Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster
 • Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Bağdat Caddesi No: 69 Kızıltoprak - Kadıköy Haritada Göster
Paylaş

1957 Ankara doğumlu olan Dr. Semih GÜR, eğitimini 1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek aynı şehirde tamamladı. 1982-1984 arası zorunlu hizmetini Kayseri’de,  Uzmanlık eğitimini; 1984-1988 döneminde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yaptı. 1989-96 arası Uzman, Yard. Doç.olarak çalıştı. 1996 yılında Doçent ve 2003 ‘de Profesör oldu. Bu dönemlerde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Anabilim Başkanlığı, Spor Hekimliği Bilim Dalı ve Sporcu Sağlığı ve araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi gibi görevlerde bulunarak, yurt içi ve dışı birçok mesleki eğitimlere, çok sayıda kongre ile seminerlere katıldı. 1991-1993 yılları arasında farklı dönemlerde Almanya’da (Dr. med Ünal;Tagesklinik Chirurgie and Arthroskopie.) Artroskopi Eğitimi aldı. 1996-1998 döneminde “University of Pittsburgh, USA. Center for Sports Medicine & Rehabilitation”’ (Visiting Research Fellow) olarak çalıştı. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) kuruluşunda, bilimsel aktivitelerinde görevler aldı, 2008-2010 arasında derneğin başkanlığını yaptı. Antalya’da 1991 yılından beri düzenlenen “Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu” düzenlenmesine aktif (eğitici, başkan) olarak bulundu.

İlgi Alanları:
 • Artroskopi 
 • Diz Cerrahisi
 • Artroplasti 
 • Spor Hekimliği 
 • Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyon
 • Travmatoloji

Bugün
 • 2011 - 2014 Memorial Ataşehir Hastanesi
 • 2007 - 2011 Medical Park Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 2003 - 2007 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Profesör Doktor
 • 1998 - 2007 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı - Spor Hekimliği Bilim Dalı Başkanı - Sporcu Sağlığı ve Araştırma Enstitüsü Müdürü - Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1996 - 2003 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçent Doktor
 • 1996 - 1997 University of Pittsburgh, USA. Center for Sports Medicine & Rehabilitation (Clinic Research Fellow)
 • 1993 - 1994 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askerlik Hizmeti
 • 1992 - 1993 Tagesklinik Chirurgie and Arthroskopie. Bremen, Almanya Artroskopi Eğitimi
 • 1991 - 2013 Temel Cerrahi Artroskopi Kursları ( I.– XXII. ) Eğitici, Kurs Sekreteri, Kurs Başkanı
 • 1990 - 1996 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Doktor
 • 1989 - 1990 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzman Doktor
 • 1984 - 1989 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
 • 1982 - 1984 Kayseri Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı - Zorunlu Hizmet
 • 1976 - 1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 • (Başkan 2008-2010, Yönetim Kurulu Üyesi: 2004-2006, 2006-2008, 2010-2012 )
 • ISAKOS (UluslararasıSpor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz CerrahisiDerneği)
 • ESSKA (Avrupa Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Derneği)
 • TED İstanbul Kolejliler Spor Kulübü ( Yönetim Kurulu Üyesi, Sayman) 

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Karagöl C, Aydin AT, Gür S, Denkçeken T, Canpolat M. [An optical method for nvestigation of thickness of damaged articular cartilage]. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2010 Aug;21(2):104-9.
 2. Bagatur AE, Yalcinkaya M, Dogan A, Gur S, Mumcuoglu E, Albayrak M. Surgery is not always necessary in intraosseous lipoma. Orthopedics. 2010 May 12;33(5).
 3. Ozenci AM, Gür S, Aydin AT. [Osteochondral allograft transplantation in the knee]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2007;41 Suppl 2:87-92.
 4.  Aydin AT, Ozenci M, Gür S. [Chondropenia: early-stage degenerative disease]. Acta Orthop Traumatol Turc. 2007;41 Suppl 2:19-24.
 5. Ozenci AM, Inanmaz E, Ozcanli H, Soyuncu Y, Samanci N, Dagseven T, Balci N, Gür S. Proprioceptive comparison of allograft and autograft anterior cruciate ligament reconstructions. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2007 Dec;15(12):1432-7.
