Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

 
1992 yılında tıp fakültesine başlayan Prof. Dr. Sabri DEMİRCAN,1998 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni tamamladı. 

1998-2004 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD’de uzmanlık eğitimini tamamlayarak Ocak-Mayıs 2004 tarihleri arasında 4 ay süreyle Samsun Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı olarak çalıştı.

Mayıs 2004'de 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atanan Prof. Dr. Sabri DEMİRCAN 2009 yılında kardiyoloji doçenti oldu. 2004 - 2013 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevi yaptı. 

İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda aritmi ve elektrofizyoloji konusunda eğitim gören Demircan, halen pacemaker, aritmi ve elektrofizyoloji konularında yoğunlukta olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.


Bugün
 • 2009 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı /Doçent
 • 2004 Samsun Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
 • 2004 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2004 - 2013 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı / Öğretim Üyesi
 • 1998 - 2004 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD’de Uzmanlık Eğitimi
 • 1992 - 1998 İstanbul Üniversitesi Fakültesi

 • Mesleki Üyelikler Türk Kardiyoloji Derneği 
 • TKD Aritmi Çalışma Grubu 
 • TKD Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu 
 • İstanbul Tabip Odası

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1. Temel ve İleri EKG Kursu (12 saat). 2007, Samsun.

2. Taşiaritmi atağının sonlandırılması: Sonlandırma metodları. Ani Ölümün Önlenmesi "Yaşamın Kıyısında" Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı. 2008, İstanbul.

3. Ölümcül disritmiler / elektriksel tedavileri. 18. İleri Kardiyak Yaşam Desteği (CPR, ACLS) Kursu. 2008, Samsun.

4. Elektrofizyolojik çalışma ve kateter ablasyonu endikasyonları. Aritmi 2009, Antalya. 

5. İleri Kalp Yetersizliği Hastasında Tedavi Seçenekleri: ICD Kime? 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Ekim 2010. İstanbul. 

6. Pacemaker: Örneklerle vaka tartışması (Panelist). Ablasyon ve Cihaz Kursu, 2009, Ankara. 

7. Kalp yetersizliği olgu sunumu. Kalp yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı ve Kardiyovasküler Hemşirelik Teknisyenlik Çalışma Grubu Ortak Toplantısı, 2009, Adana.

8. Temel ve İleri EKG Kursu (12 saat). 2009, Samsun.

9. Vaka takdimi: En iyi tedavi edilmiş komplikasyonlu olgu. Kronik total LAD lezyonuna yapılan PKG esnasında gelişen koroner rüptür vakası ve coil ile yapılan tedavisi. 

17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2010, İstanbul.

10. Uzun - Kısa QT Sendromu. Aritmi 2010, İstanbul. 

11. Perioperative strategies in patients under antithrombotic therapy, Türk Makedon Ortak Toplantısı. 2010, Üsküp / Makedonya. 

12. Pacemaker: Örneklerle vaka tartışması (Panelist). Ablasyon ve Cihaz Kursu, 2011, Ankara. 

13. Hipertrofik Kardiyomiyopati: Epidemiyoloji ve Genetik. Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı 2010, Antalya. 

14. Akut Koroner Sendrom. 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2010, Antalya. 

15. Diyabetik hasta ne zaman kardiyologa gitmelidir? 1. Karadeniz Diyabet Günleri, 2010, Samsun.

16. Temel ve İleri Aritmi Kursu (6 saat), 2010, Samsun.

17. EKG Kursu (12 saat), 2010, Sinop.

18. Akut Koroner Sendromlar Kursu (12 saat), 2010, Samsun

19. KRT'de tartışmalı konularda değişiklik var mı? Kalp Yetersizliği ve Aritmi Ortak Toplantısı. 2011, İzmir. 

20. Israrsı AF'si Olan Hasta: Bu olguya nasıl yaklaşalım? Atriyal Fibrilasyon Zirvesi. 2012, Antalya.

21. KRT'ye cevap verenler, cevap vermeyenler ve iyi cevap verenler: Predikte edilebilir mi? Aritmi 2012. İzmir. 

22. Sinüs ve atriyoventriküler düğüm fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Aritmi 2012. İzmir. 

23. Noniskemik kardiomiyopatilerde ani ölüm. Ani Kardiyak Ölüm Sempozyumu. Azerbaycan Kardiyoloji Cemiyeti ve Türk Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı, 2012, Bakü / Azerbaycan. 

