gaziantep Bölgesel Toplantısı” 24-26.Kasım.2005, Gaziantep, “İltihabi Barsak Hastalıkları” Paneli. “Ülseratif Kolitte Cerrahi” , Panelist – Prof.Dr.Tarık Akçal
90-. “Cerrahi Gastroenteroloji – 2005“ – “İ.Ü. 10.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu”- Panel “Anorektal Bölge Sorunları”. Panel başkanı – Prof.Dr.Tarık Akçal 30 Eylül / 1 Ekim.2005, Crowne Plaza Hotel-İstanbul
91-. “7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi”,18-21.Eylül.2005, The Marmara Oteli-İstanbul ,”İnteraktif Canlı Ameliyat Yayını – IV” :”Kolorektal girişimler” – (Norveç – Çapa ve Cerrahpaşa ameliyathanelerinden canlı yayın) Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
92- “7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi”,18-21.Eylül.2005, The Marmara Oteli-İstanbul ,”İnteraktif Canlı Ameliyat Yayını – IV” :”Kolorektal girişimler” – (Norveç – Çapa ve Cerrahpaşa ameliyathanelerinden canlı yayın) Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
93-. “7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi”,18-21.Eylül.2005 – İstanbul , (Görev ile)
94- Amerikan Cerrahlar Koleji , Türkiye bölümü Toplantısı , 17-18.Eylül.2005, Cevahir Kongre Merkezi – Okmeydanı – İstanbul
95- Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği – Trabzon Bölgesel Toplantısı , ”Anal bölge hastalıklarında tedavi seçenekleri” Paneli , “Anal fistül” Panelist / konuşmacı Prof.Dr.Tarık Akçal , Haziran 2005 , Trabzon
96-. “SAGES-2005 Kongresi”, 13-16 Nisan 2005, Ft.Lauderdale-Florida-ABD
97- Kolon,Rektum ve Anüs Hastalıkları-2004, “9.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu”- “Anorektal selim hastalıklar” Paneli – Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal , 8-9 Ekim 2004 ,Crowne Plaza Hotel,İstanbul
98-. Altınlı E. ,Balkan T.,Uras C.,Doğusoy G.,Akçal T.,Balcısoy Ü.: “Rectal duplication as an unusual cause of chronic perianal fistula in an adult:Report of a case”, Surg.Today, 34:796-798, 2004
99-. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği – Samsun Bölgesel Toplantısı – “İltihabi barsak hastalıkları” Paneli , “Ülseratif Kolitte Cerrahi”, Panelist/ konuşmacı : Prof.Dr.Tarık Akçal , Haziran.2004 , Samsun
100- Ulusal Cerrahi Kongresi” , Panel:1 “Rektum kanseri – Total Mezorektal Eksizyon. Ne zaman? Nasıl? “. Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Mayıs.2004, Antalya
101-. Ulusal Cerrahi Kongresi” , Mayıs.2004 , Antalya (Görev ile)
102- SAGES-2004 Kongresi”, 31 Mart – 3 Nisan 2004, Denver-Colorado-ABD
103-Hamzaoğlu,İ., Baca,B., Ertem,M., Taşkın,M., Ersan,Y., Akçal,T.: “Ülseratif kolit nedeniyle Restoratif Proktokolektomi uygulanan 54 hastanın klinik sonuçları”, 10.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7-11.Eylül.2003, Kemer- Antalya, Kongre özet kitabı , sayfa:82
104-. Tekelioğlu,M.H., Sertel,İ., Akçal,T., Bükey,Y. “Ülseratif kolit ile karışan bir kolonik Kaposi sarkomu olgusu”, X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Eylül.2003, Kemer-Antalya, Kongre özet kitabı , sayfa:80
105-. X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , Konferans: 5: “Poş komplikasyonları”. Konuşmacı: Feza Remzi, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Eylül.2003,Kemer-Antalya
106-“X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi”,7-11.Eylül.2003,Kemer-Antalya, (Bildiri ve Görev ile)
107-eği” yayınları. Ajans Plaza Ltd. İstanbul 2003 (2.Baskı 2004), 735 sayfa
108- “Perianal abse ve fistüller” “KOLON REKTUM ve ANAL BÖLGE HASTALIKLARI” içersinde; Bölüm yazarı: “Prof.Dr.Tarık Akçal Kitap Editörleri: Prof.Dr.K. Alemdaroğlu , Prof.Dr.T.Akçal , Prof.Dr.D.Buğra . “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği” yayınları. Ajans Plaza Ltd. İstanbul 2003 (2.Baskı 2004). sayfa 171-184
109-Prof.Dr.Tarık Akçal ,“Kolitis Ülseroza’nın Cerrahi Tedavisi” “AKTÜEL GASTROENTEROLOJİ ve HEPATOLOJİ” içersinde; Editör: Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy, “Bilimsel Medikal Yayıncılık” , İstanbul 2003, sayfa 375-380
110-“1. Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyumu ve Kursu” , Panel 4: ”Fissür-Apse-Fistül”. “Anal fissürde cerrahi tedavinin yeri? Açık – Kapalı?“ Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 3-6.Nisan. 2003- Adana
