Prof. Dr. Murat KAYABALI

Prof. Dr.
Murat KAYABALI

Varis / Damar Cerrahisi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

2003'ten bu yana Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde görev yapan Prof. Dr. Kayabalı'nın özel ilgi alanı Damar Cerrahisi ve Endovasküler Cerrahi'dir. Kendisi 1985 yılından beri Periferik Damar Cerrahisi'nin tüm alanlarında faaliyet göstermiştir.

Yaklaşık 3500 kadar açık cerrahi ve 1000 kadar endovasküler girişim gerçekleştirmiştir. 2010 yılında Avrupa Damar Cerrahisi Birliği’nin "board sınavı"nı başarıyla geçmiştir.

İlgi Alanları:

 • Periferik Damar Cerrahisi
 • Varis Tedavisi

 • Haberler
Bugün
 • 2003 Grup Florence Nightengale Hastanaleri Damar Cerrahisi Bölümü
 • 1990 New Orleans USA, Ochsner Clinic Misafir Öğretim Üyesi
 • 1989 Londra Charing Cross Hastanesi Damar Cerrahisi Eğitimi
 • 1989 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Periferik Damar Ünitesi, Öğretim Üyesi
 • 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı
 • 1985 - 1987 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Periferik Damar Servisi Başasistan
 • 1976 - 1981 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Güven K., Rozanes İ., Kayabalı M., Minareci Ö.: Endovascular Treatment of a Superior Mesenteric Artery Aneurysm Secondary to Behcet’s Disease with Onyx (Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer). CardioVascular and Interventional Radiology 32(1): 159-162 2009.

2. Güven K., Rozanes İ., Kayabalı M., Aksoy M., Ayalp K., Acunaş B.: Endovascular Repair of an abdominal aortic aneurysm in a patient with horseshoe kidney demonstrating the nonend artery nature of an accessory isthmic artery. European Journal of Radiology Extra 67: 125 – 128 2008

3. Korkmaz A., Onan B., Aydın Ü., Tamtekin B., Oral K., Bakay C., Kayabalı M.: TİP-2 Takayasu Hastalığında Torakoabdominal Baypas ile Re-Operasyon: Olgu Sunumu. Turkish J Vasc Surg 15(3): 45-48 2006

4. Aksoy M., Turnadere E., Ayalp K., Kayabalı M., Ertuğrul B., Bilgiç L.: Cyanoacrylate for wound closure in prosthetic vascular graft surgery to prevent infections through contamination. Surg Today 36(1) : 52-56 2006

5. Sarıca-Kuruoğlu R., Akdağ-Köse A., Kayabalı M., Yazganoğlu KD , Dişçi R ,Erzengin D, Azizlerli G : Vascular involvement in Behcet’s disease. A retrospective analysis of 2319 cases. Int J Dermatol 45(8): 919-921 2006

6. Aksoy M, Başar Y, Salmanyeli N, Ayalp K, Genç FA, Dilege S, Kayabalı M, Baktıroğlu S, Kurdoğlu M : Hyperhomocystinemia in patients with arterial occlusive disease. Surg Today 36(4): 327-331 2006. Aksoy

7. M, Dilege S, Kayabali M. Superior Mesenteric Artery Reimplantation in Chronic Mesenteric Ischemiae. Eur J Vasv Endovasc Surg 29(6):559 2005.

8. Aksoy M., Ayalp K., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Şentürk M.: Karotis endarterektomisi adaylarında perioperatif kardiovasküler morbidite ve mortalite riskinin transtorasik ekokardiografi ile değerlendirilmesi. Damar Cerrahisi Dergisi 13(1): 1-4 2004.

9. Akdağ-Köse A. Kayabalı M., Sarıca R., Kaymaz R., Azizlerli G. : Pulmonary artery involvement in Behcet’s disease. Adv Exp Med Biol 528:419-422 2003.

10. Akdağ-Köse A. Kayabalı M., Sarıca R., Sağlık E., Azizlerli G. : The clinical outcome and treatment in Behcet’s disease with deep vein thrombosis. Adv Exp Med Biol 528:495-501 2003.

