Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK

Prof. Dr.
Özgür ÖZTÜRK

Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)

Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

1973 yılında doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Özgür Öztürk, 1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimini 1997 yılında tamamladı.

1998 yılında girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda ilk tercihi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini, 2003 yılında “Şizofrenide Obsesif Kompulsif Belirtiler” başlıklı tez çalışması ile tamamladı.

Uzmanlık tezi “Journal of Psychiatry and Clinical Neurosciences” dergisinde yayınlandı.

Avrupa Psikiyatri Birliği (AEP) ve Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) toplantılarında davetli konuşmacı olarak bulunan Dr. Özgür Öztürk, aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Çalışma Birimi’nin de kurucusudur.

2005-2008 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Klinikleri’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Dr.Öztürk, 2007 aralık ayında girdiği sınavda başarılı olarak Psikiyatri Doçenti, 2014 yılında ise Profesör oldu.

Halen kurucusu olduğu İstanbul Psikiyatri Enstitüsü adlı merkezde çalışmakta olan Prof.Dr. Özgür Öztürk İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 12’si uluslararası olmak üzere 36 bilimsel makalesi, üç kitabı ve bir textbook çevirisi bulunmaktadır.

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2019 İstanbul Florence Nigtingale Hastanesi, İstanbul Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)
 • 2013 - 2014 Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji
 • 2012 - 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans / Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji
 • 2005 - 2006 Galatasaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Klinik Psikolojiye Giriş
 • 2003 Ege Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı Doktora / S.Yeterlik / Tıpta Uzmanlık
 • 1997 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans

 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Association of European Psychiatrists
 • Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı
 • Bağımlılık Pikiyatrisi Derneği

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Öztürk, Ö., D. Eraslan, H. E. Mete ve S. Özşener, “The Risk Factors and Symptomatology of Perimenopausal Depression”, Maturitas, 55, 180-186 (2006).

A2. Öztürk, Ö., D. Eraslan ve B. Kayahan, “Paroxetine Augmentation to Tianeptine Treatment Causes Exacerbation of Depressive Symptoms”, Int. J. Psychiatry Clin. Practice, 8, 262-264 (2004). A3. Kumral, E. Ö. Öztürk, “Delusional States Following Acute Stroke”, Neurology, 62, 110-113 (2004).

A4. Kayahan, B., H. Karapolat, E. Altıntoprak, A. Atasever ve Ö. Öztürk, “Psychological Outcomes of an Outpatient Pulmonary Rehabilitation Program in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease”, Respir Med, Oct 24 (2005).

A5. Kayahan, B., Ö. Öztürk, B. Veznedaroğlu ve D. Eraslan, “Obsessive-Compulsive Symptoms in Schizophrenia: Prevalance and Clinical Correlates”, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 59, 291-295 (2005).

A6. Beker, B. ve Ö. Öztürk, “Il Giro Del Mondo in Ottanta Giovani Psichiatri; La Specializzazione in Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile in Turchia”, Studi di Psichiatria, 3, 46-47 (2001).

A7. Kayahan, B., Ö. Öztürk ve B. Veznedaroğlu “Şizofrenide Obsesif Kompulsif Belirtiler”, Türk Psikiyatri Dergisi, 16, 205-215 (2005).

A8. Öztürk, Ö., D. Eraslan ve E. Kumral “Oxcarbazepine Treatment for Paroxetine-Induced Restless Leg Syndrome”, General Hospital Psychiatry, 28, 264-265 (2006).

A9. Öztürk, Ö., D. Eraslan ve B. Kayahan “1996-2005 Yılları Arasında Türk Psikiyatrisinin Avrupa Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bilimsel Değerlendirilmesi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 77-79 (2006).

A10. Eraslan D, Ozturk O, Bor S. Eating disorder symptoms improved by antireflux surgery: a case report with a six-year follow up. Isr J Psychiatry Relat Sci.46(3):231-5.(2009)

A11. Eraslan D, Genc Y, Odabasioglu G, Ergun BM, Ozturk O. Safety of electroconvulsive therapy-duloxetine combination. J ECT. Sep;27(3):e51-2.(2011)

A12. Eraslan D, Ertekin E, Ertekin BA, Ozturk O. Treatment of insomnia with hypnoticsresulting in improved sexual functioning in post menopausal women.Psychiatria Danubina 26(4).353-57. (2014)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Eraslan, D. ve Ö. Öztürk, “Anorexia Nervosa Treated by Antireflux Surgery: A Case Report”, International Congress of World Psychiatric Association, 292-293, Floransa, İtalya, 2004.

B2. Öztürk, Ö., D. Eraslan, B. Kayahan ve B. Veznedaroğlu, “Valproate Augmentation to Clozapine in Treatment Resistant Schizoprenia”, International Congress of World Psychiatric Association, 222, Floransa, İtalya, 2004.