 6. Söyüncü Y, Ozdemir H, Söyüncü S, Bigat Z, Gür S. Posterior spinal epidural abscess: an unusual complication of vertebroplasty. Joint Bone Spine. 2006 Dec;73(6):753-5.
 7. Urgüden M, Bilbaşar H, Ozenci AM, Akyildiz FF, Gür S. Irreducible posterolateral knee dislocation resulting from a low-energy trauma.Arthroscopy. 2004 Jul;20 Suppl 2:50-3.
 8. Söyüncü Y, Gür S. [Avulsion injuries of the pelvis in adolescents] Acta Orthop Traumatol Turc. 2004;38 Suppl 1:88-92.
 9. Sarikcioglu L, Sindel M, Akyildiz F, Gür S. Anastomotic vessels in the retropubic region: corona mortis. Folia Morphol (Warsz). 2003;62(3):179-82.
 10. Ozdemir H, Dabak TK, Urgüden M, Gür S. A different treatment modality for trochanteric fractures of the femur in surgical high-risk patients: a clinical study of 44 patients with 21-month follow-up. Arch Orthop Trauma Surg. 2003 Dec;123(10):538-43.
 11. Ozdemir H, Urgüden M, Ozgörgen M, Gür S. [The relationship between the thickness and elasticity of the heel pad and heel pain] Acta Orthop Traumatol Turc. 2002;36(5):423-8.
 12. Gür S. [Plantar fasciitis in athletes] Acta Orthop Traumatol Turc. 2002;36 Suppl 1:73-81.
 13. Urgüden M, Bilbaşar H, Ozdemir H, Söyüncü Y, Gür S, Aydin AT. Tarsal tunnel syndrome - the effect of the associated features on outcome of surgery. Int Orthop. 2002;26(4):253-6.
 14. Gür S, Yilmaz H, Tüzüner S, Aydin AT, Süleymanlar G. Fractures due to hypocalcemic convulsion. Int Orthop. 1999;23(5):308-9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Aydın A.T., Altınel E., Gür S. : Sportif Yaralanmalarda Tanısal Artroskopi Uygulaması.Acta Orthop. Traumatol. Turc., Cilt:23, No:5, Sayfa: 246-247,1988.
 2. Gür S., Aydın A.T., Altınel E. : Artroskopinin Menisküs Lezyonlarında Tanısal Değeri. Acta Orthop. Traumatol. Turc., Cilt:22, No:5, Sayfa: 289-291,1989.
 3. Altınel E., Gür S. : Kliniğimizde Uygulamış Olduğumuz Cerrahi Artroskopi ve Sonuçları. XI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Sayfa: 338-341,1989.
 4. Aydın A.T., Altınel E., Gür S., Ramazanoğlu A. : Lokal Anastezi ile Diz Ekleminde tanısal ve Cerrahi Poliklinik Artroskopi Uygulaması. Acta Orthop. Traumatol. Turc.,Cilt:24, No:5, Sayfa: 319- 322,1990.
 5. Nuzumlalı E., Nuzumlalı D., Gür S., Özdemir H.: Karpal Tünel Sendromu (Ameliyat Öncesi ve Sonrası Klinik ve Nörofizyolojik Değerlendirme). Acta Orthop. Traumatol. Turc.,Cilt:26, No:3, Sayfa: 186-189,1992.
 6. Nuzumlalı M.E., Gür S., Aydın A.T. : El Bileği Artroskopisi Tekniği ve El Bileğinin Artroskopik Anatomisi (Bir Kadavra Çalışması). Acta Orthop. Traumatol.Turc., Cilt:26,No:5, Sayfa: 340-344,1992.
 7. Nuzumlalı M.E., Gür S., Altınel E. : Patellektomi. Acta Orthop. Traumatol. Turc., Cilt:26, No:5, Sayfa: 361-363,1992.
 8. Nuzumlalı M.E., Gür S., Gelen T., Özenci M., Aydın A.T.: El ve El Bileğinin Tümör ve Tümöre Benzeyen Oluşumları (10 Yıllık Deneyim).Acta Orthop Traumatol. Turc., Cilt:27, No:1, Sayfa: 8-11, 1993.