11.  Kayabalı M., Aksoy M., Dilege Ş.: Semptomatik vertebral arter stenozlarında vertebro-karotid reimplantasyon. Damar Cerrahisi Dergisi 11(3): 118-121 2002.

12.Dilege S., Aksoy M., Kayabalı M., Genc F.A., Sentürk M., Baktıroglu S. : Vasculer reconstructions in Buerger’s disease: Is it feosible? Surg Today 32: 1042-1047 2002.

13. Aksoy M., Dilege S., Ayalp K., Genç F.A., Baktıroglu S., Kurtoglu M., Kayabalı M.: Ekstremite kurtarılmasında, popliteo-krural bypass’ların erken sonuçları. Damar Cerrahisi Dergisi 11(1): 7-11 2002.

14. Cakirer S. Karaarslan E., Kayabalı M., Rozanes İ.: Seperate Origins of the LEft Internal and External Carotid Arteries from the Aortic Arch: MR Angiographic Findings. AJNR Am J Neuroradiol 23: 1600-1602 2002

15. Poyanlı A., Dilege Ş., Baltepe İ., Kayabalı M., Rozanes İ.: Ekstrakranyal karotis arter stenozlarının tanısı: Spinal bilgisayarlı tomografik anjiografi ile ilk deneyimlerimiz. Damar Cerrahisi Dergisi 9(1): 1-5 2000.

16. Kayabalı M., Kurtoğlu M, Aksoy M., Sarı S., Şentürk Ş.: Karotis endarterektomisi sırasında berebral perfüzyonun takibinde güdük basınç ölçüsü yeterlimidir?. Damar Cerrahisi Dergisi 9(3) : 7-11 2000.

17. Poyanlı A., Sencer S., Rozanes İ., Acunaş B., Kayabalı M.: Alt ekstremite atherosklerotik hastalığın tedavisinde perkütan transluminal anjioplasti. Damar Cerrahisi Dergisi 8(3): 97-104 1999.

18. Dilege Ş., Poyanlı A., Kurtoğlu M., Kayabalı M.: Karotis endarterektomisi adaylarının belirlenmesinde preoperatif anjiografi gereklimidir?. Damar Cerrahisi Dergisi 8(3): 105-110 1999.

19. Poyanlı A., Sencer S., Acunaş B., Rozanes İ., Kayabalı M.: Diabetik hastalarda, SFA ve popliteal arterler darlık ve kısa segment tıkanıklıklarında perkütan transluminal anjioplasti ile ayakbileği/kol indeksi arttırılabilir mi?. Türk Radyoloji Dergisi 34(2): 177-182 1999.

20. Kayabalı M., Kurtoğlu M., Dilege Ş., Şad O., Özgür M.: Karotis endarterektomisi sırasında nörolojik morbiditeyi etkileyen faktörler. Damar Cerrahisi Dergisi 6(1): 1-6 1997.

21. Dilege Ş., Şad O., Kayabalı M., Güloğlu R., Özgür M.: Laparoskopik girişimlerde büyük damar yaralanmaları. Endoskopik, Laparoskopik Cerrahi Dergisi 4(1): 24-27 1997.

22. Çamcı E., Açıkgöz K., Şentürk M., Şad O., Tuğrul M., Kayabalı M.: Karotis endarterektomisinde güdük basıncı, juguler venöz oksijen saturasyonu ve rejyonel oksijen saturasyonu ile merkezi sinir sistemi monitorizasyonu. Damar Cerrahisi Dergisi 6(3): 86-92 1997.

23.Kayabalı M., Dilege Ş., Şad O., Kurtoğlu M., Özgür M.: Semptomatik karotis stenoz + katlanmalarında eversiyon endarterektomisi + kısaltma girişimi. Damar Cerrahisi Dergisi 5(3): 102-108 1996.

24. Azizlerli G , Sarıca R , Köse A , Ovul C , Kavala M , Kayabalı M , Erkan F , Kural Z. : Interferon alpha 2-a in treatment of Behcet’s disease. Dermatology 192(3) 239-241 1996.

