• Omuz ve dirsek cerrahisi
 • Spor hekimliği ve Artroskopik cerrahi 
 • Artroplastik cerrahi

 • 2010 İstanbul Bilim ÜniversitesiProfesör
 • 2010 - 2013Grup Florence Florence Nightingale HastaneleriOrtopedi ve Travmatoloji
 • 2001 - 2012Beşiktaş Spor KulübüOrtopedi Konsültanlığı ve Spor Hekimliği
 • 2000 - 2010Şişli Etfal HastanesiOrtopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Şef Muavini
 • 1999 - 2000VKV Amerikan HastanesiOrtopedi ve Travmatoloji
 • 1994 - 1999Fatih Sultan Mehmet HastanesiOrtopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 1988 - 1994İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiOrtopedi ve Travamatoloji Anabilim Dalı
 • 1982 - 1988İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Uzman

 • XII. Akif Şakir Şakar - Klinik Çalışma Dalında İkincilik Ödülü - 2007
 • VIII. Akif Şakir Şakar - Deneysel Çalışma Dalında Birincilik Ödülü - 2003
 • 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği - İkincilik Ödülü - 2002
 • T.C. İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Teşekkür Belgesi – 2001
 • Akif Şakir Şakar - Bilimsel Çalışma Dalında Üçüncülük Ödülü - 1999
 • Akif Şakir Şakar - Klinik Çalışma Dalında Üçüncülük Ödülü - 1996

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Avascular necrosis of the femoral head after hip arthroscopy. Hip Int. 2011 Sep-Oct;21(5):623-6. Sener N, Gogus A, Akman S, Hamzaoglu A.

2. Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. J Shoulder Elbow Surg. 2011 Apr;20(3):449-54. Erturer RE, Sever C, Sonmez MM, Ozcelik IB, Akman S, Ozturk I.

3. "The results of open reduction and screw or K-wire fixation for isolated type II radial head fractures" Acta Orthop Traumatol Turc, Ertürer E, Seçkin F, Akman Ş, Toker S, Sarı S, Öztürk İ.

4. "Radiographic and functional results of osteosynthesis using the proximal femoral nail antirotation (PFNA) in the treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures." Acta Orthop Traumatol Turc, Şahin S, Ertürer E, Öztürk İ, Toker S, Seçkin F, Akman Ş.

5. "Surgical treatment of ankylosis of the elbow due to post traumatic heterotopic ossification." Acta Orthop Traumatol Turc, Akman Ş, Sönmez MM, Ertürer E, Seçkin F, Kara A, Öztürk İ.

6. "An unusual complication after syndesmotic injury: retrotibial heterotopic ossification" Acta Orthop Traumatol Turc, Seyahi A, Uludağ S, Akman Ş, Demirhan M.

7. "Osteoid osteoma of the coronoid process causing flexion contracture of the elbow." Acta Orthop Traumatol Turc, Akman Ş, Sönmez MM, Seçkin FM, Ertürer RE, Oztürk I.

8. "Long-term radiographic complications following treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures with the proximal femoral nail and effects on functional results." Acta Orthop Traumatol Turc, Uzun M, Ertürer E, Öztürk İ, Akman Ş, Seçkin F, Özçelik İB.

9. "Unrecognized anterior compartment syndrome following ankle fracture surgery: a case report." J Am Podiatr Med Assoc, Seyahi A, Uludag S, Akman Ş, Demirhan M.

10. "Magnetic Resonance Imaging of Tuberculous Spondylitis" Orthopedics, Akman Ş., M. Şırvancı, Talu U. , Göğüş A. ve Hamzaoğlu A.

11. "Vertebral Osteomyelitis After Cardiac Surgery" The Annals of Thoracic Surgery, Akman Ş., Talu U. A. Göğüs, M. Güden, M. Şirvanci, Hamzaoğlu A.

12. "Failure Strength of Bioabsorbable Interference Screws: Effects of in Vivo Degradation For 12 Weeks" Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, Kılıçoğlu O., M. Demirhan, Akman Ş., A.C. Atalar, S. Ozsoy, U. Ince

13. "Effect of Diclofenac Sodium on Union of Tibial Fractures in Rats" Advances in Therapy, Akman Ş., Göğüş A. , Şener N. , Bilgiç B. , Aksoy B. ve Seçkin F.

14. Anterior Instrumentation for Adolescent Idiopathic Scoliosis" International Orthopaedics (SICOT), Göğüş A., Talu U. , Akman Ş., Şar C. , Hamzaoğlu A., L. Eralp 

15. "Musculer Buttonholing: An Unusual Cause of Irreducible Knee Dislocation" Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery (Electronic Version) Kılıçoğlu Ö., Akman Ş., M. Demirhan ve M. Berkman

16. "Modification of Bankart Reconstruction with Lateral Capsulotomy and Selective Anatomic Repair Using Suture Anchors," Bulletin-Hospital for Joint Diseases, Akpınar S., M. Demirhan, Kılıçoğlu Ö., Akman Ş. ve Akalın Y.

17. "Time-Dependent Reduction in Load to Failure of Wedge-Type Polyglyconate Suture Anchors" Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Demirhan M., Kılıçoğlu Ö., Akpınar S., Akman Ş., Atalar A.C. ve Göksan A.G

18. "Primary replacement of the humeral head in iatrogenicaly displaced fracture dislocations of the shoulder: a report about six cases" Injury, Demirhan M., Akpınar S., A.C. Atalar, Akman Ş. ve Y. Akalın

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. "Kronik Omuz Çıkıkları" Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, Seçkin MF, Akman Ş, Ertürer E.

2. "Humerus diyafiz kırıklarının konservatif tedavisinde fonksiyonel breys uygulamasının etkinliği" Acta Orthop Traumatol Turc, Ozturk I, Erturer E, Uzun M, Akman S, Seckin F.

3. "Glenohumeral instability and arthrosis" Acta Orthop Traumatol Turc, Akman S, Seckin F, Sener B.

4. "Kalça Kırığı Nedeni İle Tedavi Edilen 65 Yaş Üzerindeki Hastalarda Mortalite Oranlarının Tahmini İçin Ameliyat Öncesi Risk Skorlamasının Kullanımı" Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Toker S, Öztürk I, Tekeşin M, Ertürer E, Akman Ş, Toker A.

5. "Kırk Yaş Üstü Gonartrozlu Hastalarda Debridman ve Sonrası Eklem İçi Sodyum Hyaluronat Uygulamalarımız ve Sonuçlarımız" Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, Tekkeşin M. ., Toker S. , Akman Ş. , Aksoy B. , Öztürk İ.

6. "Subakromiyal Sıkışma Sendromu: Patogenez, Klinik ve Muayene Yöntemleri" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Küçükkaya M.

7. "Antibiyotikli Kemik Çimentosunun 0 ve 15. Günlerde Mekanik Dayanımı (Surgical Simplex P kemik çimentosu ve teikoplanin ile biyomekanik çalışma)" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Göğüş A., Akman Ş., Göksan S. B. ve Bozdağ E.

8. "Kalça Eklem Kapsülü Kaynaklı Ganglion Kisti ve Cerrahi Sonucu: Olgu Sunumu" Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Akman Ş., Gür B. , Sülün T.ve Aksoy B.