Prof. Dr. Sinan ÇAĞLAYAN Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Özel İlgi Alanları
 • Tiroid
 • Obezite
 • Hipofiz Hastalıkları
 • Diyabet
 • Tiroid Cerrahisi
 • Osteoporoz

Randevu Alın

  • 2011
   GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
   Doçent

   2007

   GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
   Yardımcı Doçent

   2006
   GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Yandal İhtisası 

   2002 
   Neuroendocrinology Los Angeles UCLA David Geffen School of Medicine
   Postdoctoral Fellow 

   1999
   Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi
   Uzmanlık Eğitimi

   1989 
   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi

   • Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Destek Programı, Birincilik Ödülü, 2005.
   • 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Üçüncülük Ödülü, Poster Bildirisi, 2006.
   • 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Birincilik Ödülü, Poster Bildirisi, 2007.
   • Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Destek Programı, Birincilik Ödülü, 2008
   • 48. Ulusal Diyabet Kongresi, En İyi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, 2012

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği
   • European Association For the Study of Diabetes (EASD)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Donald A. Williamson, Eric Ravussin, Ma-Li Wong, A. Wagner, A. DiPaoli, Sinan Caglayan, Metin Ozata, Corby Martin, Heather Walden, Cheryl Arnett, Julio Licinio. Microanalysis of eating behavior of three leptin deficient adults treated with leptin therapy. Appetite 45 (2005) 75–80.
   • John A. Matochik, Edythe D. London, Bulent O. Yildiz, Metin Ozata, Sinan Caglayan, Alex M. DePaoli, Ma-Li Wong and Julio Licinio. Effect of leptin replacement on brain structure in genetically leptin-deficient adults. JCEM 2005, May;90(5):2851-4. Epub 2005 Feb 15.
   • Julio Licinio, Sinan Caglayan, Metin Ozata, Bulent O. Yildiz, Patricia B. de Miranda, Fiona O’Kirwan, Robert Whitby, Liyin Liang, Pinchas Cohen, Shalender Bhasin, Ronald M. Krauss, Johannes D. Veldhuis, Anthony J. Wagner, Alex DePaoli, Samuel M. McCann, and Ma-Li Wong. Phenotypic effects of leptin replacement on morbid obesity, diabetes mellitus, hypogonadism, and behavior in leptin-deficient adults. PNAS 2004, March 30, Vol 101, No: 13, 4531-36
   Yürütülen Çalışmalar
   • Glukokortikoid Reseptör Gen Polimorfizmi ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişkinin Araştırılması, TÜBİTAK Kariyer Programı Projesi, 104S272 (SBAG-K-60), Proje Yöneticisi, 2004.
   • Hipotalamus-Hipofiz-Gonad Ekseninin Fonksiyonel Bozukluklarında Genetik Nedenlerin Araştırılması, TÜBİTAK Kariyer Programı Projesi, 104S289 (SBAG-K-77), Yardımcı Araştırıcı, 2004.
   • Asit Fosfataz (ACP1) Gen Polimorfizmi ile Metabolik Sendrom Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Türkiye Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Destek Programı, Proje Yöneticisi, 2005.
   • Gestasyonel Diyabetes Mellitus’ta Glukokinaz (GCK) Gen Mutasyonunun (Mody 2) Taranması, Türkiye Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Destek Programı, Yardımcı Araştırıcı, 2008.