Prof. Dr.
Selçuk AYAS

Randevu Al
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Jinekolojik Onkoloji
 • Ürojinekoloji
 • Kadın Sağlığı
 • Doğum

Video

  • 2007
   Charite-Campus Mitte - Almanya
   Jinekoloji'de Laparoskopik İşlemlerde Gözlemci

   2007
   Laparoscopy Hospital - Hindistan
   Cerrahi Bursu

   2000
   Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Uzmanlık Eğitimi


   1995
   İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
   • Türk Jinekoloji Derneği
   • Türk Ürojinekoloji Derneği
   • Türk Tabipler Birliği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • F. Demirci, S. Özden, Z. Alpay, E. Tozkır Demirci, S. Ayas, "The Effects of Vaginal Delivery and Cesarean Section on Bladder Neck Mobility and Urinary Incontinence", Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct , 129-133 pp., 2001.
   • F. Demirci, U. Yıldırım, E. Demirci, S. Ayas, P. Arıoğlu, U. Kuyumcuoğlu, "Ten-Year results of Marshall Marcehetti Krantz and anterior colporraphy procedures", Aust N Z J Gynecol , 513-514 pp., 2002.
   • I. Akoz, S. Ayas, S. Eren, R. Bilgic., "Synchronous cervical and vulvar malign melanomas: metastasis or multifocality of the disease? A case report and review of the literature", Int J Gynecol Cancer , 917-920 pp., 2006.
   • S. Ayas, I. Aköz, E. Eskicirak, A. Karateke, O Bozoklu., "A case of endodermal sinus tumor associated with the first pregnancy and successful management of the second pregnancy: a case report and review of the literature", Eur J Gynaecol Oncol , 155-159 pp., 2007
   • S. Ayas, I. Aköz, A. Gürbüz, E. Eskicirak, H. Cetiner, A. Karateke, "Investigation of Keyes skin biopsy instrument for cervical biopsy procedures versus Kevorkian biopsy forceps", Eur J Gynaecol Oncol , 214-6 pp., 2007.
   • S. Ayas, I. Aköz, A. Karateke, N. Köksal, N. Dolgun, I. Yenidede, "Difficulties in achieving optimal cytoreduction in primary peritoneal carcinoma management", Eur J Gynaecol Oncol , 330-331 pp., 2007
   • S. Ayas, I. Aköz, A. Karateke, O. Bozoklu, "Successful medical treatment of cesarean scar pregnancy: a case report", Clin Exp Obstet Gynecol , 195-196 pp., 2007.
   • S. Ayas, A. Karateke, I. Aköz, G. Kir G, I. Yenidede, "Primary serous carcinoma of the fallopian tube with synchronous cervical epidermoid carcinoma in situ: a case report", Eur J Gynaecol Oncol , 501-2 pp., 2007.
   • S. Ayas, A. Gurbuz, A. Karateke, H. Cetiner, "Placental site trophoblastic tumor with multiple metastases and complete response to salvage BEP regimen: a case report and review of the literature", Med Oncol , 96-100 pp., 2009.
   • S. Ayas, E. Eskicirak, B. Baykal, A. Alkan, S. Eren, "Hysteroscopic Control of Uterine Cavity Following Manual Removal of Placenta or Early Postpartum Curettage", Journal of Gynecologic Surgery , 83-88 pp., 2009.
   • F.F. Verit, S. Ayas, "Elevated ghrelin levels in the peritoneal fluid of patients with endometriosis: associations with vascular endothelial growth factor (VEGF) and inflammatory cytokines", Fertil Steril , e31 pp., 2010.
   • S. Ayas, A. Gurbuz, E. Eskicirak, S. Selcuk, A. Alkan, S. Eren., "Follow up and hysteroscopic evaluation of uterine cavity after hysteroscopic polypectomy. South African Journal of Obstetrics and Gynaecology", South African Journal of Obstetrics and Gynaecology , 10-13 pp., 2011.
   • S. Ayas, A. Gürbüz, G. Tuna, M. A. Sargın, A. Alkan, S. Eren, "Hysteroscopic resection of uterine septum improves reproductive performance in women with unexplained infertility", Turk J Med Sci , 595-601 pp., 2011.
   • S. Ayas, A. Gurbuz, R. Ayaz, M. R. Asoglu, S. Selcuk, A. Alkan, S. Eren, "Efficacy of passive uterine straightening during", Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 2011 , DOI: 10.1111/j.1447-0756.2011.01684.x 