24. Ventriküler taşiaritmilerin tedavisinde defibrilatörlerin önemi: Teknolojiden algoritma ve hayat kurtarmaya uzanan yolculuk. Ani Kardiyak Ölüm Sempozyumu. Azerbaycan Kardiyoloji Cemiyeti ve Türk Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı, 2012, Bakü / Azerbaycan. 

25. Kardiyoloji - KDC Konseyi: Çok damar hastası: PKG - CABG. 

29.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya. 

26. İmplante edilebilir defibrilatörler: Örneklerle vaka tartışması (Panelist). Ablasyon ve Cihaz Kursu, 2012, Ankara. 

27. Sol aksesuvar yollar. 5. Ablasyon ve Cihaz Kursu, 2013, Adana. 

28. Üç boyutlu haritalamada görüntünün oluşturulması ve değerlendirilmesi. Kalp Yetersizliği ve Aritmi Ortak Toplantısı. 2013, Eskişehir. 

29. Diyaliz hastalıklarında EKG ve kardiyovasküler sorunlar, 2013. Samsun 

30. Koroner arter hastalığında beta blokerler gözden düşüyor mu? - Tabi ki hayır: Her hastaya vermeliyiz. 

29.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2013, Antalya. 

31. Özel Durumlarda Atriyal Fibrilasyon (ACC/AHA-2013) - Stroke Önlenmesi: Tromboembolik ve Kanama Risk Skorlarının Uygun Kullanımı. 

VII.Geleneksel Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı: Aritmi, Akut Koroner Sendrom, Hipertansiyon ve Kalp Yetmezliği.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Sagkan O, Yazici M, Demircan S. Left circumflex coronary artery arising as a terminal extension of the right coronary artery. Heart 2003;89:286. 

2. Yazici M, Demircan S, Aksakal E, Sahin M, Meriç M, Dursun I, Yüksel S, Sağkan O. Plasma insulin, glucose and lipid levels, and their relations with 
corrected TIMI frame count in patients with slow coronary flow. Anadolu Kardiyol Derg 2003;3:222-6. 

3. Soylu K, Demircan S, Yazici M. Diagnosis and treatment of ischemic mitral regurgitation. Anadolu Kardiyol Derg 2004;4:169-74. 

4. Yazici M, Demircan S, Yasar E. Saccular dilatations originating from the conus artery. Heart 2004;90:915. 

5. Koprulu D, Yesildag O, Meric M, Demircan S, Aygul E, Kaya M, Balci B. The effect of medical treatment 
on the level of C-reactive protein and leukocyte count in patients with congestive heart failure. International Journal of Angiology 2004;13:168-172.

6. Yazici M, Aksakal E, Demircan S, Sahin M, Sa!kan O. Is slow coronary flow related with inflammation and procoagulant state? Anadolu Kardiyol Derg 
2005;5:3-7. 

7. Yazici M, Demircan S, Durna K, Yasar E, Sahin M. Relationship between myocardial injury and soluble P-selectin in non-ST elevation acute 
coronary syndromes. Circ J 2005;69:530-5. 

8. Yazici M, Demircan S, Durna K, Sahin M. Lipoprotein(a) levels in patients with unstable angina and their relationship with atherothrombosis and myocardial damage. 
Int J Clin Pract 2005;59:150-5. 

9. Yazici M, Demircan S, Durna K, Yasar E. Left ventricular diverticulum in two adult patients. Int Heart J 2005;46: 161-5. 

10. Yazici M, Demircan S, Durna K, Sahin M. The relation between endothelin-1 levels 
and myocardial injury in chronic ischemic heart failure. Heart Vessels 2005;20:95-9. 

11. Yazici M, Demircan S, Durna K, Yasar E, Acar Z, Sahin M. Effect of glucose-insulin-potassium infusion on myocardial damage due to percutaneous 
coronary revascularization. Am J Cardiol 2005;96:1517-20. 

12.Canturk F, Yazici M, Alayli G, Menekse EB, Demircan S, Ibrahimli F, Menekse S. Combined use of propagation velocity and intraventricular dispersion 
of E wave velocity for the evaluation of diastolic functions in patients with rheumatoid arthritis. Int J Cardiovasc Imaging 2006;22:369-76. 

13.Yazici M, Demircan S, Ibrahimli F, Aksakal E, Sahin M, Sagkan O. The importance of lipoprotein(a) in pathogenesis of the high risk unstable angina. Anadolu Kardiyol Derg 2006;6:13-7. 

14. Yazici M, Demircan S, Aygul E, Sahin M, Albayrak F, Aksakal E, Durupinar B, Zimmo A, Sagkan O. 
Effect of sedation on soluble P-selectin levels, coagulation and myocardial damage following a coronary intervention. Int J Clin Pract 2006;60:526-32. 

15. Bilge AK, Ozben B, Demircan S, Cinar M, Yilmaz E, Adalet K. Depression and anxiety status of patients with implantable cardioverter defibrillator and precipitating factors. Pacing Clin Electrophysiol 2006;29:619-26. 

16. Demircan S, Yazici M, Hamiseyev C, Demircan G, Sultansuyu S, Yasar E, Sahin M. The role of fibrinolytic system in no-reflow after stenting with and without predilation in patients with acute coronary syndromes: fibrinolysis and no-reflow after coronary stenting. J Thromb Thrombolysis 2007;24:109-14. 

17. Gulel O, Yazici M, Demircan S. Aortic vegetation and aortic dissection in the same echocardiographic frame. Clin Cardiol 2007;30:205-6. 

18. Gulel O, Soylu K, Yazici M, Demircan S, Durna K, Sahin M.
Longitudinal diastolic myocardial functions are affected by chronic smoking in young healthy people: a study of color tissue Doppler imaging. Echocardiography 2007;24:494-8. 

19. Yazici M, Demircan S, Durna K. Association between nitric oxide levels on myocardial injury in non-ST 
elevation acute coronary syndromes. J Thromb Thrombolysis 2007;24:145-51. 

20. Gulel O, Yazici M, Durna K, Demircan S. A rare coronary anomaly: double right coronary artery. Clin Cardiol 2007;30:309. 

21. Yazici M, Demircan S, Durna K, Sahin M. The role of adrenergic activity in slow 
coronary flow and its relationship to TIMI frame count. Angiology 2007;58:393-400. 

22. Gulel O, Acar Z, Elmali M, Akar H, Demircan S.Ventricular tachycardia and coronary anatomy changes due to a large cardiac cyst. Can J Cardiol 2007;23:899. 

23. Albayrak F, Demircan S,Yazici M, Arslanda! M. Effect of intravenous positive inotropic therapy on myocardial damage in patients with dilated cardiomyopathy. Anadolu Kardiyol Derg 2008;8:69. 

24. Demircan S, Yazici M, Diraman E, Demircan G, Kilicaslan F, Durna K, Acar Z, Eren Z. The effect of 
glucose-insulin-potassium treatment on myocardial oxidative stress in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention. Coron Artery Dis 2008;19:99-104. 

25. Nural MS, Yazici M, Elmali M, Demircan S, Göl K. The diagnostic value of multislice computed tomography in evaluation of coronary artery disease in patients with left bundle branch block. Anadolu Kardiyol Derg 2008;8:128-33. 

26.Demircan S, Yazici M, Durna K, Yasar E. Intracoronary guidewire emboli: a unique complication and retrieval of the wire. Cardiovasc Revasc Med 2008;9:278-80. 

27. Diraman E, Demircan G, Demircan S, Yazici M, Durna K, Ural F, Eren Z. Effect of glucose-insulin- potassium infusion on oxidative stress in patients with dilatedcardiomyopathy. Exp Clin Cardiol 2008;13:79-84. 

