Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

2014 yılından bu yana Şişli Florence Nightingale Hastanesinde kateter ve anjiyografi laboratuarında yönetici ve sorumlu hekimdir. Aynı zamanda kardiyoloji yoğun bakımları için danışman hekimdir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde kardiyoloji ihtisasına başlamış ve 2002 yılında kardiyoloji uzmanı olmuştur. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde iken kardiyoloji doçenti olmuştur. 2016 yılında Kardiyoloji Profesörü ünvanını almıştır.  

2000 yılından bu yana anjiyografi laboratuarında yoğun olarak çalışmaktadır. Yaklaşık 20 bin civarında işlemi (koroner anjiyografi, koroner stent, bacak damarlarının anjiyografisi, boyun damarlarının anjiyografisi vb) yapmış veya işlemde bulunmuştur. Ayrıca sağ kalp kateterizasyonu, periferik anjiyografi, periferik anjiyoplasti + stent işlemleri ve kalp krizinde uygulanan primer anjiyoplasti + stent işlemleri, ayrıca damar içi ölçüm işlemleri (FFR, IVUS) işlemlerinde tecrübelidir. Diyaliz hastalarının damar ve fistül sorunlarında (venografi ve tedavileri) konusunda deneyimlidir.  Son yıllarda el bileğinden anjiyografi ve stent konusunda yoğun uygulamaları ve uluslararası dergide bilimsel yayınları olmuştur ve son yıllardaki işlemlerin çoğunu el bileğinden (radial) yapmaktadır. 

2009 yılında Bologna’da (İtalya) Dr. Nazzerano Galie’nin yanında pulmoner arteriyel hipertansiyon master kursuna katılmış ve sertifika almıştır. Pulmoner arteriyel hipertansiyon hastalığının tanısal laboratuar incelemelerinde (ekokardiyografi ve sağ kalp kateterizasyonu) ve tedavisinde tecrübelidir. Son yıllarda giderek artan TAVI (Kasıktan kalp aort kapağı değişimi) işlemini ekip ile birlikte kateter laboratuvarında yapmaktadır.


İlgi Alanları:
 • Radial (El bileğinden) koroner anjiografi ve stent
 • Koroner Anjiyografi ve stent 
 • Kalp krizlerinde primer ptca+ stent 
 • Periferik anjiyografi ve stent (karın ve bacak damarlarına anjiyografi ve stent) 
 • Sağ Kalp Kateterizasyonu
 • Diyaliz hastalarında fistülografi- venografi ve stent işlemleri
 • TAVI (Kasıktan kalp kapağı değişimi)
 • ASD/PFO kapatma (doğuştan kalp deliklerinin perkütan kapatılması) 
 • Mitral balon valvüloplasti (Kalp kapak darlığının kasıktan genişletilmesi)




Bugün
 • 2014 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji
 • 2011 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstiüsü Doçent
 • 2002 İstanbul Üniversitesi İstanbu Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü Uzman
 • 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Kardiyoloji Derneği 

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Yıldız A., M.A. Cakar, M. Baskurt, B. Okcun, D. Guzelsoy ve U. Coskun, “The effects of atorvastatin therapy on endothelial function in patients with coronary artery disease”, Cardiovasc Ultrasound, 5, 51 (2007).

2. Yıldız A., Z. Yigit, B. Okcun, M. Baskurt, K. Ortak, A. Kaya ve S. Kucukoglu, “Comparison of rate and rhythm control in hypertension patients with atrial fibrillation”, Circ J, 72, 705-708 (2008).

3. Baskurt M., A.A. Ozkan, B. Okcun, I. Uzunhasan, M.K. Ersanlı ve T. Gurmen, “The conus artery injection in LAD occlusion”, Anadolu Kardiyol Derg, 8, E38-E39 (2008). 

4. Uzunhasan I., A. Yildiz, U. Coskun, M. Kalyoncuoglu, M. Baskurt, M.A. Cakar, A. Kaya, S. Pehlivanoglu, R. Enar ve B. Okcun, “Effects of aldosterone blockade on left ventricular function and clinical status during acute myocardial infarction”, Scand J Clin Lab Invest, 69, 545-549 (2009).

5. Okcun B., Z. Yigit, A. Yildiz, I. Uzunhasan, K. Orta, M. Baskurt, A. Kaya ve S. Kucukoglu, “What should be the primary treatment in atrial fibrillation: ventricular rate control or sinus rhythm control with long-term anticoagulation?”, J Int Med Res, 37, 464-471 (2009).

6. Baskurt M., B. Okcun, O. Abaci, G.M. Dogan, K. Kilickesmez, A.A. Ozkan, M. Ersanli ve T. Gurmen, “N-acetylcysteine versus N-acetylcysteine+theophylline for the prevention of contrast nephropathy”, Eur J Clin Invest, 39, 793-799 (2009).

7. Baskurt M., F.N. Turhan, B. Okçün ve S. Küçükoğlu, “A normofunctioning caged-ball aortic valve prosthesis for 31 years”, Anadolu Kardiyol Derg, 9, 255-256 (2009). 

8. Karadag B., B. Vatan, Y. Hacıoglu, D. Duman, M. Baskurt, I. Keles, Z. Ongen ve V.A. Vural, “Serum myeloperoroxidase level predicts reperfusion in patients with myocardial infarction receiving thrombolytic therapy”, Heart Vessels, 24, 247-253 (2009). 

9. Baskurt M., A. Yildiz, I.M. Caglar, K. Kilickesmez, B. Okcun, A.A. Ozkan, M. Ersanli ve T. Gurmen, “Right coronary artery arising from the pulmonary trunk”, Thorac Cardiovasc Surg, 57, 424-426 (2009). 

10. Omay O., E. Ozker, C. Indelen, M. Baskurt, K. Suzer ve I. Gunay, “Posterior pericardial annuloplasty in ischemic mitral regurgitation”, Heart Surg Forum, 12, E285-E290 (2009).

11. Kaya A., I. Uzunhasan, H.E. Ataoglu, N. Turhan, M. Baskurt, A. Hatemi, A.A. Ozkan, B. Okcun ve Z. Yigit, “Role of enoxaparin resistance in recurrent chest pain in the intensive care unit”, J Int Med Res, 37, 1436-1442 (2009). 

12. Orta Kilickesmez K., O. Abaci, B. Okcun, C. Kocas, M. Baskurt, A. Arat, M. Ersanli ve T. Gurmen, “Chronic Kidney Disease as a Predictor of Coronary Lesion Morphology”, Angiology, 61, 344-349 (2010).

13. Kaya A., I. Uzunhasan, M. Baskurt, A. Ozkan, E. Ataoglu, B. Okcun ve Z. Yigit, “Oxidative status and lipid profile in metabolic syndrome: gender differences”, Metab Syndr Relat Disord, 8, 53-58 (2009). 

14. Yildiz A., O. Yiğiner, H. Gürçinar, M. Başkurt ve B. Okçün, “Primary stenting of the anomalous left main coronary artery originating from the right coronary sinus: multislice computerized tomography angiography imaging”, Anadolu Kardiyol Derg, 9, E21 (2009).

15. Coskun U., A. Yildiz, O.B. Esen, M. Baskurt, M.A. Cakar, K.O. Kilickesmez, L.A. Orhan ve S. Yildiz, “Relationship between carotid intima-media thickness and coronary angiographic findings: a prospective study”, Cardiovasc Ultrasound, 7, 59 (2009).

16. Baskurt M., B. Okcun, I.M. Caglar, A.A. Ozkan, M. Ersanli ve T Gurmen, “Congenital Absence of Left Circumflex Coronary artery and an Unusual Dominant Course of Right Coronary artery: A Case Report”, Cardiovasc J Afr, 21, 286-288 (2010). 

17. Baskurt M., N. Turhan, A. Hatemi, M. Canikoglu, B. Karadag ve S Kucukoglu, “Postinfarction Ventricular Septal Defect: Triggered by Valsalva Manouevre?”, Cardiovasc J Afr,21,329-332 (2010).

18. Baskurt M., T. Özkan, A. Arat Ozkan ve T. Gürmen, “Acute myocardial infarction in a young pregnant woman”, Anadolu Kardiyol Derg, 10, 285-286 (2010). 

19. Baskurt M., F. Aktürk, K. Keskin, P. Canbolat, B. Karadag, A. Kaya, A. Yildiz, U. Coskun, K. Kilickesmez, O. Esen ve S.K. Muniboglu, “Serum high-sensitivity C-reactive protein, amiloid associated protein and N terminal proBNP levels do not predict reversible myocardial ischemia”, Cardiovasc J Afr, 22, 85-89 (2011).

