Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster

Prof. Dr. Nurcan Koç Arat, Tıp fakültesi eğitimini 1986 - 1992 yılları arasında Ankara Üniversitesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon dalında uzmanlık eğitimi (1992 - 1994) sonrasında Kardiyoloji Dalında uzmanlık eğitimine devam ederek Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2000 yılında Kardiyoloji uzmanı ünvanını aldı.

2000 - 2010 tarihleri arasında Ankara, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde Başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında Doçentlik ünvanını kazandı. Bu dönem içinde kardiyak invazif ve non - invasif işlem ve tedaviler ile özellikle ekokardiyografi alanlarında çalışarak asistan eğitimleri verdi. Uzmanlık sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp yetersizliği ile kalp nakli ve yapay kalp destek cihazları konusunda bilgi ve deneyimini geliştirdi. 2010 yılında öğretim üyesi olarak göreve başladığı İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana bilim dalında Profesörlük ünvanını aldı.

Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Kalp Nakli ve Kalp Destek Sistemleri biriminin kuruluşunda görev alarak, bu kapsamda çok sayıda kalp yetersizliği hastasında kalp nakli ve yapay kalp destek cihazlarının uygulanması ve takibinde bulunmuş olup, Kalp Nakli ve Kalp Destek Sistemleri Bilim Kurulunda görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel makalesi ve bildirisi bulunan Prof. Dr. Nurcan Arat birçok bilimsel kongre ve sempozyumda davetli konuşmacı ve eğitimci olarak görev almıştır. Prof. Dr. Nurcan Arat halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ana bilim dalında öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

İlgi Alanları:

 • Kardiyak Görüntüleme
 • 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Ekokardiyografi, Transözofageal Ekokardiyografi
 • İntraoperatif Ekokardiyografi
 • Kalp Yetersizliği
 • Kardiyomiyopatiler
 • Kalp Nakli
 • Kalp Destek Cihazları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Kardiyak Rehabilitasyon
 • Kardiyak Koruma
 • Spor Kardiyolojisi
 • Kadın Kalp Sağlığı
 • Kardio Onkoloji

Bugün
 • 2017 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
 • 2013 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • 2013 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • 2010 - 2013 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • 2010 - 2013 Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • 2008 Minnesota University, Lillihei Heart Instıtute, Minneapolis, Amerika Birleşik Devletleri
 • 2001 - 2010 TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Kardiyoloji Kliniği Başasistanlığı
 • 2001 TC. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi
 • 2000 - 2001 TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Kardiyoloji Uzmanlık
 • 1995 - 2000 Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Tedavi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
 • 1995 - 1996 Donauspitel - Viyana, Avusturya
 • 1994 - 1995 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis
 • 1992 - 1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • 1986 - 1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • European Society of Cardiology
 • European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)
 • European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation
 • American Society of Echocardiography 
 • Kardiyovasküler Akademi Derneği

Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Tüfekçioğlu O., Başcıl S., Erbaşı S., Arat N, Kocakuşak AK., Sarak T., Öcal A., Sabah İ., “Kalp Yetmezliğinde Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İhbitörlerinin Anjiyotensin II Üzerine Etkisi” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 16.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.28, P224, Antalya, 11-14 Ekim 2000. 
2. Erbaşı S., Arat N., Dursun B., Sabah İ., “Losartanın Sekonder Pulmoner Hipertansiyonda Pulmoner Arter Basıncında Etkisi”,  4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, 150, (P105), Antalya, 25-29 Eylül, 2002. 
3. Arat N., Berkalp B., Kervancıoğlu C., “Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplastinin Stent İçi Restenozun Tedavisindeki Etkinliği”, 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, 170, (P203), Antalya, 25-29 Eylül, 2002. 
4. Erbaşı S., Arat N., Tüfekçioğlu O., Sabah İ., “Çarpıntı Şikayetiyle Eş Zamanlı Aritmi Arasındaki İlişkinin Holter Monitorizasyonu ile Değerlendirilmesi” 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitab,ı Antalya, 170, (P202), 25-29 Eylül, 2002. 
5. Arat N., Erbaşı S., Gülel N., Sabah İ., “İobitridol’ün Bölgesel Miyokard Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Doku Doppler Görüntüleme Yöntemi ile İncelenmesi” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.31,, 596, (P-142), Antalya,11-14 Kasım, 2003. 
6. Başcıl S., Sarıçam E., Arat N., Öcal A., Bozboğa S, Sökmen Y., Erbaşı S., Tüfekçioğlu O., Sabah İ., “Proksimal sağ koroner arter lezyonlarına uygulanan perkütan koroner anjiyoplasti sonrasında erken dönemde sağ ventrikül diyastolik işlevlerin Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.31, 601, (P-162), Antalya, 11-14 Kasım, 2003. 
7. Arat N., Gülel N., Erbasi S., Tüfekçioglu O., Sabah İ., “Akut miyokard infarktüsü ile gelen yaşlı hastalarda hastane içi mortalite ve klinik yaklaşımların seyri”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.31, 567, (SB-97), Antalya, 11-14 Kasım, 2003. 
8. Arat N., Öcal A., Yıldırım N., Güray Ü., Tüfekçioğlu O., Sabah İ., “Koroner Kollateral Dolaşımın Sol Ventrikül Sistolik Ve Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Doku Doppler Ekokardiyografi Çalışması”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.33, 136, (P-314), Antalya, 26-29 Kasım, 2005. 
9. Yıldırım N., Arat N., Sökmen Y., Özcan F., Sabah İ., “Genç ve Yaşlı Türk Populasyonunda Koroner Arter Hastalığı: Risk Faktörleri, Klinik Seyir ve Koroner Anjiyografik Bulguların Karşılaştırılması”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.33, 102, (P-229), Antalya, 26-29 Kasım, 2005. 
10. Kaçmaz F., Aylan Ö., Doğan M., Türktavan A., Deveci B., Kelahmet E., Arat N., Geyik B., Sabah İ., “Pulmoner Alveoler Mikrolitiyazise Bağlı İleri Plevral Kalsifikasyon ve Kardiyak Konstriksiyon Vakası”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.33, 94, (P-198), Antalya, 26-29 Kasım, 2005.
11. Arat N., Güray Ü, Yıldırım N., Tüfekcioğlu O, Korkmaz Ş., Sabah İ., “Mitral Balon Valvüloplastinin Global Sağ Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Doku Doppler Ekokardiyografi ve Tei İndeksi ile Değerlendirilmesi”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.33, 23, (Sb-81), Antalya, 26-29 Kasım, 2005. 
12. Arat N., Yıldırım N., Güray Ü., Tüfekcioğlu O, Korkmaz Ş., Sabah İ., “Perkütan Mitral Balon Valvüloplastinin Global Sol Ventrikül Fonksiyonu Üzerine Etkisinin Tei İndeksi ile Değerlendirilmesi. Pulse Wave Doku Doppler Ekokardiyografi Çalışması”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.33, 14, (Sb-45), Antalya 26-29 Kasım, 2005. 
13. Arat N., Altay H., Sökmen Y., Sabah İ., “Ender Görülen Bir Miyokard İnfarktüsü Komplikasyonunun Dört Boyutlu Ekokardiyografi ile Saptanması”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 22.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Vol.34, 7, (SB-019), Antalya, 24-28 Kasım 2006.
14. Arat N., Altay H., Ulupınar H., Şenen K.,  İlkay E.,  Sabah İ., “Sağ Atriyal Rüptürün Canlı Üç-Boyutlu Ekokardiyografi ile Gösterilmesi”, Ekokardiyografi Çalışma Grubu 9. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Konya, 4-6 Mayıs  2006. 
15. Arat N., “Papiller Adale Anomalisinin Üç Boyutlu Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi”, Ekokardiyografi Çalışma Grubu 9. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Konya, 4-6 Mayıs  2006. 
16. Arat N., Gürel ÖM., Bıyıkoğlu FŞ., Duru E., “Sol Ön İnen Koroner Arterden Sol Ventriküle Birden Fazla Açılımı Olan Koroner Arter Fistülü”, Ekokardiyografi Çalışma Grubu. X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, (E-71), Kapadokya 10-13 Mayıs 2007. 
17. Arat N., Bakanay ŞM., Yıldız E., Tüfekçioğlu O., Gölbaşı Z., “Akut kardiyak tutulumu olan  T-ALL olgusu”, Ekokardiyografi Çalışma Grubu. X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, (OB-2), Kapadokya, 10-13 Mayıs 2007. 
18. Arat N., Sökmen Y., Gölbaşı Z., “Parakardiyak Kitle Ön Tanısıyla Gelen Koroner Sinüs Dilatasyonu Olgusu:  Persistan Sol VCS ile birlikte Sağ VCS Yokluğu”, Ekokardiyografi Çalışma Grubu. X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, (E-81), Kapadokya, 10-13 Mayıs 2007.
19. Aksu T., Tüfekçioğlu O., Arat N., “Yeni dört olgu ile birlikte literatürdeki tüm intrakardiyak trombüslü Behçet hastalarının genel Behçet popülasyonu ile karşılaştırması” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 2008;  Vol.36, 17, (P-O31,) İstanbul, 24-27 Ekim  2008.
20. Aksu T., Uygur B., Maden O., Arat N. “Koroner arter ektazilerinin koroner anjiyografi ile morfolojik sınıflaması ve koroner arter hastalığı risk faktörleri ile olan ilişkisi: Merkezimizde yapılan 12.514 koroner anjiyografinin analizi”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.36, 46, (P-087),  İstanbul, 24-27 Ekim  2008.
21. Aksu T., Uygur B., Maden O., Arat N. “İzole ve koroner arter hastalığı ile ilişkili koroner arter ektazisi:  Merkezimizde koroner anjiyografi yapılan 12514 olgunun klinik ve anjiyografik özelliklerinin Karşılaştırılması”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.36, 56, (P-104),  İstanbul, 24-27 Ekim  2008. 
22. Aksu T., Uygur B., Maden O., Arat N. “Koroner arter ektazilerinin sıklığı, klinik ve anjiyografik özellikleri: Merkezimizde yapılan 12514 koroner anjiyografinin analizi”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.36, 60, (P-111),  İstanbul, 24-27 Ekim  2008.
23. Aksu T., Arat N., Güler E., Kaya V., “Kalp yetersizliğinin tanısında direkt radyografinin yeri: Kardiyotorasik oran, kardiyak volüm ve kardiyak alan ölçümlerinin karşılaştırılması” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Vol.36, 86, (P-162),  İstanbul, 24-27 Ekim  2008.
24. Aksu T, Güler E,Durukan M, Arat N, Guray Ü, Tüfekcioğlu O., “Behçet Hastalığı olan hastalarda natriüretik peptidlerin serum seviyeleri” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, (p-011), İstanbul, 21-24 Ekim, 2010.
25. Kucukaksu DS, Pektok E, Arat N, Yildiz O, Eker D, Oklu E, Ece F, Karakoc ZC, Ciftci C, Ozuekren B, Cakali E, Bayindir O, Yazicioglu N. Kalp nakline köprüleme amacıyla total yapay kalp implantasyonu: Türkiye’de yapay kalple evinde yaşayan ilk hasta. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (ONKKD) 8. Kongresi. 12-16.Ekim.2011; Antalya, Türkiye. Kongre Özet Kitabı 2011; s23
26. Arat N, Ermiş E, Kurt B, Kahraman S, Apaydın S, Ciftci C. "Son dönem kronik böbrek yetmezlikli hastalarda egzersiz intoleransı: Anormal otonomik ve hemodinamik fonksiyonlarin rolü" 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11 - 14 Ekim 2012 Antalya Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya, Türkiye ( poster bildiri)
27. Arat N, Ermiş E, Kurt B, Apaydın S, Ciftci C. "Kronik hemodiyaliz uygulanan son dönem böbrek yetmezliği hastalarinda biventriküler miyokardiyal fonksiyon bozukluğu" 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11 - 14 Ekim 2012 Antalya Maxx Royal Otel ve Kongre Merkezi, Antalya, Türkiye ( poster bildiri)
28. Arat N, Pektok E, Demirozu ZT, Ciftci C, Yazıcıoglu N, Kucukaksu S. “Detection of regional myocardial functions by echocardiography may contribute to the differential diagnosis of right ventricular dysfunction occurring during left ventricular assist devices optimization" 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Antalya, Türkiye 11 - 14 Ekim 2012. ( poster bildiri)
29. Arat N, Akyıldız M, Hasbal NB, Tokat Y, Çiftçi Ç. "Bir primer oxalosis olgusunda duktus arteriyosusun eslik ettigi non kompaksiyon kardiyomiyopati" 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,  Antalya, Türkiye 11 - 14 Ekim 2012 ( poster bildiri).
30. Demirözü ZT, Pektok E, Arat N, Yıldız Ö, Ece F, Ekici ID, Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N, Küçükaksu DS. “Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi/ Kardiyomyopati Tedavisinde Kalp Transplantasyonu” Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi. 09 Kasım 2012, Kongre program Kitabı 2012 ; s 78 (s 112)
31. Demirözü ZT, Pektok E, Arat N, Yıldız Ö, Aslan G, Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N, Küçükaksu DS. “Devamlı-Akım Sol Ventrikül Destek Sistemlerinin Transtorasik Ekokardiografi Parametreleri ile Hassas Ayarı” Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi. 09 Kasım 2012, Kongre program Kitabı 2012 ; s 78 (p114)
32. Pektok E, Demirözü ZT, Arat N, Yıldız Ö, Arslan G, Ece F, Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N, Küçükaksu DS. “Heart Assist-5 İmplantasyonu Yapılan Hastalarda LVAD Parametrelerinin Uzaktan Takibi” Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi. Antalya,Türkiye. Kongre program Kitabı 2012 ; s 49 (s 051) 8-11 Kasım 2012. (sözlü bildiri)
33. Pektok E, Karakoç ZÇ, Demirözü ZT, Öklü E, Arat N, Ece F, Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N, Küçükaksu DS. “Kalp Nakli Sonrası Sepsis ve Mediastinit: Donör Kaynaklı Dirençli Klebsiella Enfeksiyonu” Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi.12. Ulusal Kongresi Kongre program Kitabı 2012 ; s 77 (p110)
34. Küçükaksu DS, Pektok E, Arat N, Yıldız Ö, Demirözü ZT, Ece F, Çiftçi Ç, Bayındır O, Yazıcıoğlu N. “Kalp Nakline Köprüleme Amacıyla Total Yapay Kalp İmplantasyonu: Türkiye'de Yapay Kalple Evinde Yaşayan İlk Hasta. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Antalya, Türkiye,  Kongre program Kitabı 2012, (p109); s 77,  8-11 Kasım 2012. 
35. Demirözü ZT, Pektok E, Arat N, Karakoç ZÇ, Yıldız Ö, Ece F, Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N, Küçükaksu DS. “Uzun Dönem Biventriküler Pnömotik Pulsatil Pompa Desteği ile Kalp Transplantasyonuna Köprüleme: Olgu Sunumu” Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi. Kongre program Kitabı 2012 ; s 78 (p113), 09 Kasım 2012.