28. Demircan S, Yazici M, Durna K, Kilicaslan F, Demir S, Pinar M, Gulel O. The importance of gamma- glutamyltransferase activity in patients with coronary artery disease. Clin Cardiol 2009;32:220-5. 

29. Meric M, Demircan S, Pinar M, Yuksel S. Single coronary artery: right coronary artery originated from middle of left anterior descending artery in a patient with severe mitral regurgitation. Clin Cardiol 2010;33:E48-50. 

30. Gonullu G, Demircan S, Demirag MK, Erdem D, Yucel I. Electrocardiographic findings 
of palonosetron in cancer patients. Support Care Cancer. 2011;20(7): 1435-9. 

31. Acar Z, Kale A, Turgut M, Demircan S, Durna K, Demir S,Meriç M, Ağaç MT. Efficiency of atorvastatin in the protection of anthracycline-induced cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2011;58:988-9. 

32. Köprülü D, Zengin H, Acar Z, Demircan S. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia and rheumatoid arthritis. Anadolu Kardiyol Derg 2012;12:188-90. 

33. Nar G, Soylu K, Akcay M, Gulel O, Yuksel S, Meric M, Zengin H, Erbay A, Nar R, Demircan S, Sahin M. Evaluation of the Relationship Between Arterial Blood Pressure, Aortic Stiffness and Serum Endothelin-1 Levels in Patients with Essential Hypertension.  Clin Exp Hypertens 2013. [Epub ahead of print] 

34. Demircan S, Yuksel S, Gulel O, Elmali M. Multiple vascular anomalies in a patient with 
atrioventricular reentrant tachycardia. Int J Cardiol 2013;167(3):e60-62. 

35. Kaplan Ö, Meriç M, Acar Z, Kale A, Demircan S, Yılmaz Ö,Demircan G, Miroğlu Y. Sendrom X ve yavaş koroner akım fenomeninde enzim düzeyleri ve egzersizin etkisi: Gözlemsel bir çalışma. Anadolu 
Kardiyol Derg 2013 (Yayın aşamasında). 

36. Soylu K, Yuksel S, Gulel O, Erbay AR, Meric M, Zengin H, Museyibov M, Yasar E, Demircan S.The 
relationship of coronary flow to neutrophil/lymphocyte ratio in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. J Thorac Dis 2013;5(3):258-64. 

37. Yuksel S, Meric M, Soylu K, Gulel O, Zengin H, Demircan S, Yilmaz O, Sahin M. The primary anomalies of coronary
artery origin and course: a coronary angiographic analysis of 16,573 patients. Exp Clin Cardiol 2013;18(2):121-123. 

38. Demircan S, Yuksel S,Gulel O. A Rare Cause of Pacemaker Failure: Interatrial Block. Ann Noninvasive Electrocardiol 2013;18(5):479-483. 

39. Yuksel S, Yasar E, Demircan S. Successful extraction of broken pacemaker leads by using a snare- loop device aand radiofrequency ablation catheter. Anadolu Kardiyol Derg 2013;13(7):E41-2. 

40. Soylu K, Gulel O, Meric M, Zengin H, Yuksel S, Demircan S, Sahin M, Yilmaz O, Kaya MG, Yasar E. 
The impact of stenting on coronary blood flow in patients with ST segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Exp Clin Cardiol 2013 (Baskı aşamasında). 

