Prof. Dr. Taha Bahadır ÜSKÜL

Prof. Dr.
Taha Bahadır ÜSKÜL

Göğüs Hastalıkları / Uyku Laboratuvarı

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster

1972 Çanakkale doğumludur. Tıp öğrenimini 1989-1995 arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapmıştır.

2000 yılında İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığını tamamlamıştır.

2000-2005 yılları arasında aynı hastanede Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev almıştır.

2005–2010 yıllarında SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Göğüs Hastalıkları Başasistanı, 2010 yılında yine aynı hastanede Göğüs Hastalıkları Doçenti olmuştur. 

Kasım 2010 – Eylül 2016 tarihleri arasında Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi  Göğüs Hastalıkları Kliniği ve Uyku Laboratuvarında görev yapmıştır.

2013-2014 yılları arasında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev almıştır.

Eylül 2016’da Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna atanmış ve Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın kurulmasında katkı sağlamış ve Ekim 2018’ e dek aynı Üniversitenin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmüştür.

Kasım 2018’den itibaren Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi’nde göreve başlayan Dr. Bahadır Üskül, tanısal ve girişimsel bronkoskopi yöntemlerini, özellikle ileri evre KOAH'lı ve Amfizemli hastalarda bronkoskopik endobronşiyal valf yöntemini başarıyla uygulamaktadır.  

İlgi Alanları:
 
 • Tanısal ve Tedavi Edici Bronkoskopi
 • Endobronşiyal Valf Uygulaması
 • Akciğer Kanseri 
 • Uyku Apnesi 
 • Astım
 • KOAH
 • Amfizem
 • Pnömoni
 • Sarkoidoz
 • Pulmoner Fibrozis
 • Tüberküloz

Bugün
 • 2013 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi . Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
 • 2010 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doçentlik
 • 2010 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 2007 - 2012 Türk Toraks Dergisi Editör Yardımcılığı
 • 2000 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık
 • 1989 - 1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • Uyku Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • European Respiratory Society
 • Asian Pacific Society of Respirology 

