Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

Prof. Dr. Metin Küçükkaya 1992 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1992-2010 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erişkin ve çocuklarda Uzatma ve Deformite Cerrahisi ve Ortopedik Travma konuları üzerine yoğun olarak çalışmıştır.

2010 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda Profesör olarak görevine devam etti. 1994 yılında İlizarov Yöntemleri, erişkin ve çocuklarda Uzatma ve Deformite Cerrahisi ile ilgilenmeye başlamıştır. 1998 ve 1999 yıllarında Houston (ABD)'da çeşitli kliniklerde görev almıştır.

2010 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde görev alan Prof. Dr. Metin Küçükkaya, Uzatma ve Deformite Cerrahisi konularında son yıllarda popüler olan uzayabilen motorlu, manyetik ve programlı çivilerin ilk uygulayıcılarındandır ve bu cihazların çeşitli geliştirme projeleri içerisinde yer almaktadır.

İlgi Alanları:

 • Erişkin ve Çocuklarda Uzatma ve Deformite Cerrahisi
 • İlizarov CerahisiOrtopedik Travma
 • Kaynamamış Kırıklar
 • Eğri Kaynamıış Kırıklar
 • Kırık ve Tümor Cerrahisi Sonrası Oluşmuş Kemik Defektleri

   • Doğum Tarihi 1969
   • Konuştuğu Diller Eng
  • Videolar
  • Haberler
  Bugün
  • 2010 İstanbul Bilim Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji, Profesör
  • 2004 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanes Ortopedi ve Travmatoloji, Doçent
  • 1993 - 1997 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Uzman
  • 1987 - 1992 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD)
  • TOTBİD Ortopedik Travma
  • Ekstremite rekonstrüksiyonu ve İlizarov yöntemleri Uygulama Geliştirme Derneği (Kurucu üye - 1999)
  • Limb lengthening and reconstruction society (ASAMI-North America)
  • AO Foundation - AO Trauma

  Diğer Yayınlar

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1.Kabukcuoglu Y, Kucukkaya M, Eren T, Gorgec M, Kuzgun U. The ankdevice: a new approach in the treatment of the fractures of the lateral malleolusassociated with the rupture of the syndesmosis. Foot & Ankle International, 21:753-758, 2000.

  2. Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Ozturk I, Kuzgun U. Avascular necrosis of the femoral head in childhood: The result of treatment with articulated distraction method. J Pediatr Orthop, 20:722-728, 2000.

  3. Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Kuzgun U. Management of the neuromuscular foot deformities with the ilizarov method. Foot & Ankle International, 23:135-141 2002.

  4. Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Tezer M, Kuzgun U. Correcting andlengthening of metatarsal deformity with circular fixator by distraction osteotomy: a case of longitudinal epiphyseal bracket. Foot & Ankle International, 23:427-432 2002.

  5. Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Tezer M, Eren T, Kuzgun U. The application ofopen intramedullary fixation in the treatment of pediatric radial and ulnar shaft fractures. J Orthop Trauma, 16:340-344, 2002.

  6. Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Tezer M, Kuzgun U. Management of the childhoodchronic tibial osteomyelitis with the Ilizarov method. J Pediatr Orthop, 22:632-637,2002.

  7. Kabukcuoglu Y, Kabukcuoglu F, Kucukkaya M, Kuzgun U. Aneurysmal bone cyst inthe hamate. The Am J Orthop, 32:101-102, 2003.3

  8. Eren OT, Kucukkaya M, Kockesen C, Kabukcuoglu Y, Kuzgun U. Openreduction and plate fixation of femoral shaft fractures in children aged 4 to 10. JPediatr Orthop, 23:190-193, 2003.

  9. Eren OT, Kucukkava M, Kabukcuoglu Y, Kuzgun U. The role of posteriorlypositioned fibula in ankle sprain. The Am J Sports Medicine, 31:995-998, 2003.

  10. Küçükkaya M, Karakoyun Ö, Armağan R, Kuzgun U. Kompleks alt ekstremitedeformitelerinin Ilizarov-Taylor uzaysal çerçeve ile düzeltilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc, 43:1-6, 2009.