B3. Delibaş, M., A.Tan, T. Akgülen, Ö. Öztürk ve G. Günaydın, “The Effects of Prolactine on Sexual Dsyfunction in Peri and Post Menopausal Women”, 7th Congress of ESSM (European Society of Sexual Medicine), Londra, The Journal of Sexual Medicine, 11, İngiltere, 2004.

B4. Öztürk, Ö., D. Eraslan ve B. Kayahan “Paroxetine Augmentation to Tianeptine Treatment Causes Exacerbation of Depressive Symptoms: Presentation of Two Cases”, International Congress of World Psychiatric Association, 277, Floransa, İtalya, 2004.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Sevi OM, Genç Y, Odabaşıoğlu G, Soysal İ, Öztürk Ö. Alkol bağımlılığında aleksitiminin anksiyete , sosyal anksiyete ,benlik saygısı ve erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuyla ilişkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Bağımlılık Dergisi 2014,15, 10-14

C2. Sevi OM, Odabaşıoğlu G, Genç Y, Soysal İ, Öztürk Ö cep telefonu envanteri: standardizasyonu ve kişilik özellikleriyle ilişkisinin incelenmesi Bağımlılık Dergisi 2014,15,15-22

C3. Odabaşıoğlu G, Genç Y, Öztürk Ö. Otistik hastalarda kendine zarar verme davranışında naltrekson tedavisi ve iki olgu sunumu Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(4):431-435

C4. Genç Y, Özcan C, Faraci F, Odabaşıoğlu G, Öztürk Ö. Bağımlılıkta psikodinamik kavramlar. Türkiye'de Psikiyatri 2009; 11(1):30-34

C5. Öztürk Ö, Genç Y, Odabaşıoğlu G, Beyazyürek M. Hallusinojen kullanımıyla ilişkili akut ve kronik durumlar ile tedavi yaklaşımları. Bağımlılık Dergisi 2007, 8, 102-107

C6. Eraslan D, Bor S, Öztürk Ö. Viseral hipersensitivite ve özafagus. Güncel Gastroenteroloji 2007, 11/1, 9-12

C7- Öztürk Ö, Odabaşıoğlu G, Eraslan D, Genç Y, Kalyoncu A. İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi. Bağımlılık Dergisi 2007, 8, 36-41

C8. Odabaşıoğlu G, Öztürk Ö, Genç Y, Pektaş Ö. On olguluk bir seri ile internet bağımlılığı klinik görünümleri. Bağımlılık Dergisi 2007, 8, 46-51

C9- Köroğlu G, Öztürk Ö, Tellioğlu N, Genç Y,Mırsal H, Beyayürek M. Problemli internet kullanımıyla başvuran iki uçlu bir hasta nedeniyle psikiyatrik ek tanı tartışması: Olgu sunumu. Bağımlılık Dergisi 2006, 7(3), 150-154

C10. Eraslan D, Öztürk Ö, Genç Y, Kalyoncu A. Klozapine bağlı siyalorenin etyolojisi ve tedavisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006 ,16:1-7

C11. Mırsal H, Kalyoncu A, Pektaş Ö, Genç Y, Öztürk Ö, Köroğlu G, Tan D, Beyazyürek M. Gamma glutamil transferaz düzeyi yüksek alkol bağımlılarının özellikleri. Bağımlılık Dergisi 2006, 7(3), 135-139

C12. Eraslan D, Öztürk Ö, Kayahan B, Zorlu N, Veznedaroğlu B: Şizofreni, atipik antipsikotikler ve obezite. Anadolu Psikiyatri dergisi, 2006;7:167-172

C13. Özaşkınlı S, Öztürk Ö, Eraslan D, Bora E: Yaşlılık ve Psikiyatri, Çelikkol yayınları, İzmir, 2005

C14. Öztürk Ö, Ozan E, Eraslan D: Klingsor Sendromu, Türkiye’de Psikiyatri,7(2), 2005:85-86

C15. Öztürk Ö, Eraslan D, Kayahan B: Temel insan davranışları ve emosyonların evrimsel gelişimi. Yeni Symposium 43(1),2005:14-19

C16. Kayahan B, Veznedaroğlu V, Öztürk Ö: Atipik antipsikotik ilaçların Şizofrenideki depresif belirtilere etkisi: Bir doğal izlem çalışması. Yeni Symposium 42(4): 158-163,2004

C17- Eraslan D, Öztürk Ö, Bor S: Gastroözofageal reflü hastalığı: bir gözden geçirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi 6(2):, 102-107, 2005

C18. Kayahan B, Veznedaroğlu B, Öztürk Ö, Ersoy MA: Atipik antipsikotik ilaçların Şizofreni hastalarında kısa kognitif muayene (KKM) üzerine etkisi: Tipik antipsikotiklerle karşılaştırmalı doğal bir izlem çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 5(4):206-221,2004

C19. Kayahan B, Öztürk Ö, Veznedaroğlu B: Şizofrenide bilişsel bozukluklar. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 5(2):122-131,2004