20. Kucukoglu S ve M. Baskurt, “Pulmonary hypertension: diagnosis and clinical classification”, Anadolu Kardiyol Derg, 10, Supp 1, 2-4 (2010).

21. Baskurt M. ve S. Kucukoglu, “Prostanoids in the treatment of pulmonary arterial hypertension”, Anadolu Kardiyol Derg, 10, Suppl 2, 2-8 (2010). 

22. Baskurt M., M. Kalyoncuoglu ve S. Kucukoglu, “Noncompaction Cardiomyopathy and dextroversion of the heart” Herz, 36, 33-36 (2011). 

23. Kılıçkesmez K.O., A.A. Ozkan, O. Abacı, H. Çamlıca, C. Koçaş, A. Kaya, M. Başkurt, Z. Yiğit ve S. Küçükoğlu, “Serum N-Terminal Brain Natriuretic Peptide Indicates Exercise Induced Augmentation of Pulmonary Artery Pressure in Patients with Mitral Stenosis”, Echocardiography,28, 8-14, (2011). 

24. Coskun U, K.O.Kılıçkesmez, O. Abaci, C. Kocas, C. Bostan, A. Yildiz, M. Başkurt, A. Arat, M. Ersanli ve T. Gürmen, “The Relationship Between Chronic Kidney Disease and SYNTAX score”, Angiology, 62, 504-508, (2011).

25. Hatemi A.C. , O. Omay , M. Başkurt S. Kücükoglu , B. Oz ve K. Süzer, “Mobile atheromatous plaque of the aortic arch diagnosed by transthoracic echocardiography prior to coronary artery bypass surgery. Which one would you choose: scepticism or wishful thinking?” Cardiovasc J Afr, 23, e3-5, (2012).

26. Seyahi E, M. Başkurt, M. Melikoglu, C. Akman, D.C. Olgun, E. Simsek , V. Hamuryudan , S. Kucukoglu,H. Yazici. “The estimated pulmonary artery pressure can be elevated in Behçet's syndrome.” Respir Med, 105, 1739-1747 (2011).

27. Ipek G, Omeroglu SN, Goksedef D, Balkanay OO, Kanbur E, Engin E, M. Baskurt, Kucukoglu S. Large cardiac hydatid cyst in the interventricular septum. Tex Heart Inst J. 38, 719-722, (2011).

28. M. Baskurt, Keskin K, Fazlıoğulları O, Ayça B, Kalyoncu M.. Coronary artery perforation treated with multiple bare metal stent implantation. Postepy Kardiol Interwencyjnej, 9, 397-400, (2013).. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Okcun B., M. Baskurt, T. Baran, K. Ortak, E. Babalık, A.R. Kılınc, H. Yuksel ve S. Kucukoglu, “Prognostic factors and echocardiography in infective endocarditis”, 19th European Congress Of The Internatıonal Society of Non-Invasive Cardiology, Istanbul, Turkey, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 31, 180 (2003).

2. Ersanlı M., C. Celiker, M. Baskurt, K. Keskin, F. Aktürk ve S. Oluk, “Effect of dual-chamber pacing on N-terminal pro-brain natriuretic peptide”, 34th International Congress on Electrocardiology in Istanbul, Turkey, 68, PAC2 (2007).

3. Kucukoglu S., G. Dogan, M. Baskurt, N. Tevfik, A.A. Ozkan ve B. Okcun, “A single center experience with pulmonary arterial hypertension”, 34th International Congress on Electrocardiology in Istanbul, Turkey, 67, OTH-11 (2007).

4. Gulsen K., B. Okcun, M. Ersanli, A. Arat, M. Baskurt ve T. Gürmen, “The effect of ischemia grade and starting time to treatment for thrombolytic therapy in ST-elevation myocardial infarction”, 34th International Congress on Electrocardiology in Istanbul, Turkey, 62, ECG-51 (2007).

5. Gulsen K., B. Okcun, M. Ersanli, M. Baskurt, A. Arat ve T. Gurmen, “Evaluating the efficacy of thrombolytic therapy in ST-elevation myocardial infarction by using ischemia grade on the enrollment electrocardiogram” 34th International Congress on Electrocardiology in Istanbul, Turkey, 60, ECG-44 (2007).

6. Okcun B., Z. Yigit, A. Arat, M. Baskurt, T. Gurmen, M. Ersanli ve S. Kucukoglu, “What is the primary treatment in atrial fibrillation: rate or rhythm control with long term anticoagulation?” ESC congress, Vienna, Austria, 806-807, 28, P4598 (2007).