  11. Kucukkaya M, Armagan R, Kuzgun U. The new intramedullary cable bone transporttechnique, J Orthop Trauma, 23:531-536, 2009.

  12. Kucukkaya M, Kuzgun U. Neuromuscular deformity: Treatment with external fixation.Foot Ankle Clin N Am, 14:447-470, 2009.

  13. Kucukkaya M, Karakoyun O, Armagan R, Kuzgun U. Calculating the mountingparameters for Taylor Spatial Frame correction using computed tomography. J OrthopTrauma Jul;25(7):449-52, 2011.

  14. Kucukkaya M, Karakoyun O, Kuzgun U. Lengthening Over a Retrograde Nail Using 3Schanz Pins. J Orthop Trauma Jan;27(1):13-17, 201

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  1. Kocaoğlu M, Göğüş A, Çakmak M, Tuncay İ, Kücükkaya M, Kuzgun U. Treatment of lower extremity nonunions by the methods of Ilizarov. The Limb Lengthening and Reconstruction Society (ASAMİ)-North America, 7th Annual Scientific Meeting, San Francisco-CA, USA, 12 February 1997.

  2. Kucukkaya M, Ozturk I, Kabukcuoglu Y, Kuzgun U. Results of childhood femoral head avascular necrosis treatment with articulated distraction method. SICOT, Sydney, Australia, 18-23 April 1999 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  3. Ozturk İ, Tezer M, Kucukkaya M, Kuzgun U. The treatment of pseudarthrosis of the lower extremity by Ilizarov method. SICOT, Sydney, Australia, 18-23 April 1999.

  4. Kabukcuoglu Y, Kucukkaya M, Tezer M, Kuzgun U. A new technique for fixation of the foot with the Ilizarov fixator. SICOT, Sydney, Australia, 18-23 April 1999.

  5. Kucukkaya M, Kocaoglu M, Eralp L. Management of complex foot deformities with Ilizarov method. The Limb Lengthening and Reconstruction Society (ASAMI)- North America, 10th Annual Scientific Meeting, Lake Buena Vista-FL, USA, 13-14 March 2000 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  6. Kocaoğlu M, Eralp L, Kucukkaya M, Bilen FE. Z – Osteotomy - An alternative surgical method ta Classic pelvic support osteotomies. The Limb Lengthening and Reconstruction Society (ASAMI)-North America, 10th Annual Scientific Meeting, Lake Buena Vista-FL, USA, 13-14 March 2000.

  7. Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Tezer M, Kuzgun U. Management of tibial plafond fractures using external fixation with closed or limited open reduction. The Limb Lengthening and Reconstruction Society (ASAMI)-North America, 11th Annual Scientific Meeting, Berkeley-CA, USA, 26-27 February 2001 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  8. Kabukcuoglu Y, Kucukkaya M, Armagan R, Kuzgun U. Treatment of Fractures of the Humerus with External Fixation. The Limb Lengthening and Reconstruction Society (ASAMI)-North America, 11th Annual Scientific Meeting, Berkeley-CA, USA, 26-27 February 2001 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  9. Gulsen M, Atesalp M, Cinar M, Kucukkaya M, Ozkan C. Treatment of femoral bone defects with Ilizarov methods: Turkish experience. Association for the Study and Application of the Methods of Ilizarov-ASAMI International, 2th International Meeting, Rome, Italy, 24-26 May 2001.

  10. Kabukcuoglu Y, Kucukkaya M, Eren OT, Kuzgun U. Hinged adduction: A rare complication of arthrodiastasis method in avascular necrosis of the femoral head. Association for the Study and Application of the Methods of Ilizarov-ASAMI İnternational, 2th International Meeting, Rome, Italy, 24-26 May 2001.

  11. Tezer M, Kucukkaya M, Isık C, Armagan R, Kuzgun U. Lower extremity amputations due to foot and ankle pathologies. Congress of the European Foot and Ankle Society, Sevilla, Spain, 21-23 March 2002.

  12. Kucukkaya M, Eren OT, Yılmaz C, Kuzgun U. The posterior plate for fixation of weber 6 fractures of the lateral malleolus. Congress of the European Foot and Ankle Society, Sevilla, Spain, 21-23 March 2002.