36. Küçükaksu DS, Pektok E, Demirözü ZT, Arat N, Yıldız Ö, Ece F, Bayındır O, Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N. “Yeni Kurulan Bir Kalp Nakli ve Kalp Destek Sistemleri Programının Üç Yıllık Sonuçları”, Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi. Kongre program Kitabı 2012 ; s 77 (p110), 09 Kasım 2012.
37. Saraçoğlu A, Uğur E, Şentürk M, Şener S, Arat N, Demirözü T, Pektok E, Yazıcıoğlu N, Küçükaksu S. “Kardiyopulmoner arrest sonrası ekstra korporeal membran oksijenasyonundan çıkışta kalp nakline köprüleme amaçlı sol ventrikül destek cihazı kullanımı: Olgu sunumu”, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği . 19. Ulusal Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Kongre Özet Kitabı, 16-19 Mayıs, 2013 (P-65)
38. Arat N, Usalp S, Kahraman S, Ozçelik T, Güvenç S, Arat M, Çiftçi Ç. “Yüksek Doz Kemoterapi Adayı Miyelom Olgularının Kardiyak Fonksiyonlarının Degerlendirmesinde Karsılasılan Anormallikler”, 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 -25 Ekim 2014.  (PS-075)
39. Altuntaş E, Usalp S, Durak Y, Sağbaş E, Onat L, Arat N. “Kronik tip a disseksiyon ile beraber dev çıkan aorta anevrizması”, TKD Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, İzmir, Türkiye, 8-11 Mayıs 2014 (OS-08) (sözlü bildiri)  
40. Arat N, Usalp S, Çiftçi Ç, Arat M. “A rare cause of pulmonary arterial hypertension: Atypical poems syndrome”, 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi'  Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim 2014 ( poster bildiri)
41. Usalp S, Altuntaş E, Sağbaş E, Demirhan Ö,  Kaba E, Server S, Çiftçi Ç, Arat N. “Sol atriyuma metastaz yapan osteosarkom”, 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi' Antalya Türkiye, 23-26 Ekim 2014. (poster bildiri) 
42. Arat N, Yıldız O, Usalp S, Demiröz Ö, Çiftçi Ç. “Impact of right ventricular stroke work index on the echocardiographic and clinical response to cardiac resynchronization therapy”, 31. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Ekim 2015. (poster bildiri)
43. Usalp S, Bulut SD, Altuntaş E, Arat N. "Tamponadı Taklit Eden Mediastinal Kitle", 32. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 20-23 Ekim 2016. (OPS5-10) s97.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Tufekcioglu O., Erbasi S., Turgut O., Asicioglu E., Arat N., Kocakusak AK., Sarak T., Sabah I., “Transtelephonic Electrocardiographic Monitoring of Patients with Coronary Heart Disease During Coitus”, Abstract Book of 6th Asian Pasific Congress of Cardiac Rehabilitation, Bangkok, Thailand, , 71, February 20-24, 1999.
2. Tufekcioglu O., Erbasi S., Kocakusak AK., Arat N., Turgut O., Sarak T., Sabah I., “Effects of Smoking on Lipid Profiles in Hypertensive Male Turks”, Abstract Book of  Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Antalya, Turkey, 105 (0–39), 30 March- 2 April, 2000. 
3. Tufekcioglu O., Erbasi S., Kocakusak AK., Turgut O., Asicioglu E., Arat N., Sarak T., Sabah I., “Effect of Rilmenidine on QT Dispersion in Hypertensive Patients”,  Abstract Book of Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Antalya, Turkey, 102, (0-36), March- 2 April 2000. 
4. Arat N., Ocal A., Yildirim N., Guray U., Tufekcioglu O., Sabah I., “The Effect of Coronary Collateral Circulation on Left Ventricular Systolic and Diastolic Functions: Tissue Doppler Imaging”, European Heart Journal, Abstract Supplement, ESC Congress, Vol.26, 106 (P706), Oxford Journals, Stockholm-Sweden, 2005. 
5. Arat N., Guray U., Yıldırım N., Tufekcioglu O., Korkmaz S., Sabah I., “The Effect of Mitral Balloon Valvuloplasty on Right Ventricular Function Assessed by Tissue Doppler and Tei Index”, European Heart Journal, Abstract Supplement, ESC Congress, Vol.26, 193 [P1248], , Oxford Journals, Stockholm, Sweden, 3-7 September 2005. 
6. Arat N., Altay H., Sokmen Y., Ilkay E., Sabah I., “Subclinic Myocardial Systolic Dysfunction In Patients With Slow Coronary Flow Phenomenon; A Strain Rate Imaging Study”, Supplement to Clinical Cardiology, Abstracts of the Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.29, III-18 (O105), Foundation for Advances in Medicine and Science, Inc., Bodrum, Turkey, 20-24 September, 2006. 
7. Arat N., Altay H., Sokmen Y., Ilkay E., Sabah I., “Effects Of Oxygen Inhalation on the Regional Myocardial Functions Related to the Degree of the Coronary Artery Stenosis”. Supplement to Clinical Cardiology. Abstracts of the Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.29, III-24 (O-128), Foundation for Advances in Medicine and Science, Inc., Bodrum, Turkey, September 20-24, 2006.
8. Cagli K., Golbasi Z., Cağlı K., Ulas MM., Tulay T., Arat N., Ilkay E., Pac M., “A Rare Cause Sudden Vision Loss in A Young Male: Papillary  Fibroelastoma of the Aortic Valve”, Supplement to Clinical Cardiology. Abstracts of the Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.29:III-49 (P-76), Foundation for Advances in Medicine and Science, Inc., Bodrum, Turkey, September 20-24, 2006. 
9. Yildirim N., Arat N., Ciftci B., Guven SF., Sabah I., “P Wave Duration and P Wave Dispersion in Patients With Obstructive Sleep Apnea”, Supplement to Clinical Cardiology,  Abstracts of the Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.29, III-53 (P-100), Foundation for Advances in Medicine and Science, Inc., Bodrum, Turkey, September 20-24, 2006. 
10. Arat N., Altay H., Sökmen Y., Ilkay E., Sabah I.,  “Left Ventricular Pseudoaneursm as a Complication of Mitral Valve Replacement”, Supplement to Clinical Cardiology, Abstracts of the Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular, Vol.29, III-61 (P-148), Foundation for Advances in Medicine and Science, Inc., Surgery, Bodrum, Turkey September 20-24, 2006.
11. Arat N., Sokmen Y, Altay H., Ilkay E., Sabah I., “Right Ventricular Rupture: A Rare Complication of Myocardial Infaction. Supplement to Clinical Cardiology”, Abstracts of the Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol. 29, III-76 (P-224), Foundation for Advances in Medicine and Science, Inc., Bodrum, Turkey, September 20-24, 2006. 
12. Arat N., Sökmen Y., Gölbasi Z., “Coronary Sinus Dilatation Mimicking A Paracardiac Mass: A Case of Persistent Left Superior Vena Cava with Absence of The Right Superior Vena Cava”, Supplement to the American Journal of Cardiology, Twelfth Annual Symposium, Summit 2007 TCT Asia Pasific, Vol 99 (8): 39F (AS-89), Elsevier, Seoul, Korea, April 25-27, 2007.
13. Arat N., Kacar S., Golbasi Z., Akdogan M., Sokmen Y., Kuran S., “Subclinical cardiac involvement in Wilson's disease”, European Heart Journal, Abstract Supplement,  ESC Congress, Vol.28, 369 (P2183), Oxford Journals, Vienna, Austria, 1-5 September, 2007. 
14. Arat N., Kacar S., Golbasi Z., Akdogan M., Sokmen Y., Kuran S., “PR dispersion in Wilson's disease”, European Heart Journal, Abstract Supplement, ESC Congress, Vol.28, 606 (P3587), Oxford Journals, Vienna, Austria, 1-5 September, 2007. 
15. Arat N., Altay H., Sabah I., “ Elastic properties of aorta are reduced in patients with slow coronary flow phenomenon”, European Heart Journal, Abstract Supplement, ESC Congress, Vol.28, 238 (P1468), Oxford Journals, Vienna, Austria, 1-5 September, 2007.
16. Arat N., Sokmen Y., Altay H., Ilkay E., “Atrial functions assessed by myocardial strain and strain rate in hypertrophic cardiomyopathy”, EURO-ECHO Congress 2007, P1180, Lisbon, Portugal,  05-08 December 2007. 
17. Akpınar I., Arat N., Ozbulbul NI., “Acute coronary syndrome due to wrapped LAD; What is the most appropriate therapy?”, The Journal of Coronary Artery Disease  7th International Congress on Coronary Artery Disease from Prevention to Intervention, Vol.7, 100-101 (No: 346), Springer, Venice, Italy, October 7-10, 2007. 
18. Arat N., Bakanay SM., Yildiz E., Tufekcioglu O., Golbasi Z., “Complete regression of massive cardiac involvement associated with acute T cell leukemia following chemotheraphy”, Cardiovascular Drugs and Therapy, Abstract from the 3rd Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.21, S92, CARD- 237, Springer, Antalya, Turkey 28th November- 2nd December 2007. 
19. Arat N., Ozbulbul NI., “Three dimensional echocardiography is a useful tool in the diagnosis of left ventricular pseudoaneurysm” Cardiovascular Drugs and Therapy, Abstract from the 3rd Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.21, S88, CARD-225, Springer, Antalya, Turkey, 28th November- 2nd December 2007. 
20. Arat N., Sokmen Y., Golbasi Z., “ Exercise parameters in patients with metabolic syndrome”,  Cardiovascular Drugs and Therapy, Abstract from the 3rd Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.21, S48, CARD-021, Springer, Antalya, Turkey, 28th November- 2nd December 2007. 
21. Arat N., Sokmen Y., Altay H., Ilkay E., “Atrial functions assessed by myocardial strain and strain rate in hypertrophic cardiomyopathy”, Cardiovascular Drugs and Theraphy Abstract from the 3rd Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Vol.21, S56, CARD-059, Antalya, Turkey, 28th November- 2nd December 2007. 
22. Aksu T, Guler E, Kosar M, Arat N, Tufekcioglu O, Kisacik H, Guray U, Guray Y. OP-019 “Left ventricular systolic functions in Behcet’s disease”  International Journal of Cardiology , April 2010 (Vol. 140Supplement 1, Page S6) 
23. Aksu T, Guler E, Kosar M, Arat N, Tufekcioglu O, Guray U, Guray Y, Kisacik H “Right ventricular function in Behcet's disease”, International Journal of Cardiology April 2010 (Vol. 140Supplement 1, Pages S22-S23) (OP-078)
24. Aksu T, Guler E, Kosar M, Arat N, Tufekcioglu O, Kisacik H, Guray U, Guray Y,  “Left ventricular diastolıc functions in behcet's disease” International Journal of Cardiology April 2010 (Vol. 140Supplement 1, Page S15) (OP-049)
25. Aksu T, Guler E, Kosar M, Arat N, Tufekcioglu O, Kisacik H, Guray U, “Cardiovascular involvement in Behcet's disease” International Journal of Cardiology April 2010 (Vol. 140Supplement 1, Page S15) (OP-050)
26. Aksu T, Guler E, Durukan M, Arat N, Tufekcioglu O, Guray U, Demirkan B, Kisacik H, “Heart rate variability and qt dispersion in patients with behcet's disease”  International Journal of Cardiology, April 2010 (Vol. 140 Supplement 1, Pages S31-S32) (OP-110)
27. Aksu T, Guler E, Kosar M, Arat N, Tufekcioglu O, Kisacik H, Guray Y “Resting and exercise electrocardiograpy in patients with Behcet's disease” International Journal of Cardiology  April 2010 (Vol. 140 Supplement 1, Page S21) (OP-072)
28. Aksu T, Durukan M, Kaya V, Tufekcioglu O, Arat N, Guray U, Kisacik H, “Predictive value of dırect radiographic measurement as a marker of severity of valvular regurgitation” International Journal of Cardiology April 2010 (Vol. 140, Supplement 1, Pages S73-S74) (PP-115)
29. Aksu T, Uygur B, Arat N, Kısacık H. “Coronary artery ectasia: clinical and angiographical evaluation” 78th Congress of the European-Atherosclerosis-Society, JUN 20-23, 2010 Hamburg, Germany, Atherosclerosis Supplements,   Volume: 11   Issue: 2   Pages: 198-198   Meeting Abstract: MS438 Published: Jun 10 2010.