7. Hatemi A., M. Gursoy, M. Canikoglu, A. Tongut, G. Cetin, I. Uzunhasan, B. Okcun, M. Baskurt ve E. Kansız, “Accelerated idioventricular rhythm following coronary bypass surgery: A confusing arrhythmia”, 18th World Congress World Society of Cardio-thoracic Surgeons, Kos Island, Greece, 224, OP-988 (2008).

8. Gulsen K., B. Okcun, M. Baskurt, I. Uzunhasan, A. Arat ve T. Gurmen, “The effect of diabetes mellitus to ischemia grade and achievement of the thrombolytic therapy in ST elevation myocardial infarction”, 77th Congress of the European Atherosclerosis Society, Istanbul, Turkey, 267, 219 (2008).

9. Yildiz A., B. Okcun, T. Peker, M.A. Cakar, S. Biceroglu, T. Kurtoglu, M. Baskurt ve I. Uzunhasan, “Prevalance and outcomes of coronary artery anomalies in 12,457 adult patients underwent coronary angiography”, 77th Congress of the European Atherosclerosis Society, Istanbul, Turkey, 79, PO21-256 (2008).

10. Karadag B., M. Kucur, F.K. Isman, D. Duman, M. Baskurt, F. Aliyev, B. Vatan, H. Firinciogulları ve V.A. Vural, “Association of plasma hyaluronidase activity with atherosclerosis in patients with coronary artery disease”, 77th Congress of the European Atherosclerosis Society, Istanbul, Turkey, 68, PO19-211 (2008).

11. Baskurt M., A.A. Ozkan, K. Gulsen, Z. Yigit, A. Kaya, O. Abaci, B. Okcun ve S. Kucukoglu, “Paraoxonase enzyme activity: a predictor of ischemic stroke in patients with aortic atheroma plaques?”, The twelfth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, a registered branch of the ESC, Lyon,
France, 113, 841 (2008).

12. Ipek G., S.N. Omeroglu, D. Goksedef, O.O. Balkanay, E. Kanbur, E. Engin, M. Baskurt ve S. Kucukoglu, “Large Cardiac Hydatid cyst of the interventricular septum: A case report and review of the literature”, The European Society for Cardiovascular Surgery 59th International Congress in conjunction with the 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Izmir, Turkey, 195, CP227 (2010).

13. Seyahi E., M. Baskurt, M. Melikoglu, C.Akman, D.C. Olgun, E. Simsek, V. Hamuryudan, S. Kücükoglu ve H. Yazici, “Pulmonary Hypertension in Behçet’s syndrome”, 14th International Conference on Behçet’s Disease, London, United Kingdom, 28, S109 (2010). 

14. Baskurt M., G.M. Dogan, O. Abaci, A. Kaya ve S. Kucukoglu, “Serum paraoxonase-1 enzyme activity and antioxidant-oxidant status of patients with pulmonary hypertension”, The fourteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, Copenhagen, Denmark, ii144, P875 (2010). 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Yıldız A., A.B. Çatakoglu, M. Başkurt ve S. Erdine, “Hipertansif krizlere güncel yaklaşım”, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Özel Sayısı-II, 15, 329-339 (2002).

2. Başkurt M., B. Ökçün ve M. Ersanlı, “Statinlerin pleiotropik etkileri”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Hiperlipidemi Özel Sayısı, 2, 66-72 (2006).

3. Hasdemir H, A.A. Taha, M. Baskurt, N. Çakmak, A. Akyol, Ş. Akyüz ve İ. Erdinler, “Ani Kardiyak Ölüm”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 5, 41-47 (2006).

4. Başkurt M., “Kararlı Angina Pektoris’te Kalsiyum Kanal Blokerleri”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi Kalsiyum Kanal Blokerleri Özel Sayısı, 5, 17-21 (2006). 

5. Şentürk A., A. Yıldız, S. Biçeroglu, M. Baskurt, A. Cakar, B. Okcun ve M. Ersanlı, “Akut Miyokart infarktüsünde büyüme hormonu insülin benzeri büyüme faktörü-1 ve kortizol plazma düzeyleri ve erken prognoz ilişkisi”, MN Kardiyoloji dergisi, 14, 319-320 (2007). 