111-. Altınlı E,Sarıbeyoğlu K,Pekmezci S,Uras C,Taşçı H, Akçal T ”An effective omentoplasty technique in laparoscopic surgery for hydatid disease of the liver”, JSLS., 6(4) Oct-Dec:323-326, 2002
112-. İpek T,Altınlı E,Yüceyar S,Ertürk S,Eyüboğlu E, Akçal T.: “Laparoscopic repair of a Morgagni-Larrey hernia : report of three cases”, Surg Today.32(10):902-905, 2002
113-. “Perianal ve Rektovaginal Fistüller”, Konferans: Konuşmacı- Prof.Dr.Tarık Akçal İÜ.İstanbul Tıp Fak.,7.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu:”Kolon Rektum ve Anüs Hastalıkları” . 11-12/Ekim
114-Ülseratif Kolitis’in Cerrahi Tedavisi”, Konferans: Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Mart-2002 , SSK.İstanbul Hastanesi, Samatya – İstanbul
.115-lymphoma, Swiss Surg. 8(1):7-10, 2002
116-. Prof.Dr.Tarık Akçal “Akut ve Kronik Kolesistit”. HEPATO-BİLİER SİSTEM ve PANKREAS HASTALIKLARI”içersinde ,Editörler:Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy, Prof.Dr.Hakan.Şentürk, İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ,Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi – No:28, İstanbul 2002 , Sayfa 141-149
117-. “Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu”,Cerrahpaşa Tıp Fak. Oditoryumu-İstanbul. 5.Oturum: “Safra Taşları ve Komplikasyonları” : “Akut ve Kronik Kolesistit” , Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Ocak-2002,
118- “Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu”,Cerrahpaşa Tıp Fak. Oditoryumu-İstanbul. 5.Oturum: “Safra Taşları ve Komplikasyonları” , Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Ocak-2002
119- Prof.Dr Tarık Akçal, “Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi: Aksiller diseksiyon” “MEME HASTALIKLARI” içersinde , Editör: Prof.Dr.G.Ünal – Prof.Dr.H.Ünal, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd- İstanbul 2001, sayfa 422-428
120- Prof.Dr.Tarık Akçal, “Kronik Kolitis Ülseroza” İn. John L.Cameron .(Ed): “CURRENT SURGİCAL THERAPY”,1998 . Çeviri; “GÜNCEL CERRAHİ TEDAVİ” Editörler: Prof.Dr.Sabri Ergüney-Prof.Dr.Yusuf Çiçek.- Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. İstanbul 2001, sayfa 179-183
121- Prof.Dr.Tarık Akçal “Kolitis Ülseroza’nın Cerrahi Tedavisi” , “AKTÜEL GASTROENTEROLOJİ ve HEPATOLOJİ” içersinde , Editör: Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy, Bilimsel Medikal Yayıncılık , İstanbul 2001, Sayfa 326-330
-122-eme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları” , Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık AKÇAL Kasım 2001, İntercontinental 
123-. “6.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” ve “1. Congress of the World Society for Breast Health” – “Erken Evre Meme Kanserinde Tedavi: Aksiller diseksiyon”.Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık AKÇAL, 22-26 Eylül 2001, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı- İstanbul
124-Altınlı E.,Yavuz N., Ergüney S., Ertem M., Bükey Y., Akçal T: “Hemorroid ve rektal mukozal prolapsus tedavisinde dairesel “stapler anoplasti “ uygulaması, ” Mediterranean Society of Coloproctology” ve “9.Turkish National Congress of Colorectal Surgery”, 9-13 Eylül 2001, Kemer – Antalya, Kongre Özet Kitabı sayfa 147
125-. “Mediterranean Society of Coloproctology” ve “9.Turkish National Congress of Colorectal Surgery”, “Laparoscopy” paneli, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık AKÇAL Panelistler: D.Rosin – J.Milson- S.Larach , Eylül 2001, Kemer- Antalya
126-th İnternational Congress of the European Association for Endoscopic Surgery Haziran 2001, Maastricht – Hollanda
127-XIV. Ulusal Kanser Kongresi” ,, “Pankreas Kanserleri” Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık AKÇAL -30 Nisan – 4 Mayıs 2001-Crown Plaza Otel – İstanbul
128- E.Altınlı, C.Kara, F.Akova, F.Şirin, T.Akçal:“Peutz-Jeghers Sendromunda Multipl İleum ve kolon İnvajinasyonu”,Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15:121-122, 2001
129-. Altınlı E.,Sarıbeyoğlu K., Sakoğlu N., Doğusoy G., Akçal T:”Rektumun primer non-Hodgkin lenfoması. – Olgu sunumu”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15:183-185, 2001
130- Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları , Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal Kasım 2000, İntercontinental Otel- İstanbul
131- Kolon ve Rektum Hastalıkları, 5.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu – Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal-“Kolorektal Kanserde Tarama”, Konuşmacı: Prof.Dr.G.Ekelund, Ekim 2000, İstanbul
132-. Altınlı E., Uras C., Balkan T., Doğusoy G., Akçal T., Balcısoy Ü.: “ Rectal duplication in an adult: Unusual Case of chronic perianal fistula”. “I.Congress of Mediterranean Society of Coloproctolgy” Abstract book page: 121, September 2000 Nazaret – İsrail
133- I.Congress of Mediterranean Society of Coloproctolgy , September 2000 Nazaret – İsrail (Bildiri ile)
134-. Prof.Dr.Tarık Akçal ,“Laparoskopik Proktokolektomi ve İleal poş-anal Anastomoz” . İn; Carol E.H.Scott-Conner(ed): “THE SAGES MANUEL” . Türkçe çevirisi “SAGES EL KİTABI – Laparoskopik Cerrahi ve Gastrointestinal Endoskopinin Esasları”. Çeviri Editörü:Prof.Dr.Metin Ertem, Yüce reklam-yayım-dağıtım A.Ş. Sökmen matbaacılık , İstanbul-2000 , sayfa 300-306
135-. Altınlı,E.,Uras,C.,Kapan,S.,Akçal,T.,Balcısoy,Ümit.:Ventral Fıtıklarda Laparoskopik Onarım Deneyimimiz,End.,Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergi – 7(4):143-146,2000
136-. Akçal,T. Mide Kanserine Cerrahi Bakış , Kanser Gündemi ,5/3:19-23, 2000
137- 8.Congress of European Association for Endoscopic Surgery , Haziran 2000 Nice- Fransa
138-. V.Onkolojide Sorunlar ve Güncel Çözümler Sempozyumu , Sindirim Kanalı Kanserleri: Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi” , Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal., Armada Oteli, Mayıs 2000- Ahırkapı-İstanbul
152. Anal Fissür’de tedavi yaklaşımı, SSK İstanbul Hastanesi Cerrahi Klinikleri Eğitim Programı Çerçevesinde Konferans: Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal., Nisan-2000, Samatya-İstanbul
139-. 4.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi . “Laparoskopik Fıtık Cerrahisi ve Apendektomi Paneli” – Panel Yöneticisi: Prof.Dr.Tarık Akçal, Eresin Oteli, Nisan 2000- Topkapı – İstanbul
140-. 4.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Nisan 2000- Eresin Oteli- Topkapı – İstanbul (Görev ile)
141-. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları” Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Şubat 2000, Swiss Otel-İstanbul
142-. Meme ve Kolorektal Kanserlerin Tedavi Metodları ve En Son Gelişmeler”: Düzenleyenler Texas Üniversitesi, M.D.Anderson Kanser Merkezi, Amerikan Hastanesi. Hyatt Regency Oteli, Şubat 2000- İstanbul
143-. 8.World Congress of Surgery of the İnternationeal Society of Surgery “İnternationeal Surgery “İnternationeal Surgical Week – Ağustos 1999, Viyana-Avusturya
144-11.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi”. Holiday İnn Crowne Plaza, Haziran 1999- İstanbul
145. Aksillaya Yaklaşım: Tam disseksiyon?-Sentinel lenf ganglion biopsisi Paneli” -Panel Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 5.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Lütfi Kırdar Kongre Sarayı, Nisan 1999- İstanbul
146- “Kolo-rektal tümörlerde cerrahi yaklaşım.”, Okmeydanı SSK Hastanesi Eğitim Programı Çerçevesinde Konferans: Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal.,Şubat 1999- İstanbul
147-. Akçal T.: “Perianal abse ve fistüller” Çağdaş Cerrahi Dergisi 13: 2-12, 1999
148- M, Sarıyar., Hamzaoğlu, İ., Yavuz, N., Ertem, M.,Uras, C., Eyüpoğlu, E., Sarıbeyoğlu, K., Yiğitbaşı, R., Akçal, T.: “Laparoskopik Splenektomi Deneyimimiz”. Turkish Journal of Endoskopik Laparoskopic Surgery, G:3/160-164,1999
149- Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları, “Modifiye Radikal Mastektomi: Standart teknikler, sık yapılan hatalar”. Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal., Swiss Otel, Aralık 1998- İstanbul
150-Prof.Dr.Tarık Akçal -Pera Palas Oteli, Ekim 1998 –İstanbul
151-“Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları: Kolorektal Girişimler” Cerrahpaşa Tıp Fak. 30.Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı Çerçevesinde Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Ekim 1997, Cerrahpaşa-İstanbul