30. Aksu T, Uygur B, Arat N, Kısacık H. “Coronary artery ectasia: clinical and angiographical evaluation”, 78th Congress of the European-Atherosclerosis-Society, JUN 20-23, 2010 Hamburg, Germany, Atherosclerosis Supplements   Volume: 11   Issue: 2   Pages: 201-201   Meeting Abstract: MS454 Published: Jun 10 2010. 
31. Pektok E, Oklu E, Karakoc ZC, Arat N, Ozuekren B, Ece F, Eker D, Ciftci C, Yazicioglu N, Bayindir O, Kucukaksu S. “Donor transmitted Klebsiella infection causing sepsis and mediastinitis after heart transplantation: Early action saved the patient”. International Society of Heart Lung Transplantation (ISHLT) 32nd Annual Meeting. Prag, Çek Cumhuriyeti, 18-21 Nisan 2012. 
32. Arat N, Pektok E, Ciftci C, Yazicioglu N, Kucukaksu S. "Late myocardial involvement with pericardial constriction caused by mediastinitis  due to the  donor transmitted Klebsiella infection after heart transplantation" 17th World Congress on Heart Disease, Annual Scientific Sessions 2012, Toronto, ON, Canada, July 27 - 30, 2012.
33. Pektok E, Demirozu ZB, Arat N, Yildiz O, Oklu E, Eker D, Ece F, Aslan G, Ciftci C, Yazicioglu N, Bayindir O, Kucukaksu S. “Remote Monitoring of LVAD Parameters After HeartAssist-5 Implantation” (oral presentation), 20-22 Eylül, 2012 Istanbul “20th Congress of the International Society for rotary blood pumps” Abstract Book p:130 
34. Demirozu ZB, Pektok E, Arat N, Yildiz O, Aslan G, Ciftci C, Yazicioglu N, Kucukaksu S. “Fine Tunning of Continuous-flow Left Ventricular Assist Device Patients with Transthoracic Echocardiographic Parameters” 20-22 Eylül, 2012 Istanbul “20th Congress of the International Society for rotary blood pumps” Abstract Book p:128 (poster 67)
35. Demirozu ZT,  Pektok E, Arat N, Yildiz O, Aslan G, Ciftci C, Yazicioglu N, Kucukaksu DS. Heart assist 5 left ventricular assist device experience in Turkey. American society for artificial ınternal organs (asaıo), 59th annual conference. 12-15 haziran 2013. Chiago, ABD. Kongre özet kitabı 2013; s48 (p95)
36. Kucukaksu DS,  Pektok E , Demirozu ZT, Arat N, Ece F, Ciftci C,  Bayindir O, Yazicioglu N. “Syncardia Total Artificial Heart Patient Supported More Than 700 Days in Turkey”. Amearican Society For Artificial Internal Organs (ASAIO), 59th Annual Conference. 12-15 haziran 2013. Chiago, ABD. Kongre özet kitabi 2013; s51 (p77)
37. Arat N, Akyıldız M, Dilekçi B, Demiröz Ö, Çiftçi Ç, Tokat Y. “Cardiac abnormalities in cirrhotic patients before liver transplantation: Evaluation of a Turkish large liver transplantation center cohort” (oral presentation) 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Antalya, Turkey on March 21- 24, 2013.
38. Arat A, Sokmen Y, Golbasi Z, Kuran S. “Regional myocardial functions in Wilson’s disease” 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Antalya, Turkey on March 21- 24, 2013. 
39. Arat N, Ermiş E, Kahraman S, Kurt B, Demiröz Ö, Ciftci Ç, Apaydın S. “Blood pressure response to exercise in patients with end stage renal failure: Impact of autonomic neural control mechanisms” 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Antalya, Turkey on March 21- 24, 2013. 
40. Arat N, Güvenc S, Dilekci B, Ece T, Arat M. “Heart failure and arrhythmias in a patients with cardiac inflitration of chronic myeloid leukaemia: rapid recovery with chemotherapy” 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Antalya, Turkey on March 21- 24, 2013.
41. Arat N, Gonenc, Dilekci B, Ece T, Arat M. “Heart failure and arrhythmias in a patients with cardiac inflitration of chronic myeloid leukaemia: rapid recovery with chemotherapy” “Heart Failure Congress 2013”, Lizbon, Portekiz, 24-28  May 2013.
42. Arat N, Akyildiz M, Dilekçi B, Demiroz O, Ciftci C, Tokat Y. “Cardiac abnormalities in cirrhotic patients before liver transplantation (tx): evaluation of a Turkish large liver transplantation single center cohort”, ,  “Heart Failure Congress 2013”, Lizbon, Portekiz, 24-28 May 2013.
43. Arat N,  Pektok E, Demirozu T, Ciftci C, Yazıcıoglu Y,  Kucukaksu S. “Detection of regional myocardial functions by echocardiography may contribute to the differential diagnosis of right ventricular dysfunction occurring during LVAD optimization” “Heart Failure Congress 2013”,  Lizbon, Portekiz, 24-28  May 2013. 
44. Arat N, Ermiş E, Kahraman S, Kurt B, Demiröz Ö, Ciftci C, Apaydın S. “Blood pressure response to exercise in patients with end stage renal failure: impact of autonomic neural control mechanisms”. The International Academy of Cardiology, 18th World Congress on Heart Disease. Abstract Book of the Congress and published in the Journal Cardiology, Vol. 125, Suppl. 2, 2013 (online e-ISSN 1421-9751). (PO 1041)
45. Arat N, Ermiş E, Kahraman S, Kurt B, Demiröz Ö, Ciftci Ç, Apaydın S. “Blood pressure response to exercise in patients with end stage renal failure: Impact of autonomic neural control mechanisms”. 18th World Congress on Heart Disease, Annual Scientific Sessions 2013, Vancouver, Canada, July 26 - 30, 2013, The Journal of Heart Disease, 2013; 10(1):91 (PO 363)
46. Arat N, Usalp S, Demiröz Ö, Çiftçi Ç.  “Determinants of the health-related quality of life in male patients with coronary artery disease”. 19th World Congress Of Heart Disease Boston, MA, USA, July 25-28, 2014, The Journal of Heart Disease, 2014; 11(1):97 (PO 387)
47. Arat N, Usalp S, Kahraman S, Ozçelik T, Güvenç S, Arat M, Çiftçi Ç. “Cardiac abnormalities in pre-hematopoietic stem cell transplantation evaluation of patients with multiple myeloma”. 19th World Congress of Heart Disease Boston, MA, USA, July 25-28, 2014, The Journal of Heart Disease, 2014; 11(1): 97 (PO 185)
48. Arat N,  Akman C, Seymen P. “Adipositas Cordis: Massive Fatty Infiltration of The Heart”.  Cardiologia 2014, VIII Congreso Cubano de Cardiologia, 3-6 June 2014, Cuba
49. Arat N, Usalp S, Kahraman S, Ozçelik T, Güvenç S, Arat M, Çiftçi Ç. “Cardiac abnormalities in pre-hematopoietic stem cell transplantation evaluation of patients with multiple myeloma”. 20th Asean Federation of Cardiology 2014, Kuala Lumpur, Malasia, 12-15 June 2014. 
50. Arat N, Usalp S, Demiröz Ö, Çiftçi Ç.  “Determinants of the health-related quality of life in male patients with coronary artery disease”. 20th Asean Federation of Cardiology 2014, Kuala Lumpur, Malasia, 12-15 June 2014. 
51. Arat N,  Akman C, Seymen P. “Massive fatty infiltration of the heart in a patient with interventricular septal aneurysm”. Heart Failure 2014, Athens-Greece, 17-20 May 2014, 
52. Arat N, Usalp S, Çiftçi Ç, Arat M. “A rare cause of pulmonary arterial hypertension: Atypical poems syndrome “, 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim 2014. ( poster bildiri)
53. Usalp S, Altuntaş E, Sağbaş E, Demirhan Ö,  Kaba E, Server S, Çiftçi Ç, Arat N. “Sol atriyuma metastaz yapan osteosarkom”, 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi' Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim 2014. (poster bildiri)
54. Kucukaksu S., Demirozu Z.T.,Pektok E., Arat N.,Yazicioglu N., Ertekin B.A., Sogukpinar O. “The Initial Results of Implantable Rotary Blood Pumps from New Center in Istanbul, Turkey”, 22nd ISRBP Congress, San Francisco, CA,  25-27 September 2014, S265 (PO 723)
55. Arat N, Ozenc E, Yildiz O, Usalp S,  Demiroz O, Ciftci C. “Impact of Right Ventricular Stroke Work Index on the Echocardiographic and  Clinical Response to Cardiac Resynchronization Therapy”, World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health 2016. 4-7 june, 2016, Mexico city, Mexico. GHEART Vol 11/2S/2016 j June, 2016 j poster/WCC-2016-posters (PM101)
56. Arat N, Ozenc E, Yildiz O, Usalp S,  Demiroz O, Ciftci C. “Impact of right ventricular stroke work index on the echocardiographic and clinical response to cardiac resynchronization therapy”, 31. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Ekim 2015. (PB 61)
57. Usalp S, Arat N, Çiftçi C, Arat M. “A rare cause of pulmonary arterial hypertension: Atypical poems syndrome”, 31, Uluslar arası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Ekim 2015, (PO-2)
58. Usalp S, Dereli Bulut SS,  Altuntaş E, Arat N. “Tamponadı Taklit Eden Mediastinal Kitle”, 32. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 20-23 Ekim 2016, (OPS5-10)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Aylı MD., Tüfekçioğlu O., Özen C., Erbası S., Arat N., Sabah İ., “Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Paratiroid Hormonun Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 1, 23-26 (1999).
2. Arat N., Erbaş S., Tüfekçioğlu O., Sabah İ., “Spontan Eko Kontrast” Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, 2, 129-135 (2001).
3. Arat N., Berkalp B., Kervancıoğlu C., “Perkütan translüminal balon anjiyoplastinin stent içi restenozun tedavisindeki etkinliği”, Medical Network Kardiyoloji Dergisi, 4, 287-293 (2001).
4. Erbaş S., Arat N., Dursun B, Sabah İ., “Losartan's effect on pulmonary arterial pressure in secondary pulmonary hypertension”, Medical Network Kardiyoloji Dergisi, 9, 128-131 (2002).
5. Arat N., Berkalp B, Kervancıoğlu C., “Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörlerinin Rekürren Stent İçi Restenozu Gelişimine Etkisi”, Medical Network Kardiyoloji Dergisi, 9, 117-122 (2002).
6. Arat N., Öcal A, Yıldırım N., Güray Ü, Sabah İ., “Koroner Kolateral Dolaşımın Sol Ventrikül Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Doku Doppler Ekokardiyografi Çalışması”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 4, 179-188 (2004).
7. Arat N., Erbaş S., Gülel N, Sabah İ., “Iobitridol’ün  Bölgesel Miyokard Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Doku Doppler Görüntüleme Yöntemi ile İncelenmesi”,  Medical Network Kardiyoloji, 12, 160-165 (2005).
8. Yıldırım N., Arat N., Sabah İ., “Türkiye’de Koroner Kalp Hastalığı: Kırk Yaş Altındaki Hastaların Risk Faktörleri ve Koroner Anjiyografi Bulguları ile İlgili Tek Merkez Sonuçları”,  Medical Network Dahili Tıp Bilimleri, 1, 4-9 (2006).
9. Arat N., Yıldırım N., Altay H., Şahin O, Sökmen Y., Sabah İ., “Kompanse Kalp Yetmezlikli Hastalarda Fiziksel Aktivite Alışkanlığı ve Uyku Kalite İndeksi ile İlgili Klinik ve Ekokardiyografik Parametreler”,  Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, 18, 196-205 (2006).
10. Yıldırım N., Sarıçam E, Öcal A, Arat N., Doğan SM., “Should Coronary Angiography be Performed to All Patients with Uncomplicated Inferior Myocardial Infarction? A Retrospective Study From a Single Center”,  İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 2, 10-12  (2006).
11. Arat N., Çağdaş DN.,  Paç FA.,  İlkay E., Sabah İ., “Nadir Görülen Bir Koroner Arter Anomalisinde Ekokardiyografinin Kullanımı: Sağ Koroner Sinüsden Çıkan İntramural Yerleşimli Sol Ön İnen Koroner Arter Vakası”, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, 18, 235-239 (2006).
