Prof. Dr. Süheyla SERDENGEÇTİ İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Medikal Onkoloji

Özel İlgi Alanları
 • Dahiliye

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2011
   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
   Medikal Onkoloji Bilim Dalı Başkanı

   1988
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Medikal Onkoloji / Profesör

   1981
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   İç Hastalıkları / Doçent

   1979
   İngiltere Southampton Üniversitesi
   Research Fellow

   1976
   İstanbul Üniversitesi
   İç Hastalıkları Bölümü Uzmanlık Eğitimi

   1971
   Cerrahpasa Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Kemoterapi Derneği
   • Türk Kanser Derneği
   • Tıbbi Onkoloji Derneği
   • TOG Onkoloji Grubu Derneği
   Yönetim Kurulunda görev aldığı Bilimsel Dernekler:
   • Türk Kemoterapi Derneği
   • Türk Kanser Derneği
   • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1983-2016 arası hakemli dergilerde 68 adet uluslararası makalesi var. Web of Science toplam sitasyon sayısı (Ocak 2016 itibariyle): 246.
   • 58 ulusal makalesi ve 80’i uluslararası, 92’si ulusal 172 adet kongre bildirisi mevcut.
   • 1’i uluslararası olmak üzere 11 telif kitapta 28 kitap bölümü yazdı. 2 telif kitabın editörlüğünü yaptı.