Prof. Dr.
M. Serdar Erdine

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Ağrı

Video

  • 1991
   İstanbul Tıp Fakültesi
   Profesörlük

   1986
   İstanbul Tıp Fakültesi
   Doçent

   • 1. Algoloji Bilim Dalının kuruluşuna katkısından dolayı bilimsel önderlik ödülü Jaycees-Hürriyet Gazetesi 1991
   • 2. Fellow of Interventional Pain Practice FIPP, 2001
   • 3. Kadıköy Maarif Koleji/Kadıköy Anadolu Lisesi Kristal Martı Ödülü 2006
   • 4. Sırbistan NoviSad üniversitesi “visiting professor” unvanı, 2007
   • 5. İstanbul Tabip Odası Hizmet Ödülü 2012
   • 6. Excellence in Pain Practice Award-World Institute of Pain,2014
   • 7. Dünya Ağrı Enstitüsü-World Institute of Pain “Çığır Açanlar” ödülü 2017
   • 8. Avrupa Ağrı Federasyonu Onursal Üyesi
   • 9. Türk Algoloji Ağrı Derneği Onursal Başkanı

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1.Management of Pain A World Perspective I;Volume 1,2,P.Raj, S.Erdine, D.Niv, S.Raja,Proceedings of the 6th International Congress, Pain Clinic, Atlanta 15-20 April 1994, Copyright 1995.Monduzzi Press Italy
   • 2. Management of Pain A World Perspective II,Volume 1,2,S.Erdine, P.Raj,D.Niv,Proceedings of the 7th International Pain Congress !stanbul, 1996,Monduzzi Press 1997 Italy
   • 3. Management of Pain A World Perspective III,J.De Vera,W.Parris, S.Erdine,Proceedings of the 8th International Pain Congress Teneriffe, Spain,1998,Monduzzi Press
   • 4. Textbook of Regional Anesthesia,P.P.Raj,/ co /editor, S.Erdine,2001,Blackwell Sciences, New York
   • 5. Radiological Imaging for Interventional Pain Techniques,P.Raj,L.Lou,S.Erdine,P.Staats, Churchill Livingstone, 2002
   • 6.Radiographic Imaging for Regional Anesthesia and Pain Management,PP Raj, L.Lou, S.Erdine, PS Staats, SD Waldman,Churchill Livingstone, 2003
   • 7.Interventional Pain Management: Image Guided Procedures,Prithvi Raj, Leland Lou, Serdar Erdine, Peter Staats, Steven Waldman, Gabor Racz, Michael Hammer, David Niv, James Heavner,Saunders Elsevier, 2008.
   • 8.Pain Relieving Procedures,Image Guided Manual,S.Erdine, P.Raj,Wiley Blackwell,2012