C20 .Kayahan B, Altıntoprak E, Karabilgin S, Öztürk Ö: Onbeş–kırkdokuz yaş arası kadınlarda depresyon prevalansı ve depresyon şiddeti ile risk faktörleri arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 4(4):208-219,2003

C21. Öztürk Ö, Bora E,Veznedaroğlu B: Günümüz psikiyatrisinde rüyalara bakış. Türkiye’de Psikiyatri dergisi, 4(2-3):78-83,2002

C22. Öztürk Ö, Beker B: Il giro del mondo in ottanta giovani psichiatri; La specializzazione in psichiatria e neuropsichiatria infantile in Turchia. Studi di Psichiatria 3(2) 46-47, 2001 (İtalyanca)

C23 . Pırıldar Ş, Öztürk Ö, Özaşkınlı S: Hindistan cevizine bağlı olarak ortaya çıkan psikotik bozukluk. Anadolu Psikiyatri Dergisi 1(3):186-188,2000

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Ozan, E. ve Ö. Öztürk, “Klingsor Sendromu”, VII. Bahar Sempozyumları, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 208-209, Antalya, 2003.

D2. Öztürk, Ö., B. Veznedaroğlu, D. Eraslan ve E. Bayraktar, “Şizofrenik Bozukluğu Olan Hastalarda Obsesif Kompulsif Belirtilerin Deskriptif ve Fenomenolojik Olarak İncelenmesi”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, Antalya, 2003.

D3. Pektaş, Ö., H. Mırsal, Ö.A. Kalyoncu, Y. Genç, Ö. Öztürk, G. Köroğlu, G. Odabaşıoğlu ve M. Beyazyürek, “Bağımlılık mı Bağlanmamak mı? İleri Yaşlarda ’Ecstasy’ Kullanımı Gençlik Çabası mı? Bir Olgu Üzerine Yaşama Biçimi Olarak Bağımlılıklar”, 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 53, İstanbul, 2006.

D4. Mırsal, H., Ö.A. Kalyoncu, Ö. Pektaş, Ö. Öztürk, G. Köroğlu, Y. Genç, G. Odabaşıoğlu, İdris Üre ve M. Beyazyürek, “Plasma Homosistein Düzeyi Yüksek Alkol Bağımlılarının Özellikleri”, 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 53-54, İstanbul, 2006.

D5. Kalyoncu, Ö.A., H. Mırsal, Ö. Pektaş, G. Odabaşıoğlu, G. Köroğlu, Ö. Öztürk, Y. Genç ve M. Beyazyürek, “Hekimler mi Petidini Petidin mi Hekimleri Seviyor: Üç Olgu Üzerinden Hekimlerdeki Petidin Bağımlılığının Gözden Geçirilmesi”, 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 54, İstanbul, 2006.

D6. Odabaşıoğlu, G., G. Köroğlu, Y. Genç, Ö. Öztürk, H. Mırsal, Ö.A. Kalyoncu, Ö. Pektaş ve M. Beyazyürek, “İnternet Bağımlılığı kaç Yaşında Bağlar?: Sıra dışı Bir Vaka Üzerinden Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığı”, 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 56, İstanbul, 2006.

D7- Sevi OM, Odabaşıoğlu G, Genç Y, ÖztürkÖ, cep telefonu envanteri: standardizasyonun ve kişilik özellikleri ile ilişkisinin incelenmesi, 8. Ulusal bağımlılık kongresi özet kitabı, İzmir 2013

Diğer yayınlar :

E1. Özaşkınlı, S., Ö. Öztürk ve E. Bora, “Yaşlıda Psikotrop İlaç Kullanımı”, Yaşlılıkta İlaç Kullanımı ve Reçete Yazma Prensipleri, ed. S. Koşay, 51-94, Ege Üniv. Tıp Fak. Dekanlığı Yayın Bürosu, İzmir, 2005.

E2. Özaşkınlı, S., Ö. Öztürk, E. Bora ve D. Eraslan, “Yaşlılık ve Psikiyatri”, Çelikkol Yayıncılık, İzmir, 2005.

E3. Alptekin K, Öztürk Ö(editör) 'Gabbard's Treatments of psychiatric disorders-türkçe çeviri, Veri medikal yayıncılık, 2009, İstanbul

E4. Öztürk Ö ‘ Belli başlı bağımlılık yapıcı maddeler ve zehirlenmeleri’ ‘ Pediatrik Zehirlenmeler Cıtak A ,Yılmaz L. (editör) İstanbul Tıp Kitabevi, 2011.

E5. Çakır Ö, Horzum M, Ayas T, Baker Ö,Bayraktar F, Gürcan N, Eroğlu RS, Gürsoy F,Korkmaz , Bayzan Ş, Kalkan M, Öztürk Ö. ’ İnternet bağımlılığı- Sorunlar ve Çözümler’ Kalkan M,Kaygusuz C (editör), Anı Yayıncılık, Ankara 2013