12. Arat N., Altay H., Sabah İ., “Left Ventricular Pseudoaneurysm With Interventricular Septal Defect As A Complication of Myocardial Infarction”,  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 60, 41-44 (2007).
13. Sökmen Y., Arat N., Demir AD.,  Sabah İ., “Kalıcı Pil Elektrodunun Atriyal Septal Defekt Yoluyla Sol Ventriküle Malpozisyonu; Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”,  Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences Dergisi, 19: 90-95 (2007).
14. Arat N., Arat M., “Hematolojik Hastalıklar ve Kalp” Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, Sistemik Hastalıklar ve Kalp Özel Sayısı, 3, 56-65 (2007).
15. Arat N., Altay H., İlkay E., “Serum Pro-Brain Natriüretik Peptit Düzeyleri Miyokardiyal Canlı Doku Varlığını Belirlemede Kullanılabilir mi?”,  Medical Network Kardiyoloji Dergisi, 14, 152-157 (2007).
16. Multidisciplinary management of elderly patients with chronic heart failure: Five year outcome measures in death and survivor groups (Kronik kalp yetersizliği olan yaşlı hastalarda multidisipliner yaklaşım, Ölen ve yaşayan gruplarda 5 yıllık sonuçlar). European Journal of Cardiovascular Nursing 8, 34-39 (2009). Arat N. Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 2, 4 (2010).
17. Arat N. Kalp Yetersizliğinde ve Kalp Transplantasyonunda Kardiyak Rehabilitasyon Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics, 5, 69-81 (2012).
18. Altay H., Arat N., Sokmen Y., İlkay E. Atrial Functions Assessed by Colour Doppler Myocardial Imaging in Hypertrophic Cardiomyopathy. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 24, 119-27 (2012).
19. Arat N. Uzman Yanıtları: Gebelerde kan basıncı ne olmalıdır? Arch Turk Soc Cardiol,  40, 656-657 (2012).
20. Usalp S, Dereli Bulut SS,  Altuntaş E, Arat N. 'Perikardiyal Tamponadı Taklit Eden Mediastinal Kitle'. MN Kardiyoloji Dergisi, 23, 194-196 (2012).
21. Emine Altuntaş E,Nazik H, Çobangül F, Arat N. Evaluation of carotid intima media thickness in early onset androgenetic alopesia, Medeniyet Medical Journal, 32, 20-25, (2017).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Yilmaz MB, Arat N, Biyikoglu SF, Korkmaz S, Sabah I, “Extrinsic left atrial compression in a patient with achalasia”, Int J Cardiol, 85, 301-3. (2002). 
2. Arat N., Erbaş S., Sabah İ., “Atriyal Fibrilasyon Sol Atriyal Apendiksin Pulmoner  Venöz Akım Fazlarına Katkısını Etkiliyor mu?”, Arch Turk Soc Cardiol, 3, 114-118 (2004).
3. Arat N, Gülel N, Sabah I, “Has the mortality rate from acute myocardial infarction fallen substantially in recent years? Single center data on elderly patient population”, Anatol J Cardiol, 5, 101-7 (2005).
4. Arat N, Altay H, Ilkay E, Sabah I “Subclinical myocardial systolic dysfunction in patients with slow coronary flow phenomenon: A strain rate imaging study”, International Journal of Angiology, 15, 158-164 (2006).
5. Arat N, Bakanay SM, Yıldız E, Tufekcioglu O, Golbasi Z, “Complete regression of massive cardiac involvement associated with acute T cell leukemia following chemotheraphy”, Eur J Echocardiogr, Feb 20; (DOI:10.1016/j.euje.2006.12.006) (2006).
6. Arat N., Yıldırım N., İlkay E., Sabah İ., “A case of atheromatous plaque in the thoracic aorta as a source of stroke, detected by transesophageal echocardiography”, Arch Turk Soc Cardiol, 34: 308-311 (2006).
7. Arat N., Yıldırım N., Güray Ü., Tüfekçioğlu O., Korkmaz Ş., Sabah İ., “Evaluation of the Effect of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty on Global Systolic and Diastolic Function of the Left Ventricle by Tei Index: A Tissue Doppler Study”, Arch Turk Soc Cardiol, 34, 10-15(2006).
8. Arat N, Altay H, Yildirim N, Ilkay E, Sabah I, “Noninvasive assessment of myocardial bridging in the left coronary artery by transthoracic Doppler echocardiography”, Eur J Echocardiogr, 8, 284-288 (2007).
9. Ergun K, Golbasi Z, Cagli K, Altinsoy A, Mustafa Ulas M, Temucin T, Arat N, Topaloglu S, Deveci B, Ertan A, “A rare cause of sudden vision loss in a young male: papillary fibroelastoma of the aortic valve” Echocardiography, A Jrn.  of CV Ultrasound & Allied Tech., 24, 425-9 (2007).
10. Arat N, Ozbulbul NI, “Three-dimensional echocardiography is a useful tool in the diagnosis of left ventricular pseudoaneurysm”, Eur J Cardiothorac Surg, 32, 164, (2007).
11. Arat N, Altay H, Ulupinar H, Senen K, Ilkay E, Sabah I, “Silent right atrial rupture detected by live three-dimensional echocardiography”, Anatol J Cardiol, 7, 239 (2007). 
12. Yildirim N, Arat N, Doğan MS, Sökmen Y, Ozcan F, “Comparison of traditional risk factors, natural history and angiographic findings between coronary heart disease patients with age <40 and >or=40 years old”, Anatol J Cardiol, 7, 124-7 (2007). 
13. Arat N, Sökmen Y, Ilkay E, “Isolated right ventricular rupture: a rare complication of myocardial infarction”, Acta Cardiol, 62, 413-6 (2007).
14. Ulus AT, Tütün U, Budak B, Erbaş S, Arat N, Bozboğa S, Köse K, Seren M, Parlar AI, Aksöyek A, Katircioğlu SF, “Evaluation of hemodynamic changes in patients with mitral valve replacement using dobutamine stress echocardiography”, Anatol J Cardiol, 7, 397-403 (2007).
15. Arat N, Gölbasi Z, Ilkay E, Sabah I, Paç A, “Live three-dimensional transthoracic echocardiography in the assessment of the papillary muscle abnormality with mitral regurgitation”, Anatol J Cardiol, 7, 459 (2007).
16. Arat N, Sokmen Y, Golbasi Z, “Persistent left superior vena cava with absent right superior vena cava and coronary sinus dilation mimicking a paracardiac mass”, Tex Heart Inst J, 34, 492-3 (2007). 
17. Tulga Ulus A, Erbas S, Budak B, Tütün U, Aksöyek A, Ciçekçioglu F, Seren M, Arat N, Fehmi Katircioglu S, “Dobutamine stress echocardiography and left ventricular mass changes of mechanical aortic valve replacement in four years follow-up”, Minerva Cardioangiol, 55, 157-65 (2007).
18. Arat N, Gurel OM, Biyikoglu FS, Duru E, “Coronary artery to left ventricular fistula demonstrated by transthoracic echocardiography”, Eur J Echocardiogr, 9, 121-122 (2008). 
19. Arat N,  Kacar S, Golbasi Z, Akdogan M, Sokmen Y, Kurar S, Idilman R “P wave dispersion is prolonged in patients with Wilson's disease”, World J Gastroenterol, 14, 1252-1256 (2008).
20. Arat N, Sökmen Y, Altay H, Ozcan F, Ilkay E, “Left and Right Atrial Myocardial Deformation Properties in Patients with an Atrial Septal Defect.”, Echocardiography, A Jrn.  of CV Ultrasound & Allied Tech, 4, 401-417 (2008).
21. Arat N, Altay H, Ilkay E, Sabah I, “Diverse effects of oxygen inhalation on the regional myocardial functions related to the degree of coronary artery stenosis”, Angiology,  3, 317-322 ( 2008). 
22. Arat N, Altay H, Sabah I, “Elastic properties of aorta are impaired in patients with slow coronary flow phenomenon”, Indian Heart J, 2, 119-24 (2008).
23. Akpınar İ., Arat N., Özbülbül NI., “Anterior with Inferior and Right Ventricular Myocardial Infarction Due to Occlusion on the Wrapped Left  Anterior Descending Coronary Artery”, Arch Turk Soc Cardiol, 36, 335-337 (2008).
24. Arat N., Sökmen Y., Akpinar İ., Gölbaşı Z., ““Exercise capacity in patients with metabolic syndrome in the presence of normal coronary arteries”, Arch Turk Soc Cardiol,  36, 19-285, (2008).
25. Arat N., Altay H., Korkmaz Ş., İlkay E., “The Effect of Baseline Pulmonary Artery Pressure on Right Ventricular Functions after Mitral Balloon Valvuloplasty: A Tissue Doppler Imaging Study”, Arch Turk Soc Cardiol, 36, 223-30 (2008).
26. Selçuk H, Selçuk MD, Tüfekçioğlu O, Arat N, “The use of three-dimensional echocardiography in the visualization of pseudoaneurysm of the mitral-aortic intervalvular fibrosa”, Arch Turk Soc Cardiol, 37, 328-331 (2009). 
27. Aksu T, Uygur B, Durukan Koşar M, Güray U, Arat N, Korkmaz S, Colak A. “Coronary artery ectasia: its frequency and relationship with atherosclerotic risk factors in patients undergoing cardiac catheterization.” Anatol J Cardiol, 11(4), 280-4 (2011). 
28. Arat N. Uzman Yanıtları: “Gebelerde kan basıncı ne olmalıdır?” Arch Turk Soc Cardiol, 40(7):656-657 (2012).
29. Ulus AT, Poyraz NY, Arat N, Babaroğlu S, Parlar AI, Yavaş S, Unlü M. “Right Ventricular and Septal Function in Patients with Pulmonary Hypertension.” Heart Lung Circ, 22 (12), 1003-1010 (2013). 
30. Pektok E, Demirozu ZT, Arat N, Yildiz O, Oklu E, Eker D, Ece F, Ciftci C, Yazicioglu N, Bayindir O, Kucukaksu DS. “Remote monitoring of LVAD parameters after HeartAsist-5 implantation.” Artif Organs, 37(9), 820-5 (2013).
31. Pektok E, Karakoc ZC, Demırozu ZT, Oklu E,  Arat N, Ece F, Ciftci C, Yazicioglu N, Kucukaksu S. ““Sepsis and mediastinitis after heart transplantation: Donor transmitted Klebsiella infection.” Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 22(1), 145-148 (2014).
32. Küçükaksu DS, Pektok E, Arat N, Yıldız Ö, Demirozu ZT, Ece F, Çiftçi Ç, Bayındır O, Yazıcıoğlu  Total Artificial Heart For Bridge To Cardiac Transplantation: First Patient At Home in Turkey  Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 21(4), 1032-1038 (2013).
33. Arat N, Kaçar S, Golbaşı Z, Akdoğan M, Kuran S, “Myocardial Integrated Ultrasonic Backscatter for Early Detection of Cardiac Involvement in Patients with Wilson Disease” Turk J Gastroenterol, 25(6), 678-84 (2014).
34. Arat N, Akyıldız M, Tellioğlu G, Tokat Y. “Cardiac involvement of primary hyperoxaluria accompanied by non-compaction cardiomyopathy and patent ductus arteriosus.” Arch Turk Soc Cardiol, 43(3), 288-91 (2015).
35. Authors' reply. Arat N, Akyıldız M, Tellioğlu G, Tokat Y. Arch Turk Soc Cardiol, 43(6), 586-7 (2015).
36. Demirozu ZT, Arat N, Kucukaksu DS. Fine-tuning management of the Heart Assist 5 left ventricular assist device with two- and three-dimensional echocardiograph. Cardiovasc J Afr, 27(4), 208-212 (2016).
37. Aksu T, Güler E, Arat N, Orlu, A; Yılmaz, B; Güray, Ü; Tüfekçioğlu, O; Kısacık, H. 'Cardiovascular Involvement in Behçet's Disease' Archives of Rheumatology, 30(2), 109-115 (2015). 
38. Usalp S,, Karaci AR, Balci KG, Yazıcıoglu V, Baskurt M, Arat N. Right superior vena cava draining in to the left atrium. Clinical Medical Reviews and Case reports , 3:134 (2016).
39. Tolga Aksu T, Guler TE,1 Kaya V, Arat N, Tufekcioglu O.Predictive Value of Radiographic Measurements as a Diagnostic Marker of Systolic Heart Failure in a Retrospective Study: An Old Method, a New Approach.  Iran J Radiol, 14(1), e25464 (2017).
40. Usalp S, Karaci AR, Balci KG, Yazıcıoglu V, Baskurt M, Arat N. Right superior vena cava draining in to the left atrium. Clinical Medical Reviews and Case reports, 32, 20-25 (2017).
41. Altuntas E, Usalp S, Durak Y, Sagbas E, Onat L, Arat N. Ascending Aorta Aneursym with Chronic Type a Dissection , J Cardiol Curr Res, 8(6), 00303 (2017).