   • Ayas S, Bayraktar M, Gürbüz A, Alkan A, Eren S, "Uterine junctional zone thickness, cervical length and bioelectrical impedance analysis of body composition in women with endometriosis", Balkan Med J, Dec;29(4):410-3, 2012. doi: 10.5152/balkanmedj.2012.042.
   • Koc N, Sahin D, Ayas S. "Reevaluation of negative cone biopsy results after a positive cervical biopsy finding" J Low Genit Tract Dis, Apr;17(2):154-9, 2013. doi: 10.1097/LGT.0b013e31825c33f9
   • Koç N, Ayas S, Uygur L. "The association of serous tubal intraepithelial carcinoma with gynecologic pathologies and its role in pelvic serous cancer", Gynecol Oncol, Sep;134(3):486-91, 2014. doi: 10.1016/j.ygyno.2014.07.089
   • Kaygusuz E, Cetiner H, Yavuz H, Cesur S, Yozgatligil C, Ayas S, " Immunohistochemical Expressions of Receptors for Luteinizing Hormone/Human Chorionic Gonadotropic Hormone and for Sex Steroid Hormones in Pregnant Fallopian Tubes", Acta Endo (Buc) 10(2): 181-194, 2014. doi: 10.4183/aeb.2014.181
   • Ayas, S., Uygur, L., Bostanci, E., & Gürbüz, A., "A successful pregnancy during the treatment of cervical sarcoma botryoides and advantage of fertility sparing management: A case report." Iranian Journal Of Reproductive Medicine, 13(2), 125-128, 2015.
   • Mehmet Akif Sargin, Niyazi Tug, Selçuk Ayas, Murat Yassa . "IS INTERSTITIAL PREGNANCY CLINICALLY DIFFERENT FROM CORNUAL PREGNANCY? A CASE REPORT." Journal of Clinical and Diagnostic Research [serial online] 2015 April [cited: 2015 Apr 23 ]; 9:QD05-QD06. DOI: 10.7860/JCDR/2015/12198.5836.
   • Koç N, Ayas S, Uygur L, Özel Özbay N. Comparison of the distinctive pathological features of and p16 and c-Kitexpression levels in benign and malignant endometrial polyps. Turk J Med Sci. 2016 Dec 20;46(6):1822-1828. doi: 10.3906/sag-1508-39.
   • Bakir B, Sanli S, Bakir VL, Ayas S, Yildiz SO, Iyibozkurt AC, Kartal MG, Yavuz E. Role of diffusion weighted MRI in the differential diagnosis of endometrial cancer, polyp, hyperplasia, and physiological thickening. Clin Imaging. 2017 Jan-Feb;41:86-94. doi: 10.1016/j.clinimag.2016.10.016.
   • Bostancı Ergen E, Akpak YK, Kılıççı Ç, Abide Yayla Ç, Ayas S. Does minimally invasive surgery reduce anxiety? J Turk Ger Gynecol Assoc. 2019 Aug 28;20(3):142-146. doi: 10.4274/jtgga.galenos.2018.2018.0073.
   • Koc N, Ayas S, Arinkan SA. Comparison of the Classical Method and SEE-FIM Protocol in Detecting Microscopic Lesions in Fallopian Tubes with Gynecological Lesions. J Pathol Transl Med. 2018 Jan;52(1):21-27. doi: 10.4132/jptm.2016.06.17. Epub 2016 Aug 19 
   • Ayaz R, Aşoglu MR, Ayas S. Use of clomiphene citrate alone, urinary follicle-stimulating hormone alone, or both combined sequentially in patients with unexplained subfertility undergoing intrauterine insemination: A randomized trial. Turk J Obstet Gynecol. 2018 Dec;15(4):243-248. doi: 10.4274/tjod.99835.
   Ulusal Hekimli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
   • K. Sofuoğlu, U. Kuyumcuoğlu, A. İnmez, S. Ayas, "Preeklamsi ve Eklamside Takip ve Tedavi: 162 Olgu ve Analizi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 145-148 pp., 1998.
   • S. Özden, Ş. Etker, S. Ayas, O. Ziylan, K. Altınkaş, "Nöropatik Mesanede Prenatal Tanı Ne Kazandırıyor", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 85-90 pp., 2000.
   • I. Akoz, D. Benk, S. Ayas, Y. Yakut, "2000 – 2003 Yılları Arasındaki Çoğul Gebeliklerde Obstetrik Ve Perinatal Sonuçlarımız", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 180-183 pp., 2003.
   • B. Tandoğan, S. Ayas, "İki Dev Plasental Hemanjiomanın Eşlik Ettiği Fetal Hidrops Ve Erken Doğum Tehdidi Olgusu", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 9-11 pp., 2004.