  13. Kucukkaya M, Gulsen M, Kabukcuoglu Y, Kavak C, Kuzgun U. Ankle arthrodesis using Ilizarov circular external fixator. The Limb Lengthening and 6 Reconstruction Society (ASAMI)-North America, Annual Scientific Meeting, DallasTX, USA, 10-11 June 2002 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  14. Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Eren T, Kuzgun U. Difficulties in Distraction Treatment of the Foot Deformities. The Limb Lengthening and Reconstruction Society (ASAMI-North America, 12th Annual Scientific Meeting, Dallas-TX, USA, 10-11 June 2002 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  15. Kabukcuoglu Y, Kucukkaya M, Kuzgun U. Chronic metacarpophalangeal jointdislocation of the thumb: Treatment with external fixation followed by open reduction.The Limb Lengthening and Reconstruction Society (ASAMI)-North America, 12th Annual Scientific Meeting, Dallas-TX, USA, 10-11 June 2002.

  16. Tezer M, Kucukkaya M, Yatarkalkmaz H, Kuzgun U. Vertebral hydatid disease and its treatment by anterior-posterior radical excision, fusion and chemothreapy with albenazole: A case report-one year foııow-up result. SICOTSIROT 12th World Congress, San Diego-CA, USA, 23-30 August 2002.

  17. Kucukkaya M, Armagan R, Kuzgun U. New intramedullary cable bone transport technique. The Limb Lengthening and Reconstruction Society (ASAMI)-North America, 17th Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, 20-22 July 2007.

  18. Kucukkaya M, Armagan R, Kuzgun U. Management of “open-complex tibial plateau fractures” with next generation schanz pins producing interfragmantery compression: Early results. 5th Meeting of the ASAMI International. St Petersburg, 28-30 May 2008.

  19. Kucukkaya M, Karakoyun O, Armagan R, Kuzgun U. Calculating of mountingparameters by computed tomography in the tsf correction. The Limb Lengthening and Reconstruction Society (ASAMI)-North America, 19th Annual Scientific Meeting, Louisville, KY, USA, 10-12 July 2009 (Best Paper).

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1.Tezer M, Küçükkava M, Öztürk İ, Kuzgun Ü. Doğuştan Pes Ekinovarus Tedavisinde 12 Yıllık Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. Şişli Tıp Günleri 5. Kongresi, İstanbul, 1-2 Haziran 1994 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  2. Gögüş A, Kucukkaya M. Results of segmentary bone transport technique in defect pseudoarthrosis. 14. Milli Türk ortopedi ve Travmatoloji ve Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Birliği-SICOT Bölgesel Kongresi, İzmir, 29 Eylül - 4 Ekim 1995 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  3. Tezer M, Küçükkava M. Erişkin Önkol kırıklarının cerrahi yöntemle tedavisi ve sonuçlarımız. 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji ve Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Birliği-SICOT Bölgesel Kongresi, İzmir, 29 Eylül - 4 Ekim 1995 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  4. Kabukçuoğlu F, Kabukçuoğlu Y, Keskin S. Küçükkaya M, Kuzgun Ü. Dev hücreli kemik tümörünün ince iğne aspirasyon sitolojisi. 13. ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, 4-8 Eylül 1997.

  5. Yücel C, Öztürk İ, Küçükkava M, Eroğlu İ. Femur üst uç kırıklarında dinamikkompresyonlu kalça çivisi uygulaması. 13. ulusal ortopedi ve travmatoloji kongresi,İstanbul, 13-17 Eylül 1997.7

  6. Kabukçuoğlu Y, Küçükkava M, Tezer M, Koçkesen Ç, Kuzgun Ü. Ekstremite kurtarma ameliyatlarında biyolojik rekonstrüksiyon uygulaması. 2. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, Ankara, 22-24 Nisan 1998 (sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  7. Küçükkaya M, Tezer M, Uludağ S, Öztürk İ. Çocuk lateral kondil kırıklarının cerrahi tedavisi: Ortalama 8 yıllık sonuçlar. 1. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 9-11 şubat 2000 (sözlü bildiri olaraksunulmuştur).