41. Yuksel S, Yuksel EP, Gulel O, Demircan S, Senturk N, Aydin F, Turanli AY, Yilmaz O, Sahin M. Early left ventricular systolic and diastolic dysfunction 
demonstrated by myocardial performance index and tissue Doppler imaging in psoriasis patients: Early deterioration of cardiac functions in psoriasis. Exp Clin Cardiol 2013 (Baskı aşamasında) 

42. Demircan S, Meric M, Demir S, Yuksel S, Gulel O, Zengin H, Soylu K. Association of gamma-glutamyl transpherase activity with coronary risk factors and electrocardiographic indicators. Exp Clin Cardiol 2013 (Baskı aşamasında) 

43. Zengin H, Akin F, Demircan S, Soylu K, Erbay AR, Yuksel S, Meric M, Gulel O, Sahin M, Yilmaz O. High-amplitude left ventricular pacing in cardiac resynchronization therapy: an alternative 
way to increase response rate in non-responders. J Thorac Dis 2013;5(5):650-657. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Demircan S, Sağkan O, İbrahimov F. Kalp yetersizliğinde aldosteron ve spironolakton kullanımının önemi. MN Kardiyoloji 2001;8:398-402. 

2. Demircan S, Şahin M. İnflamasyon-infeksiyon ve 
ateroskleroz. MN Kardiyoloji 2002;9:229-234. 

3. Demircan S, Şahin M. İnsülin direnci ve kardiyovasküler sonuçları. Folia 2002;4:6-12. 

4.Demircan S, Yeşildağ O, Soylu K. İskemik ön koşullanma ve warm-up fenomeni. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:640-646. 

5. Yazıcı, M, Balcı B, Demircan S, Yeşildağ O, Sağkan O, Şahin M, Yılmaz Ö. Yavaş koroner akımı olan hastalarda plazma endotelin-1 düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı 
ile ilişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:466-472. 

6. Koçak E, Yeşildağ O. Yazıcı M, Demircan S, Birinci A, Sağkan O, Balcı B, Şahin M, Yılmaz Ö.Kardiyak sendrom X'li hastalarda istirahat ve egzersiz sonrasında plazma endotelin-1 düzeyleri. 
Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:671-675. 

7. Yazıcı M,Demircan S, Aksakal E, Meriç M, İbrahimov M, Şahin M. Atriyoventriküler tam bloklu akut inferior miyokart 
infarktüsünde intravenöz aminofilinin etkisi.
MN Kardiyoloji 2003;10:371-374. 

8. Sağkan O, Yazıcı M, Demircan S. Left circumflex coronary artery arising as a terminal extension of the right coronary
artery. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 2003;7:39-43. 

9. Balcı B, Aksakal E, Meriç M, İbrahimov F, Yazıcı M, Sağkan O, Şahin M, Kaya M, Demircan S, Yılmaz Ö, 
Yeşildağ O. QRS distorsiyonunun klinik, ekokardiyografik, anjiyografik bulgularla ilişkisi ve kısa süreli prognoz üzerine etkisi. MN Kardiyoloji 2003;10:189-194.

10. Demircan S, Yazıcı M, Zengin H, Yüksel S, Zimmo A, Şahin M, Sağkan O. Plazma D-dimer düzeyleri ile koroner arter hastalığı ve yaygınlığı arasındaki ilişki.
MN Kardiyoloji 2004;11:341-346. 

11. Yazıcı M, Demircan A, Durna K, Şahin M. ST elevasyonsuz akut koroner sendromlarda CRP düzeylerinin miyokard hasarı ile ilişkisi. 
MN Kardiyoloji 2004;11:412-415. 

12. Yazıcı M, Demircan S, Aksakal E, Soylu K, Şahin M, Sağkan O. Kronik iskemik kalp yetersizliğinde glukoz-insülin-potasyum
infüzyonunun endotelin-1 düzeyleri ve miyokart hasarına etkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2004;32:99-106. 

13. Yazıcı M, Aksakal E, Demircan S, Albayrak F,Şahin M, Sağkan O. Yavaş koroner akım ve miyokardiyal hasar ilişkisinin serum troponin-I ve miyoglobin düzeyleri ile değerlendirilmesi.
MN Kardiyoloji 2004;11:88-92. 

14. Yardan T, Baydın A, Demircan S, Aygün D, Doğanay Z. B-tipi natriüretik peptidin kalp yetersizliğindeki yeri. OMÜ Tıp Dergisi 2004;21:188-194. 

15. Demircan, S, Şahin M. Akut koroner sendromlarda statinlerin rolü. Actual Medicine 2005;13:44-50. 

16. Yazıcı M, Demircan S, Durna K, Yaşar E, Şahin M. Koroner yavaş akım saptanan normotansif hastalarda nondipper durum sıklığı ve bunun prognoz ile ilişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2005; 33:319-5. 

17. Demircan G, Dıraman E,Demircan S. Kalp hastalıklarında oksidatif stresin rolü. Türk Kardiyol Dern Arş 2005;33:488-492. 

18. Demircan S, Acar Z, Yazıcı M, Çalmaşur A. Senkop ve ventriküler taşikardi ile takdim olan sağ ventrikül kardiyomiyopatisi: oldu sunumu. TGE Derg 2006;3:121-123. 

19. Demircan S, Yazıcı M, Yeşildağ O, Arslandağ M, Demir S, Yaşar E,Şahin M. Akut koroner sendromlarda serum troponin-I düzeyinin anjiyografik lezyon ciddiyeti ve kalp hızı 
değişkenliği ile ilişkisi. TGE Derg 2006;3:65-70. 

20. Yazıcı M, Demircan S, Bilge AK. Slow coronary flow and exercise-ınduced malignant ventricular arrhythmia: report of two cases. TGE Derg 2006;1:39-42. 

21. Bilge AK, Özben B, Demircan S,Çınar M, Yılmaz E, Adalet K. implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör implantasyonu yapılan hastalarda depresyon ve anksiyete. TGE Derg 2006;1:28-33. 

22. Demirağ MK, Keçeligil HT, Yeşildağ O, Demircan S, Aksakal E, Saraç A. Sağ atriyuma fistülize anevrizmatik sinüs düğümü arteri ve cerrahi tedavisi. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 
2006;18:80-83. 

23. Demircan S, Yazıcı M. Akut miyokart infarktüsü: sekonder ve tersiyer merkezlerde tedavi. Galenos 2006;9:30-35. 

24. Yazıcı M, Durna K, Demircan S, Gülel O,
Şahin M. ST yükselmesi olmayan akut koroner sendromlarda neopterin düzeylerinin kardiyak troponinle ilişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2007;35:209-215. 

25. Aygül E, Yılmaz Ö,Yazıcı M, Soylu K, İbrahimov F, Arslandağ M, Demircan S, Yeşildağ O. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesinde intraventriküler pulsed
doppler E dalga dispersiyonunun etkinliği. Türk Kardiyol Dern Arş 2007;35:237-241. 

26. Çelik B, Demircan S, Yazici M, Demircan S. Perioperatif Atrial Fibrilasyon Atağı Gösteren ve 
Etiyolojisi Bilinmeyen Dev Sol Ventrikül Anevrizması. CU Tıp Dergisi 2007;29:168-171. 

27. Demircan S. Atriyal fibrilasyonda perkütan appendiks kapama. Türkiye Klinikleri J Cardiol 2010;3:69- 73. 

28. Demircan S. Sporcularda implante edilebilir defibrilatörler. Kardiyoloji Seminerleri 2010;10(5):509-514. 

29. Demircan S. Ateroskleroz: Primer veSekonder Korunma. J Exp Clin Med 2012;29:S141-146. 

30. Demircan S, Yüksel S. Successfull challenging percutaneous coronary interventions in two patients with anomalous left coronary artery origin from the right sinus of Valsalva. 
J Exp Clin Med 2013;30:93-95. 

31. Soylu K, Kocakavak C, Demircan S, Köprülü D, Yüksel S, Dursun İ, Durna K, 
Yazıcı M, Şahin M, Yılmaz Ö. The effect of the revascularization strategies on the severity of ischemic moderate mitral regurgitation. Eastern Journal of Medicine 2013;18:16-22.

32. Yüksel S, Şahin M, Elmalı M, Soylu Aİ, Çelenk Ç, Demircan S, Gülel O, Yaşar E, Yılmaz Ö. Clinical usefulness of the 16-slice computed tomography coronary angiography for
evaluation of early phase intracoronary stent patency. J Exp Clin Med 2013;30:103-108