 9. Tanker Ü., Gür S. : Diz Eklemi Osteokondritis Dissekansında Artroskopik Tedavi. Acta Orthop. Traumatol. Turc., Cilt:27, No:5, Sayfa: 305-308,1993.
 10. Tüzüner S., Akyıldız F., Dalcı K., Gür S., Nuzumlalı E., Aydın A.T., : Altınel E. Anabilim Dalımızda Uygulamış Olduğumuz Diz Eklemi Artroskopilerinin Genel Değerlendirilmesi (1983-1992 Yılları Arasındaki 10 Yıllık Deneyim). Acta Orthop. Traumatol. Turc.,Cilt:27, No:5, Sayfa: 309-310, 1993.
 11. Akyıldız F.F., Gür S., Özdemir H., Aydın A.T., Altınel E. : Artroskopik Parsiyel Menisektomi ve Sonuçları.Acta Orthop. Traumatol. Turc.,Cilt:27, No:5, Sayfa: 333-335,1993.
 12. Gür S. :Septik Artrit ve Artroskopik Tedavisi. III.Temel Cerrahi Artroskopi Kurs Kitabı, Ed. A.T.Aydın, 7-10 Nisan, Antalya, Sayfa: 147-155,1993.
 13. Yanat A.N., Gür S. : Acetabulum Kırıklarının Tedavisi.XIII.Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı .(10-15 Mayıs 1993, Nevşehir) Sayfa: 644-649,1994.
 14. Gür S., Altınel E. : Artroskopik Parsiyel Menisektomi Sonuçlarımız. XIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı (15-19 Mayıs 1993, Nevşehir) Sayfa: 777-781,1994.
 15. Gür S., Altınel E., Karpuzoğlu G., Aydın A.T., Gelen T.: 20 Aylık Çocukta Olası Konjenital Osteoid Osteoma.Hacettepe Ortopedi Dergisi. Cilt: 5, No: 1, Sayfa: 30-32,1995.
 16. Gür S. : Patellektomi. Acta Orthop. Traumatol. Turc.,Cilt: 29, No: 5, Sayfa: 414-418,1995.
 17. Gür S., Dayan E., Akyıldız F., Aydın A.T., Altınel E.: Diz Ekleminin Travmatik Lezyonlarında Birliktelik Özellikleri.Acta Orthop. Traumatol. Turc.,Cilt:29, No:5, Sayfa: 429-432,1995.
 18. Gür S., Söyüncü Y., Akyıldız F., Aydın A.T., Altınel E., Ertok E. : Artroskopik Diz Cerrahisinde Erken Postoperatif Ağrıya İntravenöz Tenoxicam’ın Etkisi. Acta Orthop. Traumatol. Turc., Cilt:29, No:5, Sayfa: 433-435,1995.
 19. Gür S., Tanker Ü., Akyıldız F., Aydın A.T., Altınel E.: Diskoid Lateral Meniskusun Artroskopik Tedavisi. Acta Orthop. Traumatol. Turc.,Cilt:30, No:1, Sayfa: 33-35,1996.
 20. Gür S., Aydın A.T., Altınel E., Gelen T., Karpuzoğlu G.: Osteokondrom (Osteokondromda Kırık, Bursasında Villonodüler Sinovit) (Olgu Sunumu).Acta Orthop. Traumatol. Turc.,Cilt:30, No:1, Sayfa: 89-91,1996.
 21. Tüzüner S.,Gür S., Dalcı K., Gelen T., Aydın A.T.: El Bileği Dorsali Yerleşimli Lenfanjioma (Fistülize Kistik Higroma): Olgu Sunumu.Acta Orthop. Traumatol. Turc., Cilt:30, No:3, Sayfa:328-330,1996.
 22. Tüzüner S., Gür S., Aydın A .T. : Osteoid Osteoma. Tanı Yöntemleri ve Tedavi Kriterleri. Acta Orthop. Traumatol. Turc.,Cilt:30, No:4, Sayfa: 355-360,1996.
