Prof. Dr. Nur DANİŞMEND

Prof. Dr.
Nur DANİŞMEND

Çocuk Cerrahisi

RANDEVU AL
Prof. Dr. Nur Danişmend - Çocuk Cerrahisi
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Bağdat Caddesi No: 69 Kızıltoprak - Kadıköy Haritada Göster

      Prof. Dr.Nur Danişmend Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi uzmanı olarak Kadıköy Florence Nightingale Hastanesinin açıldığı günden beri görev yapmaktadır.
Dr. Danişmend İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1969 yılında mezun olmuş, önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Uzmanlığı eğitimi görmüş, bitiminde akademik kariyer yapmak için seçilerek aynı fakültede çalışmaya devam etmiştir.

      Bu dönemde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerinde Çocuk Cerrahisi Branşının bulunmaması nedeniyle Çocuk Cerrahisi Üst İhtisası yapmak üzere İngiltere'ye gönderilmiştir.1975-1977 yılları arasında Dr.Danişmend, o dönemde dünyanın en iyi çocuk hastanelerinden biri olan The Hospital for Sick Children, Great Ormond Street’te Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi eğitimi almıştır.

      Cerrahpaşa'ya dönüşünde eğitimini Ankara Hacettepe Hastanesinde alan bir meslekdaşı ile birlikte İstanbul'un ilk Çocuk Cerrahisi Merkezini kurmuştur.Uzmanlık sınavını 1978'de Ankara Hacettepe Tıp Fakültesinde geçmiş,1982'de Çocuk Cerrahisi Doçenti ünvanını almıştır.
   
       1988 yılında Çocuk Cerrahisi Profesörü titrine layık görülmüş olarak göreve devam etmiş,1994 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde  Çocuk Ürolojisi  Bilim dalının kurulmasında önemli rol oynayarak uzun süre bu dalın başkanlığını  yürütmüştür.
   
        Akademik çalışmaların dışında Florence Nightingale Grubu'nun Avrupa Hastanesi, Gayrettepe Florence Nightingale ve 2007 yılından beri Kadıköy Florence Nightingale Hastanelerinde özel  ameliyatlarını yapan Dr.Danişmend, akademik görevini 2007 yılında kendi arzusu ile sonlandırarak  o dönemde yeni açılan Kadıköy Florence Nightingale Hastanesinin Çocuk Cerrahisi sorumluluğunu üstlenmiştir.
 
       Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi  branşlarının halen aktif olarak çalışan en tecrübeli bireyi olan Nur hoca  mesaisini yalnız Kadıköy Florence Nightingale Hastanesine ayırmış bulunmaktadır.

İlgi Alanları:
 • Çocuk Cerrahisi

Bugün
 • 2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi B.D. Başkanlığı
 • 2002 - 2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2000 - 2003 Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Üyeliği ve 2. Başkanlığı
 • 1999 - 2002 Türk Perinatoloji Derneği Başkanlığı
 • 1997 - 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi B.D. Başkanlığı
 • 1997 - 2000 Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Üyeliği ve 2. Başkanlığı
 • 1994 - 1997 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi B.D. Başkanlığı
 • 1988 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Profesörlük
 • 1985 - 1988 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Başkanlığı
 • 1982 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Doçentlik
 • 1980 Türk Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1978 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • 1975 - 1977 The Hospital for Sick Children, Great OrmondStreet,Londra Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı
 • 1969 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1969 - 1974 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı
 • 1962 Galatasaray Lisesi

 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Türk Çocuk Ürolojisi Derneği
 • Türk Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği
 • Türk Perinatoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • British Association of Pediatric Surgery (BAPS)
 • European Society of Pediatric Urology
 • Asian Association of Pediatric Surgery

