• Medikal Onkoloji
 • İç Hastalıkları

 • 2018 İstanbul Florence Nightingale HastanesiOnkoloji uzmanı
 • 1999 - 2011Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim DalıMedikal Onkoloji Bilim Dalı Başkanı
 • 1988İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp FakültesiMedikal Onkoloji / Profesörlük
 • 1981İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Doçentlik
 • 1978 - 1979İngiltere Southampton Üniversitesiresearch fellow
 • 1972 - 1976İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Bölümü / Uzmanlık
 • 1965 - 1971Cerrahpasa Tıp Fakültesi

Üyesi olduğu Bilimsel Dernekler:

 • Türk Kemoterapi Derneği
 • Türk Kanser Derneği
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • TOG Onkoloji Grubu Derneği
Yönetim Kurulunda görev aldığı Bilimsel Dernekler:
 • Türk Kemoterapi Derneği
 • Türk Kanser Derneği
 • Tıbbi Onkoloji Derneği

1983-2016 arası hakemli dergilerde 68 adet uluslararası makalesi var. Web of Science toplam sitasyon sayısı (Ocak 2016 itibariyle): 246.
58 ulusal makalesi ve 80’i uluslararası, 92’si ulusal 172 adet kongre bildirisi mevcut.
1’i uluslararası olmak üzere 11 telif kitapta 28 kitap bölümü yazdı. 2 telif kitabın editörlüğünü yaptı.