 23. Tüzüner S., Gür S., Yanat A.N., Nuzumlalı E., Söyüncü Y. : Fasiyakutanöz Önkol Radial Arter Flebl ile Başparmak Rekontrüksiyonu. Acta Orthop. Traumatol. Turc., Cilt:30, No:4, Sayfa: 361-364, 1996
 24. Akyıldız F., Gür S., Apaydın A., Aydın A.T., Altınel E. : Bilateral Diskoid Medial Menisci. J Sports Traumatol. Rel Res., Vol:18, No:2, Sayfa: 103-106, 1996.
 25. Gür S., Akyıldız F., Özdemir H., Altınel E., Aydın A.T. : Ön Çapraz Bağ Lezyonu Olgularının Sentetik Ligament ile Artroskopik Rekonstrüksiyonu. Hacettepe Ortopedi Dergisi Cilt :6, No:1,Sayfa: 31-36,1996.
 26. Gür S., Özdemir H., Akyıldız F., Yanat A.N., Altınel E. : Distal Radius Kırıkları Sonrasında Görülen Trianguler Fibrokartilaj Kompleksi (TFCC) Yırtıklarının Artroskopik Debritmanının El Bilek Fonksiyonu ve Ağrısına Etkisi. Hacettepe Ortopedi Dergisi Sayı:6, No:1, Sayfa:37-41,1996.
 27. Tüzüner S., Özdemir H., Gür S., Aydın A.T. : El Bileğinin Tanısal ve Cerrahi Artroskopisi: Klinik Uygulamalar. Acta Orthop. Traumatol. Turc., Cilt:30, No:5, Sayfa: 498-503,1996.
 28. Akyıldız F., Ürgüden M., Özdemir H., Gür S., Aydın A.T. : Semptomatik Mediopatellar Plika Lezyonlarının Artroskopik Tedavisinin Orta Dönem Takip Sonuçları. Acta Orthop. Traumatol. Turc. Cilt:30, No:5, Sayfa:523-525,1996.
 29. Ertok E., Trakya A.,Aydoğdu T., Ertuğ Z., Altınel E., Gür S. : Artroskopik Diz Cerrahisi Sonrasında İntrartiküler Morfin, Bupivakain ve Morfin+ Bupivakain Uygulanımı. Acta Orthop. Traumatol. Turc. Cilt:30,No:5, Sayfa:533-535,1996.
 30. Akyıldız F., Gür S., Aydın A.T., Altınel E. : Travmatik Açık Diz Çıkığı (Olgu Sunumu). Hacettepe Ortopedi Dergisi. Cilt :6, No:1, Sayfa:37-41,1996.
 31. Gür S., Tanker Ü., Tüzüner S., Aydın A.T., Altınel E. : Meniscofemoral Ligament Yaralanması (Olgu Sunumu ve Kadavra Çalışması).Hacettepe Ortopedi Dergisi (Yayınlanmak üzere kabul edildi),1996.
 32. Gür S., Tüzüner S., Gelen T., Elpek Ö., Aydın A.T. : Metastatic Tumor of the Hand. Hacettepe Ortopedi Dergisi.(Yayınlanmak üzere kabul edildi) 1996.
 33. Gür S. : Diz Ekleminde Açık-Kapalı Artroskopik Sinovektomiler. Hacettepe Ortopedi Dergisi (Yayınlanmak üzere kabul edildi) 1996.
 34. Yanat A.N.,Gür S.,Tüzüner S.,Altınel E. : Asetabulum Kırıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları. Acta Orthop. Traumatol. Turc., Cilt:31,No:2,Sayfa:83-89,1997.
 35. Özdemir H., Akyıldız F., Gür S., Aydın A.T.,Altınel E.: Konjenital Tibia Psödoartroz Tedavisine Üç Farklı Yaklaşım. Acta Orthop. Traumatol. Turc. Cilt : 31,No : 3, Sayfa :195-197,1997.
 36. Gür S., Janousek A.T., Fu H.F.: Allogreft Meniskus Transplantasyonu. Acta Orthop. Traumatol. Turc. Cilt : 31,No : 5, Sayfa :429-436,1997.
