Prof. Dr. Şenol AKMAN

Prof. Dr.
Şenol AKMAN

Ortopedi ve Travmatoloji / Omuz ve Dirsek Cerrahisi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma
Bugün
 • 2010 İstanbul Bilim Üniversitesi Profesör
 • 2010 - 2013 Grup Florence Florence Nightingale Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2001 - 2012 Beşiktaş Spor Kulübü Ortopedi Konsültanlığı ve Spor Hekimliği
 • 2000 - 2010 Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Şef Muavini
 • 1999 - 2000 VKV Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1994 - 1999 Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 1988 - 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travamatoloji Anabilim Dalı
 • 1982 - 1988 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman

 • XII. Akif Şakir Şakar - Klinik Çalışma Dalında İkincilik Ödülü - 2007
 • VIII. Akif Şakir Şakar - Deneysel Çalışma Dalında Birincilik Ödülü - 2003
 • 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği - İkincilik Ödülü - 2002
 • T.C. İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Teşekkür Belgesi – 2001
 • Akif Şakir Şakar - Bilimsel Çalışma Dalında Üçüncülük Ödülü - 1999
 • Akif Şakir Şakar - Klinik Çalışma Dalında Üçüncülük Ödülü - 1996

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Avascular necrosis of the femoral head after hip arthroscopy. Hip Int. 2011 Sep-Oct;21(5):623-6. Sener N, Gogus A, Akman S, Hamzaoglu A.

2. Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. J Shoulder Elbow Surg. 2011 Apr;20(3):449-54. Erturer RE, Sever C, Sonmez MM, Ozcelik IB, Akman S, Ozturk I.

3. "The results of open reduction and screw or K-wire fixation for isolated type II radial head fractures" Acta Orthop Traumatol Turc, Ertürer E, Seçkin F, Akman Ş, Toker S, Sarı S, Öztürk İ.

4. "Radiographic and functional results of osteosynthesis using the proximal femoral nail antirotation (PFNA) in the treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures." Acta Orthop Traumatol Turc, Şahin S, Ertürer E, Öztürk İ, Toker S, Seçkin F, Akman Ş.

5. "Surgical treatment of ankylosis of the elbow due to post traumatic heterotopic ossification." Acta Orthop Traumatol Turc, Akman Ş, Sönmez MM, Ertürer E, Seçkin F, Kara A, Öztürk İ.

6. "An unusual complication after syndesmotic injury: retrotibial heterotopic ossification" Acta Orthop Traumatol Turc, Seyahi A, Uludağ S, Akman Ş, Demirhan M.

7. "Osteoid osteoma of the coronoid process causing flexion contracture of the elbow." Acta Orthop Traumatol Turc, Akman Ş, Sönmez MM, Seçkin FM, Ertürer RE, Oztürk I.

8. "Long-term radiographic complications following treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures with the proximal femoral nail and effects on functional results." Acta Orthop Traumatol Turc, Uzun M, Ertürer E, Öztürk İ, Akman Ş, Seçkin F, Özçelik İB.

9. "Unrecognized anterior compartment syndrome following ankle fracture surgery: a case report." J Am Podiatr Med Assoc, Seyahi A, Uludag S, Akman Ş, Demirhan M.

10. "Magnetic Resonance Imaging of Tuberculous Spondylitis" Orthopedics, Akman Ş., M. Şırvancı, Talu U. , Göğüş A. ve Hamzaoğlu A.

11. "Vertebral Osteomyelitis After Cardiac Surgery" The Annals of Thoracic Surgery, Akman Ş., Talu U. A. Göğüs, M. Güden, M. Şirvanci, Hamzaoğlu A.

12. "Failure Strength of Bioabsorbable Interference Screws: Effects of in Vivo Degradation For 12 Weeks" Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, Kılıçoğlu O., M. Demirhan, Akman Ş., A.C. Atalar, S. Ozsoy, U. Ince

13. "Effect of Diclofenac Sodium on Union of Tibial Fractures in Rats" Advances in Therapy, Akman Ş., Göğüş A. , Şener N. , Bilgiç B. , Aksoy B. ve Seçkin F.

14. Anterior Instrumentation for Adolescent Idiopathic Scoliosis" International Orthopaedics (SICOT), Göğüş A., Talu U. , Akman Ş., Şar C. , Hamzaoğlu A., L. Eralp 

15. "Musculer Buttonholing: An Unusual Cause of Irreducible Knee Dislocation" Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery (Electronic Version) Kılıçoğlu Ö., Akman Ş., M. Demirhan ve M. Berkman

16. "Modification of Bankart Reconstruction with Lateral Capsulotomy and Selective Anatomic Repair Using Suture Anchors," Bulletin-Hospital for Joint Diseases, Akpınar S., M. Demirhan, Kılıçoğlu Ö., Akman Ş. ve Akalın Y.