Çağrılı Konuşmalar

1. "Paravalvüler Kaçak Tamiri Kursu", “Gerçek zamanlı -3 boyutlu- Transözofageal Ekokardiyografinin (3b-TÖE) protez kapak paravalvüler kaçakların anatomik tanımlamadaki önemi ve 3B-TÖE'nin kılavuzluğunda perkütan kapatma işleminin canlı olgularla irdelenmesi”,  Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 17-18 Ekim 2009.
2. “Kontrast Ekokardiyografi, Yeni ekokardiyografi teknikleri günlük pratiğimizi değiştir mi? “26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye, 21-24 Ekim, 2010
3. “Hipertansiyon Tedavisinde Renin İnhibitörleri” Kardiyoloji Eğitim Toplantısı (Novartis) Ankara, Türkiye, 17 Kasım 2009.
4. ”Kardiak Görüntülemede Yeni Ufuklar” 6. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi , İzmir, Türkiye, 15-18 April 2010, 
5. “Kalp yetersizliği, Kadın ve Erkekte farklı mı?,” 2 . Ulusal Kadın Kalp Sağlığı Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 8-9 Mart 2011
6. “Yoğun bakımda ve kardiyak cerrahi sırasında ekokardiyografi ile hemodinamik değerlendirme”, 14. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, Mardin, Türkiye, 23-26 Mayıs, 2011.
7. “Tedavide cinsiyet faklılıkları”, 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,  Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye, 27-30 Ekim 2011.
8. “Sistemik Hastalıklarda Ekokardiyografi” “Gebelik ve Kalp” “TKD 15. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı”, Şanlıurfa, Türkiye, 17-20 Mayıs 2012.
9. “Stabil koroner arter hastalığının tedavisi: Farmakoterapi veya müdahale” Türk Kardiyoloji Derneği - Bosna Hersek Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı, Saraybosna, Bosna Hersek, 26 Mayıs 2012.
10. “Yeni Lipid kılavuzunda neler değişti?” Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Alman Kardiyologlar ortak Berlin Toplantısı, Almanya, Berlin, 1-3 Haziran 2012. 
11. “Gebe ve Emzirenlerde Kan Basıncı Ne Olmalı? Hangi Ajanlar?” 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 12 Ekim 2012.
12. “Kalp yetersizliğinde tedavi kadınlarda farklı mı?” "Kadın Kalp Sağlığı" bilimsel toplantısı, İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik  Yüksek Okulu,  29 Kasım 2012.
13. “Gebelerde Kalp Hastalıkları”, Türkiye Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı , Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca düzenlenmiş olan Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi programı eğitici konuşmacı, 6-8 Mayıs 2013.  
14. İleri Stres Ekokardiyografi Kursu, “İskemi ve Ekokardiografi, ‘2 Boyutlu ve Stres Ekokardiyografi”, 9. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi (UCCVS) Antalya, Türkiye, 21- 24 Mart 2013.
15. “Düşük akış düşük gradyanlı durumlarda aort stenozu olan hastaların tedavisini nasıl değerlendirir ve yönlendiririm?”. EuroEcho-Imaging 2013, İstanbul, Türkiye, 11– 14 Aralık 2013.
16. Koroner Arter Hastalığı , “Koroner Arter Hastalığı yeniden gözden geçirme” 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-29 Ekim 2013.
17. Kardiyomiyopatilerde Görüntüleme  “Aritminojenik sağ ventrikül displazisi”  Kardiyo-Bahar” Bahar Güncellemesi Toplantısı, İzmir, Türkiye, 08-11 Mayıs 2014.
18. “Nasıl yapalım? Tanı ve tedavisinde zorlandığımız kardiyomiyopatiler’ 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim 2014.
19. Kardiyak rehabilitasyon kursu 2, “Kardiyak rehabilitasyonda egzersiz testleri’”, 30. Uluslararası Katılımlı TürkKardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim 2014. 
20. “Hangisi daha önemli? - Triküspid yetersizliği veya sağ ventrikül fonksiyonu? “,  XXI World Congress of Echocardiography and Cardiology ,Istanbul Lutfi Kirdar International Convention and Exhibition Center (ICEC) in Istanbul, Turkey,  November 20-22, 2015. 
21. Kardiyak rehabilitasyon kursu–2, “Akut koroner sendrom sonrasında ve koroner yoğun bakımda rehabilitasyon”,  31. Uluslar arası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Ekim 2015.
22. “Aort Darlığı Olan Hastalarda 3D, Strain ve Doku Dopplerinin Rolü, Hangisini Kullanmalıyım? ", Kardiyovasküler Cerrahi ve Kalp ve Damar Cerrahisi, ve 11. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26-29 Mart 2015.
23. “İleri Ekokardiyografi, “Protez Kapak Komplikasyonu, Protez Kapak  Endokarditi” 12.Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Türkiye, 10-13 Mart 2016. 
24. İleri Ekokardiyografi, “Girişimsel İşlemlerde Kardiyak Görüntüleme: ASD Kapatma Öncesinde ve Sırasında Ekokardiyografik Görüntüleme’, 3. Kardiyobahar – Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Kongresi’ Girne, Kıbrıs, 3 - 6 Mart 2016.
25. (Kurs Direktörü)- Kardiyak rehabilitasyon kursu 2-  'Riskli kalp hastalarının rehabilitasyonunda nelere dikkat edelim? 32. Uluslar arası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 20-23 Ekim 2016.
26. 'Ekokardiyografi ile girişimlere kılavuzluk: Mekanik destek cihazlarının implantasyonunda kardiyak görüntülemenin yeri nedir?' 4. Kardiyobahar – Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Kongresi,  Girne, Kıbrıs 2 - 5 Mart 2017. 
27. Transözefagiyel Ekokardiyografi Kursu, 'Ekokardiyografi laboratuvarında TÖE işlemi öncesinde ve işlem sırasında yapılması gereken işlemler neler olmalıdır? Olası komplikasyonları nasıl önleriz?', Türk Kardiyoloji Derneği, Ekokardiyografi Çalışma Grubu, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul, Türkiye, 15 Nisan 2017.
28. İleri Ekokardiyografi Programı. Olgularla Protez Kapak Disfonksiyonu “Protez Kapakta Yüksek Gradiyent İle Başvuran Zor Bir Hasta”, 13. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Çeşme, İzmir, 23-26 Mart 2017.
29. Klinik Kardiyolojide Zor Kararlar, Olgularla Tartışalım “Aorta da Ülser, Diseksiyon, Hematom; Nasıl Karar Verelim, Ne Yapalım?”, 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye,  05-08 Ekim 2017.