6. Başkurt M. ve H. Hasdemir, “Kararsız Angina Pektoriste Medikal Tedavi”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Angina Pektoris Özel Sayısı, 3, 61-69 (2007).

7. Ökçün B ve M. Baskurt, “Gebelik Kardiyomiyopatisi”, Türk Kardiyoloji Seminerleri, 7, 33-46 (2007).

8. Gürsoy M., A.C. Hatemi, M. Canikoglu, A. Tongut, F. Aliyev, I. Uzunhasan, M. Başkurt, B. Ökçün, G. Çetin ve E. Kansız, “Accelarated Idioventricular Rhythm after Surgical Coronary Revascularization in a Patient with Non-ST Elevation Myocardial Infarction: Clues to the Possible Underlying Mechanism”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 7, 27-29 (2008). 

9. Başkurt M., O. Omay, B. Ökçün ve S. Küçükoğlu, “Tekrarlayıcı iskemik inme geçiren genç erişkin hastada fibroelastoma olgusu”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 7, 30-32 (2008).

10. Başkurt M., F. Aktürk, B. Ökçün ve S. Küçükoğlu, “Aorta sağ atriyum arası fistülizasyona yol açan bir erken prostetik kapak endokarditi olgusu”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 7, 35-38 (2008). 

11. Üner S. ve M. Başkurt, “Kalbin Tümöral Hastalıkları”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 8, 23-29 (2009).

12. Üner S., M. Başkurt ve F. Akın, “Kalp Hastalıkları ve Erektil Disfonksiyon”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 8, 30-35 (2009).

13. Türkoğlu C, F. Aliyev, M. Başkurt ve C. Çeliker, “Koroner arter darlığı, koroner anevrizma, fistül ve rudimenter Thebeziyen sinüzoid birlikteliği”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 37, 281 (2009).

14. Omay O., A.C. Hatemi, M. Başkurt, M. Canikoğlu ve K. Süzer, “Koroner Arter Hastalığı ve Romatizmal Mitral Darlığıyla Birlikteliği Olan Sirkumfleks Arterle Sol atriyum Arasındaki Koroner Arter Fistülü: Vaka Sunumu”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 8, 30-32 (2009).

15. Aktürk F., M. Başkurt, S. Varol, K. Keskin, K. Kilickesmez, Ö. Esen, A. Yıldız, U. Coskun ve S. Küçükoglu, “Ramazan Ayının Acile Başvuran Hasta Özelliklerine Olan Etkisi”, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, 8, 11-13 (2009). 

16. Başkurt M., C. Kocas, M.K. Ersanlı ve T. Gurmen, “25 yıldır sessiz olan perikard saçmaları: Bir olgu sunumu”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 38, 1-3 (2010).

17. Başkurt M., N. Turhan ve S. Küçükoğlu, “Sağ parasternal ekokardiyografik pencere ile tespit edilen dev aort anevrizması ve diseksiyonu”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Baskıda) 2010. 

18. Yıldız A., U. Coşkun, K.O. Kılıçkesmez, M. Başkurt, C. Bostan, A.A. Özkan, B. Ökçün, T. Gürmen, S. Pehlivanoğlu ve R. Enar, “ST Yükselmesiz Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Amerikan Sağlık Politikaları ve Araştırmaları Dairesi (Agency for Health Care Policy and Research) Risk sınıflaması ile Anjiografik Morfoloji Arasındaki İlişki ”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 39, 105-113, (2011). 

19. Kılıçkesmez K.O., G Bulut , M Başkurt ,U Coşkun , A Yıldız ve S Küçükoğlu, “ QT dispersion in patients with rheumatic mitral stenosis and its relation with echocardiographic findings and serum NT-proBNP levels ”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 39, 183-190,(2011). 

20. Baydar O, M. Başkurt, Coşkun U, Ersanlı M. A case of renal artery embolism treated by selective intra-arterial infusion of tissue plasminogen activator. Turk Kardiyol Dern Ars. 41:534-536 (2013).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Akın F., A.A. Özkan, B. Ökçün, M. Başkurt, M. Sarı, I. Uzunhasan, H. Tekneci ve S. Küçükoğlu, “Transözefajiyal ekokardiyografi: Kılavuzlar ve“gerçek yaşam” uygulamaları”, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5, SB008 (2007). 

2. Başkurt M., O.Abacı, G.M. Dogan, B. Ökçün, A.A. Özkan, M. Ersanlı ve T. Gürmen, “Kontrast nefropatisinden korunmada NAC ve NAC+teofilin karşılaştırılması”, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 31, SB090 (2007). 