  8. Tezer M, Küçükkaya M, Uyar Z, Kuzgun Ü. Tip 3 akromioklavikülerçıkıklarda modifiye gergi bandı yöntemiyle cerrahi tedavinin yeri ve orta dönem takip sonuçları. 1. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 9-11 şubat 2000 (sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  9. Kuzgun Ü, Küçükkaya M, Kabukçuoğlu Y, Sarı A. Tedavi ettiğimiz soliter enkondromolguları. 3. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, İzmir, 13-15 Ekim 2000.

  10. Küçükkaya M, Kabukçuoğlu Y, Armağan R, Kuzgun Ü. Ayak deformitelerinintedavisi: ilizarov ve osteotomi tekniği. 17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya, 24-29 Ekim 2001.

  11. Küçükkaya M, Özçelik B, Koçkesen Ç, Ertürer E, Öztürk İ, Kuzgun Ü. Femurkırıklarının tedavisinde sirküler eksternal fiksatörlerin yeri. 17. Ulusal Ortopedi veTravmatoloji Kongresi, Antalya, 24-29 Ekim 2001.

  12. Koçkesen T, Genç G, Özbal R, Küçükkava M, Öztürk İ, Kuzgun Ü. Kapalı, stabilolmayan tibia diyafiz kırıklarının oymasız kilitli intramedüller çivi ile tedavisi. 17. UlusalOrtopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 24-29 Ekim 2001.

  13. Eren OT, Tezer M, Kücükkaya M, Kuzgun Ü. Humerus distal intraartikülerkırıklarının olekranon osteotomisi yaklaşımı ile cerrahi tedavisinde karşılaşılansorunlar. 2. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, 6-9 Mart 2002 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

  14. Kabukçuoğlu Y, Kabukçuoğlu F, Küçükkava M, Eren OT, Kuzgun Ü. Monostatik fibröz displazi olgularımız. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, Pamukkale,15-19 Ekim 2002.

  15. Küçükkaya M, Eren T, Yılmaz C, Kuzgun U. İnfeksiyon zemininde İlizarov tekniği ilekalça artrodezi uygulaması sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2005.

  16. Küçükkaya M, Işık C, Armağan R, Kuzgun U. Madelung deformitesinin İlizarovyöntemi ile tedavisinin sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya, 2005.

  17. Eren T, Balcı V, Kucukkaya M, Kuzgun U. Dejeneratif menisküs lezyonlarındaartroskopi gerçekten yararlı mı? XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya, 2005.

  18. Kabukçuoğlu F, Kabukçuoğlu Y, Evren İ, Küçükkaya M, Kuzgun U. Malign kemiktümörlerinde ince iğne aspirasyonunun yeri. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve TravmatolojiKongresi, Antalya, 2005.

  19. Küçükkaya M, Armağan R, Kuzgun U. intramedüller kablo yardımlı yeni bir kemiktransport tekniği. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 23-28Ekim 2007 (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).8

  20. Küçükkaya M, Armağan R, Sever C, Kuzgun Ü. Açık Femur kırıklarının unilateraleksternal fiksatör ile tedavisi: Pratik bir cerrahi teknik. XX. Milli Türk Ortopedi veTravmatoloji Kongresi, Ankara, 23-28 Ekim 2007.

  21. Küçükkaya M, Armağan R, Kuzgun U. Yeni nesil interfragmanter kompresyon yapan schanz çivilerinin plato tibia kırıklarındaki erken sonuçları. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 23-28 Ekim 2007.

  Kitap ve Bölüm Yazarlığı

  1 Ameliyat öncesi planlama, bölüm 2-4, s:121. Kitabın adı: Kırık tedavisinde AO kuralları, 2001.

  2 Ameliyat sonrası bakım: genel düşünceler, bölüm 5-7, s:719. Kitabın adı: Kırık tedavisinde AO kuralları, 2001.

  3 İnfeksiyonun genel prensipleri, bölüm 15, Campbell’s Operative.

  4 Osteomyelit, bölüm 16, Campbell’s Operative.

  Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

  1- Best Papers of LLRS' 19th Annual Scientific Meeting, July 2009 & AAOS - LLRS Specialty Day - 2010 Calculation of Mounting Parameters by Computed Tomography in the TSF Correction. Metin Kucukkaya, MD