Diğer Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Büyükünal C, Senyuz OF, Söylet Y, Danismend N, Alver 0 : Rapunzel sendromu olgusu.Cerrahpaşa Tip Fakültesi Dergisi, 13: 142, 1982
 2. Yeker D, Danismend N , Senyuz OF, Büyükünal C,Söylet Y: Hidrosefali nedeniyle uygulanmış ventrikuloperitoneal şantı takiben ortaya çıkan karın içi kistleri tedavi  yöntemleri.     Cerrahpaşa Tip Fakültesi Dergisi, 13 : 435, 1982
 3. Yeker D. Danismend N, Büyükünal C. Senyuz OF, Sehiralti M. Sehiralti V, Söylet Y: Hırpalanmış çocuk sendromu.     Cerrahpaşa Tip Fakültesi Dergisi., 14 : 160, 1983
 4. Senyuz OF. Danismend N, Söylet Y,.Yeker D, Sehiralti V.Çetinkale 0: Tekrarlayan evantrasyonlarda yeni bir cerrahi yöntem: Mersilen ağ ile kuvvetlendirilmiş plastik tabaka   ile    yaranın örtülmesi.    Cerrahpaşa Tip Fakultesi Dergisi, 15: 61, 1984
 5. Söylet Y, Vural O, Sehiralti V, Yeker D, Senyuz OF, Büyükünal C, Danismend N: Çocukluk çağında travmatik asfiksi.     Pediatrik Cerrahi Dergisi, 3 : 127, 1987
 6. Büyükünal C, Söylet Y, Erdogan E. Danismend N, Yeker D :Dalak koruyucu cerrahi girişimlerle ilgili deneyimlerimiz ve ülkemizdeki uygulamalara toplu bir bakış.Ulusal Cerrahi Dergisi, 3: 55, 1987
 7. Söylet Y, Sander S, Dervisoglu S, Emir H, Büyükünal C, Danismend N, Yeker D: Nonparaziter dalak kistleri: İki olgu bildirimi.  Pediatrik Cerrahi Dergisi, 5 : 147, 1991
 8. Emir H, Tekant G, Yeşildağ E, Çalışkan Sever L, Sarımurat N, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Çocuklarda Laparoskopik Tenckhoff kateter yerleştirilmesindeki ilk sonuçlarımız.      Pediatrik Cerrahi Dergisi, 14 : 20, 2000
 9. Tekant G, Eroğlu e, Yıldız İ, Yüksel L, Dervişoğlu S, Yeker D, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal C : Bilateral Wilms tümörü . Pediatrik Cerrahi Dergisi, 14 (1) : 16, 2000
 10. Celayir S, İlçe Z, Tekand G, Emir H, Yeker Y, Kaya G, Sarımurat N, Erdoğan E, Şenyüz  OF, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N, Yeker : Özofagus atrezili olgularla ilgili 22 yıllık deneyim (1978–2000). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 33 ( 2 ): 86, 2001
 11.  Senyuz OF. Danismend N, Söylet Y,Yeker D, Büyükünal C : Kistik higromalar. XX. Türk Pediatri Kongresi Kitabi, Istanbul, Zongur matbaacılık , 1982, s:701
 12. Yeker D, Danismend N, Senyuz OF, Büyükünal C , Söylet Y: Konjenital hipertrofik pilor stenozu.  XX.Turk Pediatri Kongresi Kitabi, Istanbul, Zongur matbaacilik , 1982, s:663
 13. Danismend N, Senyuz OF, Yeker D, Söylet Y, Büyükünal C : Invaginasyonlar ve cerrahi tedavisi.     XX.Turk Pediatri Kongresi kitabı Istanbul, Zongur matbaacilik , 1982, s. 671
 14. Danismend N, Büyükünal C , Senyuz OF.Söylet Y, Yeker D :Tortikollislerde tedavi secimi ve sonuçları.     II.Ulusal Cocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Bildiri özetleri kitabı, 1982, s.13
 15. Yeker D. Danismend N, Senyuz OF, Büyükünal C. Sehiralti V,Söylet Y:  Çocuk yaş grubunda Hirschsprung hastalığı ve tedavisi. l.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris, Bildiri özetleri kitabi,1982, s. 74
 16. Senyuz OF, Büyükünal C,Yeker D, Danismend N,Söylet Y: Cocuk yas grubunda hidatik kist hastalığı. XXI.Türk Pediatri Kongresi kitabi, Istanbul, Özdem Kardeşler Matbaası, 1983, s. 537
 17. Büyükünal C, Senyuz OF, Danismend N, Yeker D, Söylet Y: Cocuk yas grubunda askariasise bağlı barsak tıkanmalarında tedavi seçimi medikal mi cerrahi mi olmalıdır?XXI. Türk Pediatri Kongresi kitabi, Istanbul, Özdem Kardeşler Matbaası, 1983, s. 557
 18. Danismend N, Sehiralti V, Vural 0, Söylet Y,Sarimurat N, Yeker D : Bir anal karsinom olgusu.       IV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Istanbul. Bildiri özetleri kitabı, 28-29 Eylül 1984,       s. 51
 19. Danismend N,  Vural 0, Söylet Y,Sehiralti V.Yeker D:Yenidoğanda gastrointestinal perforasvonlar. V. Ulusal  Çocuk Cerrahisi Kongresi, Samsun, Bildiri özetleri kitabı, 1985, s. 5
 20. Yeker D, Vural 0,  Sehiralti V, Söylet Y, Danismend N: Bir mikrogastri olgusu. V. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Samsun, Bildiri özetleri kitabı, 1985, s. 11
 21. Büyükünal C, Erdogan E, Söylet Y, Yeker D, Danismend N: Çocuklarda acil ve elektif kolesistektomiler. Aktüel Hepatoloji, Münih-Cerrahpaşa Hepatoloji Günleri, Istanbul, Bildiri özetleri kitabı,  1986, s. 92
 22. Büyükünal C,  Söylet Y, Yeker D, Danismend N: Çocuklarda dalak yaralanmalarında organ koruyucu girişimlerdeki deneyimlerimiz.Uygulamanın ülkemizdeki bugünkü durumu  ve adli yönü. Ulusal Cerrahi Kongresi '86, Ankara, Bildiri özetleri kitabı, 1986, s. 78
 23. Danismend N, Yeker D, Büyükünal C, Senyuz OF, Yıldız I, Erdogan E, Aksoy F, Ozbay G,  Söylet Y. Ulukutlu L : Yenidoğan döneminde görülen tümörler. VII. Ulusal Kanser Kongresi ve IV. Pediatrik Tümörler Sempozyumu, Ankara, Bildiri  özetleri kitabı, 1987, s. 78
 24. Söylet Y,Danismend N, Keskin E, Yeker D, Erdogan E, İskit S, Büyükünal C: Çocuk yaş grubunda akut skrotal şişlikler. XXVI.Türk Pediatri Kongresi kitabı, Istanbul, Ada Ofset, 1988, s. 179
 25. Büyükünal C, Söylet Y, Sarimurat N, Senyuz OF.Yeker D, Danismend N: Çocuk yaş grubunda gastrointestinal kanamalar.XXVI. Türk Pediatri Kongresi kitabı, Istanbul, Ada Ofset, 1988, s. 176
 26. Şenyuz OF, Erdoğan E, Danismend N, Sarimurat N, Söylet Y;Lober amfizem. XXVI. Türk Pediatri Kongresi kitabı, İstanbul, Ada Ofset, 1988, s.170
 27. 17. Yeker D, Senyuz OF, Erdogan E, Sarimurat N, Söylet Y, Büyükünal C,Danismend N: Çocuk hekimliği yönünden pilor stenozu ve tedavisi. XXVI.Türk Pediatri Kongresi kitabı, Istanbul, Ada Ofset, 1988, s. 178
 28. Söylet Y, Büyükünal C, Sarimurat N, Senyuz OF, Danismend N, Yeker D: Yenidoğan ve süt çocuğu karın kitlelerinde tanı ve tedavi yaklaşımlarımız. XXVI. Türk Pediatri Kongresi kitabı, Istanbul, Ada Ofset, 1988, s. 174
 29. Danismend N, Söylet Y, Keskin E, Erdogan E, Sander S,Yeker D, Senyuz OF: Çocukluk çağında urolityazis. XXVI. Türk Pediatri Kongresi kitabı, İstanbul, Ada Ofset, 1988,  s. 109
 30. Söylet Y, Danismend N, Yeker D, Sarimurat N : Kısa barsak sendromun da  pediküllü düz adale ototransplantlari ile oluşturulan yeni bir ileoçekal valv modelini araştıran deneysel   bir çalışma.     Mediterranean Surgical Meeting' 87, Istanbul, Abstract book, 1987, s. 243
 31. Büyükünal C, Erdogan E, Söylet Y,Senyuz OF, Sarimurat N, Adali Y, Aykac B, Danismend N, Yeker D:  Özofagus atrezisinde on yıllık sonuçlar ve sorunlar (109 olgunun   retrospektif değerlendirilmesi) . VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, KKTC, Bildiri özetleri kitabı, 1988, s. 20
 32. Şenyuz OF, Büyükünal C, Erdogan E, Tumay G, Sehiralti V, Söylet Y, Vural 0, Sarimurat N, Sander S, Yeker D, Danismend N : Mekanik tipte sarılıklar. XXVII. Türk Pediatri Kongresi , Istanbul, Bildiri özetleri kitabı, 1988, s. 86
 33. Şenyuz OF, Erdogan E, Söylet, Sehiralti V, Vural O.Tumay G, Sarimurat N.İskit S, Danismend N, Yeker D: Karaciğer kitleleri.
 34. XXVII. Türk Pediatri Kongresi, Istanbul, Bildiri özetleri kitabı, 1988, s. 81
 35. Büyükünal C, Söylet Y, Erdogan E, Sarimurat N, Senyuz OF, Danismend N,Yeker D; Çocuk cerrahisinde stapler uygulaması ve Duhamel-Martin ameliyatı ile ilgili deneyimlere toplu bakış. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Marmaris, Bildiri özetleri kitabı, 1988, s. 16
 36. Sander S, Söylet Y, Büyükünal C, Danismend N, Yıldız I, Saglamer L: Pediatrik onkolojide eksternal kateterler ve implante edilebilir port türü kateterler ile elde edilen ilk sonuçlar. XII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Kongre özet kitabı, 1992, s. VII / b
