• Radial (El bileğinden) koroner anjiografi ve stent
  • Koroner Anjiyografi ve stent 
  • Kalp krizlerinde primer ptca+ stent 
  • Periferik anjiyografi ve stent (karın ve bacak damarlarına anjiyografi ve stent) 
  • Sağ Kalp Kateterizasyonu
  • Diyaliz hastalarında fistülografi- venografi ve stent işlemleri
  • TAVI (Kasıktan kalp kapağı değişimi)
  • ASD/PFO kapatma (doğuştan kalp deliklerinin perkütan kapatılması) 
  • Mitral balon valvüloplasti (Kalp kapak darlığının kasıktan genişletilmesi)

2014 yılından bu yana Şişli Florence Nightingale Hastanesinde kateter ve anjiyografi laboratuarında yönetici ve sorumlu hekimdir. Aynı zamanda kardiyoloji yoğun bakımları için danışman hekimdir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde kardiyoloji ihtisasına başlamış ve 2002 yılında kardiyoloji uzmanı olmuştur. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde iken kardiyoloji doçenti olmuştur. 2016 yılında Kardiyoloji Profesörü ünvanını almıştır.  

2000 yılından bu yana anjiyografi laboratuarında yoğun olarak çalışmaktadır. Yaklaşık 20 bin civarında işlemi (koroner anjiyografi, koroner stent, bacak damarlarının anjiyografisi, boyun damarlarının anjiyografisi vb) yapmış veya işlemde bulunmuştur. Ayrıca sağ kalp kateterizasyonu, periferik anjiyografi, periferik anjiyoplasti + stent işlemleri ve kalp krizinde uygulanan primer anjiyoplasti + stent işlemleri, ayrıca damar içi ölçüm işlemleri (FFR, IVUS) işlemlerinde tecrübelidir. Diyaliz hastalarının damar ve fistül sorunlarında (venografi ve tedavileri) konusunda deneyimlidir.  Son yıllarda el bileğinden anjiyografi ve stent konusunda yoğun uygulamaları ve uluslararası dergide bilimsel yayınları olmuştur ve son yıllardaki işlemlerin çoğunu el bileğinden (radial) yapmaktadır. 

2009 yılında Bologna’da (İtalya) Dr. Nazzerano Galie’nin yanında pulmoner arteriyel hipertansiyon master kursuna katılmış ve sertifika almıştır. Pulmoner arteriyel hipertansiyon hastalığının tanısal laboratuar incelemelerinde (ekokardiyografi ve sağ kalp kateterizasyonu) ve tedavisinde tecrübelidir. Son yıllarda giderek artan TAVI (Kasıktan kalp aort kapağı değişimi) işlemini ekip ile birlikte kateter laboratuvarında yapmaktadır.