25. Başar Y., Kayabalı M., Dilege Ş., Acunaş B., Rozanes İ., Özgür M. : Periferik arterlerde veya greft tıkanmalarında trombolitik tedavi. Damar Cerrahisi Dergisi 4(1): 9-13 1995.

26. Kayabalı M., Kurtoğlu M., Rozanes İ., Acunaş B., Özgür M. : Travmatik arterio-venöz fistülün greft – stent kombinasyonu ile kapatılması. Damar Cerrahisi Dergisi 4(2): 75-78 1995.

27. Genç F.A., Dilege Ş., Kayabalı M., Bilsel Y., Kalaycı G., Özgür M. : Aorto-duodenal fistüller. Damar Cerrahisi Dergisi 4(3): 103-107 1995.

28. Başar Y., Kayabalı M., Dilege Ş., Genç F.A., Özgür M. : Kronik venöz yetersizlikte tedavinin planlanması. Damar Cerrahisi Dergisi 4(3): 124-127 1995.

29. Kayabalı M., Özgür M., Dilege Ş., Genç F.A.: Spinal cord ischemia and gluteal skin necrosis following infrarenal aortic aneurysm repair. Vascular Surgery 2(4) : 301-304 1994.

30. Genç F.A., Ercan E., Bilgiç L., Dilege Ş., Kayabalı M.: Intraperitoneal adhezyon oluşumunun engellenmesinde (r-tpa)’nın yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi 10(1) : 26-30 1994.

31. Kayabalı M., Hazar H., Gürsoy MA, Bulut T.: Free radicals in restraint induced stres gastritis. Surgery Today 24(6): 530-533 1994.

32. Özgür M., Kayabalı M., Dilege Ş., Tanırgan F., Kalaycı G., Genç F.A., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S., Başar Y. : Küçük Abdominal Aort Anevrizmaları : Ameliyat edilmeli mi?. Damar Cerrahisi Dergisi 3(3) : 91-93 1994.

33. Özarmağan S., Kayabalı M., Mercan S., Seven R., Seven R., Özarmağan G.: Radical Cure of Pilonidal Sinüs by Exicision and Z-plasty. Dermatology in Europe, ed.by. E.Pancosi, Blackwell Scientific Publ. Oxford pp. 776-777 1993.

34. Kayabalı M., Acunaş B., Rozanes İ., Kalaycı G., Özgür M. : Infrainguinal uzun segment tüm tıkanmalarda (>5cm) PTA ile revaskülarizasyon. Damar Cerrahisi Dergisi 2(1) : 33-39 1993.

35. Özgür M., Genç F.A., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Kalaycı G.: Popliteal anevrizmalarda yaklaşım. Damar Cerrahisi Dergisi 2(1) : 46-50 1993.

36. Bulut T., Kayabalı M., Savcı N., Ercan E., Sönmez Y., Genç F.A.: The effects of oxygen free radicals, versus scavengers during experimental short term small bowel ischemia and reperfusion period. Türkish journal of Medical and Biological Research 4(3) : 221-228 1993.

37. Dilege Ş., Kayabalı M., Genç F.A., Başar Y., Özgür M.: Aterosklerotik tıkayıcı periferik damar hastalıklarında kolesterol profili. Damar Cerrahisi Dergisi 2(3): 127-130 1993.

38. Gürsoy M.A., Kayabalı M., Hazar H., Kotiloğlu E. : Sıçanlarda oluşturulan stres ülserlerinde, serbest oksijen radikallerinin ve radikal temizleyicilerinin rolü. Ulusal Cerrahi Dergisi 8(1): 22-28 1992.

39. Genç F.A., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Kalaycı G., Özgür M. : Diabetik ayakta yaklaşım ne olmalıdır?. Çağdaş Cerrahi Dergisi 6(2) : 107-109 1992. Kayabalı M., Genç F.A., Özgür M., Kurtoğlu M., Kalaycı G. : Inflamatuar Aort Anevrizmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi 8(2) : 131-135 1992.