17. "Time-Dependent Reduction in Load to Failure of Wedge-Type Polyglyconate Suture Anchors" Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Demirhan M., Kılıçoğlu Ö., Akpınar S., Akman Ş., Atalar A.C. ve Göksan A.G

18. "Primary replacement of the humeral head in iatrogenicaly displaced fracture dislocations of the shoulder: a report about six cases" Injury, Demirhan M., Akpınar S., A.C. Atalar, Akman Ş. ve Y. Akalın

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. "Kronik Omuz Çıkıkları" Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, Seçkin MF, Akman Ş, Ertürer E.

2. "Humerus diyafiz kırıklarının konservatif tedavisinde fonksiyonel breys uygulamasının etkinliği" Acta Orthop Traumatol Turc, Ozturk I, Erturer E, Uzun M, Akman S, Seckin F.

3. "Glenohumeral instability and arthrosis" Acta Orthop Traumatol Turc, Akman S, Seckin F, Sener B.

4. "Kalça Kırığı Nedeni İle Tedavi Edilen 65 Yaş Üzerindeki Hastalarda Mortalite Oranlarının Tahmini İçin Ameliyat Öncesi Risk Skorlamasının Kullanımı" Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Toker S, Öztürk I, Tekeşin M, Ertürer E, Akman Ş, Toker A.

5. "Kırk Yaş Üstü Gonartrozlu Hastalarda Debridman ve Sonrası Eklem İçi Sodyum Hyaluronat Uygulamalarımız ve Sonuçlarımız" Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, Tekkeşin M. ., Toker S. , Akman Ş. , Aksoy B. , Öztürk İ.

6. "Subakromiyal Sıkışma Sendromu: Patogenez, Klinik ve Muayene Yöntemleri" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Küçükkaya M.

7. "Antibiyotikli Kemik Çimentosunun 0 ve 15. Günlerde Mekanik Dayanımı (Surgical Simplex P kemik çimentosu ve teikoplanin ile biyomekanik çalışma)" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Göğüş A., Akman Ş., Göksan S. B. ve Bozdağ E.

8. "Kalça Eklem Kapsülü Kaynaklı Ganglion Kisti ve Cerrahi Sonucu: Olgu Sunumu" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Gür B. , Sülün T.ve Aksoy B.

9. "İki Taraflı Unikameral Kalkaneus Kemik Kisti ve Cerrahi Sonucu (Olgu Sunumu)" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Gür B. , Seçkin M. F. ve Öztürk İ.

10. "Çocuk Suprakondiler Deplase Kırıklarda (Gartland Tip3) Açık Repozisyon İnternal Fiksasyon ile Kapalı Repozisyon Perkütan Çivileme Yöntemlerinin Karşılaştırılması" Hacettepe Ortopedi Dergisi'nde basılmak üzere kabul edildi. Akman Ş., Tekkeşin M. , Gür B. , Seçkin M. F. ve Öztürk İ.

11. "Karpal Tünel Sendromunda Açık Cerrahi Gevşetme Sonuçları ve Takip Kriterlerinin Karşılaştırılması" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Ertürer E. , Aksoy B. , Gür B. ve Öztürk İ.

12. "Olekranon Kırıklı Olgularda Gergi Bandı Tipi Osteosentez Tekniğinin Geç Dönem Sonuçları" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Ertürer E. R., Tezer M. , Tekeşin M. , Kuzgun Ü.

13. "Gonartrozlu Olgularda Artroskopik Debritman ile Birlikte İntraartiküler Sodyum Hyaluronat Uygulamalarımız ve Sonuçlarımız" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Şen C. , Göğüş A. , Demirhan M. ve Kılıçoğlu Ö.

14. "Total Diz Protezinde Patella Değişmeli mi?" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Şen C., Akman Ş. , Aşık M. , Şener N.ve Bilen E.

15. "Pes Planus Kliniği ile Gizlenen İntramuskuler Hemangiom" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Aksoy B., Ertürer E. ve Öztürk K.

16. "Sıçan Tibia Diafiz Kırıklarında Kalsiyum Sülfatın Kırık İyileşmesi Üzerine Etkileri" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Şener N., Akman Ş. , Göğüş A. ve Bilgiç B.

17. "Kemik Defektlerinin İyileştirilmesinde Kalsiyum Sulfat ve Kalsiyum Hidroksiapatitin Karşılaştırılması" Hacettepe Ortopedi Dergisi, Göğüş A., Şener N. , Akman Ş. ve Bilgiç B.

18. "Doğuştan Kalça Çıkığı ve Displazisinde Total Kalça Artroplastisi" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Şen C. , Şener N.ve Tözün R.