 37. Söyüncü Y., Gür S.,Aydın A.T : Çocukluk Yaş Döneminde Diz Artroskopisi Uygulaması. Acta Orthop. Traumatol. Turc. Cilt : 31,No : 5, Sayfa :476-480, 1997.
 38. Latterman C.,Gür S.,Robbins P.D., Evans C.H., Fu H.F.: Spor Hekimliğinde Gen Tedavisi. Acta Orthop. Traumatol. Turc. Cilt : 31,No : 5, Sayfa :502-505, 1997.
 39. Akyıldız F., Gür S., Yanat A.N., Özenci M. : Tibial Tüberkül Avulsiyon Yaralanması: Olgu Sunumu. Hacettepe Ortopedi Dergisi,Cilt:8, No:2, Sayfa:66-68,1998.
 40. Altınel E., Gür S. : Artroskopi Tarihçesi. Diz Sorunları. Ege R ( Ed.). Bizim Büro Basımevi, Sayfa : 783-789,1998.
 41. Altınel E., Gür S. : Görüntüleme Araçları. Diz Sorunları. Ege R ( Ed.). Bizim Büro Basımevi, Sayfa : 790-800,1998.
 42. Gür S., Yılmaz H., Tüzüner S., Aydın A.T., Süleymanlar G : Rare Fractures Due to Hypocalsemic Convulsion in the Two Patients With Renal Osteodystrophy. Int. Orthopaedics , Vol : 23, No : 5, Sayfa : 308-309,1999.
 43. Özdemir H., Yıldırım A.,Ürgüden M., Gür S.,Aydın A.T.: Kemik-Patellar Tendon_Kemik Grefti ile Yapılan Ön Çapraz Bağ Rekonsrüksiyonlarının Orta Dönem Sonuçları. Artroplasti Artroskopik Cerrahi. Cilt : 10,No : 2, Sayfa :129-136,1999.
 44. Gür S. : Greft Seçimi. Acta Orthop. Traumatol. Turc. Cilt : 33,No : 5, Sayfa :401-404,1999.
 45. Özenci M.A., Akyıldız F., Özdemir H., Ürgüden M., Gür S., Aydın A.T.: Adolesan Sporcularda Tibial Tüberkülün Kopma Kırığı. Spor Hekimliği Dergisi. Cilt : 35, No : 1, Sayfa : 15-18,1999.
 46. Özdemir H., Özenci M.A., Gür S. : Konservatif Yöntemle Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklı Hastalarda Erken ve geç Dönem Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçların Karşılaştırılması. Acta Orthop. Traumatol. Turc. Cilt : 34,No : 3, Sayfa :284-292,2000.
 47. Söyüncü Y.,Karapınar L., Yakıcı F., Gür S. : Dizde Travmaya Bağlı Hemartrozun Değerlendirilmesinde Artroskopinin Rolü. Gülhane Tıp Dergisi, Cilt : 43, No : 1, Sayfa :44-48, 2001.
 48. Söyüncü Y.,Karapınar L., Yakıcı F., Gür S. : Ateşli Silahlara Bağlı Ekstremitelerdeki Yumuşak DokU Yaralanmalarının Tedavisi. Gülhane Tıp Dergisi, Cilt : 43, No : 1, Sayfa :57-61,2001.
 49. Gür S., Özenci M.A. : Artroskopide Temel enstrümanlar ve Teknik. Temel Artroskopi Kurs Kitabı, Bölüm :5, 19-21 Nisan Antalya,2001.
 50. Ürgüden M., Bilbaşar H.H., Özdemir H., Söyüncü Y., Gür S. , Aydın A.T. : Tarsal Tunnel Syndrome -The Effect of the associated features on outcome surgery. International Orthopaedics, Vol : 26, No: 4, Sayfa : 253-256,2002.
 51. Gür S : Atletlerde Plantar Fasiitis. Acta Orthop. Traumatol. Turc. Cilt : 36, No : 5 (Suppl 1), Sayfa :73-81, 2002.
 52. Özdemir H, Ürgüden M, Özgörgen M, Gür S. : Topuk Yağ Yastığı Kalınlığı ve Elastisitesi ile Topuk Ağrısı Arasındaki İlişki.Acta Orthop. Traumatol. Turc.Cilt : 36, No : 1, Sayfa :423-428, 2002.
