• Koroner ve kalp kapak cerrahisi
  • Damar Cerrahisi
  • Konjelital (Doğumsal)Kalp Cerrahisi

rof. Dr. Rüstem Olga, tıp eğitimini 1964-1970 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Aynı üniversitede Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlığı ve 1982 yılında da Doçentlik ünvanı almıştır.

1981-1987 yılları arasında üniversitenin görevlendirmesi ile Justus-Liebig Üniversitat/ Giessey-Federal Almanya’da çalışmalarına devam etmiştir. 1984 - 1985 yıllarında İstanbul Üniversitesi Kardiyolji Ensititüsü'nde Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nın ve 1990 yılında Florence Nightingale Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nün kurulmasında görev almıştır.

1989 yılında Profesör ünvanı almıştır.1995-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2002 yılında üniversiteden emekli olmuş ve görevine Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde devam etmektedir.

2004-2014 yılları arasında Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır. Bu süre içinde İstanbul Çevre Sağlık Komisyonu üyeliği görevini yürütmüştür.

  • Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Derneği
  • Ulusal Kardiyoloji Derneği
  • Avrupa Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği