• Beyin Tümörleri Hipofiz Adenomları Nöroendoskopi
 • Pediatrik Endoskopik Cerrahi Nöroonkolojik Cerrahi Pediatrik nöroşirürji
 • Pediatrik- erişkin beyin ve sinir cerrahisi

 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, Başkan  , 2008
 • Türk Nöroşirürji Akademisi, Yönetim Kurulu Üyesi  , 2015
 • Societa Italiana di Neurochirurgia (SINCH), Üye  , 2015
 • Academia Neurochirurgica Eurasiana, Üye  , 2009
 • International Society of Pituitary Surgeons (ISPS), Üye  , 2003
 • Société de Neurochirurgie de Langue Française, Üye  , 2002
 • Türk Nöroşirürji Derneği, Üye  , 1993
 • International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN), Üye  , 1992
 • Balkan Tıp Birliği, Üye  , 1984-2015
 • Türk Tabipler Birliği- İstanbul Tabip Odası, Üye  , 1984