40. Koçer H., Başar Y., Güney K., Kayabalı M., Güçlü ME. : İnsizyonel hernilerde risk faktörlerinin araştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi 6 : 42-46 1992.

41. Kayabalı M., Özgür M., Kalaycı G., Dilege Ş., Genç F.A., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S., Başar Y. : Periferik Damar Cerrahisinde Sekonder Girişimler. Damar Cerrahisi Dergisi 1(1): 14-19 1992.

42. Kayabalı M., Özgür M., Genç F.A., Dilege Ş., Kalaycı G., Baktıroğlu S., Kurtoğlu M.: Ekstremite kurtarılmasında distal bypassların rolü. Damar Cerrahisi Dergisi 1(1) : 26-32 1992.

43. Kayabalı M., Genç F.A., Çağlıkülekçi M., Özgür M. : An unusual complication of Abdominal Aortic Aneurysm: Microembolism. Med. Bull. of Ist. Med. Fac. 24 (1) : 113-117 1991.

44. Kayabalı M., Bulut T., Kurtoğlu M., Güçlü M.E., Beldergen S. : Kolon’un akut psödoobstrüksiyonu (Ogilvie sendromu). Klinik Gelişim 4: 998-1000 1991.

45. Özgür M., Kurtoğlu M., Kayabalı M., Genç F.A.: Ekstrakranial karotis arter anevrizmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi 7(2) : 125-126 1991.

46. Minareci Ö., Genç F.A., Kayabalı M., Rozanes İ., Özgür M. : Inflamatuar Aort Anevrizmalarında BT Bulguları. Türk Radyoloji Dergisi 27(1): 49-51 1991.

47. Kayabalı M., Başar Y., Müslümanoğlu M., Özgür M. : Primer retroperitoneal tümörlerde tanıya yaklaşım. Çağdaş Cerrahi Dergisi 5(3) : 159-161 1991.

48. Kayabalı M., Ertekin C., Kurtoğlu M., Beldergen S. : Duodenal ülser perforasyonlarında tedavi yöntemi seçimi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 53 (3) : 41-48 1990.

49. Kayabalı M., Başar Y., Tekant Y., Özgür M. : Soliter, soğuk ve solid tiroid nodüllerinde cerrahi yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi 6(3) : 33-35 1990.

50. Kayabalı I., Gökçora HD., Kayabalı M.: A contemporary evaluation of enteric perforations in typhoid fever: Analysis of 257 cares. International Surgery 75: 96-100 1990.

51. Özgür M., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S. : Juxtarenal aort trombozların cerrahi tedavisi. Klinik Gelişim Dergisi 2(10) : 578-581 1989.

52. Özgür M., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S.: Insitu safen ven bypass: İnfrainguinal rekonstrüksiyonlarda yeni teknik. Çağdaş Cerrahi Dergisi 3(4) : 235-239 1989.

53. Kayabalı M., Beldergen S., Türel Ö., Kurtoğlu M., Ertekin C. : Gastrointestinal sistem fistülleri. Ulusal Cerrahi Dergisi 4(1) : 59-62 1988.

54. Kayabalı M., Genç F.A., Türel Ö., Beldergen S., Kurtoğlu M. : Spontan karaciğer hemanjiom rüptürü. Ulusal Cerrahi Dergisi 4(2) : 61-62 1988.

55. Kurtoğlu M., Kayabalı M., Dilege Ş., Çevikbaş U. : Mide nörinomu. Ulusal Cerrahi Dergisi 4(3) : 67-68 1988.

56. Beldergen S., Demirkol K., Kayabalı M. : Peritoneal spülung und stumfe bauchverletzungen im kindersalter. Zentralbatt für Chirurgie 112: 246-249 1987.

57. Kurtoğlu M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Özgür M. : Kolonda tek kat anastomoz ve peroperatif kolon irrigasyonu. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1(1): 35-38 1987.

58. Kayabalı M., Kurtoğlu M., Özgür M., Başar Y., Baktıroğlu S., Beldergen S. : Akut periferik arteriyel tıkanmalar. Ulusal Cerrahi Dergisi 3(1) : 47-50 1987.

59. Bozfakioğlu Y., Kayabalı M., Aren A., Keçer M. : Komplet rektum prolapsusunun tedavisinde Lahaut tekniğinin yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi 3(3) : 41-44 1987.

60. Kayabalı M., Karakayalı Ş., Bozfakioğlu Y., Dağoğlu T., Arat R., Özgür M.: Pilonidal sinüsün radikal tedavisinde “Eksizyon ve Z-Plasti” yöntemi. Ulusal Cerrahi Dergisi 3(4): 65-68 1987.

61. Kurtoğlu M., Özgür M., Baktıroğlu S., Kayabalı M. : Postflebitik sendromda venöz valv transplantasyonun yeri. Ulusal Cerrahi Dergisi 2(1): 69-71 1986.

62. Özgür M., Kurtoğlu M., Baktıroğlu S., Kayabalı M. : The role of profundaplasty in management of severely ischemic limb. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (12) : 58-62 1986.

63. Kayabalı M., Kurtoğlu M., Özgür M., Baktıroğlu S.: Deneysel akut erozif gastrit patogenezinde mide mukoza kan akımının rolü. Ulusal Cerrahi Dergisi 2(2) : 19-24 1986.

64.Kurtoğlu M., Kayabalı M., Özgür M., Baktıroğlu S., Bahar S., Tuncay R.: Glomus karotikum tümörleri. Ulusal Cerrahi Dergisi 2(2) : 68-71 1986

65. Kurtoğlu M., Özgür M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Giritli G.: Variste tedavinin planlanması. Ulusal Cerrahi Dergisi 2(4) : 53-56 1986.

66. Kurtoğlu M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Beldergen S., Özgür M. : Vascular injuries-Analysis of 359 cases. What Is New In Angiology-Trends and Controversies, pp: 339-340 edited by Peter C.Maurer München-Zuchwerdt Verlag, 1986.

67. Baktıroğlu S., Kayabalı M., Özgür M., Genç F.A., Öztürk S. : Thyroglossal remmant carcinoma. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 19: 133-136 1986.

68. Dağoğlu T., Kayabalı M., Bazfakioğlu Y., Ünal M., Gökşen Y. : Klinikte stres ülseri sorunu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 48 (1) : 135-140 1985.

69. Belgerden S., Özgür M., Kayabalı M., Baktıroğlu S., Kurtoğlu M. : Damar yaralanmaları. Ulusal Cerrahi Dergisi 1(3): 29-32 1985.

70. Belgerden S., Kayabalı M., User Y., Terzioğlu T. : Safra kesesinin izole travmatik yaralanması. Ulusal Cerrahi Dergisi 1(3) : 61-63 1985.

71. Belgerden S., Başar Y., Şener M., Kayabalı M., Edalı N.: Akut apandisiti taklit eden bir kolon leiomyosarkoma vakası. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47(2) : 320-326 1984.

72. Kurtoğlu M., Özgür M., Arat R, Kayabalı M., Baktıroğlu S. : Ductus cysticus agenezisi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47(3) : 554-558 1984.

73. Akyüz A., Çilingiroğlu K., Sökücü N., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Gökşen Y.: Pneumatosis cystoides intestinalis. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47 (3): 559-562 1984.

74. Özgür M., Baktıroğlu S., Kayabalı M., Yücel T., Arat R., Kurtoğlu M. : Erişkinlerde kronik invajinasyonlar. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47 (4): 731-735 1984.

75. Sökücü N., Gökşen Y., Kayabalı M., Yenerman M., Büyükuncu Y. : Schwannome duodenale. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 17: 175-179 1984.

76. Arıoğlu O., Uras A., Alper A., Emre A., Kayabalı M., Yalçın S. : Hypersplenism as an indication for surgery in portal hypertension. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 17: 26-33 1984.