3. Gülşen K., B. Ökçün, M. Başkurt, A. Arat, T. Gürmen ve M. Ersanlı, “ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde trombolitik tedavinin başarısı tedaviye başlama zamanı ve iskemi derecesine ne kadar bağlıdır?”, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 95, P174 (2007). 

4. Kocaş C., M. Ersanlı, B. Ökçün, M. Başkurt, I. Uzunhasan, A.A. Özkan, T. Gurmen ve C. Çeliker, “Kalıcı pacemaker EKG paterninde geçirilmiş MI tanısı”, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 102, P198 (2007). 

5. Omay O., A.C. Hatemi, M. Başkurt, M. Canikoğlu ve K. Süzer, “Romatizmal Mitral Darlığıyla birlikte Circumfleks Arterle Sol Atriyum arasında fistül: Vaka Sunumu”, 10. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, İzmir, 288, EP068 (2008). 

6. Küçükoğlu S., G.M. Dogan, M. Başkurt, B. Ökçün ve A. Arat, “Pulmoner arterial hipertansiyon ile ilgili tek merkezli deneyim”, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 117, P051 (2008). 

7. Karakozak D., A.A. Özkan, A. Kaya, M. Başkurt, B. Ökçün, M. Ersanlı ve T. Gürmen, “Elektif perkutan koroner girişim yapılan hastalarda yetersiz agregasyon inhibisyonu sıklığı”, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 186, P182 (2008). 

8. Başkurt M., F.N. Turhan, M.K. Ersanlı, A.C. Hatemi, I.M. Cağlar ve B. Ökçün, “Can Grace Risk score predict the coronary anatomy in non-ST elevation acute coronary syndrome?”, IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 31, OP092 (2008).

9. Başkurt M., K. Gülşen, B. Ökçün, M.K. Ersanlı, I. Uzunhasan, K.Kılıçkesmez, A. Hatemi, A.A. Özkan ve T. Gürmen, “The effect of ischemia grade on thrombolytic therapy in ST elevation moycardial infarction”, IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 32, OP101 (2008).

10. Başkurt M., A.A. Özkan, K. Gülşen, Z. Yiğit, A. Kaya, O. Abacı, B. Ökçün ve S. Küçükoğlu, “Paraoxonase enzyme activity: A predictor of ischemic stroke in patients with aortic atheroma plaques?”, IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 40, OP144 (2008).

11. Orta Kılıçkesmez K., O. Abacı, Ö. Ezzat, M. Başkurt, B. Ökçün ve S. Küçükoğlu, “Acute myocardial infarction after the use of amoxicillin/clavulanic Acid: Type I Kounis Syndrome”, IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 99, PP239 (2008).

12. Yiğit Z., A. Kaya, I. Uzunhasan, M. Başkurt, A. Özkan ve B. Ökçün, “Metabolik sendromda oksidatif durum: Cinsiyetler arasındaki farklar”, 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 224, P206 (2009). 

13. Başkurt M., K. Gulsen, B. Ayca, B. Okcun, A.A. Ozkan, M.K. Ersanlı ve T. Gurmen, “The effect of electrocardiographic ischemia grade on reperfusion in ST-elevation myocardial infarction”, 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Izmir, Turkey, International Journal of Cardiology, S26,
OP090 (2010).

14. Başkurt M., G.M. Dogan, O. Abaci, A. Kaya ve S. Kucukoglu, “Serum Paraoxonase-1 enzyme activity and antioxidant-oxidant status of patients with pulmonary arterial hypertension ”, 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Izmir, Turkey, International Journal of Cardiology, S38, OP133 (2010).

15. Başkurt M., F. Akturk, K. Keskin, P. Canbolat, K. Kılıckesmez ve S.K. Muniboglu, “Serum high-sensitivity C-reactive protein, amiloid associated protein and N-terminal proBNP levels do not predict reversible myocardial ischemia”, 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Izmir, Turkey, International Journal of Cardiology, S55-S56, PP048 (2010).

16. Gurmen T., B. Ökçün, M. Başkurt, A.A. Ozkan ve M. Ersanlı, “Emboli koruma cihazının açık çekilerek debrisin çıkartılması”, Türk Kardiyoloji Derneği, 17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Aritmi 2010 ve ACC/i2’den Seçilmiş Konular, Istanbul, vaka takdimi, en iyi tedavi edilmiş olgu, 9 (2010). 

