• Kalp Hastalıklarının Tetkik ve Tedavisi
  • Perkütan Mitral Balon Valvuloplasti
  • Pacemaker İmplantasyonu
  • Kalp Yetersizliğinin Tedavisi

1971 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Haseki Tedavi Kliniğinde İç hastalıkları ve daha sonra kardiyoloji uzmanlığını tamamlamıştır.  İsrail ve ABD ‘de de eğitim almıştır. Kardiyoloji Enstitüsünün kurulmasında ve Türkiye'de ki kardiyolojinin, özellikle invaziv ve interventional kardiyolojinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisi invaziv kardiyolog olarak sayılamayacak kadar kalp kateterizasyonu, koroner angiografi ve pacemaker implantasyonu yapmıştır. Türkiyede, ilk Transvenöz Pacemaker İmplantasyonunu tek başına yapanlardan biridir. Perkütan , mitral ve pulmoner balon valvuloplastinin Türkiye'de ki öncülerindendir. Tek başına yaptığı mitral balon valvuloplastinin sayısı dünya da 1. sırada gelmektedir.

Türk Kardiyoloji Vakfı’nın kuruluşundan beri vakıfda çalışan Nuran Yazıcıoğlu halen Türk Kardiyoloji Vakfının başkan yardımcısıdır. Grup Florence Nightingale hastanelerinde ilk kuruluşundan bugüne yönetici ve doktor olarak çalışmış, halen çalışmaktadır.

Türk ve Avrupa  Kardiyoloji Derneği ve Aritmi Çalışma Grubu üyesidir.

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Kardiyolojı Derneği
  • European Society of Cardıology
  • Word Society of Arythmıas
  • European Heart Rythm Association
  • Türk Kardiyoloji Vakfı
  • Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Vakfı