   • Y. Yakut, S. Ayas, I. Akoz, S. Cesur, A. Karateke, "Ovaryan Sertoliform Endometrioid Karsinoma: Olgu Sunumu", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 28-31 pp., 2005.
   • Y. Yakut, I. Akoz, S. Ayas, H. Cetiner, A. Karateke, "Vulvar Malign Melanoma: Olgu Sunumu", Jinekol–Obstet Ve Neonatal Tıp Dergisi , 104 – 106 pp., 2004.
   • H. Çetiner, G. Kır, S. Ayas, A. Karateke, "Endometrial Adonokarsinomaların Küretaj Ve Histerektomi Spesmenlerinde FİGO Tümör Diferansiasyon Derecesi Uyumu", Marmara Medical Journal , 109-112 pp., 2005 
   • İ. Aköz, S. Ayas, T. Kutlu, O. Pekin, S. Eren, "Tuba Uterina Leiomyomu", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 95-96 pp., 2006.
   • S. Ayas, İ. Aköz, S. Eren, R. Bilgiç, "Endometiotik Kist Zemininde Gelişen Overin Borderline Endometrioid Tip Tümörü Ve Eşzamanlı Endometriumun Primer Endometrioid Tip Kanseri", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 97-99 pp., 2006.
   • SAyas, A. Karateke, İ. Aköz, A. Gürbüz, H. Çetiner, G. Kır, İ. Yenidede, "Borderline Overyen Tümörlü 21 hastanın Kliniko-patolojisi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 7-10 pp., 2007
   • S. Ayas, A. Karateke, İ. Aköz, H. Çetiner, İ. Yenidede, "Konizasyon Uygulanan 94 Hastanın Klinio-patolojisi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 11-15 pp., 2007
   • S. Ayas, A. Gürbüz, A. Alkan, F. Ersan, A. Karateke, H. Çetiner, "Gebeliğe Eşlik Eden Overin Küçük Hücreli Karsinomunun Büyük Hücreli Varyantı: Olgu Sunumu", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 33-35 pp., 2008.
   • N. Bekiroğlu, A. Gürbüz, R. Konyalıoğlu, S. Ayas, A. Alkan, S. Eren, "Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenilirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menapozlu hastalarda karşılaştırılması", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 11-16 pp., 2008.
   • R.G. Aktaş, N. Arat, H. Ankaralı, K. Sofuoğlu, T. Çetinkaya, B. Devranoğlu, A. Özdemir, S. Ayas, "Aynı hastalarda altı aylık aralarla tekrarlanan sperm analizlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 33-35 pp., 2008.
   • Çakar, S. Ayas, S. Selçuk, M.R. Asoğlu, H. Özkan, A.A. Ertekin, "Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Adli Olgulara Yaklaşımı: Deneyimlerimiz", Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi , 23-27 pp., 2011.
   • Resul KARAKUŞ, Ahmad NAMAZOV, Selcuk AYAS, Mesut POLAT,Sevcan Arzu ARINKAN, Ali Dogukan ANGIN, Sultan Seren KARAKUŞ, "Ofi̇s Hi̇steroskopi̇de Analjezi̇ Amaçlı Lokal Anestezi̇ Yöntemleri̇ni̇n Etki̇nli̇ği̇ni̇n Karşılaştırılması" ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ,45:136-41, 2014.
   • Ecmel Işık KAYGUSUZ, Handan ÇETİNER, Suna CESUR, Hülya YAVUZ. Ceylan YOZGATLIGİL, Selçuk AYAS, Yeşim SAĞLICAN, "Menstruel Siklus Sırasında Fallop Tüplerinde Lüteinizan Hormon ve Seks Steroid Hormon Reseptörlerinin Ekspresyonu" ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 45:116-23 2014.
   • Bostancı E, Ayas S, Boza A, Gürbüz A, Karateke A. Retrospective analysis of 53 cases with borderline ovarian tumors]. BTDMJB, 10(1): 27-32, 2014.
   • Ayşen Telce Boza, Evrim Bostancı, Nermin Koç, Semih Tuğrul, Selçuk Ayas. "The diagnostic challange of an uterine mass: primary uterine lymphoma." J Turk Soc Obstet Gynecol., 11(1): 59-63, 2014.
   • EVRİM BOSTANCI ERGEN, SELÇUK AYAS , Telce Ayşen GÜRBÜZ , Ayşe GÜRBÜZ , Ateş KARATEKE. Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi. Dicle Tıp Dergisi  Yıl: 2015 Cilt: 42 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 175 - 180
   • Cihan KARADAĞ  , Selçuk AYAS  , Sinem DEMİRCAN KARADAĞ. Açıklanamayan Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Vitamin D Düzeyi. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 28 – 33.