• Kardiyak Görüntüleme
 • 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Ekokardiyografi, Transözofageal Ekokardiyografi
 • İntraoperatif Ekokardiyografi
 • Kalp Yetersizliği
 • Kardiyomiyopatiler
 • Kalp Nakli
 • Kalp Destek Cihazları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Kardiyak Rehabilitasyon
 • Kardiyak Koruma
 • Spor Kardiyolojisi
 • Kadın Kalp Sağlığı
 • Kardio Onkoloji

Prof. Dr. Nurcan Koç Arat, Tıp fakültesi eğitimini 1986 - 1992 yılları arasında Ankara Üniversitesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon dalında uzmanlık eğitimi (1992 - 1994) sonrasında Kardiyoloji Dalında uzmanlık eğitimine devam ederek Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2000 yılında Kardiyoloji uzmanı ünvanını aldı.

2000 - 2010 tarihleri arasında Ankara, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde Başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında Doçentlik ünvanını kazandı. Bu dönem içinde kardiyak invazif ve non - invasif işlem ve tedaviler ile özellikle ekokardiyografi alanlarında çalışarak asistan eğitimleri verdi. Uzmanlık sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp yetersizliği ile kalp nakli ve yapay kalp destek cihazları konusunda bilgi ve deneyimini geliştirdi. 2010 yılında öğretim üyesi olarak göreve başladığı İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana bilim dalında Profesörlük ünvanını aldı.

Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Kalp Nakli ve Kalp Destek Sistemleri biriminin kuruluşunda görev alarak, bu kapsamda çok sayıda kalp yetersizliği hastasında kalp nakli ve yapay kalp destek cihazlarının uygulanması ve takibinde bulunmuş olup, Kalp Nakli ve Kalp Destek Sistemleri Bilim Kurulunda görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel makalesi ve bildirisi bulunan Prof. Dr. Nurcan Arat birçok bilimsel kongre ve sempozyumda davetli konuşmacı ve eğitimci olarak görev almıştır. Prof. Dr. Nurcan Arat halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ana bilim dalında öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.