Editörlük ve Bilimsel Hakemlik

1. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi bildiri değerlendirme kurulunda bilimsel hakemlik (2008)
2. 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi bildiri değerlendirme kurulunda bilimsel hakemlik (2009)
3. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi bildiri değerlendirme kurulunda bilimsel hakemlik (2010)
4. 20th Congress of the International Society For Rotary Blood Pumps. Lokal Organizasyon Komitesi. Grand Cevahir Hotel & Convention Center, Istanbul, Turkey, 20-22 October, 2012 
5. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi bildiri değerlendirme kurulunda bilimsel hakemlik (2011)
6. 28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri özetleri değerlendirme kurulunda bilimsel hakemlik (2012)
7. 29. Uluslararasi Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi bildiri değerlendirme kurulunda bilimsel hakemlik (2013)
8. Advanced Heart Failure: Mechanical Circulatory Support & Transplantation Academy, Turkish Society of Cardiovascular Surgery (TSCVS), Istanbul, Turkey bilimsel komitesi üyeliği (2013)
9. 30. Ulusal Kardiyoloji Kongresi bildiri değerlendirme kurulunda bilimsel hakemlik (2014)
10. 31. Uluslararasi Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi Antalya, bildiri özetleri değerlendirme kurulu görevi (2015)
11. 32. Uluslararasi Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi Antalya, bildiri özetleri değerlendirme kurulu görevi (2016)
12. 33. Uluslararasi Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi Antalya, bildiri özetleri değerlendirme kurulu görevi (2017)
13. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Dergisi hakemlik görevi
14. Anadolu Kardiyoloji Dergisi Hakemlik görevi 
15. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi hakemlik görevi
16. “Journal of Electrocardiology” hakemlik görevi
17. “Journal of Postgraduate Medicine” hakemlik görevi
18. International Journal of Cardiology dergisinde hakemlik
19. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisinde hakemlik
20. Anadolu Kardiyoloji Dergisinde hakemlik
21. 'Balkan Medical Journal' dergisinde hakemlik
22. 'Journal of Cardiac Disorders and Therapy (JCDT)' dergisinde hakemlik
23. 'Cardiovascular Diagnosis and Therapy (CDT) dergisinde hakemli
24. Türk Kardiyoloji Derneği “Kadın ve Kalp Sağlığı Proje Ekibi” üyeliği görevi
25. Türk Kardiyoloji Derneği “Kardiyak Rehabilitasyon Alt kurulu” üyeliği görevi
26. TCT Mediterranean Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Mediterranean Bilim Kurulu Üyeliği,  Mart 24-26, 2011 Gloria Convention Center Antalya, Turkey
27. Istanbul Academy, 2013 Tackling Advanced Heart Failure: MCS & Transplantation 15-16 November 2013, Shangri-La Bosphorus Hotel, Istanbul, Turkey. (Bilimsel Toplantı Düzenleme/ Bilimsel Seçici Kurul Üyeliği)
28. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Antalya, Turkey on March 21- 24, 2013. Bilim Kurulu üyeliği
29. Cardiovascular academia society- Cardiac Imaging Working group üyesi
30. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Bilimsel Danışma Kurulu üyesi
31. KVHD Kardiyovasküler hemşirelik dergisi bilimsel danışma kurulu üyesi
32. International Journal of Cardiology  dergisi bilimsel danışma kurulu üyesi 
33. Türk Kardiyoloji Derneği Uzmanlılıkta yeterlilik sınavı jüri görevi
34. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Antalya, Turkey on March 21- 24, 2013. Bilim Kurulu üyeliği

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1. The Gladstone Research Laboratories San Francısco, USA, Gladstone-American Hospital Lipid Clinic Training Program, Ankara, Türkiye, Mayıs 1997.
2. The Gladstone-American Hospital Lipid Clinic Training Program, Ankara, Türkiye, 7-8 Mayıs, 1998.
3. Lipid Clinic Training Program, Ankara, Türkiye, 1997
4. 13th International Postgraduate Course on Advances in Cardiac Ultrasound, Davos, CH February 20-23, 2006.
5. Gebeler üzerinde uygulamalı fetal ekokardiyografi kursu, 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, Türkiye.  20-24 Eylül 2006.
6. 1. Uygulamalı Transözofajiyal Ekokardiyografi Kursu, Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi-İstanbul, Türkiye, 7-8 Ekim 2006.
7. Aritmi Kursu, 2. Kardiyoloji & Kardiyoloji Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 20 Eylül 2006.
8. Heart Failure Management-2007 Update, Vienna, September 2007.
9. TRI Learning Center in TCT Asia Pasific, (TRI technique with using Terumo TRI simulator) Twelfth Annual Symposium, Angioplasty Summit 2007 TCT Asia Pasific, Vol 99 (8): 39F (AS-89), Seoul, Korea, April 25, 2007.
10. Live Integrated Cardiac Imaging Course, 17th Annual Live Interventions in Vascular Endotherapy, Singapore, 8-9 March 2008.
11. Fellow Course. 17th Annual Live Interventions in Vascular Endotherapy, Singapore Live 2008, 6 March 2008, Singapore
12. Kimera Klinik Araştırma ve Yöntemlerinde Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar -Araştırma Protokolü Nasıl Hazırlanır? Ankara, Türkiye, 16 Eylül 2008. 
13. Grown-up Congenital Heart Disease Training Course, European Society of Cardiology. Antalya, Türkiye, November 28th-29 th, 2008.
14. "Paravalvüler Kaçak Tamiri Kursu (Panelist). Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 17-18 Ekim 2009. 
15. TMI Sunuş Tekniği semineri, Barcelona, 11-12 Nisan 2009.
16. Tıbbi Hipnoz Kursu, Tıbbi Hipnoz Derneği, İstanbul, Türkiye, 19-20 Şubat 2011. 
17. CardioWest Total Artificial Heart (TAH), Seviye-2 Eğitim Programı (SynCardia Systems, Inc, IMM- Recherche), İstanbul, Türkiye, 26 0cak 2011. 
18. İleri Stress Ekokardiyografi Kursu, Ischemia and Echocardiography, 2D and Stress Echocardiography, 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (Uccvs) (Eğitmen) Antalya, Turkey, March 21- 24, 2013. 
19. Cardiac rehabilitation, Forth training course of cardiopulmonary exercise testing in cardiology, Veruno, Italy, Nov 3-4, 2014.
20. Makale İstatistiklerinde Temel Kavramlar ve Yorumlama Kursu. 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim 2014.  
21. Kardiyak Rehabilitasyon Kursu 1. (Eğitmen) 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim 2014.  
22. Kardiyak Rehabilitasyon Kursu 2. (Eğitmen) 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim 2014.  
23. Transözofajiyal Ekokardiyografi Kursu, (Eğitmen) TKD Ekokardiografi Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye, 2017.