 37. Danismend N, Büyükünal C, Söylet Y, Emir H, Sarimurat N, Erdogan E, Yeker D : Çocuk yaş grubunda mesane augmentasyonları 18 hastadaki klinik deneyimlerimiz. I. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Mudanya, Bildiri özet kitabı, 1993, s. 12
 38. Sander S, Söylet Y, Büyükünal C.Yıldız I, Danismend N, Saglamer L: Pediatrik onkolojide eksternal kateterler ve implante edilebilir port türü kateterler ile elde edilen ilk sonuçlar. X.Ulusal Kanser Kongresi, Istanbul, Bildiri özetleri kitabı, 1993, s. 37
 39. Söylet Y, Sarimurat N, Büyükünal C, Senyuz OF, Danismend N.Yeker D: Çocuklardaki laparoskopi ve torakoskopi . İlk 30 olgudaki deneyimlerimiz. XXX. Türk Pediatri ve Neonatoloji Kongresi, Istanbul, Bildiri özetleri kitabı, 1993, s. 70
 40. Söylet Y, Sarimurat N, Bozkurt P, Büyükünal C, Yeker Y, Senyuz OF, Kaya G, Danismend N.  Çocuk cerrahisinde laparoskopi : 50 olgunun analizi. XIII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Marmaris, Bildiri özetleri kitabı,994, s. 23
 41. Yıldız I, Saglamer L, Özkan A, Apak H, Danismend N, Büyükünal C, SöyletY,  Sarimurat N. Aksoy F, Dervisoglu S, Atkovar G, Akkan S: Cerrahpaşa Pediatrik Onkoloji grubu Wilms Tümörü olguları.VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler '95 Kongresi, Mersin, Bilidiri özetleri kitabı, 1995, s. 9
 42. Kilic N, Başaran UN, Büyükünal C, Danismend N, Söylet y, Ocak V, Aydınlı V, Olcer F, Sen C, Sever L, Caliskan B, Bozkurt P.Yeker Y, Kaya G: Antenatal tanı konulmus obstrüktif üropatilerde prognostik faktörler. III.Ulusal Pediatrik Uroloji Kongresi, Ankara, Bildiri özetleri kitabı, 1995, s. 26
 43. Kilic N, Celayir S, Elicevik M, Söylet Y, Büyükünal C, Danismend N: Mesane augmentasyonunda kullanılan değişik tekniklerin urodinamik ve klinik sonucları. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, Ankara, 1995, s. 32
 44. Aydinli V, Basaran UN, Büyükünal C, Celayir S, Danismend N, Kilic N,Vural O, Ocer F,Sever L, Söylet Y , Yeker D: Antenatal tanı konmuş obstruktif üropatilerde prognostik faktörler. Neonatal nefroloji günleri, Istanbul, 1995, Özet Kitabi, s. 60
 45. Bozkurt P, Yeker Y, Kaya G, Kılıç N, Elicevik M, Söylet Y, Büyükünal C, Danismend Sarımurat N. Elicevik M, Tekant G, Erdogan E, Söylet Y, Senyuz OF, Büyükünal C.: Sedasyon amacı ile kullanılan midazolamin ürodinamik inceleme üzerine etkisi. XIV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pamukkale, 1995, SB 66
 46. Sarımurat N. Elicevik M, Tekant G, Erdogan E, Söylet Y, Senyuz OF, Büyükünal C. Danismend N.Yeker D: Çocuklarda genel vücut travmasına yaklaşım. I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Istanbul, Bildiri özetleri kitabi, 1995, s. 161
 47. Kılıç N. Emir H. Sander S.Vural 0, Söylet Y, Büyükünal C, Danismend N: Lumbosakralpatolojili hastalarda ürodinami sonuçları. XIV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Pamukkale, Bildiri özetleri kitabı, 1996, s. 65
 48. Söylet Y, Emir H, Akman M, Tekant G, Celayir S, Büyükünal C, Danişmend N: Experience with laparoscopy in nonpalpable testes. XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 1997 IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi,İstanbul, 1997
 49. Söylet Y, Emir H., Tekant G., Akman M., Büyükünal C., Danişmend N: Kateterize edilebilir kontinan üriner diversiyon (Mitrofanoff): Klinik deneyimlerimiz. XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 1997 IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, 1997
 50. Emir  H, Akman M, Yakar P, Tekant G, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Posterior üretral valv. XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 1997 IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, 1997
 51. Emir H, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Laparoskopik Tenckhoff dializ kateteri yerleştirilmesi. IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi,  İstanbul, 1997
 52. Söylet Y,Tekant GT, Emir H, Yeşildağ E, Eliçevik M, Büyükünal C, Danişmend N: Testiküler arterin laparoskopik bağlanmasında iki evreli Fowler-Stephens girişimi. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Belek, Bildiri özetleri kitabı, 14-17 1998, Ekim S. 36
 53. Söylet Y,Tekant GT, Emir  H, İlçe Z, Büyükünal C, Danişmend N: Diüretikli nefrostometri: postoperatif obstrüksiyonu belirlemede yeri.  XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,14-17 Ekim, Belek, 1998. Bilbiri Özetleri Kitabı, S:41.
 54. Emir  H, Yeşildağ E, Tekant GT, Çalışkan S, Sever L, Sarımurat N, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Tenckhoff periton dializ kateteri yerleştirilmesinde laparoskopik sonuçların  açık cerrahi sonuçlari ile karşılaştırılması. V. Çocuk Ürolojisi Kongresi, Gaziantep, Bildiri özetleri kitabı. 13-15 Ekim, 1999, S. 58     XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek- Antalya, Kongre özetleri kitabı  26-29 Eylül,  1999, s. 228
 55. Emir  H, Beşik C, Tekant GT, Söylet Y, Danişmend N: Distal hipospadyas tamirinde       modifiye Barcat tekniği. V.Çocuk ürolojisi kongresi, Gaziantep, Bildiri özetleri kitabı, 13-15 Ekim, 1999, s. 212
 56. Tekant GT, Emir  H, İlçe Z, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Bir yaş altı üretero-      vezikal bileşke obstrüksiyonunda double J stentin yeri. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek- Antalya, Bildiri özetleri kitabı, 14-17 Ekim, 
 57. Tekant GT, Emir H, Tomruk S, Söylet Y,Büyükünal C, Danişmend N:Double-J üreteral stent komplikasyonları. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek, Bildiri özetleri kitabı, 14-17 Ekim, 1998,     s. 317.
 58. Celayir S, Dervişoğlu S, İlçe Z, Tekand GT, Söylet, Büyükünal S N C, Danişmend N : Mesanenin cinsiyeti var mı-II ? Mesane cinsiyetinin haritalanması: Çocuklarda seks hormon reseptörlerinin mesanedeki yerleşimi. Ön rapor. XVII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26 – 29 Eylül, 1999
 59. Celayir S., Dervişoğlu S., İlçe Z., Tekant GT., Söylet Y, Büyükünal C.,Danişmend N.: Mesanenin cinsiyeti var mı – II ? Mesane cinsiyetinin haritalanması: Çocuklarda seks hormon reseptörlerinin mesanedeki yerleşimi: Ön rapor. İnterseks olguları: Doğal bir model. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, , Antalya, 26-29 Eylül, 1999
 60. Tekant G., Yıldız İ., Sağlamer L., Apak H., Söylet Y, Danişmend N., Büyükünal C.: Wilms tümöründe 23 yıllık deneyim.XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek-Antalya,  7-11 Ekim, 2001
 61. Emir H., Eroğlu E., Tekant G., Söylet Y, Büyükünal C., Danişmend N.: Posterior üretral valv olgularının ürodinamik bulguları. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek-Antalya, 7-11 Ekim, 2001
 62. Söylet Y, Akova F., Emir H., İlçe Z., Tekant G., Büyükünal C., Danişmend N.: Mesane    augmentasyonu yapılan hastalarda vezikoüreteral reflü: Antireflü cerrahisi gerekir mi?       XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek-Antalya,  7-11 Ekim,  2001
 63. Beşik C., Tekant G., Emir H., Sever L., Çalışkan S.,Söylet Y., Danişmend N., Büyükünal C.: Üreteropelvik bileşke darlığı olguları ile ilgili deneyimlerimiz. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek-Antalya,  7-11 Ekim,  2001
 64. Eroğlu E., Tekant G., Emir H., Gündoğdu G., Ercan E., Söylet Y, Danişmend N.:İnterseks hastalarının dişi yönünde cerrahi tedavileri. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Belek-Antalya,  7-11 Ekim,  2001
 65. Bozkurt P, Yeker Y, Emir H, Tekant G, Sarımurat N, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal C, Şenyüz OF, Kaya G: Çocuklarda iki farklı laparoskopik diagnostik işlemde       kan gazlarının karşılaştırılması I. Pediyatrik Anestezi ve Reanimasyon Kongresi,  İstanbul özet kitabı, 22-23 Nisan,        2000, s. 144
 66. Akova F, Celayir S, Dervişoğlu S, Emir H, Söylet Y, Büyükünal SNC, Danişmend N. Mesane disfonksiyonu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda seks hormon ve reseptör   ilişkisi.      XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002
 67. İlçe Z, Kara C, Emir H, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N : Üriner sistem basıncını      düşürüp üst sistemi korumaya yönelik bir uygulama :  Vezikostomi ve klinik deneyimlerimiz. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002
 68. Gündoğdu G, Akova F, Emir H, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal C : Çocukluk çağı       üreterosel olgularında tedavi. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002.
 69. Kara C, Ünalmış N, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N, Emir H : Disfonksiyonel       işemede “ Biofeedback “ tedavisi : İlk sonuçlar. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002.
 70. Eray N, Doğangün B, Kayaalp L, Emir H, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal C : Hipospadyas cerrahisinin psikolojik etkileri :XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002
 71. İlçe Z, Elemen L, Emir H, Büyükünal C, Danişmend N, Söylet Y.: Mesane kapasitesini       arttırıp basıncını düşürmede ideal bir yöntem : Otoogmentasyon.     XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002
 72. İlçe Z, Tekand G, Emir H, Celayir S, Sarımurat N, Erdoğan E, Yeker Y,Söylet Y,     Şenyüz OF, Büyükünal C, Danişmend N, Yeker D :  Hirschsprung hastalığı nedeniyle Duhamel operasyonu yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi . XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002
 73. Akova F, Eliçevik M, Sever L, Çalışkan L, Emir H, Büyükünal C, Danişmend N, Söylet Y. : Hayatın ilk  yılında teşhis edilen vezikoüreteral reflünün cerrahi tedavisi. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya,     11- 14   Eylül, 2003
 74. Ayık B, Emir H, Dervişoğlu S, Eliçevik M, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N : Ele gelmeyen testis olgularında testis artığının histolojik incelenmesi. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya,     11- 14  Eylül, 2003
 75. Akova F, Celayir S, Dervişoğlu S, Emir H, Söylet Y ,Büyükünal C, Danişmend N :   Mesane disfonksiyonu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda seks hormon ve reseptör ilişkisi ( klinik ön çalışma ) .      VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya,      .
 76. Emir H, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N : Çocuk kasık fıtıklarında laparoskopik “ high-ligation “ tekniğinin video sunusu ve ilk sonuçlar . XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Urfa,  8- 11 Ekim  2003 ,  11- 14   Eylül, 2003
 77. H Emir, M Eliçevik, Söylet Y, C Büyükünal, N Danişmend:  Çocuklarda laparaskopik    “ High Ligasyon ” XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Bursa, 8-11  Eylül,  2004
 78. 1Büyükünal C, Senyuz OF, Söylet Y, Danismend N, Alver 0 : Rapunzel sendromu olgusu. Cerrahpaşa Tip Fakültesi Dergisi, 13: 142, 1982
 79. Yeker D, Danismend N , Senyuz OF, Büyükünal C,Söylet Y: Hidrosefali nedeniyle uygulanmış ventrikuloperitoneal şantı takiben ortaya çıkan karın içi kistleri tedavi  yöntemleri.     Cerrahpaşa Tip Fakültesi Dergisi, 13 : 435, 1982
 80. Yeker D. Danismend N, Büyükünal C. Senyuz OF, Sehiralti M. Sehiralti V, Söylet Y: Hırpalanmış çocuk sendromu.     Cerrahpaşa Tip Fakültesi Dergisi., 14 : 160, 1983
 81. Senyuz OF. Danismend N, Söylet Y,.Yeker D, Sehiralti V.Çetinkale 0: Tekrarlayan evantrasyonlarda yeni bir cerrahi yöntem: Mersilen ağ ile kuvvetlendirilmiş plastik tabaka   ile    yaranın örtülmesi.    Cerrahpaşa Tip Fakultesi Dergisi, 15: 61, 1984
 82. Söylet Y, Vural O, Sehiralti V, Yeker D, Senyuz OF, Büyükünal C, Danismend N: Çocukluk çağında travmatik asfiksi.     Pediatrik Cerrahi Dergisi, 3 : 127, 1987
 83. 6. Büyükünal C, Söylet Y, Erdogan E. Danismend N, Yeker D :Dalak koruyucu cerrahi girişimlerle ilgili deneyimlerimiz ve ülkemizdeki uygulamalara toplu bir bakış. Ulusal Cerrahi Dergisi, 3: 55, 1987
 84. Söylet Y, Sander S, Dervisoglu S, Emir H, Büyükünal C, Danismend N, Yeker D: Nonparaziter dalak kistleri: İki olgu bildirimi.  Pediatrik Cerrahi Dergisi, 5 : 147, 1991
 85. Emir H, Tekant G, Yeşildağ E, Çalışkan Sever L, Sarımurat N, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Çocuklarda Laparoskopik Tenckhoff kateter yerleştirilmesindeki ilk sonuçlarımız. Pediatrik Cerrahi Dergisi, 14 : 20, 2000
 86. Tekant G, Eroğlu e, Yıldız İ, Yüksel L, Dervişoğlu S, Yeker D, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal C : Bilateral Wilms tümörü . Pediatrik Cerrahi Dergisi, 14 (1) : 16, 2000
 87. Celayir S, İlçe Z, Tekand G, Emir H, Yeker Y, Kaya G, Sarımurat N, Erdoğan E, Şenyüz OF, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N, Yeker : Özofagus atrezili olgularla ilgili 22 yıllık deneyim (1978–2000). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 33 ( 2 ): 86, 2001
 88. Senyuz OF. Danismend N, Söylet Y,Yeker D, Büyükünal C : Kistik higromalar. XX. Türk Pediatri Kongresi Kitabi, Istanbul, Zongur matbaacılık , 1982, s:701
 89. Yeker D, Danismend N, Senyuz OF, Büyükünal C , Söylet Y: Konjenital hipertrofik pilor stenozu.     XX.Turk Pediatri Kongresi Kitabi, Istanbul, Zongur matbaacilik , 1982, s:663
 90. Danismend N, Senyuz OF, Yeker D, Söylet Y, Büyükünal C : Invaginasyonlar ve cerrahi tedavisi.     XX.Turk Pediatri Kongresi kitabı Istanbul, Zongur matbaacilik , 1982, s. 671
 91. Danismend N, Büyükünal C , Senyuz OF.Söylet Y, Yeker D :Tortikollislerde tedavi seçimi ve sonuçları. II.Ulusal Cocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Bildiri özetleri kitabı, 1982, s.13
 92. Yeker D. Danismend N, Senyuz OF, Büyükünal C. Sehiralti V,Söylet Y:  Çocuk yaş grubunda Hirschsprung hastalığı ve tedavisi. l.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris, Bildiri özetleri kitabi,1982, s. 74
 93. Senyuz OF, Büyükünal C,Yeker D, Danismend N,Söylet Y: Cocuk yas grubunda hidatik kist hastalığı. XXI.Türk Pediatri Kongresi kitabi, Istanbul, Özdem Kardeşler Matbaası, 1983, s. 537
 94. Büyükünal C, Senyuz OF, Danismend N, Yeker D, Söylet Y: Cocuk yas grubunda askariasise bağlı barsak tıkanmalarında tedavi seçimi medikal mi cerrahi mi olmalıdır? XXI. Türk Pediatri Kongresi kitabi, Istanbul, Özdem Kardeşler Matbaası, 1983, s. 557
 95. Danismend N, Sehiralti V, Vural 0, Söylet Y,Sarimurat N, Yeker D : Bir anal karsinom olgusu. IV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Istanbul. Bildiri özetleri kitabı, 28-29 Eylül 1984,       s. 51
 96. Danismend N,  Vural 0, Söylet Y,Sehiralti V.Yeker D:Yenidoğanda gastrointestinal perforasvonlar. V. Ulusal  Çocuk Cerrahisi Kongresi, Samsun, Bildiri özetleri kitabı, 1985, s. 5
 97. Yeker D, Vural 0,  Sehiralti V, Söylet Y, Danismend N: Bir mikrogastri olgusu. V. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Samsun, Bildiri özetleri kitabı, 1985, s. 11
 98. Büyükünal C, Erdogan E, Söylet Y, Yeker D, Danismend N: Çocuklarda acil ve elektif kolesistektomiler. Aktüel Hepatoloji, Münih-Cerrahpaşa Hepatoloji Günleri, Istanbul, Bildiri özetleri kitabı, 1986, s. 92
 99. Büyükünal C,  Söylet Y, Yeker D, Danismend N: Çocuklarda dalak yaralanmalarında organ koruyucu girişimlerdeki deneyimlerimiz.Uygulamanın ülkemizdeki bugünkü durumu  ve adli yönü. Ulusal Cerrahi Kongresi '86, Ankara, Bildiri özetleri kitabı, 1986, s. 78

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Danismend N, Yeker D, Büyükünal C, Senyuz OF, Yıldız I, Erdogan E, Aksoy F, Ozbay G,  Söylet Y. Ulukutlu L : Yenidoğan döneminde görülen tümörler. VII. Ulusal Kanser Kongresi ve IV. Pediatrik Tümörler Sempozyumu, Ankara, Bildiri  özetleri kitabı, 1987, s. 78
 2. Söylet Y,Danismend N, Keskin E, Yeker D, Erdogan E, İskit S, Büyükünal C: Çocuk yaş grubunda akut skrotal şişlikler. XXVI.Türk Pediatri Kongresi kitabı, Istanbul, Ada Ofset, 1988, s. 179
 3. Büyükünal C, Söylet Y, Sarimurat N, Senyuz OF.Yeker D, Danismend N: Çocuk yaş grubunda gastrointestinal kanamalar. XXVI. Türk Pediatri Kongresi kitabı, Istanbul, Ada Ofset, 1988, s. 176
 4. Senyuz OF, Erdoğan E, Danismend N, Sarimurat N, Söylet Y;Lober amfizem. XXVI. Türk Pediatri Kongresi kitabı, İstanbul, Ada Ofset, 1988, s.170
 5. Yeker D, Senyuz OF, Erdogan E, Sarimurat N, Söylet Y, Büyükünal C,Danismend N: Çocuk hekimliği yönünden pilor stenozu ve tedavisi. XXVI.Türk Pediatri Kongresi kitabı, Istanbul, Ada Ofset, 1988, s. 178
 6. Söylet Y, Büyükünal C, Sarimurat N, Senyuz OF, Danismend N, Yeker D: Yenidoğan ve süt çocuğu karın kitlelerinde tanı ve tedavi yaklaşımlarımız. XXVI. Türk Pediatri Kongresi kitabı, Istanbul, Ada Ofset, 1988, s. 174
 7. Danismend N, Söylet Y, Keskin E, Erdogan E, Sander S,Yeker D, Senyuz OF: Çocuklu çağında urolityazis. XXVI. Türk Pediatri Kongresi kitabı, İstanbul, Ada Ofset, 1988,  s. 109
 8. Söylet Y, Danismend N, Yeker D, Sarimurat N : Kısa barsak sendromun da  pediküllü düz adale ototransplantlari ile oluşturulan yeni bir ileoçekal valv modelini araştıran deneysel   bir çalışma.     Mediterranean Surgical Meeting' 87, Istanbul, Abstract book, 1987, s. 243
 9. Büyükünal C, Erdogan E, Söylet Y,Senyuz OF, Sarimurat N, Adali Y, Aykac B, Danismend N, Yeker D:  Özofagus atrezisinde on yıllık sonuçlar ve sorunlar (109 olgunun   retrospektif değerlendirilmesi) . VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, KKTC, Bildiri özetleri kitabı, 1988, s. 20
 10. Senyuz OF, Büyükünal C, Erdogan E, Tumay G, Sehiralti V, Söylet Y, Vural 0, Sarimurat N, Sander S, Yeker D, Danismend N : Mekanik tipte sarılıklar. XXVII. Türk Pediatri Kongresi , Istanbul, Bildiri özetleri kitabı, 1988, s. 86
 11. Senyuz OF, Erdogan E, Söylet, Sehiralti V, Vural O.Tumay G, Sarimurat N.İskit S, Danismend N, Yeker D: Karaciğer kitleleri.
 12. XXVII. Türk Pediatri Kongresi, Istanbul, Bildiri özetleri kitabı, 1988, s. 81
 13. Büyükünal C, Söylet Y, Erdogan E, Sarimurat N, Senyuz OF, Danismend N,Yeker D;  Çocuk cerrahisinde stapler uygulaması ve Duhamel-Martin ameliyatı ile ilgili deneyimlere toplu bakış. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Marmaris, Bildiri özetleri kitabı, 1988, s. 16
 14. Sander S, Söylet Y, Büyükünal C, Danismend N, Yıldız I, Saglamer L: Pediatrik onkolojide eksternal kateterler ve implante edilebilir port türü kateterler ile elde edilen ilk sonuçlar. XII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Kongre özet kitabı, 1992, s. VII / b
 15. Danismend N, Büyükünal C, Söylet Y, Emir H, Sarimurat N, Erdogan E, Yeker D : Çocuk yaş grubunda mesane augmentasyonları 18 hastadaki klinik deneyimlerimiz. I. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Mudanya, Bildiri özet kitabı, 1993, s. 12
 16. Sander S, Söylet Y, Büyükünal C.Yıldız I, Danismend N, Saglamer L: Pediatrik onkolojide eksternal kateterler ve implante edilebilir port türü kateterler ile elde edilen ilk sonuçlar. X.Ulusal Kanser Kongresi, Istanbul, Bildiri özetleri kitabı, 1993, s. 37
 17. Söylet Y, Sarimurat N, Büyükünal C, Senyuz OF, Danismend N.Yeker D: Çocuklardakilaparoskopi ve torakoskopi . İlk 30 olgudaki deneyimlerimiz. XXX. Türk Pediatri ve Neonatoloji Kongresi, Istanbul, Bildiri özetleri kitabı, 1993, s. 70
 18. Söylet Y, Sarimurat N, Bozkurt P, Büyükünal C, Yeker Y, Senyuz OF, Kaya G, Danismend N.  Çocuk cerrahisinde laparoskopi : 50 olgunun analizi. XIII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Marmaris, Bildiri özetleri kitabı,994, s. 23
 19. Yıldız I, Saglamer L, Özkan A, Apak H, Danismend N, Büyükünal C, SöyletY,  Sarimurat N. Aksoy F, Dervisoglu S, Atkovar G, Akkan S: Cerrahpaşa Pediatrik Onkoloji grubu Wilms Tümörü olguları. VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler '95 Kongresi, Mersin, Bilidiri özetleri kitabı, 1995, s. 9
 20. Kilic N, Başaran UN, Büyükünal C, Danismend N, Söylet y, Ocak V, Aydınlı V, Olcer  F, Sen C, Sever L, Caliskan B, Bozkurt P.Yeker Y, Kaya G: Antenatal tanı konulmuş obstrüktif üropatilerde prognostik faktörler. III.Ulusal Pediatrik Uroloji Kongresi, Ankara, Bildiri özetleri kitabı, 1995, s. 26
 21. Kilic N, Celayir S, Elicevik M, Söylet Y, Büyükünal C, Danismend N: Mesane augmentasyonunda kullanılan değişik tekniklerin urodinamik ve klinik sonuçları III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, Ankara, 1995, s. 32
 22. Aydinli V, Basaran UN, Büyükünal C, Celayir S, Danismend N, Kilic N,Vural O, Ocer F,Sever L, Söylet Y , Yeker D: Antenatal tanı konmuş obstruktif üropatilerde prognostik faktörler. Neonatal nefroloji günleri, Istanbul, 1995, Özet Kitabi, s. 60
 23. Bozkurt P, Yeker Y, Kaya G, Kılıç N, Elicevik M, Söylet Y, Büyükünal C, Danismend Sarımurat N. Elicevik M, Tekant G, Erdogan E, Söylet Y, Senyuz OF, Büyükünal C.: Sedasyon amacı ile kullanılan midazolamin ürodinamik inceleme üzerine etkisi. XIV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Pamukkale, 1995, SB 66
 24. Sarımurat N. Elicevik M, Tekant G, Erdogan E, Söylet Y, Senyuz OF, Büyükünal C. Danismend N.Yeker D: Çocuklarda genel vücut travmasına yaklaşım. I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Istanbul, Bildiri özetleri kitabi, 1995, s. 161
 25. Kılıç N. Emir H. Sander S.Vural 0, Söylet Y, Büyükünal C, Danismend N: Lumbosakral patolojili hastalarda ürodinami sonuçları. XIV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Pamukkale, Bildiri özetleri kitabı, 1996, s. 65
 26. Söylet Y, Emir H, Akman M, Tekant G, Celayir S, Büyükünal C, Danişmend N: Experience with laparoscopy in nonpalpable testes. XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 1997 IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi,İstanbul, 1997
 27. Söylet Y, Emir H., Tekant G., Akman M., Büyükünal C., Danişmend N: Kateterize edilebilir kontinan üriner diversiyon (Mitrofanoff): Klinik deneyimlerimiz. XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 1997 IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, 1997
 28. Emir  H, Akman M, Yakar P, Tekant G, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Posterior        üretral valv. XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 1997 IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, 1997
 29. Emir H, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Laparoskopik Tenckhoff dializ kateteri yerleştirilmesi. IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi,  İstanbul, 1997
 30. Söylet Y,Tekant GT, Emir H, Yeşildağ E, Eliçevik M, Büyükünal C, Danişmend N: Testiküler arterin laparoskopik bağlanmasında iki evreli Fowler-Stephens girişimi. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Belek, Bildiri özetleri kitabı, 14-17 1998, Ekim S. 36
 31. Söylet Y,Tekant GT, Emir  H, İlçe Z, Büyükünal C, Danişmend N: Diüretikli nefrostometri: postoperatif obstrüksiyonu belirlemede yeri.  XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,14-17 Ekim, Belek, 1998. Bilbiri Özetleri Kitabı, S:41.
 32. Emir  H, Yeşildağ E, Tekant GT, Çalışkan S, Sever L, Sarımurat N, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Tenckhoff periton dializ kateteri yerleştirilmesinde laparoskopik sonuçların  açık cerrahi sonuçlari ile karşılaştırılması. V. Çocuk Ürolojisi Kongresi, Gaziantep, Bildiri özetleri kitabı. 13-15 Ekim, 1999, S. 58     XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek- Antalya, Kongre özetleri kitabı  26-29 Eylül,  1999, s. 228
 33. Emir  H, Beşik C, Tekant GT, Söylet Y, Danişmend N: Distal hipospadyas tamirinde   modifiye Barcat tekniği.V.Çocuk ürolojisi kongresi, Gaziantep, Bildiri özetleri kitabı, 13-15 Ekim, 1999, s. 212
 34. Tekant GT, Emir  H, İlçe Z, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Bir yaş altı üretero-      vezikal bileşke obstrüksiyonunda double J stentin yeri. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek- Antalya, Bildiri özetleri kitabı, 14-17 Ekim, 
 35. Tekant GT, Emir H, Tomruk S, Söylet Y,Büyükünal C, Danişmend N: Double-J üreteral stent komplikasyonları. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek, Bildiri özetleri kitabı, 14-17 Ekim, 1998,     s. 317.
 36. Celayir S, Dervişoğlu S, İlçe Z, Tekand GT, Söylet, Büyükünal S N C, Danişmend N : Mesanenin cinsiyeti var mı-II ? Mesane cinsiyetinin haritalanması: Çocuklarda seks hormon reseptörlerinin mesanedeki yerleşimi. Ön rapor. XVII.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26 – 29 Eylül, 1999
 37. Celayir S., Dervişoğlu S., İlçe Z., Tekant GT., Söylet Y, Büyükünal C.,Danişmend N.: Mesanenin cinsiyeti var mı – II ? Mesane cinsiyetinin haritalanması: Çocuklarda seks hormon reseptörlerinin mesanedeki yerleşimi: Ön rapor. İnterseks olguları: Doğal bir model. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, , Antalya, 26-29 Eylül, 1999
 38. Tekant G., Yıldız İ., Sağlamer L., Apak H., Söylet Y, Danişmend N., Büyükünal C.: Wilms tümöründe 23 yıllık deneyim.XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek-Antalya,  7-11 Ekim, 2001
 39. Emir H., Eroğlu E., Tekant G., Söylet Y, Büyükünal C., Danişmend N.: Posterior üretral valv olgularının ürodinamik bulguları. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek-Antalya, 7-11 Ekim, 2001
 40. Söylet Y, Akova F., Emir H., İlçe Z., Tekant G., Büyükünal C., Danişmend N.: Mesane    augmentasyonu yapılan hastalarda vezikoüreteral reflü: Antireflü cerrahisi gerekir mi?       XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek-Antalya,  7-11 Ekim,  2001
 41. Beşik C., Tekant G., Emir H., Sever L., Çalışkan S.,Söylet Y., Danişmend N.,  Büyükünal C.: Üreteropelvik bileşke darlığı olguları ile ilgili deneyimlerimiz. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Belek-Antalya,  7-11 Ekim,  2001
 42. Eroğlu E., Tekant G., Emir H., Gündoğdu G., Ercan E., Söylet Y, Danişmend N.: İnterseks hastalarının dişi yönünde cerrahi tedavileri. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Belek-Antalya,  7-11 Ekim,  2001
 43. Bozkurt P, Yeker Y, Emir H, Tekant G, Sarımurat N, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal C, Şenyüz OF, Kaya G: Çocuklarda iki farklı laparoskopik diagnostik işlemde kan gazlarının karşılaştırılması. I. Pediyatrik Anestezi ve Reanimasyon Kongresi,  İstanbul özet kitabı, 22-23 Nisan, 2000, s. 144
 44. Akova F, Celayir S, Dervişoğlu S, Emir H, Söylet Y, Büyükünal SNC, Danişmend N. Mesane disfonksiyonu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda seks hormon ve reseptör   ilişkisi.      XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002
 45. İlçe Z, Kara C, Emir H, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N : Üriner sistem basıncını      düşürüp üst sistemi korumaya yönelik bir uygulama :  Vezikostomi ve klinik deneyimlerimiz. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002
 46. Gündoğdu G, Akova F, Emir H, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal C : Çocukluk çağı       üreterosel olgularında tedavi. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002.
 47. Kara C, Ünalmış N, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N, Emir H : Disfonksiyonel       işemede “ Biofeedback “ tedavisi : İlk sonuçlar. XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002.
 48. Eray N, Doğangün B, Kayaalp L, Emir H, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal C : Hipospadyas cerrahisinin psikolojik etkileri :XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002
 49. İlçe Z, Elemen L, Emir H, Büyükünal C, Danişmend N, Söylet Y.: Mesane kapasitesini       arttırıp basıncını düşürmede ideal bir yöntem : Otoogmentasyon.     XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002
 50. İlçe Z, Tekand G, Emir H, Celayir S, Sarımurat N, Erdoğan E, Yeker Y,Söylet Y,     Şenyüz OF, Büyükünal C, Danişmend N, Yeker D :  Hirschsprung hastalığı nedeniyle Duhamel operasyonu yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi . XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin,  2002
 51. Akova F, Eliçevik M, Sever L, Çalışkan L, Emir H, Büyükünal C, Danişmend N, Söylet Y. : Hayatın ilk  yılında teşhis edilen vezikoüreteral reflünün cerrahi tedavisi. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya,     11- 14   Eylül, 2003
 52. Ayık B, Emir H, Dervişoğlu S, Eliçevik M, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N : Ele gelmeyen testis olgularında testis artığının histolojik incelenmesi. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya,     11- 14  Eylül, 2003
 53. Akova F, Celayir S, Dervişoğlu S, Emir H, Söylet Y ,Büyükünal C, Danişmend N :   Mesane disfonksiyonu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda seks hormon ve reseptör ilişkisi ( klinik ön çalışma ) .      VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya,      .
 54. Emir H, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N : Çocuk kasık fıtıklarında laparoskopik “ high-ligation “ tekniğinin video sunusu ve ilk sonuçlar. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Urfa,  8- 11 Ekim  2003 ,  11- 14   Eylül, 2003
 55. H Emir, M Eliçevik, Söylet Y, C Büyükünal, N Danişmend:  Çocuklarda laparaskopik   “ High Ligasyon ”. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Bursa, 8-11  Eylül,  2004

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Büyükünal C, Söylet Y, Danismend N, Urgancioglu I, Senyuz OF: Früh- und  Spaetresultate heterotoper Milzautotransplantation beim kindlichen Milztrauma. Z Kinderchir, 43 : 394, 1988
 2. Senyuz OF , Büyükünal C, Danismend N, Erdogan E ,0zbay G ,Söylet Y: Extensive intestinal aganglionosis .   J Pediatr Surg , 24 : 453, 1989
 3. Kılıç N, Celayir S, Eliçevik M, Sarımurat N, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N : Bladder augmentation : Urodynamic findings and clinical outcome in different  augmentation  techniques.      Eur J Pediatr Surg, 9 : 29, 1999
 4. Yıldız İ, Yüksel L,  Özkan A, Apak H, Celkan T, Danişmend N, Büyükünal C,Söylet Y,      Sarımurat N, Dervişoğlu S, Aksoy F, Atkovar G, Okkan S.  Multidisciplinary approach to Wilms tumor : 18 years of experience .      Jpn J Clin Oncol, 30 (1) : 1, 2000
 5. Tekant G, Emir H, Eroğlu E, Akman M, Danişmend N,Söylet Y: Experience with laparoscopy in nonpalpable testes.       Eur J  Pediatr  Surg, 11: 177, 2001
 6. Tekant G, Emir H, Eroğlu E, Esentürk N, Büyükünal C, Danişmend N,  Söylet Y: Catheterisable continent urinary diversion (Mitrofanoff Principle) –   Clinical experience and  psychological aspects.       Eur  J  of  Pediatr  Surg,  11 : 263, 2001
 7. Emir H, Eroğlu E, Tekant G, Büyükünal C, Danişmend N,Söylet Y: Urodynamic findings of our  posterior urethral valve patients.       Eur J  Pediatr  Surg, 12: 38, 2002
 8. Söylet Y, Emir H, Beşik C, Yesildag E, Danişmend N : Modified Barcat Technique in distal hypospadias repair.       Eur J Pediatr Surg,  14 : 185, 2004
 9. Söylet Y, Emir H, İlce Z, Yesildag E, Buyukunal S N, Danişmend N: Quo vadis ?  Ureteric reimplantation or ignoring reflux during augmentatıon cystoplasty. BJU Int,  94 : 379, 2004
 10. Eroğlu E, Tekant G, Gündoğdu G, Emir H, Ercan O, Söylet Y, Danişmend N: Feminizing Surgical Management of Intersex Patients .  Pediatr Surg Int, 20 : 543, 2004
 11. Eray N, Dogangun B, Kayaalp L, Emir H, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal SCN : Emotional effects of hypospadias surgery on Turkish boys . J Ped Urol, 1 : 75, 2005
 12. Celayir AC,Akyuz U,Ciftlik H,Gurbuz A,Danismend N.  A critical observation about the pathogenesis of abdominoscrotal hydrocele.J Pediatr Surg.2001 Jul;36(7):1082-4
 13. Danismend N,Kuday C. Unusual complication of ventriculoperitoneal shunt. Neurosurgery.1988 Apr,22(4):798
 14. Danismend EN,Frank JD,Brown S. Morbidity and mortality in small bowel atresia.Jejunoileal atresia. Z Kinderchir.1987 Feb;42(1):17-8
 15. Danismend EN,Brown S,Frank JD.  Morbidity and mortality in duodenal atresia. Z Kindechir.1986 Apr,41(2):86-8
 16. Danismend N , Büyükünal C . Senyuz OF, Söylet Y,Yeker D : The liver and biliary tract     injuries of childhood. IV. Seminar for Liver Disease with international participants, Istanbul, Abstract book, 1982,      p. 45
 17. Danismend N, Yeker D, Vural 0, Söylet Y, Sehiralti V, Sarımurat N : L'etude des cas de reflux   gastroesophagien necessitant un procedure anti-reflux. XVIII. Semaine Medicale Balkanique , Istanbul, Resumes III,  1984 ,  p. 5
 18. Yeker D, Danismend N, Vural 0 , Sehiralti V, Söylet Y, Sarimurat N : L'achalasie de 1'  enfance . XVIII . Semaine Medicale Balkanique , Istanbul, Resumes III,  1984 ,  p. 8
 19. Danişmend N, Büyükünal SNC, Yıldız İ, Şenyüz OF, Yeker D, Ulukutlu L, Erdoğan E, Aksoy F, Özbay G, Öber A, Uzel R: Solid tumors of the neonatal period. Berkarda B, Kummerle HP (eds): Progress in Chemotherapy, vol:3, Munich-Tokyo-Shanghai, 1987, p.646-647.
 20. Yıldız İ, Ulukutlu L, Büyükünal SNC, Öber A, Aksoy F, Yeker D, Uzel R, Danişmend N, Okkan S, Öz F: Wilms’ tumor: prognostic factors and survival. Chemioterapic, VI (2):141-143, 1987
 21. Büyükünal SNC, Söylet Y, Danişmend N, Urgancıoğlu İ, Şenyüz OF: Early and late results of splenic autotransplantation in pediatric splenic trauma. Z Kinderchir 43:394-397, 1988.
 22. Büyükünal SNC, Danişmend N, Yeker D: Spleen saving surgical procedures in paediatric splenic trauma. Br J Surg, 74:35-352, 1987.
 23. Danismend N , Büyükünal C, Yeker D, Senyüz OF,Söylet Y: Acute acalculous cholecystitis in childhood .     XII. Annual International Meeting of Greek Association of Pediatic Surgeons , Rodos -   Greece , Abstract book,  1987 . A-54 ,  p. 60 Acta  Paedochirurgica Helenica , No :3,  1987)
 24. Büyükünal C, Senyuz OF, Erdogan E, Söylet Y, Danismend N, Yeker D: Experience with spleen saving surgical and nonsurgical procedures in pediatnc splenic trauma  ( an analysis of   121 cases ) Annual International Meeting of Greek Association of Pediatric Surgoens,  Athens- . Greece , Abstract book , 1988,  A-22 ,  p. 2
 25. Şenyüz OF, Danişmend N, Erdoğan E, Özbay G, Büyükünal SNC: Total intestinal aganglionosis with involvement of the stomach. Pediatr Surg Int 3:74-75, 1988.
 26. Senyuz OF, Büyükünal C, Söylet Y.,Sehiralti V , Erdogan E , Yeker D , Danismend N: Peritoneal lavage in blunt abdominal trauma
 27. XIII. Annual International Meeting of Greek Association of Pediatric Surgoens , Athens- Greece, Abstract book,  1988,  A- l 5,  p.20
 28. Senyuz OF, Büyükünal C, Erdogan E , Söylet Y, Sehiralti V, Yeker D , Danismend N :Pancreatic and duodenal injuries in childhood
 29. XIII.  Annual International Meeting of Greek Association of Pediatric Surgoens ,  Athens-  Greece,  Abstract book, 1988,  A-15 ,  p. 23
 30. Büyükünal C, Erdogan E .Senyuz OF, Yeker D , Danismend N, Adali Y,Söylet Y.,    Sarımurat N : Respiratory distress syndrome due to congenital pulmonary malformations. XI. Session des Journées Medicales Balkaniques, Istanbul,  Resumes, 1989,  p. 50
 31. Kılıç N, Celayir S, Elicevik M, Sarımurat N, Büyükünal C, Söylet Y, Danismend N: Bladder augmentation : Urodynamic findings and clinical in outcome in different augmentation techniques. ESPU, VII th Annual Meeting, London, Mart, 1996
 32. Şenyüz OF, Büyükünal SNC, Danişmend N, Erdoğan E, Özbay G, Söylet Y: Extensive intestinal aganglionosis. J Pediatr Surg, 24:453-456, 1989
 33. Şenyüz OF, Danişmend N, Erdoğan E, Yeker D, Büyükünal SNC, Oruç N: Congenital lobar emphysema. A report of 5 cases. Japanese Journal of Surgery, 19:132-135, 1989.
 34. Keskin E, Yeker D, Danişmend N, Büyükünal SNC: Pneumoperitoine diagnostique per-operatoire pour les hernies inguinales unilaterales des infants. Chir Pediatr 31:103-5, 1991.
 35. Keskin E, Yeker D, Danişmend N, Şenyuz OF:La duree de disparition du pneumoperitoine artificiel des enfants. Interest diagnostique.Journal Chirurgie 5: 254-255, 1991
 36. Söylet Y, Sarımurat N, Senyuz OF, Büyükünal C, Erdogan E, Danismend N. Yeker D: Laparoscopy and thoracoscopy in pediatric tumors. Pediatric Laparoscopy and Pediatric Andrology, İstanbul, 1993
 37. Emir H, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Laparoscopic insertion of peritoneal dialysis catheter. VIII. Annual Meeting of European  Society of Pediatric Urology, Roma,  Abstract Book,  3-5     April, 1997, p. 33.
 38. Söylet Y, Emir H, Tekant G, Büyükünal C, Danişmend N: Clinical experience with catheterizable continent urinary diversion ( Mitrofanoff principle ). I. Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgery, Cairo- Egypt, 1997, IX.  Annual Meeting European Society of Pediatric Urology, , Salzburg, Austria, 16-18 April, 1998
 39. Söylet Y, Tekant G., Emir H., Sarımurat N., Akman M., Büyükünal C., Danişmend  N.: The role of minimal invasive surgery in childhood: Analysis of 134 cases. Annual congress of the European Association of Endoscopic Surgery; First Joint Euro-Asian Congress for Endoscopic Surgery , Istanbul- Turkey, 17-21 june 1997,        Surgical Endoscopy, 11: 562, 1997
 40. Söylet Y, Tekant G, Emir H, Sarımurat N, Yeker Y, Büyükünal C, Danişmend N: The  role of minimal invasive surgery in childhood: Analysis of 153 cases. I. Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgery, Cairo- Egypt, 1997
 41. Söylet Y, Emir H, Akman M, Tekant GT, Sarımurat N, Büyükünal C, Danişmend N: Experience with laparoscopy in nonpalpable testes. Annual Congress of the European Association of Endoscopic Surgery : First Joint Euro-Asian Congress for Endoscopic Surgery , Istanbul- Turkey, 17-21 june 1997,   Surgical Endoscopy, 11:562 1997. I. Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgery, Cairo-  Egypt, 1997. IX. Annual Meeting, European Society of Pediatric Urology,  Salzburg-  Austria, 16-18 April,      1998
 42. Kılıç N, Celayir S, Eliçevik M, Sarımurat N, Söylet Y, Büyükünal SNC, Danişmend N: Bladder augmentation: Urodynamic findings and clinical outcome in different augmentation techniques. Eur J Ped Surg 9:29-32, 1999.
 43. Söylet Y, Tekant GT, Emir H, Yeşildağ E,Büyükünal C, Danişmend N: Two-stage Fowler-Stephens orchidopexy with laparoscopic clipping of the spermatic vessels. European Society for Peadiatric Urology 10th Annual Meeting, 15-17 April, 1999, Istanbul, Turkey, BJU int 83 (Suppl.3):97,1999
 44. Tekant GT, Emir H, İlçe Z,Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: The use of a JJ stent vesico-ureteric junction obstruction in infancy. European Society for Peadiatric Urology 10th Annual Meeting, 15-17 April, Istanbul,Turkey,1999. BJU int 83(Suppl.3):81,1999
 45. Söylet Y,Tekant GT, Emir H, İlçe Z, Büyükünal C, Danişmend N: Diüretic nephrostometry: its role in detecting postoperative obstruction. European Society for Peadiatric Urology 10th Annual Meeting, 15-17 April, Istanbul,Turkey,1999. BJU int  83(Suppl.3):142(P)
 46. Tekant GT, Emir H, Eroğlu E, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Patching with free grafts in complicated urethral reconstruction.European Society for Peadiatric Urology 10th Annual Meeting, 15-17 April, Istanbul,Turkey,1999. BJU int 83(Suppl.3): 188(P)
 47. Emir H, Yakar P, Tekant G, Söylet Y, Büyükünal C, Danişmend N: Posterior urethral valves. European society of pediatric urology 9th annual meeting 16-18 April 1998 Salzburg, Austria.
 48. Celayir S, Kılıç N, Paşaoğlu M, Tekand G, Emir H, Çalışkan S, Sever L, Söylet Y,  Danişmend N, Büyükünal SNC. Prognostic factors of antenatally diagnosed  obstructive uropathies.   ESPU, Salzburg, Avusturya, 1998
 49. Emir H., Besik C., Tekant G., Söylet Y., Danişmend N.:Modified Barcatt technique in repairment of distal hypospadias.3rd Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons,October 12-15, 2000, Corfu, Greece
 50. Tekant G., Büyükünal C., Eroglu E., Emir H., Söylet Y., Danişmend N., Yüksel L., Yıldız İ.: Bilateral Wilms’ tumor. 3rd Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, October 12-15, 2000, Corfu, Greece
 51. Celayir S, Dervişoglu S, Ilçe Z, Tekand GT, Söylet Y, Büyükünal SNC, Danişmend N. Mapping the bladder sex: The distribution of sex hormone receptors in bladder in childhood: Preliminary report.  3rd M.A.P.S Meeting, Korfu - Yunanistan, 12-15 Ekim 2000 13th Pediatric Surgical Research Symposium. Ann Arbor, Michigan, USA, 1- 4 Kasım 2000
 52. Celayir AC, Celayir S, Öner N, Vural G, Danişmend N. Duplicated exstrophy in one of identical twins, Urology, 56:300i-330ii, 2000
 53. Celayir S, İlçe Z, Danişmend N: The effects of male sex hormones on urodynamics in childhood. Intersex patient’s are a natural model. Pediatr Surg Int, 16:502-504, 2000
 54. Emir H, Jayanthi V, Nitahara K, Danişmend N, Koff S: Modification of the Koyanagi technique for the single-stage repair of proximal hypospadias: long term results.J Urol. 3.973,2000.
 55. Emir H, Eroğlu E, Tekant G, Büyükünal SNC, Danişmend N, Söylet Y: Urodynamic findings of our posterior urethral valve patients. European Journal of Pediatric Surgery,12:38-41 , 2001
 56. Tekant G., Yıldız İ., Sağlamer L., Apak H., Söylet Y., Danişmend N., Büyükünal C.:Surgery for Wilms tumor: A 23-year experience.2nd European Congress of Paediatric Surgical Oncology, September 20-23, 2001, Thessaloniki, Greece
 57. Söylet Y., Akova F., Emir H., Tekant GT., Büyükünal C., Danişmend N.: The outcome of antireflux surgery in patients with an augmentation cystoplasty and VUR. 13th European Society of Pediatric Urology, April 11-13, 2002, Budapest, Hungary
 58. Beşik C., Eliçevik M., Tekant G., Emir H., Sander S., Vural Ö., Çalışkan S., Sever L., Kıyak A., Kabasakal L., Önsel Ç., Söylet Y., Danişmend N., Büyükünal C.:Unilateral ureteropelvic junction obstruction: Experience with 297 patients-A retrospective analysis.4th Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons,June 5-8, 2002, Çeşme, İzmir, Turkey
 59. Akova F, Celayir S, Dervişoğlu S, Emir H, Söylet Y, Büyükünal SNC, Danişmend N. The Relation Between the Sex Hormone Receptors and Hormones in Children with Bladder Dysfunction and VUR. 4th Congress of Mediterrenian Association of Pediatric Surgeons (MAPS), Çeşme - İzmir, 6-8 Haziran 2002
 60. Tekant G, Emir H, Eroğlu E, Esentürk E, Büyükünal C, Danişmend N, Söylet Y : Catheterisable continent urinary diversion ( Mitrofanoff principle ). Clinical experience and psychological aspects. ICCS and Asia  Pacific Association of Pediatric Urologists Joint Meeting. 10- 13 December 2002, Hong Kong, Çin
 61. Eray N, Doğangün B, Kayaalp L, Emir H, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal C : Psychological effects of hypospadias surgery. A long term follow-up. Clinical experience and psychological aspects. ICCS and Asia Pacific Association of Pediatric Urologists Joint Meeting. 10- 13 December 2002, Hong Kong, Çin
 62. Tekant G, Emir H, Eralp E, Esentürk N, Büyükünal SNC, Danişmend N, Söylet Y: Catheterizable continent urinary diversion (Mitrofanoff principle) Clinical experience and psychological aspects.European Journal of Pediatric Surgery 11:263-267,2001.
 63. Emir H, Eliçevik M, Gündoğdu G, Büyükünal C, Danişmend N, Söylet Y: Experience with laparoscopy in patients with nonpalpable testis .İnternational meeting on undesending testis and related disorders 17-18 April 2004 İstanbul
 64. Emir H, Ayık B, Eliçevik M, Büyükünal C, Danişmend N,Dervişoğlu S,  Söylet Y: Histological Evaluation of The Testicular Nubbins in Patients with nonpalpable Testis. İnternational meeting on undesending testis and related disorders 17-18 April 2004 İstanbul

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

 1. Danişmend N, Üreter Düplikasyonu ve Ektopik Üreter in Çocuk Cerrahisi Ed.Daver Yeker,Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd.Şti Bilim Yayınları :40, I. Baskı 2005 İstanbul s.627-638
 2. Danişmend N, Üriner enfeksiyonlar in Çocuk Cerrahisi Ed.Daver Yeker,Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd.Şti Bilim Yayınları :40, I. Baskı 2005 İstanbul s.639-644
 3. Danişmend N, Vezikoüreteral Reflü in Çocuk Cerrahisi Ed.Daver Yeker,Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd.Şti Bilim Yayınları :40, I. Baskı 2005 İstanbul s.645-660
 4. Danişmend N, İnterseks in Çocuk Cerrahisi Ed.Daver Yeker,Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd.Şti Bilim Yayınları :40, I. Baskı 2005 İstanbul s,717-726