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Baysungur V, Tezel C, Ergene G, Sevilgen G, Okur E, Üskül T.B., Halezeroglu S, "The Autologous Pleural Buttressing of Staple Lines in Surgery for Bullous Lung Disease", Eur J Cardiothorac Surg, 2010 Jun 22. [Epub ahead of print]
 2. Üskül, T.B., V. Baysungur, F. Aksoy, F.E. Turan, G. Sevilgen, H. Turker, S. Halezeroglu, "Combined Use of Transbronchial Needle Aspiration and PET/CT in Mediastinal Nodal Staging of Non Small Cell Lung Cancer", Multidisciplinary Respiratory Medicine, 4, 8-14 (2009).
 3. Üskül, T.B., H. Turker, A. Kant, M. Partal, "Comparison of Bronchoscopic Washing and Gastric Lavage in the Diagnosis of Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis", South Med J, 102, 154-158 (2009).
 4. Üskül, T.B., H. Turker, O.U. Bayraktar, M. Onemli, "A Case Report of Bronchogenic Carcinoma Developing During a Long-Term Course of Pulmonary Langerhans' Cell Histiocytosis", Inter Med, 48, 359-362 (2009).
 5. Üskül T.B., H. Türker, O. Celenk, M. Önemli, E. Köroğlu, M. Sarı, "Idiopathic Chronic Eosinophilic Pneumonia in a Patient with Asthma", Multidisciplinary Respiratory Medicine, 4, 301-304 (2009).
 6. Üskül, T.B., H. Turker, I.S. Dincer, A. Melikoglu, O. Tasolar, C. Tahaoglu, "A Primary Tracheal Carcinoid Tumor Masquerading as Chronic Obstructive Pulmonary Disease", South Med J, 101, 546-549 (2008).
 7. Üskül, T.B., R. Baran F.E., Turan, O. Sogukpinar, F. Aksoy, H. Turker, "Endoscopic Removal of a Chondromatous Hamartoma by Bronchoscopic Electrosurgical Snare and Argon Plasma Coagulation",Monaldi Arch Chest Dis, 67, 238-240 (2007).
 8. Üskül, T.B., H. Türker, C. Ülman, M. Ertuğrul A., Selvi, A. Kant, S. Arslan, M. Özgel, "The Relation of the Pleural Thickening in Tuberculosis Pleurisy with the Activity of Adenosine Deaminase", Monaldi Arch Chest Dis, 63, 101-107 (2005).
 9. Özvaran, M.K., Y. Ersoy, Üskül T.B., E. Ünver, E. Yalçın, R. Baran, R.C. Morice, "Pleural Complications of Pulmonary Hydatid Disease", Respirology, 9, 115-119 (2004).
 10. Yılmaz, A., Üskül T.B., B. Bayramgürler, R. Baran, "Cell Type Accuracy of Transthoracic Fine Needle Aspiration Material in Primary Lung Cancer", Respirology, 6, 91-94 (2001). 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Üskül, T.B., H. Türker, M. Gökçe, A. Kant, S. Arslan, F.E. Turan., "CT-Guided Transthoracic Fine Needle Aspiration of Pulmonary Lesions: Accuracy and Complications in 134 Cases", Tüberküloz ve Toraks Dergisi,57, 177-185 (2009).
 2. Üskül, T.B., V. Baysungur, M. Gökçe, F. Aksoy, B. Ocaklı, Ö. Bayraktar, F.E. Turan, M.Sarı, G. Sevilgen, G. Ergene, H. Türker, S. Halezeroğlu, "Mediastinal Lenfadenopatisi Olan Akciğer Kanseri Olgularında Transbronşiyal İğne Aspirasyonunun Tanısal Değeri", Tur Toraks Der, 9, 99-103 (2008).
 3. Üskül, T.B., H. Türker, F.E. Turan, Ö.Ü. Bayraktar, A. Melikoğlu, C. Tahaoğlu, B. Öz, "Multipl Miyelomun İlk Bulgusu Olarak Plevral Efüzyon", Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 56, 439-442 (2008).
 4. Üskül, T.B., H. Türker, A. Melikoğlu, A. Yılmaz, S. Boğa, C. Ülman, "Value of Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis of Endobronchial Malignant Lesions", Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 55, 259-265 (2007).
 5. Üskül, T.B, H. Türker, S. Arslan, A. Selvi, A. Kant, "Use of Fiberoptic Bronchcoscopy in Endobronchial Foreign Body Removal in Adults", Turkish Respiratory Journal, 8, 39-43 (2007).
 6. Üskül, T.B., A. Selvi, A. Melikoğlu N., Varol, H. Türker, "Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Yatan Hastalarda Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri İle Sosyodemografik Faktörlerin Ve Hastalık Tanılarının İlişkisi", Akciğer Arşivi, 7, 11-15 (2006).
 7. Üskül, T.B., H. Türker, A. Melikoğlu, "Bilateral Plevral Efüzyonla Başvuran Karbamazepine Bağlı Lupus Olgusu", Akciğer Arşivi, 7, 121-124 (2006).
 8. Üskül, T.B., M. Ertuğrul, A. Selvi, A. Mihmanlı, İ. Zindancı, H. Türker, "A Rare Association: Castleman's Disease and Pemphigus Vulgaris", Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 53, 172-176 (2005).
 9. Üskül, T.B., "Sanal bronkoskopi", Akciğer Arşivi, 6, 44-48 (2005).
 10. Sevim, T., G. Ataç, G. Horzum, C. Tahaoğlu, T.B. Üskül, "Tracheobronchopathia Osteochondroplastica: a Case Report", Turkish Respiratory Journal, 3, 72-75 (2002).
 11. Özvaran, M.K., T.B. Üskül, Y. Ersoy, S. Düzgün, N. Altuntaş, H. Ergin, "Manyetik Rezonans Anjiografi İle İntralober Sekestrasyonun Tanısı", Solunum, 4, 34-37 (2002).
 12. Düzgün, S., A. Yılmaz, A. Selvi, A. Somay, T.B. Üskül, B. Bayramgürler, H. Kuzu, "Primer Mediastinal Liposarkom", Solunum, 4, 264-267 (2002).
 13. Özvaran, MK., A. Yılmaz, Y. Ersoy, T.B. Üskül, H. Okur, E. Ünver, S. Düzgün, E. Yalçın, R. Baran, "The Role of Open Lung Biopsy in the Diagnosis of Diffuse İnterstitial Lung Disease", Turkish Respiratory Journal, 2, 28-31 (2001).
 14. Düzgün, S., T.B. Üskül, K. Özvaran, N. Altuntaş, R. Baran, İ. Rozanes, "Hemoptizi Tedavisinde Bronşiyal Arter Embolizasyonu", Solunum, 2, 52-55 (2000).
 15. Özvaran, M.K., M. Ertuğrul, T.B. Üskül, M. Tor, S. Düzgün, R. Baran, "Pulmoner Embolide Klinik, Radyolojik Ve Predispozan Faktörlerin Değerlendirilmesi", Göztepe Tıp Dergisi, 15, 93-95 (2000).
 16. Güneylioğlu, D., A. Baran, B. Bayramgürler, S. Arslan, T.B. Üskül, Ç. Uyanusta, "Caplan Sendromu: Bir Olgu Nedeniyle", Solunum Hastalıkları, 11, 415-418 (2000).
 17. Yılmaz, A., T.B. Üskül, S. Düzgün, R. Baran, E. Akkaya, F. Aksoy, A. Atasalihi, "Cell Type Accuracy of Bronchoscopic Biopsy Specimens in Primary Lung Cancer", Turkish Respiratory Journal, 1, 17-20 (2000).
 18. Özvaran, M.K., E. Ünver, T.B. Üskül, Y. Ersoy, İ. Dilek, E. Yalçın, S. Düzgün, R. Baran, "An Evaluation of Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hydatid Cyst in Patients Over 50 Years Old", Turkish Respiratory Journal, 1, 11-13 (2000).
 19. Yılmaz, A., R. Baran, B. Bayramgürler, E. Karahallı, S. Unutmaz, T.B. Üskül, "Lung Cancer in Non-Smokers", Turkish Respiratory Journal, 1, 14-16 (2000).
 20. Bayramgürler, B., T.B. Üskül, S. Düzgün, E. Akkaya, A. Yılmaz, "Akciğer Kanserli Olguların Sigara Alışkanlığı Açısından Değerlendirilmesi", İstanbul Tıp Dergisi, 3, 31-33 (1999).
 21. Aksoy, F., A. Yılmaz, B. Bayramgürler, S. Unutmaz, T.B. Üskül, H. Kuzu, "Periferik Ve Santral Yerleşimli Epidermoid Karsinomlarda Histopatolojik Farklılıklar", Türk Patoloji Dergisi, 12, 40-41 (1996). 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 1. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi, 2008
 2. 11th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology, The Excellent Presentation Award, 2006
 3. 11th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology, The Harasawa Fellowship Award, 2006
 4. 17th European Respiratory Society Annual Congress, Bronze sponsorhip, 2007
 5. 16th European Respiratory Society Annual Congress, Silver sponsorhip, 2006
 6. 15th European Respiratory Society Annual Congress, Silver sponsorhip, 2005
 7. 14th European Respiratory Society Annual Congress, Silver sponsorhip, 2004