152-. 7.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Eylül 1997- Kemer-Antalya-(Bildiri ile)
153-. 37.Dünya Cerrahi Kongresi , Ağustos-1997, Acapulco-Meksika
.154-. 3.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi “Laparoskopik Apandektomi ve Herni tamiri”, “Panel Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal -Mayıs 1997- İstanbul
155-. 3.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi – Mayıs 1997- İstanbul ( Görev ile)
156- “Ülseratif Kolit’te Cerrahi Yaklaşım” Okmeydanı SSK Hastanesi Eğitim Programı Çerçevesinde Konferans, Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal., Nisan 1997- İstanbul
157- Yiğitbaşı, R., Hamzaoğlu, İ., Karahasanoğlu, T., Ertürk, S., Kalafat, H., Sarıyar, M., Akçal, T.: Restoratif Proktokolektomide yeni bir 3-Anslı ileal poş modifikasyonu: 7.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Eylül 1997, Antalya, Özet Kitabı: Sayfa:63
158-. Yardımcı H, Artış T, Uras C, Balcısoy Ü, Akçal T.: Rektal Kanamaların Seyrek Nedeni: Kolonik Lipom. Cerrahpaşa Tıp Fak.Derg 1997; 28:111-113
159- “European Congress of the international Hepato-Pankreato-Biliary Association”, Haziran 1997- Hamburg
160- Uras C, Altunkaya E, Yardımcı H, Göksel S, Kaptanoğlu L, Akçal T.: Peritoneal Cytology in Determination of Free Tumour Cells within the Abdomen in Colon Cancer. Surg. Oncol., 1996; 5:259-263
161-Uras C, Yardımcı H, Şener S, Balcısoy Ü, Akçal T.: Gastrointestinal Kanserlerde Çeşitli Tümör Belirteçlerinin Karşılaştırılması. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1996; 27:119 – 123
162-. Uras C, Yardımcı H, Mandel NM, Balcısoy Ü, Akçal T.: Meme Kanserli Hastalarımızın 5 Yıllık Sonuçları ve Takiplerinde Tümör Belirteci MCA’ın Değeri. Meme Hastalıkları Derg. 1996; 3:119-124
163-. “Gastrointestinal kanamalarda strateji belirlenmesi. Ne zaman Cerrahi Tedavi ? ” Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Alman Hastanesi;: Mayıs 1996- İstanbul Hastalarda İncelenmesi: 67 Olguluk Çalışma. Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 1996 Antalya, Bildiri özet kitabı: 104
164- Yardımcı H, Uras C, Alponat A, Altınkaya E, Akçal T.: Tümör Markerlerinin Pozitifliğinin Gastrointestinal Kanserli 
165-. Yardımcı H, Uras C, Ersan Y, Balcısoy Ü, Akçal T.: Farklı Dozlarda İntraperitoneal 5 Flourourasil Kullanımının Deneysel İntestinal Anastomozların iyileşmesi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 1996, Antalya. Bildiri Özet Kitabı: 75
166- VII.Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 1996 – Antalya-(Bildiri ile)
167- Akçal T.: Kolitis Ülserozanın Cerrahi Tedavisi. Aktüel Tıp 1996; 1:136-138
168- Uras C, Yardımcı H, Ertürk S, Balcısoy Ü, Akçal T.: Polipropilen Mesh ile İnsizyonel ve İnguinal Herni tamiri Uygulanan Hastalarımızın Erken ve Geç Dönem Sonuçları. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996: 10:67-70
169-. Uras,C.,Yardımcı,H.,Tosun,AG.,Gemicioğlu,B.,Akçal,T.:Laparoskopik Kolesistektomide Teofilin kullanımının Solunum Fonksiyonlarına Etkileri. II.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi Eylül 1995, İstanbul: Özet kitabı: s-122
170-. II.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi , Eylül 1995- İstanbul-(Bildiri ile)
171- Akçal,T.,Bükey,Y.,Taşçı,H.,Taşkın,M.,Kalafat,H.,Uras,C.,Yardımcı,H.:Restoratif Proktokolektomi uygulanan 20 hastamızın Geç Dönem Sonuçları. VI.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Eylül 1995 Antalya, Özet kitabı:B-57
172-. VI.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi, Eylül 1995- Kemer-Antalya-(Bildiri ile)
173-Prof.Dr.Tarık Akçal, “Peptik Ülser Cerrahisinde Laparoskopik Yöntemler” , “LAPAROSKOPİK CERRAHİ” içersinde, Editör: Alemdaroğlu,K. ,Taşkın,M., 1..Baskı, İstanbul Üniversitesi Basımevi,1995 ,sayfa 99-116
174- Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, “Kolo-rektal Kanserlerde Tedavi Yaklaşımları Panel -Konuşmacılar:Prof.Dr.TarıkAkçal – Prof.Dr.Sanaç Y.,Prof.Dr.Gökşen Y. , Prof.Dr.Okkan S. Ocak 1995- Levent – İstanbul
175-. 4.European Congress of video surgery , 5-8 June 1994 , The Marmara Hotel- Taksim İstanbul (Katılımcı)
176-. 6.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi , 7 Haziran 1994 , Sheraton Oteli-İstanbul (Katılımcı)
177-. Özgültekin,R.,Ersan,Y.,Uras,C.,Göksel,S.,Akçal,T.: Das Syndrom Des Solitaren Ulcus Recti .Eine Seltene Ursache der Rezidivierenden Rectalen Blutung. Chirurg. 1993; 6:653-656
178-. Uras, C., Alponat, A., Akçal, T.,Balcısoy, Ü.: Retroperitoneal Hydatic Cyst; An unusual Primary Location. Dig Surg. 1993; 10:49-51
179-. C.Uras, N.Çelik, T.Akçal, K.Sacit, G.Özbay, N.Şendağ; “Comparison of two prosthetic materials (Polyglactin and Polypropylene mesh) for abdominal wall reconstruction” , Oral presentation , I. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , 10-13 Kasım 1993 , Taksim-İstanbul
180-. I. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (Uluslararası katkı ile) , 10-13 Kasım 1993 , Taksim-İstanbul (Oral sunum ile)
181- C.Uras, F.Özçelik, Y.Ersan, Ü.Balcısoy, T.Akçal ; “Kolonun Habis Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları”, Bildiri , IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 10-14 Eylül 1990 , Kemer-Antalya, Bildiri Özet Kitabı: Sayfa 58
182-. T.Akçal, Y.Bükey, H.Taşçı, Y.Ersan, C.Uras. “Kolonun mukozal lezyonlarında “Total Kolektomi+Rektal Mukozektomi+İleal J Poş+Poş-anal anastomoz” (UTSUNOMİYA) girişimi ile elde edilen sonuçlar” , Bildiri , IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 10-14 Eylül 1990 , Kemer-Antalya , Bildiri Özet Kitabı: Sayfa 4
183- IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 10-14 Eylül 1990 , Kemer-Antalya ( Bildiri ile)
184-. Andican A, Akçal T, Kalafat H, Özçelik F; La pancreatectomie totale dans le traitement de L’adenocarcinome du pancreas. XI session des journees medicales Balkaniques, s.10, 1989
185-. Uras,C.,Özçelik,F.,Akçal,T.: Karaciğer metastatik tümörleri, Medica, 4:30-34, 1988(8)
186-II. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Açık Oturum, “Hemoroid Tedavisi” Yönetici: Dr Kemal Alemdaroğlu, Konuşmacılar: Dr Kaya Çilingiroğlu- Dr Suat Eren- Dr Ali Rıza Ünal- Doç Dr Tarık Akçal -Dr Ahmet Özbal-Dr Taner Arıkan, 26-29 Eylül 1988, Marmaris-Muğla, Kongre 
187-. T.Akçal, Y.Bükey, C.Uras, F.Özçelik: Kolitis Ülserozanın Tedavisinde Yeni Cerrahi Alternatif; “Total Kolektomi+Rektomukozektomi+İleal J-Poş+ Poş-Anal anastomoz” işlemi uygulanan bir olgu. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri , 26-29 Eylül 1988, Marmaris-Muğla, Kongre Özet Kitabı, sayfa:31
188-. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 26-29 Eylül 1988, Marmaris-Muğla (Konuşmacı + Bildiri ile)
199- Balcısoy,Ü.,Akçal,T.,Özçelik,F.: Erkekte meme kanseri, Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul,Haziran 1988, Kongre Özet Kitabı sayfa: 158-159
200- Ulusal Cerrahi Kongresi, 5-9 Haziran 1988- İstanbul- (Bildiri ile)
201-. Gastro-Entero-Hepatoloji Günleri, 13-16 Haziran 1988- İstanbul
202- Diabet ve Beslenme Günleri, 8-10 Haziran 1988- İstanbul
203-. 6.Giessen Haftası, 26-28 Mayıs 1988- İstanbul – (Bildiri ile)
204--sonuçları”, Ekim 1988, Destek Reasürans Konferans Salonu, Maçka-İstanbul
205- Türk Gastroenteroloji Derneği Mezuniyet Sonrası Bilimsel Toplantısı, “Kolitis Ülseroza” , 24 Mayıs 1988- İstanbul
206- I.Türk Tıp Tarihi Kongresi, 17-19 Şubat 1988- İstanbul
207- Alver,O.,Kayabaşı,B.,Akçal,T.,Uras,C.,Tortum,O.B.: İnternal ekstrüzyon gösteren üç “gossypiboma” olgusu, Medica, 4:25-28,1987(2)
208-. IV.Vakıf Gureba Tıp Günleri, 7-10 Aralık 1987- İstanbul
209-. Balcısoy,Ü.,Akçal,T.,Özçelik,F.,Koç,A.E.: The advanced mammary carcinoma cases not involving the axillary region, Mediterranean Surgical Meeting’87, İstanbul, Haziran 1987, Abstracts Book p.174
210-. Koç,A.E.,Akçal,T.,Balcısoy,Ü.,Özçelik,F.: İnguinal herniorafi, Mediterranean Surgical Meeting’87, İstanbul,Haziran 1987, Abstracts Book p.93
211-. Mediterranean Surgical Meeting’87 13-20 Haziran 1987- İ
212-. Akçal,T.,Balcısoy,Ü.,Uras,C.: Memenin fibrokistik hastalığında Bromokriptin’in yeri, Ulusal Cerrahi Dergisi, 3(2): B91-B92, 1987
213- “LECTURE NOTES ON GENERAL SURGERY” , Ed: Ellis,H.,Calne,R.Y., Oxford Publication, 6th Edition, 1982,London.Çeviri:Doç.Dr.Tarık Akçal, Balcısoy,Ü.,Koç,A.E.,
Sarıyar,M.:“CERRAHİ DERS NOTLARI”, Nobel Tıp Kitabevi, 1.Baskı, 1987, İstanbul,415 sayfa.
214-. İstanbul Tıp Fakültesi 9.Kurultayı, 23-25 Eylül 1987- İstanbul
215-Akçal,T.,Şirin,F.,Balcısoy,Ü.,Uras,C.: Kolodek taşlarında hangi cerrahi?, Ulusal Cerrahi Dergisi, 3(1): B32-B33, 1987
216-. VI. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Sempozyumu, 26-27 Mayıs 1986- İstanbul
217- Akçal,T.,Uras,C.,Taşkın,M.: Kolonda kanser-adenom ilişkisi, Deniz Tıp Bülteni, 3:29- 34, 1986(8)
218-“Selim Meme Hastalıklarında Bromokriptin Tedavisinin Yeri” -Konuşmacı:Doç.Dr.Tarık Akçal , “Sandoz Paneli”, Kasım 1986, Hilton-İstanbul
219- II.Gülhane Tıp Haftası, 12-15 Kasım 1986- İstanbul
220- Akçal,T.,Uras,C.,Balcısoy,Ü.: Anal fistüllü hastalarda tedavi sonrası geç sonuçlar, II. Ulusal Proktoloji Kongresi, Datça-Muğla, Eylül 1986, Kongre Özet Kitabı sayfa:27
221-. Akçal,T.,Uras,C.,Koç,A.E.: Cerrahi olarak tedavi edilen anal fissür vakaları ve geç sonuçları, II. Ulusal Proktoloji Kongresi, Datça-Muğla, Eylül 1986, Kongre Özet Kitabı sayfa:50
222-. kçal,T.,Uras,C.,Özçelik,F.,Balcısoy,Ü.: Kliniğimizde 1980-1985 yılları arasında tedavi edilen hemoroid vakaları ve geç sonuçları, II.Ulusal Proktoloji Kongresi, Datça-Muğla, Eylül 1986, Kongre Özet Kitabı sayfa: 48
223-I.Ulusal Proktoloji Kongresi, 15-18 Eylül 1986- Datça-Muğla (Bildiri ile)
224 Akçal,T.,Balcısoy,Ü.,Uras,C.: Memenin fibrokistik hastalığında Bromokriptin’in yeri, IV.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Mayıs 1986, Bildiri Özet Kitabı sayfa:82,
225 -Akçal,T.,Şirin,F.,Balcısoy,Ü.,Uras,C.: Koledok taşlarında hangi cerrahi?, IV.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Mayıs 1986, Bildiri Özet Kitabı sayfa:49,
226-Akçal,T.,Şirin,F.,Eyüpoğlu,E.,Çiçek,Y.: Son 10 yılda kliniğimizde görülen femoral fıtık vakaları, IV.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Mayıs 1986, Bildiri Özet Kitabı sayfa:43
227- IV.Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-3 Mayıs 1986- Ankara -(Bildiri ile)
228-. Kayabaşı,B.,Şirin,F.,Alver.O.,Akçal,T.,Özcan,M.,Çiçek,Y:Pankreas psödokistleri, Deniz Tıp Bülteni, 3:5-16, 1986(7)
229-. Akçal,T.,Uras,C.: Kolorektal adenomlar, III.Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Mayıs 1985, Kongre Özet Kitabı sayfa:165
230-. III.Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayıs 1985- İstanbul -(Bildiri ile)
231- Akçal,T.,Saner,H.,Uras,C.: İnternal hemoroid tedavisinde skleroterapi’nin yeri, II.Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Nisan 1984, Kongre Özet Kitabı sayfa:77
232-. II.Ulusal Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 1984- İstanbul -(Bildiri ile)
233-Akçal,T.,Andiçen,A.,Yüceyar,S.,Cebeci,H.: Familyal polipozis ve cerrahi tedavi prensipleri, XVIII.Balkan Tıp Günleri, İstanbul, Eylül 1984, Özet kitabı sayfa:46
234-. XVIII. Balkan Tıp Günleri, 30 Ağustos-1 Eylül 1984- İstanbul-(Bildiri ile)
235-. Akçal,T.,Uras,C.,Salepçioğlu,A.: Bir mide lipomu olgusu, Cer.Tıp Fak.Der., 15:570-572, 1984
236- Cebeci,H.,Andiçen,A.,Saner,H.,Akçal,T.,Ersan,Y.: Rezeksiyon sonrasında görülen mide güdüğü kanserleri, Cer.Tıp Fak.Der., 14: 352-356, 1983
337- Akçal,T.,Şehiraltı,V.,Andiçen,A.,Saner,H.,Cebeci,H.,Söylet,Y.,Salepçioğlu,A.: Hemoroid tedavisindeki görüşler, Cer.Tıp Fak.Der., 14: 128-131, 1983
338- Saner,H.,Akçal,T.,Andiçen,A.,Cebeci,H.,Söylet,Y.,Salepçioğlu,A.: Anorektal fistüllerde 10 yıllık klinik materyelinin taranması ve elde edilen sonuçlar, Cer. Tıp Fak.Der., 14:117-122,1983
239-Cebeci,H.,Akçal,T.,Andiçen,A.,Saner,H.,Şehiraltı,V.,Söylet,Y.,Salepçioğlu,A.: “Kondiloma Aküminatum’da tedavi seçimi, Cer.Tıp Fak.Der., 14:114-116, 1983
240-. Cebeci, H.,Andiçen,A.,Şehiraltı,V.,Akçal,T.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.: Prolapsus rekti için kliniğimizde yapılan cerrahi girişimlerin incelenmesi ve sonuçları, I.Ulusal Proktoloji Kongresi,
Marmaris-Muğla, Eylül 1982,Kongre Özet Kitabı, Sayfa: 76-78
241- Cebeci,H.,Andiçen,A.,Akçal,T.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.: Kolon anastomozlarında teleskop yönteminin uygulanması ve sonuçları, I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris-Muğla, Eylül 1982, Kongre Özet Kitabı, Sayfa:63-64
242- Akçal,T.,Andiçen,A.,Saner,H.,Cebeci,H.,Salepçioğlu,A.,Söylet,Y.: Son 10 yılda kliniğimizde tedavi edilen fistül perianal olguları, I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris-Muğla, Eylül 1982, Kongre Özet Kitabı, Sayfa:80-81
243-Akçal,T.,Şehiraltı,V.,Andiçen,A.,Saner,H.,Cebeci,H.,Salepçioğlu,A.: Son 10 yılda kliniğimizde tedavi edilen hemoroid olguları, I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris-Muğla, Eylül 1982, Kongre Özet Kitabı, Sayfa:87-88
244- Cebeci,H.,Akçal,T.,Andiçen,A.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.,Şehiraltı,V.: Kondiloma aküminata’da tedavi seçimi, I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris¬-Muğla, Eylül 1982, Kongre Özet Kitabı, Sayfa: 84-85
245-Akçal,T.,Söylet,Y.,Andiçen,A.,Saner,H.,Cebeci,H.,Salepçioğlu,A.: Klinik uygulamada selim anal hastalıklar ve sıklığı, I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris-Muğla, Eylül 1982, Kongre Özet Kitabı, Sayfa: 61
246-. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, 13-16 Eylül 1982- Marmaris-
247-Saner,H.,Cebeci,H.,Akçal,T.,Andiçen,A.,Salepçioğlu,A.: Anal epidermoid kanserlerin cerrahi tedavisi, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı,İstanbul,Eylül 1981, Bildiri Özet Kitabı, Sayfa:96
248-. Cebeci,H.,Akçal,T.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.,Andiçen,A.: Rektum ve anüs kanserleri için abdomino-perineal amputasyondan sonra pelvik ve perineal yaranın pediküllü omentum grefi ile kapatılması, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı,İstanbul, Eylül 1981,Bildiri Özet Kitabı, Sayfa:95
249-Cebeci,H.,Saner,H.,Andiçen,A.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.: Henley-Soupault-Bucaille yöntemi ile tedavi edilmiş 9 Dumping sendromu olgusu ve sonuçları, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, İstanbul, Eylül 1981, Bildiri Özet Kitabı sayfa :34
250-Saner,H.,Cebeci,H.,Akçal,T.,Andiçen,A.,Salepçioğlu,A.: Rektal prolapsus tedavisinde “Nigro” ameliyatı, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, İstanbul, Eylül 1981, Bildiri Özet Kitabı sayfa:89
251-. Cebeci,H.,Saner,H.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.,Andiçen,A.,Şehiraltı,V.: 1970-1980 yılları arasında Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğinde tedavi edilen 53 Akalazya olgusu ve sonuçları, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, İstanbul, Eylül 1981, Bildiri Özet Kitabı sayfa:9
252-. 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi – İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, 20-25 Eylül 1981- İstanbul (Bildiri ile)
253- Saner,H.,Kafadar,Y.,Akçal,T.,Alver,O.: Pankreasın gerçek kistleri, Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Haziran 1981
254- Saner,H.,Cebeci,H.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.: Özofagus varis kanamalarında balon tamponadı ve acil cerrahi tedavi sonuçları, Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Haziran 1981
255- Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-13 Haziran 1981- Ankara (Bildiri ile)
256- Akçal,T.,Saner,H.,Kafadar,Y.,Cebeci,H.: Cerrahi açıdan irritable kolon, Yeni Symposium, 19:38-45,1981
257- Taşpınar,A.H.,Koç,A.E.,Öneş,S.,Akçal,T.,Büyükünal,C.: L’echinococcose alveolaire du foie en Turquie, Archives L’union Medicale Balkanique, 18:359-361, 1980
258-. Cebeci,H.,Andican,A.,Akçal,T.: Obstrüktif iktere neden olan bir papilla Vateri tümöründe lokal eksizyon uygulanması, III. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, 1980
259-. Cebeci,H.,Andiçen,A.,Salepçioğlu,A.,Akçal,T.,Saner,H.: Koledokolitiasis’de ameliyat seçimi problemleri, III. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, 1980
038. Cebeci,H.,Andiçen,A.,Akçal,T.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.: Habis biliyer obstrüksiyonda hepato-jejunostomi’nin (Longmire) yeri, III.Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, 1980
260-. Akçal,T.,Andiçen,A.,Güzel,Z.,Vural,F.: Cerrahi yara iyileşmesi sürecinde sarılığın rolü, III.Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, 1980
261- III.Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, 30-6 /1-7 -1980, İstanbul -(Bildiri ile)
262-. Akçal,T.,Alver,O.: Omfalomezenterik kanal anomalileri, Yeni Symposium, 18:59-65, 1980
263- Alver,O.,Akçal.T.,Cebeci,H.,Öneş,S.: Splenosis; Olağandışı klinik özellikler gösteren üç olgu bildirisi, Cer.Tıp Fak.Der., 11:383-389, 1980
264- Akçal,T.: Kolonda laktuloz ile sağlanan asid ortamın, kolon anastomozlarının iyileşme sürecine etkisi, Doçentlik tezi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kürsüsü, 1980
265- “Alex Simpson Smith Memorial Lecture”, “The problem of colo-rectal cancer”, Prof.G.Slaney, 10 Ekim 1979, Hammersmith Hospital, Londra-İngiltere
266- Postgraduate course in proctology 8-15 Ekim 1979, St.Marks Hospital, Londra –İngiltere
267- The fourth joint meeting of “Surgical Research Society” and “The Society of University Surgeons” and “European Society for Surgical Research” , 5-7 Temmuz 1979, Oxford-İngiltere
268 Saner,H.,Oktay,E.,Akçal,T.,Ozan,S.,Kaynar,İ.: Epidermoid cysts of the spleen, Med.Bull.İstanbul, 12:79-84, 1979
269- Course in Gastroenterology, 7-10 Ocak 1979, Oxford –İngiltere
270-. Alemdaroğlu,K.,Akçal,T.,Sayın,A.: Boğulmuş Littre fıtığı olgusu, Cer.Tıp Bül., 12:113-116, 1979
271- Salepçioğlu, A.,Akçal,T.,Subaşı,M.: Gastroptoz tedavisinde “Pyloroplasty”nin yeri ve ameliyatın geç sonuçlarının değerlendirilmesi, Cer. Tıp.Der., 10:196-202, 1979
272-. Cebeci, H.,Salepçioğlu,A.,Saner,H.,Akçal,T.: Mide güdüğü kanseri, Türk Tıp Aka.Mec.,(Abst.), 12:291, 1978
273- Cebeci,H.,Salepçioğlu,A.,Saner,H.,Akçal,T.: 1952-1978 yılları arasında kliniğimizde görülen sindirim kanalı heterotopik pankreas olguları, Türk Tıp Aka.Mec., (Abst.), 12:290,1978
274- XXV.Ulusal Türk Tıp Kongresi, 9-13 Ekim 1978- İstanbul
275-Cebeci,H.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.,Akçal,T.: Özofagus varis kanamalarında acil olarak yapılan “gastric transection” sonuçları, II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, Mayıs 1978, İstanbul, Özet Kitabı, sayfa:246-247
276-Akçal,T.,Büyükünal,C.,Saner,H.,Yazıcı,H.,Cebeci,H.: İdiopathic granulomatous hepatitis, II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, Mayıs 1978, İstanbul , Özet Kitabı, sayfa: 243-245
277-. Akçal, T.,Saner,H.,Cebeci,H.,Büyükünal,C.: Tıkanma sarılığı oluşturmuş Echinococcosis Alveolaris olgusu, II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, Mayıs 1978, İstanbul, Özet Kitabı sayfa:240-242
278- II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, 17-18 Mayıs 1978- İstanbul (Bildiri ile)
279- Cebeci,H.,Andiçen,A.,Saner,H.,Akçal,T.: Midede yerleşmiş heterotopik pankreas, Cer.Tıp Fak.Der.,9:292-296,1978
280-. Akçal, T.,Alver,O.: Meckel divertikülü olguları, Cer. Tıp Fak. Der., 9:276-283,1978
281-014. Cebeci,H.,Saner,H.,Kurul,S.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.: Çocuklarda görülen ekstrahepatik portal hipertansiyon, Cer. Tıp Fak. Der., 8:89-94, 1977
282-Cebeci,H.,Saner,H.,Kurul,S.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.: Çocuklarda görülen intrahepatik portal hipertansiyon, Cer.Tıp Fak. Der., 8:48-52, 1977
283-. 2.Ulusal Kanser Kongresi, 3-6 Nisan 1977- İstanbul
284- Cebeci,H.,Saner,H.,Akçal,T.,Özyeğin,A.: Üst ekstremite tutulmaları da gösteren Buerger vakaları, Symposium, 15:60-72, 1977
285- XIII. Balkan Tıp Haftası, 12-17 Eylül 1977- İstanbul
286-. Akçal,T.,Alver,O.,Saner,H.,Özgüç,N.: Aksesuar dalaklar, Türk Tıp Der.Mec., 43: 313-316, 1977
287-. 3.Giessen Tıp Haftası, 17-19 Haziran 1976- İstanbul
288-. Akçal,T.,Alver,O.: Barsak tıkanmasına neden olmuş bir Vitellin kanalı kisti (Enterokistoma) olgusu, Cer.Tıp Fak. Der., 7:371-375, 1976
289-. Gürsel,K.,Akçal,T.,Göker,B.: İntraabdominal abseler, Cer. Tıp Bül., 9:27-34,1976
290-. Alver,O.,Akçal,T.,Cebeci,H.: Fıtıklı hastalarda künt karın travması ile gelişen ince barsak perforasyonları, Haseki Tıp Bülteni, 14:54-58, 1976
291-Akçal,T.,Alver,O.: Barsak malrotasyonu ve volvulus, Cer.Tıp Bül., 9:41-52, 1976
292-. Akçal,T.:Üst sindirim kanalı perforasyonlarında Gastrografin ile erken teşhis metodu, Uzmanlık tezi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü, 1974
293-  Kahraman, K.,Tözen,M.,Akçal,T.: Tiroid guddesine infiltre bir liposarkoma, Cer.Tıp Bül.,4:16-23,1971