 53. Gür S., Özenci M, Ürgüden M.: Sentetik Bağlar ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu. Ön Çapraz Bağ Cerrahisi. N. Reha Tandoğan (Ed):Sim Matbaacılık Ltd.Şti. Sayfa : 109-115. 2002.
 54. Özenci M.A., Gür S. : ACL Reconstruction with Tendon Allografts : Review of the Current Knowledge. Eur. J. Sports Traumatol. Rel. Res. Vol : 23, No : 4, Sayfa :152-155,2002.
 55. Sarıkcıoğlu L, Sindel M, Akyıldız F, Gür S. : Anastomotic vessels in the retropubic region : Corona mortis. Folia Morphologica , Vol : 62, No : 3, Sayfa : 179-182, 2003.
 56. Özdemir H, Dabak K, Ürgüden M, Gür S. : A different treatment modality for intertrochanteric fractures of the femur in surgical high-risk patients with 21-month-follow-up. Archieves of Orthopaedic and Trauma Surgery ,Vol : 123, No: 10 ,Sayfa:538-543, 2003.
 57. Gür S. : Kemik Kalitesi ve Kırık İlişkisi. Osteoporozda Kemik Kalitesi. Yeşim Gökçe-Kutsal (Ed), Kısım III ,Bölüm 12 ,Sayfa:1-21, 2003.
 58. Ürgüden M., Bilbaşar H.H, Özenci M.A., Akyıldız F.F, Gür S. : Irreducible Posterolateral Knee Dislocation Due to a Low Energy Trauma. Arthroscopy, Vol : 20, Supp.1, Sayfa : 50-53, 2003.
 59. Özdemir H,Ürgüden M,Özenci AM,Söyüncü Y,Akyıldız FF, Gür S., Aydın AT : Pertrokanterik Kırıkların Modüler Eksternal Fiksatör ile Tedavisi. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Vol :14, No : ,Sayfa:197, 2003.
 60. Özenci AM, İnanmaz E, Söyüncü Y, Ürdügen M, Şentürk S, Gür S.,Aydın AT : Fresh-Frozen Allograft Reconstruction in Chronic Anterior Cruciate Ligament Insufficiency :Short-Term results in 17 Patients.Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Vol : 15, No :1, Sayfa :15-20, 2003.
 61. Söyüncü Y, Gür S. : Ergenlik Dönemimde Görülen Pelvik Halkanın Avulsiyon Yaralanmaları.Acta Orthop. Traumatol. Turc., Cilt : 38,No : 5 (Suppl 1), Sayfa :88-92, 2004.
 62. Özenci AM , Gür S. : Diz Osteoartritinde Artroskopik Yaklaşımlar. Hipokrat Lökomotor, Cilt : 5, Sayı : 29, Sayfa : 23-30, 2004.
 63. Özenci AM, Özcanlı H,, Söyüncü Y, Gür S , Aydın AT : Femur İnterkondiler Çentik Açısı İle Ön Çapraz Bağ Yırtığı Arasındaki İlişkinin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Vol : 15, No :1, Sayfa : 195-199, 2004
 64. Söyüncü Y, Özenci AM, Ürgüden M., F Akyıldız., Gür S : Yürüme Çağındaki Çocuklarda Gelişimsel Kalça Displazisinin Tek Aşamalı Cerrahi Tedavisi.Artroplasti Artroskopik Cerrahi, Vol : 15, No :1, Sayfa : 200-206, 2004.
 65. Balcı N, Samancı N, Gür S, AM Özenci, Urhan S, Dağseven T : Ön Çapraz Bağ Sonrası İzokinetik Değerlendirme. Fiziksel Tıp Dergisi, 2005).
 66. Melikoğlu MA, Balcı N, Samancı N, Bilgilisoy MF Fil, Gürbüz Ü, Dağseven T, AM Özenci, Gür S : Timing of surgery and isokinetic muscle performance in patients with anterior cruciate ligament injury. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 21 : 23–28, (2008)