17. Başkurt M., N. Turhan ve S. Küçükoğlu, “Sağ parasternal ekokardiyografik pencere ile tespit edilen dev aort anevrizması ve diseksiyonu”, Türk Kardiyoloji Derneği 13. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, İzmir, (2010). 

18. Başkurt M., F. Katkat ve S. Küçükoğlu, “Apikal kist hidatik”, Türk Kardiyoloji Derneği 13. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, İzmir, (2010). 

19. Başkurt M., M. Kalyoncuoglu ve S. Küçükoğlu, “Myocardial noncompaction ve dekstrokardi”, Türk Kardiyoloji Derneği 13. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, İzmir, (2010). 

20. Katkat F., M. Başkurt, A. Yıldız, O. Abacı, B. Ökçün, A. Arat, T. Gürmen ve M. Ersanlı, “Serum asimetrik dimetilarginin ve homosistein düzeylerinin Gensini skoru ile hesaplanan koroner arter hastalığı varlığı ve yaygınlığı ile ilişkisi”, ‚26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 108, P146 (2010).

21. Başkurt M., K. Gülşen, P. Canbolat, M. Kalyoncuoğlu, A.A. Özkan, B. Ökçün, M.K. Ersanlı ve T. Gürmen, “İzole yan dal hastalığında uzun dönem takip sonuçları”, 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 109, P158 (2010).

22. Turhan F.N. , B. Ökçün, M. Başkurt, İ.M. Çağlar, C. Bostan, U. Coskun, A. Arat, M. Ersanlı ve T. Gürmen, “Kontrast Nefropatisini Önlemeye İlişkin Üç Protokolün Karşılaştırılması”, 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 70, S109 (2010).

Atıflar

1. Karayel T. ve M. Başkurt, “Kalp hastalıklarının pulmoner komplikasyonları”, Sistemik Hastalıklarda Bronkopnömoloji. 2002 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayını. Editör: Doç. Dr. Halil YANARDAĞ.

2. Başkurt M. ve S. Küçükoğlu, “Sistemik Embolik Olaylarda Ekokardiyografi”, Klinik Ekokardiyografi ve Diğer Görüntüleme Yöntemleri. 2007 Nobel Kitabevi. Editör: Prof. Dr. Çetin EROL, Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN.

7.8. Uluslararası atıflar
1. Uzunhasan I., A. Yildiz, U. Coskun, M. Kalyoncuoglu, M. Baskurt, M.A. Cakar, A. Kaya, S. Pehlivanoglu, R. Enar ve B. Okcun, “Effects of aldosterone blockade on left ventricular function and clinical status during acute myocardial infarction”, Scand J Clin Lab Invest, 69, 545-549 (2009).

Aldığı atıf sayısı; 2
Differential effect of spironolactone in chronic constriction injury and vincristine-induced neuropathic pain in rats 
Author(s): Jaggi Amteshwar Singh; Singh Nirmal
Source: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY Volume: 648 Issue: 1-3 Pages: 102-109 DOI: 10.1016/j.ejphar.2010.08.050 Published: DEC 1 2010
The effects of spironolactone on atrial remodeling in patients with preserved left ventricular function after an acute myocardial infarction: a randomized follow-up study 
Author(s): Kayrak Mehmet; Bacaksiz Ahmet; Vatankulu Mehmet A.; et al.
Source: CORONARY ARTERY DISEASE Volume: 21 Issue: 8 Pages: 477-485 DOI: 10.1097/MCA.0b013e32833fd243 Published: DEC 2010

2. Karadag B., B. Vatan, Y. Hacıoglu, D. Duman, M. Baskurt, I. Keles, Z. Ongen ve V.A. Vural, “Serum myeloperoroxidase level predicts reperfusion in patients with myocardial infarction receiving thrombolytic therapy”, Heart Vessels, 24, 247-253 (2009). 

