• Kalp ve Akciğer Ameliyatları
  • Yüksek Riskli ve İleri Yaşlardaki Hastalar

1971-1976 yıllarında Ege Üniversitesi Fizyoloji Uzmanı olarak, Kardiyo - Pulmoner Fizyoloji alanında araştırmalarda bulundu. 1976-1985 yıllarında Almanya'da Giesen ve Essen Üniversiteleri‘nde Anestezi Uzmanlığını tamamlayıp Kardiyo - Torasik anestezi ve yoğun bakım eğitimini sürdürdü.

   Türkiye'de ilk olarak Robotik Cerrahide  anestezi uygulamalarını başlatan Prof. Dr. Osman Bayındır, 1985 yılından günümüze kadar İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde ve Florence Nightingale Hastaneleri‘nde 40.000'in üzerinde Kalp ameliyatlarında anestezi ve yoğun bakım süreçlerini yönetti.