19. "70 Yaş üzerindeki Femur Boyun Kırıklı Hastalarda Düz Saplı (Straight Stem) Parsiyel Protez Uygulaması" Ulusal Travma Dergisi, Şen C., Akman Ş. , Boynuk B. , Aşık M. ve Tözün R.

20. "Klavikula Osteomyeliti: Olgu Sunumu" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Kılıçoğlu Ö. , Demirhan M., Sülün T.ve Berkman M.

21. "Halluks Valgus Olgularında Distal Oblik Metatarsal Osteotomi (Lindgren-Turan) Uygulamaları ve Sonuçlarımız" Hacettepe Ortopedi Dergisi, Akman Ş., Şen C. , Kılıçoğlu Ö. , Aşık M. , Akpınar S. ve Gedik K.

22. "Aynı Seansta veya Farklı Seanslarda İki Taraflı Total Diz Protezi Uygulaması" PTT Hastanesi Tıp Dergisi, Şen C., Akman Ş. , Göksan S.B. ve Dikici F.

23. "Patellofemoral Kondropatili Olguların Tanısında Bilgisayarlı Tomografi – Artrografinin Etkinliği" PTT Hastanesi Tıp Dergisi, Şen C., Akman Ş. , Boynuk B. , Dillioğlugil R.ve Saydam B.

24. "Omuzda Yumuşak Doku Kitlesi ile Kendini Gösteren ve Pirinç Taneleri (Rice Body) İçeren Subakromial Bursit Olgusu" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Ayanoğlu S. , Aksoy B. , Kabukçuoğlu F. ve Öztürk İ.

25. "Humerus Üst Uç Deplase Kırıklarında Sekonder Hemiartroplasti Sonuçları (4 Olgu Sunumu)" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcic, Demirhan M., Atalar A.C. , Akman Ş. , Akalın Y. ve Yazıcıoğlu Ö.

26. "İntertrokanterik Femur Kırıklarında Leinbach Protezi Uygulamalarımız" Ulusal Travma Dergisi, Akman Ş., Şen C. , Aşık M. , Akpınar S. ve Gedik K.

27. "Os Akromiale: Anatomi ve Cerrahi İndikasyonları (Olgu Sunumu ve Derleme)" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akpınar S., Demirhan M., Akman Ş. ve Atalar A.C.

28. "Kanat Skapula: Sınıflama, Tanımı ve Tedavi Prensipleri (Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi)" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Demirhan M. ve Akpınar S.

29. "Femur Boynunda Osteoid Osteoma" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Şen C., Akman Ş. ve Gedik K.

30. "Ewing Sarkomu Taklit Eden Eozinofilik Granülom" PTT Hastanesi Tıp Dergisi, Akman C., Akman Ş. , Ersavaştı G. , Uygun N. ve Numan F.

31. "Humerus Üst Uç Çok Parçalı Kırıklarında Hemiartroplasti Uygulaması" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Demirhan M., Akpınar S. , Akman Ş. ve Yazıcıoğlu Ö.

32. "Subakromial Sıkışma Sendromları ve Cerrahi Tedavisi" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Demirhan M., Akman Ş. , Kılıçoğlu Ö. ve Akalın Y.

33. "Trokanterin Distal ve Laterale Nakli" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Şen C., Demirhan M., Yazıcıoğlu Ö. ve Akman Ş.

34. "Glenohumeral İnstabilitelerde Artroskopik Tanı ve Tedavi Yöntemleri" Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Demirhan M., Alturfan A.K., Akman Ş. , Göksan S.B. , Şar C. , Akpınar S. ve Akalın Y.

35. "Akromioklavikuler Eklem Kisti ile Birlikte Olan Rotator Manşet Yırtığı" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Demirhan M., Akman Ş. , Akalın Y. ve Şen C.

36. "Rotator Manşet Patolojilerinde Ultrasonografik Tanı" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Demirhan M., Akman Ş. ve Akalın Y.

37. Akman Ş., Demirhan M., Akalın Y. , Berkman M. ve Örenk Z. "Subakromial Sıkışma (İmpingement) Sendromunda Konservatif Tedavi Metodu ve Sonuçlarımız", Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, "Doğuştan yüksek skapula (Sprengel Deformitesi)" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Aşık M., Şen C. , Akman Ş. ve Tözün R.

38. "Omuz Eklemi Hastalıklarında Preoperatif ve Postoperatif Skorlama" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Demirhan M., Akman Ş. ve Akalın Y.

39. "Tetanoz Komplikasyonu Sebebiyle Tedavisi Gecikmiş Bir Çocuk Monteggia Kırıklı Çıkığı Vakasının Uzatma Cihazı Kullanılarak Tedavisi" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Aşık M., Tözün R. , Akman Ş. , Durmaz H. ve Seyhan F.

40. "Asetabulum Kırıklarının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri" 41. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Aşık M., Akman Ş. , Taşer Ö.ve Arıtamur A.