• Tiroid Hastalıkları
  • Obezite
  • Diyabetes Mellitus
  • Hipofiz Hastalıkları
  • Adrenal Gland Hastalıkları (Cushing Sendromu v.b)
  • Polikistik Over Sendromu
  • Gonad Hastalıkları

1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini başarıyla bitirdi. 1995 - 1999 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları alanında ihtisasını yaptı. 2000 - 2002 yılları arasında Neuroendocrinology alanında Los Angeles da UCLA David Geffen School of Medicine, PNI’da postdoctoral fellow olarak çalıştı. Burada özellikle Leptin gen mutasyonu olan morbid obezite üzerinde çalışmalar yaptı. Bu eksikliği olan kişilerde Leptin tedavisinin etkileri ile ilgili yayınları mevcuttur. 

2003 - 2006 yıllarında GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nda yandal ihtisasını tamamladı. 2007 ve 2011 yılları arasında aynı kurumda Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. 2011 yılında Doçent ünvanını kazanmış ve 2012 yılında Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesinde part time olarak çalışmaya başlamıştır. 2013 ve 2015 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılında ise tekrar Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesinde görev yapmaya devam etmiştir. 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Sinan Çağlayan’ın 100 ü aşkın uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası ve ulusal kongrelerde bildirileri mevcuttur. Bu yayınlardan 500 civarında atıf almıştır. Prof. Dr. Çağlayan birçok kez ulusal ve uluslararası kongrelerde konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Bunların dışında kitaplarda bölüm yazarlığı, tez danışmanlıkları da mevcuttur.

2015 yılından itibaren Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi ve muayenehanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında çalışmalarına başarıyla devam eden Dr. Sinan Çağlayan, 2017 yılında hastanenin Grup Florence Nightingale Hastaneleri'ne devredilmesinin ardından, yeni adıyla Ataşehir Florence Nightingale Hastanesinde görevini sürdürmektedir.

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği
  • European Association For the Study of Diabetes (EASD)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Donald A. Williamson, Eric Ravussin, Ma-Li Wong, A. Wagner, A. DiPaoli, Sinan Caglayan, Metin Ozata, Corby Martin, Heather Walden, Cheryl Arnett, Julio Licinio. Microanalysis of eating behavior of three leptin deficient adults treated with leptin therapy. Appetite 45 (2005) 75–80. 

2. John A. Matochik, Edythe D. London, Bulent O. Yildiz, Metin Ozata, Sinan Caglayan, Alex M. DePaoli, Ma-Li Wong and Julio Licinio. Effect of leptin replacement on brain structure in genetically leptin-deficient adults. JCEM 2005, May;90(5):2851-4. Epub 2005 Feb 15. 

3. Julio Licinio, Sinan Caglayan, Metin Ozata, Bulent O. Yildiz, Patricia B. de Miranda, Fiona O’Kirwan, Robert Whitby, Liyin Liang, Pinchas Cohen, Shalender Bhasin, Ronald M. Krauss, Johannes D. Veldhuis, Anthony J. Wagner, Alex DePaoli, Samuel M. McCann, and Ma-Li Wong. Phenotypic effects of leptin replacement on morbid obesity, diabetes mellitus, hypogonadism, and behavior in leptin-deficient adults. PNAS 2004, March 30, Vol 101, No: 13, 4531-36. 

 

Yürüttüğü Çalışmalar

 

1. Glukokortikoid Reseptör Gen Polimorfizmi ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişkinin Araştırılması, TÜBİTAK Kariyer Programı Projesi, 104S272 (SBAG-K-60), Proje Yöneticisi, 2004. 

2. Hipotalamus-Hipofiz-Gonad Ekseninin Fonksiyonel Bozukluklarında Genetik Nedenlerin Araştırılması, TÜBİTAK Kariyer Programı Projesi, 104S289 (SBAG-K-77), Yardımcı Araştırıcı, 2004. 

3. Asit Fosfataz (ACP1) Gen Polimorfizmi ile Metabolik Sendrom Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Türkiye Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Destek Programı, Proje Yöneticisi, 2005. 

4. Gestasyonel Diyabetes Mellitus’ta Glukokinaz (GCK) Gen Mutasyonunun (Mody 2) Taranması, Türkiye Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Destek Programı, Yardımcı Araştırıcı, 2008. 

 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 

 

1. Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Destek Programı, birincilik ödülü, 2005.

2. 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, üçüncülük ödülü, poster bildirisi, 2006.

3. 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, birincilik ödülü, poster bildirisi, 2007.

4. Türkiye Diyabet Vakfı, Diabetes Mellitus Bilimsel Proje Destek Programı, birincilik ödülü, 2008

5. 48. Ulusal Diyabet Kongresi, En İyi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, 2012