Katıldığı Seminerler

1. “Kalp yetersizliğinde güncel tedaviler”, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, 2012.
2. “Kalp yetersizliğinde güncel tedaviler”, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013.
3. “Kalp yetersizliğinde güncel tedaviler” İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, 2014.
4. Akut koroner sendrom, Koroner BayPas, perkütan koroner Girişimler sonrası ve Kalp Yetersizliğinde Kardiyak Rehabilitasyon Nasıl Olmalı?, İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  Sisli Florence Nightingale Hastanesi, 27 Ocak 2016.
5. Kemoterapi alanlarda ve hematopoietik kök hücre alıcılarında kardiyotoksisite, Kardiyo-onkoloji, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, 2015.
6. Kalp yetersizliği “Dünyada ve Türkiye’de Kalp Nakli ve Yapay Kalp- Gelecek? Canlı yayın-Kardiyo TV 2017,15 Mart 2017.

Uluslararası Kongreler

1. Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Antalya, Turkey, 102, (0-36), March- 2 April 2000. 
2. Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum, Turkey, 20-24 September, 2006. 
3. Twelfth Annual Symposium, Angioplasty Summit 2007 TCT Asia Pasific, Vol 99 (8): 39F (AS-89), Seoul, Korea, April 25-27, 2007.
4. ESC Congress 2007, Vienna, Austria, 1-5 September, 2007. 
5. 7th International Congress on Coronary Artery Disease from Prevention to Intervention, Venice, Italy, October 7-10, 2007. 
6. 3rd Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey 28th November- 2nd December 2007.
7. EURO-ECHO Congress 2007, P1180, Lisbon, Portugal, 05-08 December 2007. 
8. ESC Congress Munich, August 30- September 3, 2008.
9. 17th Annual Live Interventions in Vascular Endotherapy, Singapore Live 2008, 7-9 March 2008, Singapore
10. ESC Congress Barcelona, Spain, August 29- September 2, 2009.
11. V. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Akademisi, Antalya, Türkiye, 10-11 Ekim 2009.
12. 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Cardiology- New Horizons in Cardiac Imaging, (Oturum başkanlığı) International Session 1 IL, 2010, 15-18 April 2010.
13. 7th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Cardiology in association with “TCT Mediterranean”, Antalya, Turkey, March-24-27, 2011.
14. 4th Branislav “Brano” Radovancecic International Heart Failure Forum, Belgrade, Serbia, September 29th, 2011.
15. ‘Istanbul Update’ Uluslararası Kardiyoloji Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 2011.
16. Bosna-Hersek Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı, Saraybosna, Bosna Hersek, 26 Mayıs 2012. 
17. Türk Kardiyoloji Derneği, Berlin Toplantısı, Berlin, Almanya. 1-3 Haziran 2012. 
18. 17th World Congress on Heart Disease, Annual Scientific Sessions 2012, Toronto, ON, Canada, July 27 - 30, 2012.
19. “20th Congress of the International Society for Rotary Blood Pumps” Grand Cevahir Hotel & Convention Center, Istanbul, Türkiye, 20-22 Ekim 2012. 
20. 2. TKD-Yunanistan Kardiyoloji Derneği Ortak Toplantısı, Selanik – Yunanistan, 20 - 22 Nisan 2012.
21. EuroEcho and Other Imaging Modalities. Athens-Greece, 2012, 5-8th December, 2012. 
22. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Antalya, Turkey, March 21- 24, 2013.
23. 18th World Congress on Heart Disease, Annual Scientific Sessions 2013, Vancouver, Canada, July 26 - 30, 2013.
24. Tackling Advanced Heart Failure MCS & Transplantasyon, İstanbul, Türkiye, 15-16 Nov, 2013
25. Heart Failure 2013, Lisbon, Portugal, 25 May-28 May, 2013.
26. ESC Congress Amsterdam- Netherlands, August 31- September 4, 2013.
27. 10th International Congress on Coronary Artery Disease, Florence, Italy, 13-16 October 2013.
28. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (Uccvs) (Eğitmen) Antalya, Turkey, March 21- 24, 2013. 
29. EuroEcho- Imaging 2013, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Aralık 2013. 
30. 19th World Congress Of Heart Disease Boston, MA, USA, July 25-28, 2014.
31. Cardiologia 2014, VIII Congreso Cubano de Cardiologia, Cuba, 3-6 June 2014. 
32. 20th Asian Federation of Cardiology 2014, Kuala Lumpur, Malasia, 12-15 June 2014. 
33. Heart Failure 2014, Athens-Greece, 17-20 May 2014.
34. 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), Antalya, Turkey 13-16 Mart 2014. 
35. 22nd ISRBP Congress, Istanbul, Turkey , 25-27 September 2014
36. 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya, Türkiye
37. EuroEcho- Imaging 2014, Vienna, Austria, 3-6 December 2014.
38. 11nd International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), İstanbul, Turkey, March 26-29, 2015.
39. 31. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Ekim 2015. 
40. 21. World Congress of Echocardiography and Cardiology, İstanbul, Türkiye, Nov, 20-22, 2015. 
41. World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health 2016, Mexico City, 4-7 June, 2016. 
42. 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), Antalya, Türkiye, 10-13 Mart 2016. 
43. 32. Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 20-23 Ekim 2016.

Ulusal Kongreler

1. Ekokardiyografi Çalışma Grubu Ekokardiyografi Toplantısı, Ankara, 12-13 Aralık 1997.
2. 13.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 1997.
3. 4.Ulusal İnvaziv Kardiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 20-21 Haziran 1997.
4. 5.Ulusal İnvaziv Kardiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 11-12 Haziran 1998.
5. 16.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-14 Ekim 2000.
6. 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 25-29 Eylül, 2002.
7. 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi İzmir, Türkiye, 13-16 Ekim, 2001.
8. 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Antalya, Türkiye, 11-14 Ekim, 2002.
9. 19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Antalya, Türkiye, 11-14 Kasım, 2003.
10. 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Antalya, Türkiye, 26-29 Kasım, 2005.
11. 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 20-24 Eylül, 2006.
12. Aritmi Kursu, 2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 20-24 Eylül, 2006.
13. 22.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24-28 Kasım 2006.
14. Ekokardiyografi Çalışma Grubu 9. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Konya, 4-6 Mayıs 2006. 
15. 23.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Ekim 2007.
16. Ekokardiyografi Çalışma Grubu. X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, (E-71), Kapadokya 10-13 Mayıs 2007.
17. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24-27 Ekim 2008.
18. 4. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi , Antalya, 28 Kasım-2 Aralık 2008. 
19. TMI Sunuş Tekniği Semineri, İstanbul, Türkiye, 11-12 Nisan 2009.
20. 5. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Akademisi, Antalya, Türkiye, 10-11 Ekim 2009.
21. 25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22-25 Ekim 2009.
22. Türk Kardiyoloji Derneği Aritmi Çalışma Grubu Aritmi 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 23-24 Mayıs 2009.
23. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye, 21-24 Ekim, 2010.
24. 2 . Ulusal Kadın Kalp Sağlığı Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 8-9 Mart 2011.
25. Türk Kardiyoloji Derneği 14. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, Mardin, Türkiye, 25-29 Mayıs 2011.
26. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 8. Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-16.Ekim 2011.
27. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27-30 Ekim 2011.
28. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Aylık İstanbul Bilimsel Toplantıları, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık, 2011.
29. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2012.
30. TKD 15. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı” Şanlıurfa, Türkiye 17-20 Mayıs 2012.
31. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-14 Ekim 2012.
32. Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 09 Kasım 2012.
33. Kadın Kalp Sağlığı Sempozyumu, İÜ. Florence Nightingale Bilim Günleri, İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye 29 Kasım 2012. 
34. 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-29 Ekim 2013. 
35. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu, 1. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Toplantısı, İzmir Türkiye, 8-11 Mayıs, 2014. 
36. 31. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye 22-25 Ekim 2015.
37. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu, 2. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Toplantısı, Girne, Kıbrıs, 5-8 Mart 2015 
38. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-14 Ekim 2016. 
39. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu, 3. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Toplantısı, Girne, Kıbrıs 03-06 Mart 2016. 
40. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu, 4. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Toplantısı, Girne, Kıbrıs 2-5 Mart 2017.

Yayınlar

Diğer Yayınlar

TC. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı İkincil ve Üçüncül Korumaya Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı  (2010-2014) Hazırlık Çalıştayı, Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı Oluşturma Grubu Başkanlığı, Ankara, 20 - 22 Mayıs 2009.  

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1. Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon: Akut Koroner Sendrom ve Perkütan koroner Girişim uygulananlarda Kardiyak Rehabilitasyon-Bölüm 34, sayfa 365-383. İstanbul Medikal Yayıncılık Bilimsel Eserler Dizisi, Editör: Prof. Dr. Mehmet Uzun, ISBN - 978-605-4949-00-7 2014 İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti. 34104, Çapa- İstanbul- Türkiye. 1. Baskı 2014.
2. Florence Nightingale Bilim Günleri-2: Kadın Kalp Sağlığı Sempozyum Kitabı.29 Kasım 2012, Nobel Tıp Kitabevi, (İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu)