• Periferik Damar Cerrahisi
  • Varis Tedavisi

2003'ten bu yana Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde görev yapan Prof. Dr. Kayabalı'nın özel ilgi alanı Damar Cerrahisi ve Endovasküler Cerrahi'dir. Kendisi 1985 yılından beri Periferik Damar Cerrahisi'nin tüm alanlarında faaliyet göstermiştir.

Yaklaşık 3500 kadar açık cerrahi ve 1000 kadar endovasküler girişim gerçekleştirmiştir. 2010 yılında Avrupa Damar Cerrahisi Birliği’nin "board sınavı"nı başarıyla geçmiştir.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Güven K., Rozanes İ., Kayabalı M., Minareci Ö.: Endovascular Treatment of a Superior Mesenteric Artery Aneurysm Secondary to Behcet’s Disease with Onyx (Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer). CardioVascular and Interventional Radiology 32(1): 159-162 2009.

2. Güven K., Rozanes İ., Kayabalı M., Aksoy M., Ayalp K., Acunaş B.: Endovascular Repair of an abdominal aortic aneurysm in a patient with horseshoe kidney demonstrating the nonend artery nature of an accessory isthmic artery. European Journal of Radiology Extra 67: 125 – 128 2008

3. Korkmaz A., Onan B., Aydın Ü., Tamtekin B., Oral K., Bakay C., Kayabalı M.: TİP-2 Takayasu Hastalığında Torakoabdominal Baypas ile Re-Operasyon: Olgu Sunumu. Turkish J Vasc Surg 15(3): 45-48 2006

4. Aksoy M., Turnadere E., Ayalp K., Kayabalı M., Ertuğrul B., Bilgiç L.: Cyanoacrylate for wound closure in prosthetic vascular graft surgery to prevent infections through contamination. Surg Today 36(1) : 52-56 2006

5. Sarıca-Kuruoğlu R., Akdağ-Köse A., Kayabalı M., Yazganoğlu KD , Dişçi R ,Erzengin D, Azizlerli G : Vascular involvement in Behcet’s disease. A retrospective analysis of 2319 cases. Int J Dermatol 45(8): 919-921 2006

6. Aksoy M, Başar Y, Salmanyeli N, Ayalp K, Genç FA, Dilege S, Kayabalı M, Baktıroğlu S, Kurdoğlu M : Hyperhomocystinemia in patients with arterial occlusive disease. Surg Today 36(4): 327-331 2006. Aksoy

7. M, Dilege S, Kayabali M. Superior Mesenteric Artery Reimplantation in Chronic Mesenteric Ischemiae. Eur J Vasv Endovasc Surg 29(6):559 2005.

8. Aksoy M., Ayalp K., Kayabalı M., Kurtoğlu M., Şentürk M.: Karotis endarterektomisi adaylarında perioperatif kardiovasküler morbidite ve mortalite riskinin transtorasik ekokardiografi ile değerlendirilmesi. Damar Cerrahisi Dergisi 13(1): 1-4 2004.

9. Akdağ-Köse A. Kayabalı M., Sarıca R., Kaymaz R., Azizlerli G. : Pulmonary artery involvement in Behcet’s disease. Adv Exp Med Biol 528:419-422 2003.

10. Akdağ-Köse A. Kayabalı M., Sarıca R., Sağlık E., Azizlerli G. : The clinical outcome and treatment in Behcet’s disease with deep vein thrombosis. Adv Exp Med Biol 528:495-501 2003.

11.  Kayabalı M., Aksoy M., Dilege Ş.: Semptomatik vertebral arter stenozlarında vertebro-karotid reimplantasyon. Damar Cerrahisi Dergisi 11(3): 118-121 2002.

12.Dilege S., Aksoy M., Kayabalı M., Genc F.A., Sentürk M., Baktıroglu S. : Vasculer reconstructions in Buerger’s disease: Is it feosible? Surg Today 32: 1042-1047 2002.

13. Aksoy M., Dilege S., Ayalp K., Genç F.A., Baktıroglu S., Kurtoglu M., Kayabalı M.: Ekstremite kurtarılmasında, popliteo-krural bypass’ların erken sonuçları. Damar Cerrahisi Dergisi 11(1): 7-11 2002.

14. Cakirer S. Karaarslan E., Kayabalı M., Rozanes İ.: Seperate Origins of the LEft Internal and External Carotid Arteries from the Aortic Arch: MR Angiographic Findings. AJNR Am J Neuroradiol 23: 1600-1602 2002

15. Poyanlı A., Dilege Ş., Baltepe İ., Kayabalı M., Rozanes İ.: Ekstrakranyal karotis arter stenozlarının tanısı: Spinal bilgisayarlı tomografik anjiografi ile ilk deneyimlerimiz. Damar Cerrahisi Dergisi 9(1): 1-5 2000.

16. Kayabalı M., Kurtoğlu M, Aksoy M., Sarı S., Şentürk Ş.: Karotis endarterektomisi sırasında berebral perfüzyonun takibinde güdük basınç ölçüsü yeterlimidir?. Damar Cerrahisi Dergisi 9(3) : 7-11 2000.

17. Poyanlı A., Sencer S., Rozanes İ., Acunaş B., Kayabalı M.: Alt ekstremite atherosklerotik hastalığın tedavisinde perkütan transluminal anjioplasti. Damar Cerrahisi Dergisi 8(3): 97-104 1999.