Aldığı atıf sayısı; 2
Response to Letter Regarding Article, "High Levels of Systemic Myeloperoxidase Are Associated With Coronary Plaque Erosion in Patients With Acute Coronary Syndromes: A Clinicopathological Study" 
Author(s): Ferrante Giuseppe; Nakano Masataka; Prati Francesco; et al.
Source: CIRCULATION Volume: 124 Issue: 4 Pages: E144-E144 DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.027276 Published: JUL 26 2011
MYELOPEROXIDASE: NEW ROLES FOR AN OLD MOLECULE 
Author(s): Stankovic Sanja; Majkic-Singh Nada
Source: JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY Volume: 30 Issue: 3 Pages: 230-236 DOI: 10.2478/v10011-011-0033-3 Published: JUL-SEP 2011

3. Baskurt M., B. Okcun, O. Abaci, G.M. Dogan, K. Kilickesmez, A.A. Ozkan, M. Ersanli ve T. Gurmen, “N-acetylcysteine versus N-acetylcysteine+theophylline for the prevention of contrast nephropathy”, Eur J Clin Invest, 39, 793-799 (2009).

Aldığı atıf sayısı; 1
Does Oral N-Acetylcysteine Reduce Contrast-Induced Renal Injury in Patients With Peripheral Arterial Disease Undergoing Peripheral Angiography? A Randomized-Controlled Study 
Author(s): Sadat Umar; Walsh Stewart R.; Norden Anthony G.; et al.
Source: ANGIOLOGY Volume: 62 Issue: 3 Pages: 225-230 DOI: 10.1177/0003319710377078 Published: APR 2011

4. Baskurt M., A. Yildiz, I.M. Caglar, K. Kilickesmez, B. Okcun, A.A. Ozkan, M. Ersanli ve T. Gurmen, “Right coronary artery arising from the pulmonary trunk”, Thorac Cardiovasc Surg, 57, 424-426 (2009). 

Aldığı atıf sayısı; 1
Coronary Artery Anomalies: The Prevalence of Origination, Course, and Termination Anomalies of Coronary Arteries Detected by 64-Detector Computed Tomography Coronary Angiography 
Author(s): Erol Cengiz; Seker Mehmet
Source: JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY Volume: 35 Issue: 5 Pages: 618-624 DOI: 10.1097/RCT.0b013e31822aef59 Published: SEP-OCT 2011


5. Orta Kilickesmez K., O. Abaci, B. Okcun, C. Kocas, M. Baskurt, A. Arat, M. Ersanli ve T. Gurmen, “Chronic Kidney Disease as a Predictor of Coronary Lesion Morphology”, Angiology, 61, 344-349 (2010).

Aldığı atıf sayısı; 2
1.The Relationship Between Chronic Kidney Disease and SYNTAX Score 
Author(s): Coskun Ugur; Kilickesmez Kadriye Orta; Abaci Okay; et al.
Source: ANGIOLOGY Volume: 62 Issue: 6 Pages: 504-508 DOI: 10.1177/0003319711398864 Published: AUG 2011

2.Vitamin D Supplementation in Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies and Randomized Controlled Trials 
Author(s): Kandula Praveen; Dobre Mirela; Schold Jesse D.; et al.
Source: CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY Volume: 6 Issue: 1 Pages: 50-62 DOI: 10.2215/CJN.03940510 Published: JAN 2011 

6. Kaya A., I. Uzunhasan, M. Baskurt, A. Ozkan, E. Ataoglu, B. Okcun ve Z. Yigit, “Oxidative status and lipid profile in metabolic syndrome: gender differences”, Metab Syndr Relat Disord, 8, 53-58 (2009).

Aldığı atıf sayısı; 1
Structural and biochemical analysis of mammalian methionine sulfoxide reductase B2 
Author(s): Aachmann Finn L.; Kwak Geun-Hee; Del Conte Rebecca; et al.
Source: PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS Volume: 79 Issue: 11 Pages: 3123-3131 DOI: 10.1002/prot.23141 Published: NOV 2011

7. Kılıçkesmez K.O., A.A. Ozkan, O. Abacı, H. Çamlıca, C. Koçaş, A. Kaya, M. Başkurt, Z. Yiğit ve S. Küçükoğlu, “Serum N-Terminal Brain Natriuretic Peptide Indicates Exercise Induced Augmentation of Pulmonary Artery Pressure in Patients with Mitral Stenosis”, Echocardiography,28, 8-14, (2011). 

Aldığı atıf sayısı; 1
Strain Value in the Assessment of Left Ventricular Function and Prediction of Heart Failure Markers in Aortic Regurgitation 
Author(s): Mizariene Vaida; Grybauskiene Regina; Vaskelyte Jolanta; et al.
Source: ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES Volume: 28 Issue: 9 Pages: 983-992 DOI: 10.1111/j.1540-8175.2011.01483.x Published: OCT 201